Alle ‘vaders’ bedankt

Alle ‘vaders’ bedankt

Voor de meeste van ons zijn onze vaders al overleden. Op deze vaderdag gedenken wij de vaders die ons zijn voorgegaan.

Wij denken aan de wijze raad en steun die zij ons hebben gegeven.

Ieder hebben zij ons op hun eigen manier proberen te begeleiden in het leven, te behoeden voor gevaren en te steunen in moeilijke tijden. Op deze dag gedenken wij hen.

Wij gedenken ook de vrouwen, adoptieouders, pleegouders, stiefouders en andere mensen die de vaderrol op zich hebben genomen.

Voor alle ‘vaders’ die ons zijn voorgegaan, Bedankt!

Tags: ,