Nieuwe historische gegevens toegevoegd in september 2019

Nieuwe historische gegevens toegevoegd in september 2019

In de eerste helft van september werden 44,4 miljoen nieuwe records toegevoegd: 9,7 miljoen records in drie nieuwe collecties en 34,7 miljoen records toegevoegd aan 6 bestaande collecties uit Nederland.

De nieuwe collecties betreffen een index van geboorten in de stad New York, een index van sterfgevallen in de stad New York en de Australische namenlijst Tweede Wereldoorlog, 1939-1945. De bestaande Nederlandse collecties van overlijdens-, huwelijks-, en geboorteakten van de burgerlijke stand zijn bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor de collecties van kerkelijke doop-, begrafenis-, en huwelijksregisters.

Hier volgt een compleet overzicht van de recent toegevoegde en bijgewerkte gegevenscollecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken
New York City Index der Overlijdens, 1862–1948Een index van de sterfgevallen in New York City tussen 1862 en 1948.5,317,387 gegevensNu collectie doorzoeken
New York City Index der Geboorten, 1878–1909
Een index van de geboorten die tussen 1878 en 1909 in de stad New York zijn geregistreerd.
2,233,470 gegevensNu collectie doorzoeken
Australische namenlijst Tweede Wereldoorlog, 1939–1945
Een index van Australiërs die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gediend in het Australische leger, bij de koninklijke Australische marine of luchtmacht en in de koopvaardij.
2,235,950 gegevensNu collectie doorzoeken
Nederland, Overlijdensregister (Burgerlijke Stand), 1811-1965Een index van overlijdensakten van de Nederlandse burgerlijke stand van 1811 tot 1965.
11.545.542 nieuwe records toegevoegd, voor een totaal van 41.415.249 records.Nu collectie doorzoeken
Nederland, Huwelijksregister (Burgerlijke Stand), 1811-1940Een index van huwelijksakten van de Nederlandse burgerlijke stand van 1811 tot 1940.8.191.981 nieuwe records toegevoegd, voor een totaal van 28.131.957 records.Nu collectie doorzoeken
Nederland, Doopregister Kerken, 1580-1811
Een index van doopakten van verschillende kerken en plaatsen in heel Nederland van 1580 tot 1811.5.845.541 nieuwe records toegevoegd, voor een totaal van 23.631.397 records.Nu collectie doorzoeken
Nederland Burgerlijke geboorten, 1811- 1915
Een index van geboorteakten van de burgerlijke stand uit heel Nederland van 1811 tot 1915.5.205.680 nieuwe records toegevoegd, voor een totaal van 31.860.820 records.Nu collectie doorzoeken
Nederland, Overlijdensregister Kerken, 1601-1811
Een index van overlijdensakten van verschillende kerken en plaatsen in heel Nederland van 1601 tot 1811.3.280.488 nieuwe records toegevoegd, voor een totaal van 5.327.033 records.
Nu collectie doorzoeken
Nederland, Huwelijksregister Kerken, 1580-1811
Een index van huwelijksakten (huwelijksaankondigingen en huwelijksplechtigheden) van verschillende kerken en plaatsen in Nederland van 1580 tot 1811.634.386 nieuwe records toegevoegd, voor een totaal van 4.119.666 records.Nu collectie doorzoeken

New York City index der overlijdens, 1862-1948

De 5.317.387 records in de overlijdensindex van de stad New York bevatten informatie over overlijdensakten in de stad New York. Met behulp van deze collectie kunnen mensen overlijdensakten voor de stad New York terugvinden die zijn opgemaakt tussen 1862 en 1948. De index bevat informatie over de wijk en datum van overlijden, leeftijd bij overlijden en het nummer van de overlijdensakte.

Overlijdensakten vormen een van de belangrijkste primaire bronnen voor familiegegevens. Ze werden meestal binnen enkele dagen na iemands overlijden opgemaakt en bevatten veel details over het leven van personen. Vaak bevatten ze de leeftijd en geboorteplaats, namen en geboorteplaatsen van ouders en de doodsoorzaak.

