MyHeritage voegt drie historische gegevenscollecties uit Griekenland toe

Reacties

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we drie belangrijke Griekse gegevenscollecties op MyHeritage hebben gepubliceerd: Griekenland, Kieslijsten 1863-1924, Griekenland, Corfu Vital Records, 1841-1932 en Griekenland, Huwelijken in Sparta, 1835-1935, met in totaal 1,8 miljoen historische gegevens. Deze collecties zijn een zeer waardevolle bron voor genealogen die onderzoek doen naar hun Griekse wortels.

Doorzoek de Griekse gegevenscollecties op MyHeritage

De gegevens in deze collecties zijn rijk aan details en bevatten scans van de originele documenten. Deze indexen zijn nu voor de allereerste keer en exclusief bij MyHeritage doorzoekbaar in zowel het Grieks als het Engels.

De collecties zetten de diversiteit aan religies en culturen in Griekenland in het zonnetje. Ze tonen zowel de belangrijke katholieke en Joodse gemeenschappen, als de Italiaanse, Franse en Russische invloeden in het hart van de Griekse samenleving en haar progressieve bestuurssysteem.

MyHeritage zet zich in voor onderzoek naar de familiegeschiedenis in Griekenland

De publicatie van deze collecties onderstreept de betrokkenheid van MyHeritage bij het Griekse onderzoek naar familiegeschiedenis. In een van onze maatschappelijke initiatieven van 2015 heeft onze oprichter en CEO Gilad Japhet persoonlijk de afstammelingen opgespoord van een Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten op het kleine eiland Erikoussa, net ten noorden van Corfu. De grootmoeder van de met een Emmy bekroonde schrijfster Yvette Manessis Corporon behoorde tot degenen die de Joodse familie op Erikoussa hadden gered. Yvette beschreef hun heldendaden in haar boeken “When the Cypress Whispers” en “Something Beautiful Happened”. Het bijzondere verhaal is terug te lezen in “Het geheim van Erikoussa”. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat het eiland door de Raoul Wallenberg Foundation werd uitgeroepen tot “House of Life”.

Algoritmen voor Grieks genealogisch onderzoek

In het kielzog van de praktische ervaring die Gilad met Grieks onderzoek had opgedaan, ontwikkelde ons team algoritmen die speciaal waren toegesneden op Grieks genealogisch onderzoek voor de nieuwe collecties op MyHeritage.

Bijvoorbeeld, in Griekenland is de achternaam van een vrouw de tweede naamval van de achternaam van haar vader of, wanneer ze trouwt, van de achternaam van haar man. De nieuwe Griekse collecties op MyHeritage worden zowel met de mannelijke als de vrouwelijke vorm van de achternamen doorzocht.

Dit betekent dat met een zoekopdracht voor de Joodse achternaam “Velleli” in de nieuwe collecties bij MyHeritage ook mensen met de naam “Vellelis” worden gevonden, en omgekeerd. Het is ook mogelijk om deze achternamen te vinden door met “Belleli” te zoeken, omdat de Griekse letter bèta in het moderne Grieks wordt uitgesproken met een “v”. In sommige landen wordt de bèta nog steeds met een “b” uitgesproken en geschreven.

De MyHeritage-technologie Global Name Translation zorgt er bovendien voor dat u ook namen uit de nieuwe Griekse collecties zult vinden, als u op MyHeritage in andere talen zoekt, bijvoorbeeld in het Hebreeuws of het Russisch.

We zijn Carol Petranek en Greg Kontos erkentelijk voor hun waardevolle bijdragen aan de publicatie van deze nieuwe collecties.

