Romeinse kalender

Romeinse kalender

De Romeinse kalender of Latijnse kalender is gebaseerd op de maanstanden en verdeelt het jaar onder in 12 maanden. De week was in Romeinse tijd niet bekend, deze werd in Europa pas rond 400 na Christus ingevoerd, samen met de namen van de weekdagen.
Fragment romeinse kalender, Museo Epigrafico, Rome

Een datum werd in de Romeinse tijd aangegeven door het aantal dagen te noemen voor een vast punt:

* de Kalendae (1e dag v/d maand)
* de Nonae (5e dag v/d maand of de 7e in de maanden mrt, mei, jul en okt.)
* de Idus (13e dag v/d maand of de 15e in de maanden mrt, mei, jul en okt.)

Vanaf deze vaste punten telde men in een maand de dagen terug waarbij begin- en einddagen ook meegeteld werden. Zo wordt bijvoorbeeld 13 oktober “ante diem III Id. Oct.” en 30 oktober “a.d. III Kal. Nov.” Maar de dag voor een vast punt werd geen a.d. II genoemd; zo wordt 31 oktober “pridie Kal. Nov.” (i.e. de dag voor de Calendae van november).

Het oude Romeinse jaar begon overigens niet in januari, maar in maart (gewijd aan Mars), een feit dat nog steeds in de namen “September” (zevende maand), “Oktober” (achtste maand), “November” (negende maand) en “December” (tiende maand) voortbestaat. Juli en augustus hebben eerst Quintilis (vijfde maand) en Sextilis (zesde maand) geheten, maar werden later naar Julius Caesar en Augustus genoemd,

Jaren werden aangegeven door de namen te vermelden van degenen die in dat jaar consul waren.

De Romeinse kalender bevatte een opsomming van fasti en nefasti, geluksdagen en ongeluksdagen. Ondernemingen werden bij voorkeur op een geluksdag begonnen en het gold als een stommiteit of zelfs een affront om een belangrijke onderneming op een nefastus te beginnen. Zo roept Aulus Vitellius bijvoorbeeld de toorn van Publius Cornelius Tacitus over zich af door op de dag van de nederlaag in Allia tegen de Galliërs zichzelf tot Pontifex Maximus uit te roepen.

In de tijd van Gaius Julius Caesar is de discrepantie tussen de maankalender en de seizoenen echter zo groot geworden dat Caesar de kalender hervormt en het op de zon laat baseren. Op een correctie door Paus Gregorius XIII na is deze kalender, de juliaanse kalender, tot op heden nog in gebruik.

Tip voor het omrekenen van Romeinse data, zie deze website.

Bron: o.a. Wikipedia