New York City index der overlijdens, 1862-1948 doorzoeken

New York City Index der geboorten, 1878-1909

De 2.233.470 records in de index van geboorten in de stad New York bevatten informatie over geboorten in de stad New York. Met behulp van deze collectie kunnen mensen geboorteakten voor de stad New York terugvinden die zijn opgemaakt tussen 1878 en 1909. Deze index bevat het nummer van de overlijdensakte en informatie over de wijk waarin iemand is geboren en de geboortedatum.

Geboorteakten vormen een van de belangrijkste primaire bronnen voor familiegegevens. Ze werden meestal binnen enkele dagen na de geboorte opgemaakt en bevatten minimaal de namen van de ouders. Vaak bevatten ze ook aanvullende gegevens over de ouders, zoals geboorteplaatsen, leeftijden, aantal kinderen en geloofsovertuiging voor de doopakte.

New York City Index der geboorten, 1878-1909 doorzoeken

Australische namenlijst Tweede Wereldoorlog, 1939-1945

Deze collectie van 2.235.950 records beslaat de volledige namenlijst van de Australiërs die aan de Tweede Wereldoorlog hebben deelgenomen. De lijst is opgesteld als een herdenkingsproject voor Australiërs die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gediend in het Australische leger, bij de koninklijke Australische marine of luchtmacht en in de koopvaardij. De records bevatten de volgende doorzoekbare informatie over de militairen: achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats, datum van dienstneming, plaats van inschrijving, woonadres ten tijde van dienstneming, plaats van dienstneming en datum van uitdiensttreding. Ook de achternaam en voorna(a)m(en) van een naast familielid worden vermeld.

Australische namenlijst Tweede Wereldoorlog, 1939-1945 doorzoeken

Nederland, Overlijdensregister (Burgerlijke Stand), 1811-1965

Deze collectie – die nu in totaal uit meer dan 41.415.249 records bestaat – is een index van overlijdensakten uit heel Nederland voor de periode 1811-1965. De records bevatten meestal de naam van de overledene, de leeftijd, de sterfdatum en de plaats van overlijden. Soms worden ook de namen van de ouders en/of echtgeno(o)t(e) van de overledene vermeld. Er wordt informatie over de vindplaats gegeven om u te helpen bij het lokaliseren van de originele akte.

De burgerlijke stand – de registratie van geboorten, huwelijken en sterfgevallen door de burgerlijke stand – werd in Nederland officieel ingesteld op 1 maart 1811. In sommige delen van Nederland werd echter al sinds 1795 een burgerlijke stand bijgehouden.

Nederland, Overlijdensregister (Burgerlijke Stand), 1811-1965 doorzoeken

Nederland, Huwelijksregister (Burgerlijke Stand), 1811-1940

Deze collectie – die nu in totaal uit meer dan 28.131.957 records bestaat – is een index van huwelijksakten uit heel Nederland voor de periode 1811-1940. De gegevens bevatten meestal de namen van de bruid en bruidegom, hun geboortedatums en -plaatsen, beroepen, de namen van de ouders, en de huwelijksdatum en -plaats. Ook de namen van voormalige echtgenoten en de namen van de getuigen worden vaak vermeld.

Nederland, Huwelijksregister (Burgerlijke Stand), 1811-1940 doorzoeken

Nederland, Doopregister Kerken, 1580-1811

Deze collectie – die nu in totaal 23.631.397 records telt – is een index van doopgegevens van verschillende kerken en plaatsen in heel Nederland. De records bevatten meestal de naam van het kind, de doopdatum, de geboortedatum en de namen van de ouders.

Kerkregisters zijn van groot belang omdat ze de belangrijkste bron voor akten zijn, voordat de burgerlijke stand werd ingesteld. In Nederland waren de meeste mensen lid van de Nederlandse Hervormde Kerk of van de Rooms-Katholieke Kerk, maar er waren ook andere denominaties. Zie de onderstaande archieflijst voor een overzicht van de locaties. De meeste records dateren uit de periode van 1580 tot 1811, hoewel de dekking voor bepaalde jaren per plaats kan verschillen.

