Nooit bezorgde post: een ongebruikelijke blik in het verleden

Reacties27

Hoe zou u het vinden om naar een bepaalde tijd en plaats terug te reizen om echt te zien hoe het leven toen was? Voor het Europa van de zeventiende eeuw worden nu duizenden correspondentiestukken geopenbaard, waardoor het lijkt of we een tijdreis kunnen maken!

De kist waarin de brieven werden bewaard (Bron afbeelding: Museum voor Communicatie in Den Haag)

In een recent artikel in o.a. Algemeen Dagblad wordt gemeld dat een team onderzoekers is gestart met de bestudering van een schat aan ongeopende brieven uit de zeventiende eeuw die eeuwenlang in Nederland verborgen zijn gebleven. De brieven waren verstopt door de Haagse postmeester Simon de Brienne en zijn vrouw Maria Germain. Indertijd moesten de portokosten worden betaald door de ontvanger. Het vermoeden bestaat dat deze onbezorgde brieven zijn opgeslagen in de hoop dat de geadresseerden later zouden worden gevonden en alsnog port zouden betalen.

De met linnen gevoerde kist met 2600 brieven werd in 1926 aangeboden aan Het Nederlandsche Postmuseum. Zo’n 600 van die brieven zijn nooit geopend. De 2600 brieven uit de kist worden momenteel bestudeerd door een internationaal team van wetenschappers en deskundigen. Door middel van speciale scantechnieken kan de inhoud van de brieven worden gelezen zonder ze te openen en de oorspronkelijke vouwwijze te verstoren. De brievencollectie dateert uit de periode 1680 tot 1706, een tijd waarin Europa zuchtte onder voortdurende oorlogen en politieke omwentelingen. Dit werpt licht op veel aspecten van het leven in die periode.

De brieven zijn geschreven in het Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands of Latijn door zeer uiteenlopende personen uit verschillende sociale klassen. Onder de briefschrijvers bevinden zich aristocraten, spionnen, handelaren, uitgevers, acteurs, muzikanten, nauwelijks geletterde boeren en hoogopgeleide mensen met een prachtig handschrift. In het algemeen is correspondentie van mensen uit de lagere klassen meestal niet goed bewaard gebleven. Deze collectie biedt ons wel een blik in het leven van gewone mensen uit die klassen en is daarom bijzonder interessant!

Een papieren duif uit een van de brieven (Bron afbeelding: Museum voor Communicatie in Den Haag)

Een van de gescande en vertaalde brieven onthult de persoonlijke nood van een Haagse operazangeres die naar Parijs was verhuisd. In de door haar vriendin geschreven brief, probeert de zangeres in contact te komen met een Joodse handelaar uit Den Haag, de mogelijke vader van haar kind. “U kunt de ware oorzaak van haar wanhoop vast wel raden”, schrijft de vriendin. “Ik kan het niet met zoveel woorden zeggen; wat ik u moet vertellen is zo buitensporig. Neem genoegen met er goed over na te denken en haar haar leven terug te schenken door haar terugkomst te bewerkstelligen.” Op de brief staat de aantekening ‘niet hebben’, waaruit blijkt dat de handelaar de brief bij bestelling heeft geweigerd, misschien om de loop der gebeurtenissen te ontkennen.

Onderzoeker Daniel Starza Smith van de Universiteit van Oxford vertelt: “Deze brieven die onderweg zijn blijven steken, geven je het gevoel dat je naar een onbewaakt ogenblik in de geschiedenis kijkt. Veel van de schrijvers en geadresseerden van deze brieven waren mensen die door heel Europa reisden, zoals rondtrekkende muzikanten en religieuze ballingen. De kist bevat brieven uit verschillende sociale klassen, en van zowel vrouwen als mannen.”

Dit zeldzame kijkje in het verleden biedt ons een geweldige kans om meer te leren over de verschillende geledingen in de zeventiende-eeuwse Europese samenleving. Bovendien kan het ons uitstekende achtergrondinformatie verschaffen over de levens van onze voorouders.

Als u een kist vol met brieven kon ontdekken, uit welke periode dan het liefst?

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd

 • Jan Seijdell


  november 24, 2015

  Uit de periode 1700-1850 of brieven van bemanningsleden VOC schepen richting Indonesië. Of brieven uit de streek Herborn (Dld) ook rond 1700 -1850.

 • Amanda van Soeren-Abelman


  december 4, 2015

  Uit de periode 1750-1875 brieven VOC schepen richting Indonesië waarmee mijn overgrootvader vaarde en niets meer van is vernomen!! Onder de naam Kuijpers

 • Tonny


  december 4, 2015

  Uit de tijd van Napoleon!

 • Roswitha Witten


  december 4, 2015

  Mijn betovergrootouders, Johannes en Johanna Scholten-van de Poel zijn met hun jongste kind Wilhelmina in 1858 vanuit Haaksbergen naar Brazilië geëmigreerd. Zij woonden daar in de kolonie Santa Maria de Soblidade in Rio Grande do Sul. Misschien hebben zij geschreven naar hun achtergebleven kinderen in Nederland.

 • Janny meerstadt


  december 4, 2015

  Van soldaten die in garnizoenen gelegerd waren buiten steden….1700

 • F. M. van der Dussen


  december 4, 2015

  Bestaat er ook ’n index op alphabet der daarinvoorkomende familie-namen ?
  Dàt zou pas voor genealogen bijzonder interessant worden !!

