Nieuwe historische gegevens toegevoegd in december 2018

Reacties

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we onlangs 22.718.797 miljoen nieuwe historische gegevens aan SuperSearch™ hebben toegevoegd, afkomstig uit vier geheel nieuwe collecties: Massachusetts Kranten, 1704-1974, New Jersey huwelijk licentie-index, 1915- 2016, 1915-2016, Overlijdens index van de staat New York 1880-1956 en VS Naturalisatie gegevens van Noord Californië van 1852-1989.

Hier vindt u meer informatie over deze vier collecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevens Exclusief bij MyHeritageLink om te zoeken
Massachusetts Kranten, 1704-1974Een overzicht van nieuwsbladen die van 1704 tot 1974 in verschillende steden en plaatsen in de staat Massachusetts zijn gepubliceerd.6,072,877 pagina's in 239 krantenExclusiefNu collectie doorzoeken
New Jersey huwelijk licentie Index, 1915-2016Een index van huwelijksvergunningen die in de staat New Jersey zijn gedeponeerd in de periode 1915 tot 2016. De index bevat de voornamen en achternamen van zowel de bruid als de bruidegom, het jaar van de vergunningsaanvraag en het dossiernummer van de staat.11,368,616 gegevensNiet exclusiefNu collectie doorzoeken
Overlijdens Index van de staat New York, 1880-1956Een overlijdensindex van de staat New York voor de periode 1880-1956. De index bevat de naam, het geslacht, de datum van overlijden, de leeftijd van overlijden en vaak ook andere belangrijke informatie.4,733,112 gegevens
Niet exclusiefNu collectie doorzoeken
VS Naturalisatie gegevens, Noord-Californië, 1852-1989Een index van naturalisatieverzoeken die in de periode 1852-1989 in Noord-Californië zijn ingediend. 544,192 gegevens
Niet exclusiefNu collectie doorzoeken

Massachusetts kranten, 1704-1974

Dit is één van onze grootste krantencollecties. Deze collectie is een compendium van 6.072.877 pagina’s in 239 dagbladtitels, gepubliceerd in verschillende steden en plaatsen van de staat Massachusetts in de periode 1704-1974. Het zwaartepunt ligt bij kanten uit Boston en omgeving. Deze uitgebreide collectie is geproduceerd door MyHeritage in samenwerking met de Boston Public Library. Het archief strekt zich uit van het koloniale tijdperk tot het einde van de twintigste eeuw. Het merendeel van de informatie is uitsluitend beschikbaar op MyHeritage en in de Boston Public Library.

Kranten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek en onderzoek naar familiegeschiedenis, omdat ze overlijdensberichten en andere berichten over belangrijke gebeurtenissen bevatten, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, die de belangrijkste akten van de burgerlijke stand kunnen vervangen. Daarnaast bevatten roddelrubrieken en plaatselijk nieuws veel informatie over activiteiten en gebeurtenissen in een bepaalde gemeenschap en vaak ook details over de betrokken personen. Een ongelooflijke schat aan informatie kan worden ontdekt in deze societyrubrieken en -pagina’s met schijnbaar alledaagse berichten en verslagen over gebeurtenissen als feesten, bevorderingen, ziekenhuisverblijven en visites van vrienden of familie. Deze pagina’s zijn een rijke bron voor historische gebeurtenissen die waarschijnlijk nergens anders zijn geregistreerd.

Afkomstig uit deze collectie is een artikel uit de The Boston Post van 18 december 1900 over het eerste publieke optreden van Helen Keller. Keller richtte zich tot haar klasgenoten uit het eerste jaar van Radcliffe College en de speech van deze dove en blinde jonge vrouw ontving een daverend applaus.

Historical Records: The Boston Post, Boston, Massachusetts, Dec 18, 1900
The Boston Post, Boston, Massachusetts, 18 december 1900

Doorzoek de collectie Massachusetts Kranten, 1704-1974

New Jersey huwelijk licensie Index, 1915-2016

Deze collectie bestaat uit 11.368.616 records en is een index van huwelijksvergunningen die van 1915 tot 2016 zijn gedeponeerd bij de griffie van New Jersey. De index bevat de voor- en achternaam van iedere echtgenoot, het jaar van de vergunningaanvraag en het dossiernummer van de staat.

Huwelijksgegevens zijn van groot belang voor genealogisch onderzoek. Ze bevatten niet alleen informatie over het echtpaar en hun verblijfplaats ten tijde van het huwelijk maar bevatten ook vaak aanvullende informatie, zoals geboortedatums, geboorteplaatsen en beroepen en of de echtelieden ten tijde van het huwelijk alleenstaand, gescheiden, weduwe of weduwnaar waren.

De informatie in de collectie New Jersey huwelijk licentie-index, 1915- 2016 is afkomstig uit twee indexen: een index voor huwelijken gecategoriseerd op bruiden en een aparte index voor huwelijken gecategoriseerd op bruidegoms. Het merendeel van de hier gepubliceerde records is gematcht, waardoor de gegevens van de bruiden en bruidegoms in hun huwelijken gelijk konden worden getrokken. Een klein deel van de records in de collectie kon niet worden gematcht.

Van de originele huwelijksakten die met deze index kunnen worden gevonden, kunt u kopieën opvragen bij het staatsarchief van New Jersey. Door de ongelooflijke inspanningen en daadkracht van Reclaim The Records konden er afbeeldingen in deze collectie worden opgenomen.

De huwelijksgegevens van de Amerikaanse cartoonist Charles Samuel Addams en Barbara Day zijn uit deze collectie afkomstig.

