stamreeks

Genealogische opstellingen: Stamreeks

Een stamreeks is in de genealogie één bepaalde lijn uit een kwartierstaat. Men onderscheidt: De patrilineaire stamreeks. Deze begint met de vader van de vader van de vader et cetera...