MyHeritage publiceert miljoenen exclusieve historische gegevens uit Pernambuco in Brazilië

MyHeritage publiceert miljoenen exclusieve historische gegevens uit Pernambuco in Brazilië

We kondigen met veel plezier de publicatie aan van 9,7 records in 3 collecties voor de Braziliaanse staat Pernambuco: Pernambuco, Geboortes en dopen, 1800-1920, Huwelijken Pernambuco, 1800-1960 en Pernambuco, Overledenen, 1930-2017. De collecties Pernambuco, Geboortes en dopen en Huwelijken Pernambuco zijn nieuw bij MyHeritage. De collectie Pernambuco, Overledenen werd vorig jaar al gepubliceerd en is nu uitgebreid met miljoenen nieuwe records. De collecties zijn exclusief voor MyHeritage en bevatten allemaal prachtige scans van de originele akten en een gedetailleerde index. Als uw voorouders of verwanten in de negentiende of twintigste eeuw in de Braziliaanse staat Pernambuco hebben gewoond, kunnen deze collecties interessante gegevens over hen bieden.

De staat Pernambuco is een langwerpig stuk land aan de oostkant van Brazilië. De hoofdstad, Recife, ligt aan de kust en is één van de belangrijkste economische centra van het land. De geschiedenis van Pernambuco is beladen met de tradities van de vele culturen die in de loop der tijd hun stempel op de regio hebben gedrukt.

Pernambuco werd oorspronkelijk bewoond door inheemse Tupi-Guarani sprekende volkeren, maar werd in het begin van de zestiende eeuw door de Portugezen gekoloniseerd vanwege het kostbare pernambukhout dat er te vinden was. Dit hout werd geraspt en in Europa als pigment gebruikt. In de zeventiende eeuw arriveerden de Nederlanders in Pernambuco. Hoewel hun heerschappij slechts 24 jaar duurde, hadden ze een aanzienlijke invloed op de culturele en etnische samenstelling van Pernambuco. Veel inwoners van de mesoregio Agreste schijnen op de een of andere manier met Nederland verwant te zijn.

De Pernambuco-collecties bij MyHeritage bieden een momentopname van de geschiedenis van Pernambuco tijdens een periode van dramatische politieke, economische en sociale omwentelingen. De Pernambucaanse opstand van 1817 was een van de eerste opstanden in Brazilië waarin de Portugese overheersing werd aangevochten. Nadat Brazilië zich in 1822 onafhankelijk had verklaard van Portugal, werd Pernambuco in de jaren dertig van de negentiende eeuw nog geteisterd door twee nieuwe politieke en economische opstanden. Nadat in 1888 de slavernij was afgeschaft, kwam er een einde aan Pernambuco’s eeuwenoude economische afhankelijkheid van katoen- en suikerplantages. Tegenwoordig zorgen nieuwe industrieën en het toerisme in Pernambuco voor nieuwe hoop en een beter leven.

Hieronder vindt u meer details over de verschillende collecties:

Brazilië, Pernambuco Geboortes en Dopen, 1800-1920

De 4,9 miljoen records in de collectie zijn afkomstig van kerken en stadsarchieven uit de staat Pernambuco in Brazilië. Ze omvatten de oorspronkelijke geboorteakten en doopregisters en een index van de geboorteakten. De gegevens bestrijken de jaren 1800 tot 1920 en bevatten de naam van het kind, het geslacht, de geboortedatum en vaak ook nog andere belangrijke gegevens, zoals informatie over de vader, de moeder en de doop.

De tijdsperiode in de titel van de collectie geeft de jaren aan waarin het merendeel van de akten is opgemaakt. Sommige gegevens kunnen uit eerdere of latere jaren komen.

Doorzoek de collectie Brazilië, Pernambuco, Geboortes en dopen, 1800-1920

Brazilië, Huwelijken Pernambuco, 1800–1960

De 1,9 miljoen records in deze collectie zijn afkomstig van kerken en stadsarchieven uit de staat Pernambuco in Brazilië. Ze bevatten zowel de oorspronkelijke huwelijksakten als een index van huwelijksakten. De gegevens bestrijken de jaren 1800 tot 1960 en bevatten de namen van het bruidspaar, hun geboortedatum en -plaats, en vaak ook de namen van de ouders van het paar.

De tijdsperiode in de titel van de collectie geeft het aantal jaren aan waarin het merendeel van de akten is opgemaakt. Sommige gegevens kunnen uit eerdere of latere jaren afkomstig zijn.

Doorzoek de collectie Brazilië, Huwelijken Pernambuco, 1800-1960

Brazilië, Pernambuco Overledenen, 1930-2017 (bijgewerkt)

De collectie Pernambuco, Overledenen werd al gepubliceerd in maart 2020. We hebben in de afgelopen maand 2,8 miljoen records aan de bestaande collectie kunnen toevoegen, waarmee het totaal op 6 miljoen records komt. De collectie omvat begraafplaatsen, kerken en stadsarchieven uit de Braziliaanse staat Pernambuco en bestaat uit de oorspronkelijke overlijdensakten en een index van overlijdensakten. De gegevens bestrijken de jaren 1930 tot 2017 en kunnen de naam van de overledene, het geslacht, de overlijdensdatum, de leeftijd bij overlijden bevatten. Ze bevatten vaak ook andere belangrijke gegevens, zoals informatie over de echtgenoot, vader, moeder en kinderen van de overledene.

De tijdsperiode in de titel van de collectie geeft de jaren aan waarin het merendeel van de akten is opgemaakt. Sommige gegevens kunnen uit eerdere of latere jaren afkomstig zijn.

De gegevens zijn afkomstig van de volgende begraafplaatsen:

– Cemitério Santo Amaro

– Cemitério dos Ingleses

– Cemitério Parque das Flores

– Cemitério de Casa Amarela

– Cemitério de Tejipió

– Cemitério da Várzea

Doorzoek de collectie Brazilië, Pernambuco, Overledenen, 1930-2017

Voorbeeldrecords

De collectie met geboorteakten bevat een vermelding voor de Braziliaanse schrijver Osman Lins da Costa, beroemd om zijn romans, korte verhalen en toneelstukken. In zijn geboorteakten staan zijn geboorte- en doopdatum en de volledige namen van zijn vader en moeder.

Birth record of Osman Lins da Costa [Credit: MyHeritage Pernambuco Births and Baptisms, 1800–1920]

Geboorteakte van Osman Lins da Costa [Bron: MyHeritage, Brazilië, Pernambuco, Geboortes en dopen, 1800-1920]

De collectie met huwelijksakten bevat de vermelding voor het huwelijk tussen Paulo Freire en Elza Maria Costa Oliveira. Paulo was een pionier op het gebied van de onderwijsfilosofie. Zijn boek Pedagogia do Oprimido (Pedagogie van de onderdrukten) leverde een belangrijke bijdrage aan de kritische pedagogiek en is nog steeds van grote invloed op sociaalwetenschappelijk gebied.

De huwelijksakte bevat de geboortedatums en de woonplaatsen van Paulo en Elza, en de namen van hun ouders.

Marriage Record of Paulo Regluo Neves Freire & Elza Maria Costa Oliveira [Credit: MyHeritage Pernambuco Marriages, 1800–1960]

Huwelijksakte van Paulo Regluo Neves Freire en Elza Maria Costa Oliveira [Bron: MyHeritage, Brazilië, Huwelijken Pernambuco, 1800-1960]

De collectie met overlijdensakten bevat de vermelding voor een beroemde kunstenaar uit Pernambuco: Vicente Murillo La Greca. La Greca is geboren en getogen in Recife. Hij verliet op achttienjarige leeftijd zijn geboortestad om een kunstopleiding te volgen, eerst in Rio de Janeiro en later in Italië, in Rome. La Greca keerde later naar Recife terug om een kunstmuseum te helpen oprichten.

De overlijdensakte van La Greca bevat de overlijdensdatum, zijn leeftijd bij overlijden en de plaats van overlijden. Onze index bevat deze gegevens en leidt daaruit ook een geschatte geboortedatum af.

Death record of Vicente Murillo La Greca [Credit:MyHeritage Pernambuco Deaths, 1930–2017]

Overlijdensakte van Vicente Murillo La Greca [Bron: MyHeritage,Brazilië, Pernambuco, Overledenen, 1930-2017]

Samenvatting

De Pernambuco-collecties kunnen nieuwe aanknopingspunten en inzichten bieden aan iedereen die meer wil weten over zijn Braziliaanse roots.

Het doorzoeken van de collecties op MyHeritage is gratis. Om deze records te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist. Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten.

Veel plezier met de nieuwe collecties!