Nederland, Doopregister Kerken, 1580-1811 doorzoeken

Nederland, Burgerlijke geboorten, 1811-1915

Deze collectie – die nu in totaal 31.860.820 records telt – is een index van geboorteakten van de burgerlijke stand uit heel Nederland van 1811 tot 1915. De records bevatten meestal de naam en de geboortedatum en -plaats van het kind en de namen van de ouders. In sommige gevallen kan er ook andere informatie worden gevonden, zoals de namen van getuigen.

Geboorteakte van de Nederlandse graficus M.C. Escher

De geboorteakte van de beroemde Nederlandse graficus M.C. Escher maakt onderdeel uit van de collectie. Hij verkende in zijn werk vaak wiskundige principes.

Convex and Concave (1955) by Maurits Cornelis Escher, [Credit: Museu de Arte Popular, Lisbon, Portugal]

Hol en bol (1955) door Maurits Cornelis Escher, [Bron: Museu de Arte Popular, Lissabon, Portugal]

Hij is op 17 juni 1898 in Leeuwarden geboren en was het kind van de waterbouwkundig ingenieur George Arnold Escher en Sara Adriana Gleichman.

Nederland, Burgerlijke geboorten, 1811-1915 doorzoeken

Nederland, Overlijdensregister Kerken, 1601-1811

Deze collectie – die nu in totaal 5.327.033 records telt – is een index van de overlijdensakten van verschillende kerken en plaatsen in heel Nederland van 1601 tot 1811. De records bevatten meestal de naam van de overledene, de datum van de begrafenis en de begraafplaats. In sommige gevallen kunnen ook de leeftijd van de overledene, de geboorteplaats en de namen van eventuele familieleden zijn vermeld.

Nederland, Overlijdensregister Kerken, 1601-1811 doorzoeken

Nederland, Huwelijksregister Kerken, 1580-1811

Deze collectie – die nu in totaal uit 4.119.666 records bestaat – is een index van huwelijksakten (huwelijksaankondigingen en huwelijksplechtigheden) van verschillende kerken en plaatsen in Nederland van 1580 tot 1811. De records bevatten meestal de namen van de bruid en bruidegom, hun huwelijksdatum, woonplaatsen en geloofsovertuiging.

Kerkelijke huwelijksakte van de Nederlandse landschapschilder Jan van Goyen

Jan Josephszoon van Goyen was een bekende 17e-eeuwse Nederlandse landschapsschilder wiens werk van grote invloed is geweest op het werk van andere landschapskunstenaars uit zijn tijd. Jan van Goyen trouwde op 5 augustus 1618 in Leiden met Annetje Willems van Raelst. Hun huwelijksakte is te vinden in de collectie Nederland, Huwelijksregister Kerken, 1580-1811.

View of Emmerich, a landscape painting by Jan van Goyen, 1645, [Credit: Cleveland Museum of Art]

Gezicht op Emmerich, een landschapsschilderij van Jan van Goyen, 1645, [Bron: Cleveland Museum of Art]

Nederland, Huwelijksregister Kerken, 1580-1811 doorzoeken

Samenvatting

Al deze geactualiseerde collecties zijn nu beschikbaar via MyHeritage SuperSearch™. Het doorzoeken van de records is gratis. Om Record Matches te openen en om de gegevens uit deze collecties te bekijken en ze in uw stamboom op te slaan is een Data of Compleet abonnement vereist. Onze Record Matching-technologie gaat voor u aan de slag en stelt u automatisch op de hoogte als iemand uit uw stamboom in een record wordt vermeld. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Wilt u meer weten over SuperSearch™ en Record Matching? Bezoek onze recent gelanceerde MyHeritage Educatie website voor praktische tips en trucs, artikelen, instructievideo’s en nog veel meer!

MyHeritage voegt continu records toe, om u meer informatie over uw voorouders te bieden en u te helpen bij het ontrafelen van uw familiegeschiedenis.

We wensen u veel plezier bij het doorzoeken van deze vernieuwde collecties. Laat het ons in de reacties hieronder weten als u interessante ontdekkingen over uw familiegeschiedenis doet.