Nieuw: Verzamelingen Catalogus

Nieuw: Verzamelingen Catalogus

We zijn blij om de Verzamelingen Catalogus te introduceren: een nieuw onderdeel van onze website, met collecties van historische gegevens die zijn geïndexeerd en kunnen worden doorzocht met MyHeritage SuperSearch™.

De catalogus is zowel nuttig voor beginners als voor professionele gebruikers en biedt een gedetailleerd overzicht van het aantal records dat iedere collectie bevat, welke collecties er nieuw zijn, en de datum waarop een collectie is toegevoegd of voor het laatst is bijgewerkt.
Sommige mensen noemen dit een “kaartenbak”, zoals die vroeger in bibliotheken werden gebruikt om het boekenbestand te indexeren. Onze Verzamelingen catalogus is echter digitaal, online beschikbaar en vol handige functies.

De Verzamelingen catalogus zat bij ons al jaren in de planning. We hebben de ontwikkeling van de nieuwe catalogus vooruitgeschoven, omdat veel gebruikers erom vroegen, onder wie de bekende genealoog Judy Russell, de auteur van het blog The Legal Genealogist. Het is een van de vele voorbeelden van het belang dat we eraan hechten om goed naar onze community te luisteren en te reageren op wensen van de gebruikers.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Toegang tot de Verzamelingen catalogus

De menuoptie Verzamelingen catalogus is beschikbaar in het menu Onderzoek van het hoofdmenu.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

U kunt het onderdeel ook openen via links op de startpagina van SuperSearch en in de rubriek Onderzoek van de voettekst van de MyHeritage-website.

De Verzamelingen Catalogus biedt een overzicht van de collecties die momenteel in SuperSearch beschikbaar zijn. Bovenaan de pagina kunnen een paar Aanbevolen collecties worden weergegeven. Dat zijn verzamelingen die we vanwege hun bijzondere waarde onder uw aandacht willen brengen. Aanbevolen collecties bevatten vaak gegevens die uitsluitend op MyHeritage zijn te vinden. We zullen de Aanbevolen collecties regelmatig vervangen. Sommige collecties worden aangeduid als “Nieuw” of “Bijgewerkt”.

De collecties kunnen worden gesorteerd op het aantal records dat ze bevatten, de datum waarop ze voor het laatst zijn bijgewerkt of op collectienaam.

U kunt door de beschikbare collecties bladeren. Beweeg voor een beknopte beschrijving van de collectie uw muisaanwijzer over de titel van een collectie.

Omschrijving van de collectie (Klik om te vergroten)

Omschrijving van de collectie (Klik om te vergroten)

Filteropties

In het linkerpaneel kunt u de collecties filteren op categorie, locatie en jaartallen. U kunt er ook voor kiezen om uitsluitend collecties met originele afbeeldingen weer te geven.

 

Collecties filteren (Klik om te vergroten)

Collecties filteren (Klik om te vergroten)

U ziet alle hoofdcategorieën en het aantal collecties in iedere categorie. Klik op een categorie om alleen de collecties uit die categorie weer te geven. Indien aanwezig worden ook de subcategorieën en het aantal collecties per subcategorie weergegeven.

Collecties op categorie filteren (Klik om te vergroten)

Collecties op categorie filteren (Klik om te vergroten)

Collecties kunnen ook worden gefilterd op locatie of jaartallen. Soms kunt u de weergave nog verder verfijnen, zoals hieronder is te zien.

Filteren op sublocatie (Klik om in te zoomen)

Filteren op sublocatie (Klik om in te zoomen)

Zoeken

Gebruik de zoekoptie om naar trefwoorden in de catalogus te zoeken. Geef uw zoekterm(en) op in het zoekveld in de rechterbovenhoek en klik op het vergrootglas.

In het onderstaande voorbeeld ziet u dat een zoekopdracht voor ‘kerk’ 89 treffers oplevert. De titel of omschrijving van 89 collecties bevat die zoekterm.

Zoeken op trefwoord (Klik om te vergroten)

Zoeken op trefwoord (Klik om te vergroten)

Klik linksboven in uw zoekresultaten op “Wissen” om uw zoekopdracht te wissen.

Klik op de naam van een collectie die u interessant vindt. Het zoekformulier voor de collectie wordt geopend. Nu kunt u zoeken naar historische gegevens in de collectie.

Een collectie doorzoeken (Klik om te vergroten)

Een collectie doorzoeken (Klik om te vergroten)

Aantal records

U zult merken dat de Verzamelingen catalogus het precieze aantal records in iedere collectie weergeeft. SuperSearch kan momenteel 7,757 miljard records doorzoeken. Wij laten al jaren het aantal records in SuperSearch zien. Wij vinden het belangrijk om daar duidelijk over te zijn. We hebben gemerkt dat veel andere bedrijven hun aantallen records niet meedelen. Ook willen we u omwille van de transparantie nogmaals vertellen hoe wij onze records tellen. Dat deden we eerder in april 2014 toen we vierden dat we de mijlpaal van 5 miljard records hadden bereikt. In gestructureerde collecties, zoals volkstellingsgegevens en geboorte- en huwelijksaktes, tellen we de naam van iedere persoon als één record. Bijvoorbeeld, een huwelijksacte met de naam van zowel de bruid als de bruidegom telt als twee records. Bijnamen of schuilnamen worden niet als extra records geteld. In stambomen wordt ieder stamboomprofiel als één record geteld, zelfs wanneer het profiel in meer dan één taal beschikbaar is. Iedere foto wordt als één record geteld. In ongestructureerde collecties, zoals kranten of jaarboeken, wordt iedere pagina als één record geteld, zelfs als er honderden namen op staan. We tellen iedere pagina als een enkele record, omdat we het aantal records niet willen overdrijven op basis van gissingen.

Samenvatting

De nieuwe Verzamelingen Catalogus biedt een handig overzicht van de collecties die met SuperSearch kunnen worden doorzocht en is een toegangspoort tot de immense historische schatkamer van 7,8 miljard records die MyHeritage momenteel biedt. De catalogus biedt een overzicht van onze 6503 hoofdcollecties, met uitsluiting van kleine collecties van minder dan 500 records. Die kunnen op een later tijdstip nog worden toegevoegd.

We voegen continu records toe, om u meer informatie over uw voorouders te bieden en u te helpen bij het ontrafelen van uw familiegeschiedenis. We verwachten dat we in de komende twee maanden verschillende collecties kunnen toevoegen, met in totaal 300 miljoen records. We zullen dan de mijlpaal van 8 miljard historische records hebben bereikt.

Bezoek de Verzamelingen Catalogus (en ons blog :-)) regelmatig om te zien welke collecties we hebben toegevoegd of bijgewerkt.

We hopen dat de nieuwe catalogus u van dienst zal zijn bij het onderzoek naar uw familiegeschiedenis.