Nieuwe historische gegevens toegevoegd in oktober 2019

Reacties

In oktober 2019 zijn 18,6 miljoen nieuwe historische gegevens toegevoegd uit zeven nieuwe collecties van over de hele wereld, waaronder Australië, Spanje, de voormalige Sovjet-Unie, Letland, de Verenigde Staten, Duitsland en Denemarken.

Hier zijn alle details van deze nieuwe gegevenscollecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken
Australië Overlijdensberichten, 1860-2019
Een index van overlijdensberichten uit heel Australië voor de periode 1860 tot 2019.7,060,362 gegevensNu collectie doorzoeken
Spanje, Bisdom Bilbao, katholieke parochieregisters, 1501-1900
Een index van doop-, huwelijks- en overlijdensakten van het rooms-katholieke bisdom Bilbao voor de periode 1501 tot 1900.
4,966,780 gegevensNu collectie doorzoeken
Sovjet-Unie, gedenktekens voor soldaten, 1915-1950
Een index van soldaten die in de periode 1915 tot 1950 zijn gesneuveld of vermist zijn geraakt.
4,553,650 gegevensNu collectie doorzoeken
Letland, Interne paspoorthoudersindex van Riga, 1918-1940
Een index van paspoorthouders voor de periode 1918 tot 1940.890,811 gegevensNu collectie doorzoeken
Verenigde Staten Index van Grafstenen, 1900-2018
Een index van grafstenen van 25 begraafplaatsen in de Verenigde Staten voor de periode 1900 tot 2018.601,986 gegevensNu collectie doorzoeken
Duitsland, Emigranten uit Zuidwest-Duitsland, 1736-1963
Een index van emigranten die tussen 1736 en 1963 uit Zuidwest-Duitsland vertrokken.
285,158 gegevensNu collectie doorzoeken
Denemarken, Kopenhagen Begrafenissen, 1860-1912
Een index van begrafenisakten uit Kopenhagen, Denemarken, voor de periode 1860 tot 1912.
255,733 gegevensNu collectie doorzoeken

Australië Overlijdensberichten, 1860-2019

Deze gratis collectie van meer dan 7 miljoen records bevat overlijdensberichten en begrafenisberichten uit verschillende Australische bronnen. Het merendeel van de berichten is afkomstig uit de periode 1900-2019, enkele berichten dateren uit de voorgaande 50 jaar. Het gebruik van de collectie is volledig gratis. U kunt erin zoeken, records bekijken en informatie aan uw stamboom toevoegen.

Doorzoek de collectie Australië Overlijdensberichten, 1860-2019

Spanje, Bisdom Bilbao, katholieke parochieregisters, 1501-1900

Deze verzameling van meer dan 4,9 miljoen akten bestaat uit doop-, huwelijks- en overlijdensakten voor het rooms-katholieke bisdom Bilbao. Het merendeel van de akten is afkomstig uit de historische regio Biskaje in Spaans Baskenland. Ook zijn er enkele akten uit Cantabrië.

De doopakten bevatten de volgende doorzoekbare informatie: voornaam, primaire achternaam en secundaire achternaam van het kind en de ouders, datum en locatie. Voor huwelijken: voornaam, achternaam van vaders- en moederszijde van bruid en bruidegom, datum en locatie. Voor overlijdensakten: voornaam, achternaam van vaders- en moederszijde van de overledene, datum en plaats van overlijden. In de meeste records is de parochie vermeld.

Doorzoek de collectie Spanje, Bisdom Bilbao, katholieke parochieregisters, 1501-1900

Sovjet-Unie, gedenktekens voor soldaten, 1915-1950

De 4,5 miljoen records in deze collectie bevatten gegevens van soldaten uit de Sovjet-Unie die zijn gesneuveld of vermist zijn geraakt in oorlogen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze records kunnen de volgende gegevens bevatten: naam, geboortejaar en -plaats, rang en datum en plaats van uitdiensttreding.

Soms bevatten de records ook informatie over de plaats waar de soldaat was gelegerd, de reden voor uitdiensttreding en ziekenhuisopnames. De meeste informatie in deze collectie is in het Russisch. MyHeritage biedt de mogelijkheid om deze collectie te doorzoeken in de ene taal en resultaten te ontvangen in de andere taal. De zoekopdracht wordt uitgevoerd met behulp van Global Name Translation™, een unieke technologie om automatisch voor- en achternamen naar de taal van de zoekopdracht te vertalen. Bijvoorbeeld, een zoekopdracht naar Alessandro (Alexander in het Italiaans) zal ook “Саша” vinden, de Russische schrijfwijze van Sasja – een populaire koosnaam voor Alexander – met de bijbehorende vertaling in de taal van uw zoekopdracht.