Historical records: New Jersey Marriage License Record of Barbara Day and Charles Samuel Addams, 1943 (click to zoom)
De vermelding uit 1943 voor Barbara Day en Charles Samuel Addams in het register van huwelijksvergunningen van New Jersey (klik om te vergroten)

Naar verluidt heeft Charles zich bij het tekenen van het personage Morticia Addams voor zijn beroemde striptekeningen over de Addams Family laten inspireren door zijn vrouw Barbara.

Historical records: Charles Addams sketching Barbara Addams for The Addams Family Cartoon, photo credit: animatededucation
Charles schetst Barbara voor de strip The Addams Family, bron foto: animateducated.blogspot.com

Doorzoek de collectie New Jersey huwelijk licentie-index, 1915- 2016

Overlijdensindex van de staat New York 1880-1956

De overlijdensindex van de staat New York bevat informatie over overlijdensakten in de staat New York. Met behulp van deze collectie kunnen mensen overlijdensakten voor de staat New York terugvinden die zijn opgemaakt tussen 1880 en 1956. Deze index bevat informatie over plaats en datum van overlijden, geslacht, leeftijd bij overlijden en het staatsdossiernummer. De afbeeldingen in deze collectie zijn verkregen door de inspanningen van Reclaim The Records.

In deze collectie bevinden zich gegevens over het overlijden van Carrie Chapman Catt.

Vermelding voor het overlijden van Carrie Chapman Catt op 9 maart 1947 in New Rochelle in de staat New York (klik om te vergroten)

Catt was een Amerikaanse vrouw die actie voerde voor aanname van het negentiende amendement dat algemeen kiesrecht voor vrouwen garandeerde. Catt was voorzitter van de National American Suffrage Association en richtte zowel de League of Women Voters als de International Alliance of Women op.

Historical Records: Carrie Chapman Catt (rt) and Mary Garrett Hay (lt) cast their first votes for President, St. Louis Post, November 5, 1920
Carrie Chapman Catt (rechts) en Mary Garrett Hay (links) brengen hun eerste stemmen voor de presidentsverkiezingen uit, St. Louis Post, 5 november 1920.

Doorzoek de collectie Overlijdens index van de staat New York 1880-1956

VS Naturalisatie gegevens van Noord Californië van 1852-1989

Deze collectie is een index van naturalisatiegegevens in Noord-Californië voor de jaren 1852 tot 1989. In 1906 veranderden de eisen voor naturalisatie aanzienlijk. Vóór 1906 was voor naturalisatieverzoeken een beperkt aantal gegevens vereist, vaak alleen de naam van de indiener, de naam van de rechtbank, het registratienummer, het land van herkomst van de indiener en de datum van naturalisatie. Ná 1906 bevatten de naturalisatiedocumenten velden met aanvullende informatie, zoals het adres van de indiener, geboortedatum, datum en plaats van aankomst in de Verenigde Staten en de namen en adressen van eventuele getuigen. Hoewel de aanvraagformulieren van na 1906 tot doel hadden om deze aanvullende informatie te verzamelen, was dat in de praktijk niet altijd het geval.

Naturalisatieverzoeken waren één van de laatste stappen om het Amerikaanse staatsburgerschap te verkrijgen. Deze documenten zijn vooral interessant voor genealogen, omdat ze soms meerdere familienamen bevatten. Het betreft dan vaak verschillende spellingen van de naam uit het land van herkomst en van de veramerikaniseerde versie van de naam.

De Californische goldrush heeft maar liefst 300.000 mensen ertoe aangezet om naar Californië te verhuizen op zoek naar welvaart en rijkdom. Daarbij was San Francisco de grootste en belangrijkste bestemming voor immigranten. Nadat er in 1848 goud in Californië was ontdekt, groeide de bevolking van San Francisco in één jaar tijd van 1.000 inwoners naar 25.000 inwoners. Deze snelle groei werd niet alleen veroorzaakt door Amerikaanse burgers die naar het westen reisden op zoek naar rijkdom maar ook door veel buitenlandse immigranten die op zoek waren naar een betere toekomst. Door de grote toestroom ontstonden er veel migrantengemeenschappen. De grootste daarvan was Chinatown, in San Francisco.

Dat Californië een goede plaats was om fortuin te maken werd in 1859 opnieuw bevestigd met de ontdekking van het zilvererts van de Comstock Lode. Na de voltooiing van de Transcontinentale Spoorweg in 1869 werd Californië bovendien toegankelijker voor Europese immigranten die aan land kwamen in het oosten van de Verenigde Staten.

De immigratiegolf ging echter ook gepaard met een golf van vreemdelingenhaat. Met de goedkeuring van de Chinese Exclusion Act in 1882 werd de Chinese immigratie naar de Verenigde Staten tot 1943 aan banden gelegd.

In 1921, na de Russische Burgeroorlog, kwam er een toestroom van Russische immigranten in Noord-Californië op gang. Russische immigranten, met name Russische joden, die de Sovjet-Unie ontvluchtten, zouden in San Francisco een nieuw onderkomen vinden.

De “California Dream” heeft in de loop van twee eeuwen miljoenen immigranten aangelokt, waardoor de Californische immigratie- en naturalisatiegegevens een waardevolle informatiebron voor genealogen zijn.

Doorzoek de VS Naturalisatie gegevens van Noord Californië van 1852-1989

Tot slot

Al deze uiterst interessante collecties zijn nu toegankelijk via MyHeritage SuperSearch™. Het doorzoeken van deze collecties is volledig gratis. Om de gegevens uit deze collecties te bekijken en ze in uw stamboom op te slaan of om de Record Matches te bevestigen is een MyHeritage Data-abonnement vereist.

We wensen u veel plezier bij het doorzoeken van deze collecties. Vertel ons in de reacties hieronder wat u allemaal hebt ontdekt.

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd