Internationale dag van de ouderen

Reacties
foto: Adam63

Vandaag is het de Internationale dag van de ouderen. Een dag waarop extra aandacht voor de ouderen wordt gevraagd. Diverse instellingen, met name zorginstellingen en vrijwilligerscentrales organiseren in dit kader deze week dan ook speciale uitjes en bezigheden voor ouderen.

Zo wordt er in Elburg een bijeenkomst georganiseerd waarbij ouderen samen spelletjes kunnen doen als ringwerpen, ganzenborden en sjoelen. In Warmond worden boottochtjes voor ouderen gehouden.

In Groningen worden ouderen getrakteerd op een verwenmiddag en krijgen Maastrichtenaren het nog druk met het uitgebreide programma van deze week.

De Internationale dag van de ouderen is bedacht door de Verenigde Naties (resolutie 45/106) om onder andere eenzaamheid tegen de gaan en het belang van ouderen in de samenleving te onderstrepen.

Op de website van het ouderenfonds staan een aantal feiten en cijfers, waarvan onderstaand een kleine selectie:

  • Nederland telde in 2011 ruim 2,6 miljoen 65-plussers, waarvan bijna 650.000 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren blijven stijgen. In 2040 is 25,9% van de bevolking 65+, dat zijn 4,6 miljoen mensen. Eén op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam.
  • Bepaalde groepen lopen een verhoogd risico, zoals chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, allochtonen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en alleenstaanden.
  • Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen en van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben.
  • 6,8% van de bewoners (meer dan 10.000 ouderen) in zorginstellingen krijgt nooit bezoek .
  • 1 op de 5 bewoners komt minder dan eens per maand buiten.
  • Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact.

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd