nijmegen

Memorie van Successie (tip)

Sinds het begin van de negentiende eeuw moet in Nederland belasting worden betaald over erfenissen. Deze belasting heet het successierecht. Om te bepalen hoeveel successiebelasting door de erfgenamen moet...