Doorzoek de collectie Sovjet-Unie, gedenktekens voor soldaten, 1915-1950

Letland, Interne paspoorthoudersindex van Riga, 1918-1940

In het interbellum diende iedereen boven de 15 jaar als identiteitsbewijs over een intern paspoort te beschikken. Deze database van 890.811 records betreft inwoners van Riga en kan de achternaam, voornaam, vadersnaam, geboortedatum, geboorteplaats en plaats van herkomst van de paspoorthouder bevatten. Het gebruik van de collectie is evenals dat van de collectie Australië Overlijdensberichten volledig gratis. U kunt erin zoeken, records bekijken en informatie aan uw stamboom toevoegen.

Veel dossiers bevatten foto’s en alle adressen waar de persoon tijdens de geldigheidsduur van het paspoort heeft gewoond, ook adressen van buiten Riga. Het paspoort moest als het verlopen was aan de overheid worden teruggegeven. Het is niet bekend hoeveel mensen dat daadwerkelijk hebben gedaan, dus deze collectie biedt geen volledig beeld van alle mensen die in deze periode in Riga hebben gewoond.

Doorzoek de collectie Letland, Interne paspoorthoudersindex van Riga, 1918-1940

Verenigde Staten Index van Grafstenen, 1900-2018

Deze collectie omvat 601.986 records van meer dan 25 begraafplaatsen in de Verenigde Staten.

De gegevens omvatten inscripties op de grafstenen en begrafenisakten. De records bevatten veelal de volgende gegevens: de naam van de overledene, de geboorte- en overlijdensdatum en de datum en plaats van de begrafenis. De gegevens van begraafplaatsen zijn vooral nuttig om voorouders te identificeren die niet in andere registers zijn opgenomen, zoals kinderen die jong zijn gestorven of vrouwen.

Deze collectie bevat gegevens van begraafplaatsen in de volgende staten: Californië, Connecticut, Washington D.C., Georgia, Illinois, Indiana, Massachusetts, Pennsylvania, Michigan, Ohio, Oregon, Rhode Island en South Dakota.

Doorzoek de collectie Verenigde Staten Index van Grafstenen, 1900-2018

Duitsland, Emigranten uit Zuidwest-Duitsland, 1736-1963

Deze collectie van 285.158 records is een index van emigranten die uit Zuidwest-Duitsland zijn vertrokken, voor het merendeel tussen 1736 en 1963. De records kunnen de volgende doorzoekbare informatie bevatten: voor- en achternaam, geboortedatum, datum en district van emigratie en de voor- en achternaam van een familielid. De volgende informatie kan ook worden bekeken: titel, alternatieve naam, voormalige woonplaats, district, adres, burgerlijke staat, godsdienst, beroep, geboortenaam, bestemming en aanvullende informatie over iemands gezin.

De emigratie vanuit Duitsland vond plaats in een aantal golven, veroorzaakt door historische gebeurtenissen, zoals de Julirevolutie van 1830, de Maartrevolutie van 1848, de oprichting van het Duitse Keizerrijk in 1871, de Eerste Wereldoorlog en andere belangrijke gebeurtenissen. Het merendeel van de records in deze collectie is afkomstig uit de periode van 1755 tot begin 1900.

Doorzoek de collectie Duitsland, Emigranten uit Zuidwest-Duitsland, 1736-1963

Denemarken, Kopenhagen Begrafenissen, 1860-1912

Deze collectie van 255.733 records is een index van de begrafenisakten uit het Deense Kopenhagen. De records bevatten meestal de naam van de overledene, de overlijdensdatum en de begraafplaats. In sommige gevallen kunnen ook de leeftijd, het beroep en de doodsoorzaak van de overledene zijn vermeld.

Begrafenissen vonden meestal binnen een paar dagen na overlijden plaats. Begrafenissen werden in Denemarken opgetekend in de registers van de parochie waar de begrafenis plaatsvond. De originele begrafenisakten zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt door het stadsarchief van Kopenhagen.

Doorzoek de collectie Denemarken, Kopenhagen Begrafenissen, 1860-1912

Samenvatting

We wensen u veel plezier bij het doorzoeken van al deze nieuwe collecties die nu beschikbaar zijn op MyHeritage SuperSearch™. U kunt altijd gratis in deze records zoeken. Records uit de collecties Australië Overlijdensberichten en Letland, Interne paspoorthoudersindex van Riga kunt u bovendien gratis bekijken en in uw stamboom opslaan. Om Record Matches te openen en om records uit andere collecties te bekijken en op te slaan, is een Data- of Compleet-abonnement vereist.

Onze Record Matching-technologie stelt u automatisch op de hoogte als iemand uit uw stamboom in een record wordt vermeld. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen. Spijker uw kennis over Record Matches bij met MyHeritage Education!

Heeft u iets moois ontdekt in deze nieuwe collecties? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd