Historische gegevens toegevoegd in juli

Historische gegevens toegevoegd in juli

Reacties

Er zijn vorige maand 19,4 miljoen historische gegevens toegevoegd aan negen collecties van MyHeritage. De nieuwe Amerikaanse collecties omvatten passagierslijsten uit Californië en Washington (Seattle), een index van marineonderscheidingen en een collectie met huwelijken in de stad New York. Ook hebben we de overlijdensindex voor de stad New York bijgewerkt. Nieuw zijn de collecties voor Spanje. Die zijn uitgebreid met een doopindex, een huwelijksindex en een overlijdensindex voor de regio Navarra. De laatste collectie is een index van toonaangevende schakers uit de hele wereld. Deze update brengt het totale aantal historische gegevens op MyHeritage op 12.502.231.975.

Hieronder vindt u meer details over de collecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken

Californië Passagierslijsten, 1893–1957
Passagierslijsten van schepen die van 1893 tot 1957 in Californië zijn aangekomen.2,903,755 gegevensNu collectie doorzoeken

Seattle, Washington Passagierslijsten, 1890–1957
Passagierslijsten van schepen die van 1890 tot 1957 in Seattle, Washington zijn aangekomen.2,852,242 gegevensNu collectie doorzoeken

New York City Index van huwelijken, 1866–1937
Huwelijksindex voor de stad New York voor de periode 1866 tot 1937.5,193,866 gegevensNu collectie doorzoeken

Overlijdens Staat New York, 1957–1969, bijgewerkt
Overlijdensindex voor de staat New York voor de periode 1957 tot 1969.706,329 nieuwe gegevens toegevoegd voor een totaal van 1,385,043 gegevens
Nu collectie doorzoeken

Verenigde Staten, Index van onderscheidingen voor de marine en het Korps Mariniers, 1925-1994
Een index van onderscheidingen die in de periode 1925 tot 1994 door de Amerikaanse marine zijn uitgereikt.1,760,085 gegevensNu collectie doorzoeken

Spanje, Navarre, Doopindex, 1559–1910
Een index van doopakten voor de regio Navarra in Spanje in de periode 1559 tot 1910.4,235,647 gegevensNu collectie doorzoeken

Spanje, Navarre, Index van huwelijken, 1577–1940
Een index van huwelijksakten voor de regio Navarra in Spanje in de periode 1577 tot 1940.818,815 gegevensNu collectie doorzoeken

Spanje, Navarre, Overlijdensindex, 1592–1986Een overlijdensindex voor de regio Navarra in Spanje in de periode 1592 tot 1986.94,941 gegevensNu collectie doorzoeken

Index van bij FIDE geregistreerde schaakspelers


Een index van toonaangevende schakers die bij de Fédération Internationale des Échecs zijn ingeschreven.925,214 gegevensNu collectie doorzoeken

Californië Passagierslijsten 1893–1957

Deze collectie van 2,9 miljoen records bevat passagierslijsten van schepen die van 1893 tot 1957 in Californië zijn aangekomen in de havens van San Francisco, San Pedro, Wilmington of Los Angeles.

Vanaf 1907 waren de gegevens verspreid over twee pagina’s. Uniek voor MyHeritage is dat we die twee pagina’s in één afbeelding hebben samengevoegd, zodat u geen belangrijke informatie mist.

De gegevens omvatten de naam, de leeftijd en het geslacht van de passagier en de datum van aankomst en de naam van het schip. Sommige vermeldingen kunnen aanvullende informatie bevatten, zoals burgerlijke staat, geboorteplaats, nationaliteit, laatste verblijfplaats, vertrekhaven en bestemming, evenals de namen en adressen van familieleden van de passagier in de Verenigde Staten en in het land van herkomst.

De onderstaande vermelding voor passagier John Lee bevat veel details over hem. Op de eerste van de twee pagina’s van zijn vermelding staan Johns beroep, zijn leeftijd, en de naam en het adres van een familielid, evenals de scheeps- en reisgegevens. De tweede pagina bevat onder meer een fysieke beschrijving van John, met zijn lengte en de kleur van zijn huid, haar en ogen.

Passenger List record of John Lee, 1912 [Credit: MyHeritage California Passenger Lists, 1893–1957]
Vermelding voor John Lee op de passagierslijst, 1912 [Bron: MyHeritage, California Passagierslijsten, 1893-1957].

Doorzoek nu de collectie Californië Passagierslijsten, 1893–1957

Seattle, Washington Passagierslijsten, 1890–1957

Deze collectie van 2,8 miljoen records bevat scans en een index van passagierslijsten van schepen die van 1890 tot 1957 in Seattle, Washington, zijn aangekomen. Ook deze collectie bevat in één scan samengevoegde pagina’s. Een proces dat uniek is voor MyHeritage. De gegevens omvatten de naam, de leeftijd en het geslacht van de passagier en de datum van aankomst en de naam van het schip. Passagierslijsten met meer details bevatten aanvullende informatie, zoals burgerlijke staat, geboorteplaats, nationaliteit, laatste verblijfplaats, vertrekhaven en bestemming, evenals de namen en adressen van familieleden van de passagier in de Verenigde Staten en in het land van herkomst.

Hieronder ziet u als voorbeeld de vermelding voor de passagier Stefao Baisonguroff.

Passenger record of Stefao Baisonguroff, 1912 [Credit: MyHeritage Seattle, Washington Passenger Lists, 1890-1957]
Vermelding voor Stefao Baisonguroff op de passagierslijst, 1912 [Bron: MyHeritage, Seattle, Washington passagierslijsten 1890-1957].

Stefao arriveerde op 10 april 1912 in Seattle, Washington aan boord van het schip Kamakura Maru na een reis vanuit Yokohama in Japan. Hij was toen 31 jaar oud. Hij was afkomstig uit Uragi in de Russische Kaukasus en zijn beroep was arbeider. Hij was 5 voet en 8 duim lang, had zwart haar en bruine ogen. Ook de namen en Russische adressen van zijn broer en zijn vriend staan vermeld. Dat zijn Gabra Baisonguroff en San Karginoff.

Doorzoek nu de collectie Seattle, Washington Passagierslijsten, 1890–1957

New York City index van huwelijken, 1866–1937

Deze index van 5,1 miljoen gegevensrecords bevat informatie over huwelijksakten die tussen 1866 en 1937 in de stad New York zijn opgemaakt. U vindt de namen van de bruid en de bruidegom, de huwelijksdatum, het nummer van de huwelijksakte en de wijk.

Huwelijksgegevens zijn van groot belang voor genealogisch onderzoek. Ze bevatten niet alleen informatie over de verblijfplaats van de bruid en de bruidegom ten tijde van het huwelijk maar vaak ook aanvullende informatie, zoals geboortedatums, geboorteplaatsen en beroepen en of de echtelieden ten tijde van het huwelijk alleenstaand, gescheiden, weduwe of weduwnaar waren. Een trouwvergunning bevat ook vaak informatie over de ouders van de bruid en bruidegom, inclusief hun namen en geboorteplaatsen. Kopieën van de originele huwelijksakten van New York City zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de burgerlijke stand (www.nyc.gov/records). Huwelijksgegevens die 50 jaar of ouder zijn, zijn publiek toegankelijk en beschikbaar voor alle onderzoekers.

In deze collectie vindt u de vermelding voor Franklin D. Roosevelt en Eleanor Roosevelt, de 32ste president en de First Lady van de VS, die op 17 maart 1905 in New York City zijn getrouwd.

Franklin D. Roosevelt and Eleanor Roosevelt, 1941, colorized and enhanced using MyHeritage [Credit: NARA]
Franklin D. Roosevelt en Eleanor Roosevelt, 1941, ingekleurd en verbeterd met behulp van MyHeritage [Bron: NARA]
Marriage Record of Franklin D. Roosevelt and Eleanor Roosevelt [Credit: MyHeritage New York City Marriage Index, 1866–1937]
Vermelding voor het huwelijk tussen Franklin D. Roosevelt en Eleanor Roosevelt [Bron: MyHeritage, New York City index van huwelijken, 1866-1937]

Doorzoek nu de collectie New York City Index van huwelijken, 1866–1937

Overlijdens Staat New York, 1957–1969, bijgewerkt

De overlijdensindex van de staat New York bevat informatie over overlijdensakten in de staat New York, exclusief de stad New York, uit de periode van 1957 tot 1969. Deze collectie bevat informatie over plaats en datum van overlijden, geslacht, leeftijd bij overlijden en het nummer van de overlijdensakte. We hebben de collectie bijgewerkt en hebben nieuwe gegevens toegevoegd. De collectie bevat nu in totaal 1,3 miljoen gegevens.

Overlijdensakten vormen een van de belangrijkste primaire bronnen voor familiegegevens. Ze worden meestal binnen enkele dagen na iemands overlijden opgemaakt en bevatten veel details over het leven van personen. Vaak bevatten ze iemands leeftijd en geboorteplaats, namen en geboorteplaatsen van ouders en de doodsoorzaak. Kopieën van de originele overlijdensakten die in deze index zijn opgenomen, zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het ministerie van Volksgezondheid van de staat New York.

Deze collectie bevat de overlijdensakte van John Coltrane, een invloedrijke Amerikaanse jazzsaxofonist en -componist die het meest bekend is om zijn bijdragen aan de “free jazz”.

Cover image of John Coltrane’s album, Giant Steps [Credit: Ged Carroll, CC 2.0]
Cover van John Coltranes album Giant Steps [Bron: Ged Carroll, CC 2.0]

De onderstaande gegevens bevatten de woonplaats van John, zijn leeftijd op het moment van overlijden, zijn afgeleide geboortedatum en de datum en plaats van overlijden.

Death record of John W. Coltrane [Credit: MyHeritage New York State Deaths, 1957–1969]
Overlijdensakte van John W. Coltrane [Bron: MyHeritage, Overlijdens Staat New York, 1957-1969]

Doorzoek nu de collectie Overlijdens Staat New York, 1957–1969

Verenigde Staten, Index van onderscheidingen voor de marine en het Korps and Mariniers, 1925–1994

Deze collectie van 1,7 miljoen gegevensrecords is een index van de onderscheidingen die in de twintigste eeuw door de Amerikaanse marine en het Amerikaanse Korps Mariniers zijn uitgereikt. Het grootste deel van de gegevens heeft betrekking op de Vietnamoorlog en de inzet van de strijdkrachten tot aan de eeuwwisseling. De vermeldingen bevatten de voor- en achternaam van de militair, de toegekende onderscheiding, de datum van toekenning van de onderscheiding, de diensttak of het korps en de rang van de militair.

Ze kunnen een verscheidenheid aan aanvullende informatie bevatten, zoals de voordrachts- en toekenningsdatum voor de onderscheiding, de gevechtseenheid, het type zaak, de plaats waar de onderscheiding werd verdiend en de opdracht die de militair moest uitvoeren.

Deze collectie bevat de vermelding voor Carl Brashear, de eerste Afro-Amerikaanse marineduiker. Carl werd onderscheiden met de Navy and Marine Corps Medal voor het opduiken van een kernbom die voor de kust van Palomares in Spanje verloren was geraakt.

Carl Brashear, the first African-American U.S. Navy Master Diver [Credit: U.S. Navy]
Carl Brashear, de eerste Afro-Amerikaanse duiker bij de Amerikaanse marine [Bron: U.S. Navy]

De vermelding bevat veel details over Carls diensttijd en onderscheiding.

Carl Brashear’s award from the U.S. Navy [Credit: MyHeritage United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994]
De onderscheiding die Carl Brashear van de Amerikaanse marine heeft ontvangen [Bron: MyHeritage, Verenigde Staten, Index van onderscheidingen voor de marine en het Korps Mariniers, 1925-1994].

Doorzoek nu de collectie Verenigde Staten, Index van onderscheidingen voor de marine en het Korps Mariniers, 1925-1994

Collecties

Navarra is een autonome gemeenschap in Noord-Spanje, grenzend aan de Baskische Autonome Gemeenschap en aan de gemeenschappen La Rioja en Aragón. Navarra was een onafhankelijk koninkrijk dat in 1515 door Castilië werd geannexeerd. De hoofdstad Pamplona staat bekend om de stierenrennen die er elk jaar in juli tijdens de San Fermínfeesten worden gehouden. Dit gebruik dateert uit de veertiende eeuw. De stieren moesten vanuit de velden buiten de stad naar de arena worden gedreven voor het stierengevecht dat die dag zou plaatsvinden. De cultuur van het hedendaagse Navarra is nauw verbonden met die van Baskenland en het Baskisch is een officiële taal binnen de regio.

Deze maand hebben we drie collecties uit de Spaanse regio Navarra toegevoegd, evenals een aantal gegevensrecords uit de Baskische provincies Gipuzkoa en Biskaje die teruggaan tot in de zestiende eeuw. Deze collecties zijn waardevol voor iedereen met Baskische of Navarrese roots.

Spanje, Navarre, Doopindex, 1559–1910

Deze collectie van 4,2 miljoen gegevensrecords bestaat uit een index van doopakten uit Navarra in Spanje. De vermeldingen kunnen de voor- en achternaam van het kind bevatten, de datum en plaats van de doop, de namen van de vader en de moeder en van de grootouders van het kind.

Ook bevatten ze soms informatie over de naam van de parochie, opmerkingen en een verwijzing naar de plaats waar de oorspronkelijke akten zich bevonden.

De vermelding hieronder betreft de doopakte van Arturo Juan Estanislao Campión Jaymebon. Arturo was een beroemde Baskische politicus, schrijver en taalkundige.

U vindt gegevens over zijn doop in Pamplona op 7 mei 1854. Ook zijn de volledige namen van zijn moeder en vader en zijn grootouders van vaders- en moederszijde opgenomen.

Baptism record of Arturo Juan Estanislao Campion Jaymebon [Credit: MyHeritage Spain, Navarre, Index of Baptisms, 1559–1910]
Doopakte van Arturo Juan Estanislao Campión Jaymebon [Bron: MyHeritage, Spanje, Navarra, Doopindex, 1559-1910]

Doorzoek nu de collectie Spanje, Navarre, Doopindex, 1559–1910

Spanje, Navarre, index van huwelijken, 1577–1940

Deze collectie is een index van huwelijksakten uit Navarra in Spanje. De gegevensrecords kunnen de voor- en achternaam van de bruid en de bruidegom bevatten, de leeftijd van de bruid en de bruidegom, de datum en de plaats van het huwelijk en de namen van de ouders van de bruid en de bruidegom.

Soms bevatten ze informatie over de naam van de parochie, de namen van de getuigen, opmerkingen en een verwijzing naar de plaats waar de oorspronkelijke akten zich bevonden.

Doorzoek nu de collectie Spanje, Navarre, Index van huwelijken, 1577–1940

Spanje, Navarre, Overlijdensindex, 1592–1986

Deze collectie is een index van overlijdensakten uit Navarra in Spanje. De gegevensrecords kunnen de voor- en achternaam van de overledene, de geboorteplaats, de leeftijd bij overlijden, de datum en plaats van overlijden en de namen van de vader en de moeder van de overledene bevatten.

Soms bevatten ze de namen van de begrafenisgetuigen, namen die in het testament van de overledene voorkomen, eventuele opmerkingen en een verwijzing naar de plaats van de oorspronkelijke akten.

Doorzoek nu de collectie Spanje, Navarre, Overlijdensindex, 1592–1986

Index van schaakspelers die geregistreerd staan bij de FIDE

Deze collectie is een index van gerenommeerde bij de Fédération Internationale des Échecs (FIDE) aangesloten schakers. De gegevensrecords bevatten de voor- en achternaam van de speler, het geslacht, het geboortejaar en het land waarvoor de speler in internationale toernooien uitkomt. Ook opgenomen zijn FIDE-titels en -ratings in schaken, snelschaken en rapidschaken vanaf november 2019.

De gegevens in deze collectie worden met dank aan de FIDE gratis ter beschikking gesteld.

In deze collectie bevindt zich een vermelding voor Garry Kasparov, die op 22-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen schaken werd. Hij werd gedurende zijn hele carrière consequent onder de topschakers gerangschikt.

From left, Garry Kasparov with Tibor Karolyi, at the Junior Chess World Championship 1980 in Dortmund [Credit: Gerhard Hund]
Garry Kasparov (links) en Tibor Károlyi tijdens het Junior Chess World Championship van 1980 in Dortmund [Bron: Gerhard Hund]
Garry Kasparov [Credit: MyHeritage Index of Leading Chess Players]
Garry Kasparov [Bron: [MyHeritage, Index van Schaakspelers die geregistreerd staan bij de FIDE]

Doorzoek nu de collectie Index van schaakspelers die geregistreerd staan bij de FIDE

Samenvatting

Het doorzoeken van de nieuwe collecties op MyHeritage is gratis. Om deze gegevens te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data of Compleet abonnement vereist.

Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Veel plezier met de nieuwe collecties!

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd

  • Carel Hermans


    augustus 22, 2020

    Mooi hoor! Het wordt steeds leuker/interessanter.