 • Marijke


  december 4, 2015

  Rond 1600 toen mijn voorvaderen plotseling hun achternaam in het Latijn schreven. Daar stopt dan ook mijn zoektocht helaas…

 • marian vialle


  december 4, 2015

  1800-1898 de tijd dat mijn familie zich vanuit frankrijk in nederland vestigde

 • gery benne


  december 4, 2015

  uit de periode 1680 – 1780 uit de omgeving van voorne putten. hellevoetsluis was toen marinehaven en brielle was ook in beeld

 • Joanne


  december 4, 2015

  Geweldig, lijkt me spannend die brieven te lezen. Ik erfde een pak gelezen brieven uit oa de WO2 tijd. Ik zou de brieven die gevonden zijn wel willen les n.
  Voelt helemaal spannend als ze niet eerder gelezen zijn.

 • Luttikhuis


  december 4, 2015

  Mieke Luttikhuis
  Uit de periode 1800 tot 1900 toen veel mensen uit de veengebieden van Oldemarkt de reis naar Twente maakte om een beter bestaan op te bouwen en in de fabrieken van Twente en Gronau gingen werken

 • Bob Bleijerveld


  december 4, 2015

  Ook ik ben benieuwd naar brieven die bemanningsleden van de VOC schepen hebben geschreven naar hun familie in de periode rond 1650-1800. Uit de tijd van het mooie boek: de scheepsjongens van Bontekoe.

 • Hedwig


  december 4, 2015

  De half broer van mijn oma reisde veel op passagiers schepen zoals de Holland America lijn Hij was hofmeester en wat zou het mooi zijn brieven van hem te lezen over zijn belevingen aan boord.

 • J.A.A. Dijkema Brienesse


  december 4, 2015

  In onze familie komt de naam Briene voor. Kan komen van de naam Brienesse.

 • Jack Joustra


  december 4, 2015

  Een mooie vondst, die een goede inkijk kan geven over het tijdperk

 • N. van der Brugge


  december 5, 2015

  Wordt deze verzameling aan brieven ooit openbaar? Zo niet, hoe kan “de gewone man” er dan kennis van nemen?

  Een taalkundige opmerking: abonneren hoort met 1 B te worden geschreven en niet met 2, dus geen abbonneren.

  Vriendelijke groet

 • H. Dreef-Agterberg


  december 5, 2015

  Komt er een namenlijst beschikbaar van de geadresseerden en/of afzenders, zodat mensen kunnen zoeken of er voorouders bij zijn?

 • aletta


  december 5, 2015

  Leuk,ik ben benieuwd of wij inzagen krijgen.En nog belangrijker worden nabestaande op de hoogte gebracht dat er brieven zijn.succes met het onderzoek.

 • W. Suvee


  december 6, 2015

  Will Suvee

  Uit de tijd van de verdrijving van de Hugenoten uit Frankrijk naar
  Nederland en België.
  Ook de brand in St. Etienne in een discotheek waar honderden jongeren omkwamen, waaronder enkelen met de naam Suvee

 • walgrave sonia


  december 6, 2015

  beste gaat dit over een boek dat je kan kopen of is het een tentoonstelling over die kist met brieven en zoja waar kan je dit boek kopen of de tentoonstelling bezoeken het is niet echt duidelijk
  ik vind dit zeer interessant
  vriendelijke groeten

 • William Verduyn Lunel


  december 6, 2015

  periode 1680-1700 brieven van Franse Hugenoten in Nederland

 • Petra Notenboom


  december 6, 2015

  Wanneer wordt een alfabetische namenlijst bekend gemaakt zodat we allemaal kunt controleren welke families het betreft.

 • Angelique Nota


  december 9, 2015

  Misschien een tv-programma “Brieven uit de kist”?
  Mijn zusje heeft voor het programma “Brieven boven water”, als een van de vele vrijwilligers, brieven vertaald naar een leesbaarder Nederlands. Er zaten ook takenboeken bij van adelborsten (marine-officieren in opleiding), dan is het wel even nadenken als je “ik heb geschiet” leest voordat het kwartje valt en je beseft dat men het over een positiebepaling heeft.

 • Ank Toussaint


  december 15, 2015

  Ja, ik ben ook erg benieuwd of er brieven zijn onder de naam Toussaint. De Toussaints zijn ook in de tijd van de Hugenoten (rond 1700) naar het noorden, dus Belgie en Nederland, gevlucht.
  Mijn directe voorvaderen zijn uiteindelijk in Zeeuws Vlaanderen beland. zou idd leuk zijn als er een namenlijst zou komen.

 • Fried Carree


  december 27, 2015

  Heel interessant, Mijn voorouders zijn te traceren tot 1650, omgeving Den Haag Leiden, vermoedelijk waren het Hugenoten van oorsprong maar de link heb ik nooit concreet kunnen leggen.
  Wellicht leveren die brieven ooit enige duidelijkheid

 • Anny Smit-Gankema


  januari 7, 2016

  Het lijkt mij geweldig om brieven van mijn voorouders te lezen.
  Ik houd van de verhalen van vroeger en trekt heel erg mijn interesse, vooral de tijd van napoleon en de tijd van het platte land en dan in de veentijd van Provincie Groningen

 • Frits van Werven


  januari 12, 2016

  Van militairen gelegerd in Willemstad en Wouw uit de 16e eeuw.