Hieronder vindt u meer details over de nieuwe Griekse collecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken

Griekenland, Kieslijsten 1863–1924
Een index van mannen in heel Griekenland, die van 1863 tot 1924 stemgerechtigd waren.1,006,594 gegevens
Nu collectie doorzoeken

Griekenland, Corfu gegevens burgerlijke stand, 1841-1932
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van het hele eiland Corfu van 1841 tot 1932.646,807 gegevens
Nu collectie doorzoeken

Griekenland, Huwelijken in Sparta, 1835–1935

Een index van de huwelijken in Sparta van 1835 tot 1935.179,411 gegevensNu collectie doorzoeken

Griekenland, Kieslijsten 1863–1924

Deze collectie omvat 1 miljoen records en indexeert stemgerechtigde mannen van 21 jaar en ouder uit heel Griekenland. Geregistreerd zijn: de voor- en achternaam van de kiezer, de naam van zijn vader, zijn leeftijd en zijn beroep en de gegevens zijn gesorteerd op provincie, gemeente en stad of dorp. Iedere record bevat de naam van de kiezer in het Grieks, evenals een transliteratie van de naam in het Latijnse alfabet.

Een aantal aspecten van deze collectie zijn uniek voor MyHeritage. Naast het opnemen van hoogwaardige scans van de originele documenten, zijn veel van de in de collectie geïndexeerde beroepen van het Grieks in het Engels vertaald. We hebben ook veel voornamen voluit uitgeschreven. In de originele akten zijn ze vaak afgekort. Deze nieuwe collectie is de uitgebreidste index van de Griekse kiezerslijsten die momenteel beschikbaar is.

De archiefstukken uit de collectie zijn afkomstig uit de Vlachogiannis Collection van het Algemeen Rijksarchief van Griekenland. De verzameling bestaat uit kiezerslijsten uit 56 Griekse regio’s en twee registers met namen van mannen uit twee andere regio’s. Hoewel deze registers zijn aangelegd voor militaire doeleinden en niet voor verkiezingen, bevatten ze dezelfde informatie als de kiezerslijsten, met uitzondering van de beroepen.

Deze collectie bevat een record van de beroemde negentiende-eeuwse Griekse schilder Nikiforos Lytras. Lytras werd geboren op het Griekse eiland Tinos. Hij verhuisde naar Athene en later naar München om daar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te studeren. In 1866 keerde hij terug naar Griekenland en werd hij hoogleraar aan de Atheense School voor Schone Kunsten. Na zijn terugkeer in Griekenland richtte zijn schilderstijl zich op scènes uit het dagelijks leven.

Nikiforos Lytras. The Waiting, 1900. [Credit: National Gallery of Greece]
Nikiforos Lytras. Het wachten, 1900. [Bron: National Gallery of Greece]
Voter registration record for Nikiforos Lytras [Credit: MyHeritage Greece, Electoral Rolls 1863–1924]
Lytras staat in de onderstaande lijst vermeld met zijn leeftijd ten tijde van zijn kiezersregistratie, 35. Zijn beroep is “schilder”. Ook is de naam van zijn vader, Chantz Antonios Lytras, vermeld

Doorzoek de collectie Griekenland, Kieslijsten 1863–1924

Griekenland, Corfu gegevens burgerlijke stand, 1841–1932

Deze collectie bestaat uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit Corfu en is exclusief voor MyHeritage. Deze akten zijn opgesteld door de civiele autoriteiten van Corfu en documenteren de levensgebeurtenissen van alle eilandbewoners, ongeacht hun etniciteit of religie. Ze bevatten ook scans van de originele documenten.

De geboorteakten uit deze collectie kunnen de voor- en achternaam van het kind bevatten, de geboortedatum en -plaats, de naam en leeftijd van beide ouders en de voornamen van de grootvaders van het kind.

Een huwelijksakte uit deze collectie kan de voor- en achternaam, huwelijksdatum, leeftijd, geboorteplaats, woonplaats en de namen van de vaders van de bruid en de bruidegom bevatten.

De overlijdensakten bevatten de naam van de overledene, de datum van overlijden, de leeftijd bij overlijden, de geboorteplaats, de woonplaats en de namen van de ouders.

De records in de collectie zijn afkomstig van het Algemeen Rijksarchief van Corfu. Alle etnische en religieuze gemeenschappen op het hele eiland Corfu zijn erin vertegenwoordigd.

Deze collectie bevat de overlijdensakte van Charalambos Pachis, een beroemde schilder van Corfu. Charalambos werkte als knecht voor een rijke familie, waar ze zijn artistieke talenten ontdekten. De familie sponsorde vervolgens zijn buitenlandse studie in Italië. Nadat hij zijn studie in verschillende Europese steden had voortgezet, keerde hij in 1870 terug naar Corfu om daar te gaan schilderen.

May Day in Corfu by Charalambos Pachis [Credit: National Gallery of Greece]
Eerste mei op Corfu door Charalambos Pachis [Bron: National Gallery of Greece]

In de onderstaande overlijdensakte zien we dat hij op 7 februari 1891 op achtenveertigjarige leeftijd is overleden en dat de voornaam van zijn vader Dimitrios is.

Death record of Charalambos Pachis [MyHeritage Corfu Vital Records, 1841–1932]
Overlijdensakte van Charalambos Pachis [MyHeritage-collectie Griekenland, Corfu Vital Records, 1841-1932]
Deze collectie bevat ook de geboorteakten van de kinderen van Savvas en Rosa Israel van Corfu. Savvas was een Joodse kleermaker die tijdens de Tweede Wereldoorlog met drie van zijn dochters en een jong familielid in de christelijke gemeenschap van Erikoussa kon onderduiken.

Savvas with his wife Rosa and their children
Savvas met zijn vrouw Rosa en hun kinderen

In de geboorteakte van hun dochter Victoria, hieronder te zien, staan behalve haar naam en haar geboortedatum, 27 oktober 1921, de namen van haar vader en moeder, Savvatos en Roza Israel, en hun geboortejaren, respectievelijk 1876 en 1886. Zelfs Victoria’s grootvaders zijn vermeld: haar grootvader van vaderskant heet Solomon en haar grootvader van moederskant Zacharias.

Birth record of Victoria Israel [MyHeritage Corfu Vital Records, 1841–1932]
Geboorteakte van Victoria Israel [MyHeritage-collectie Griekenland, Corfu Vital Records, 1841-1932]

Doorzoek de collectie Corfu gegevens burgerlijke stand, 1841–1932

Huwelijken in Sparta, 1835–1935

Deze collectie omvat scans van de huwelijkslicentie van het echtpaar en hun inschrijving in het huwelijksregister. In deze collectie staan de volledige namen van de bruid en de bruidegom, de huwelijksdatum, de namen van hun vaders, de geboorteplaats van de bruid en de bruidegom en soms de namen van de getuigen van het huwelijk. De originele papieren documenten voor deze collectie zijn door MyHeritage gefotografeerd, gedigitaliseerd en geïndexeerd, in samenwerking met de Metropolis van Monemvasia en Sparta.

In deze collectie staat het huwelijksdossier van de ouders van de Griekse scheepsmagnaat en miljardair Stavros Niarchos. De ouders van Stavros verhuisden na hun huwelijk naar de Verenigde Staten maar keerden slechts enkele maanden voor de geboorte van Stavros terug naar Griekenland.

In de huwelijksakte van zijn ouders staat de datum van hun huwelijk, 4 juni 1905, de naam van de vader van Stavros, Spyridon S. Niarchos, geboren in Vamvakou, samen met de naam van diens vader, Spyridon Niarchos. De record bevat ook de naam van de moeder van Stavros, Evgenia Koumantarou, haar geboorteplaats Voutianoi, en de naam van haar vader, Stavros Koumantarou.

Marriage Record of Spyridon S. Niarchos and Evgenia Koumantarou [MyHeritage Sparta Marriages Collection, 1835–1935]
Huwelijksakte van Spyridon S. Niarchos en Evgenia Koumantarou [MyHeritage-collectie Griekenland, Huwelijken in Sparta, 1835-1935]

Doorzoek Huwelijken in Sparta, 1835–1935

Samenvatting

De nieuwe collecties maken van MyHeritage een uitstekende bron voor onderzoek naar Griekse roots. We zijn van plan om veel meer Griekse collecties toe te voegen en de zoek- en matchingalgoritmen verder te verbeteren. Het doel is dat gebruikers die wel Griekse wortels hebben maar geen Grieks kunnen lezen ook veel plezier van de collecties hebben.

Het doorzoeken van de Griekse collecties op MyHeritage is gratis. Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten. Om deze records te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist.

Yasou! Veel plezier met de nieuwe Griekse collecties!

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd