Franse historische gegevens

MyHeritage neemt Filae over

Het doet ons veel genoegen om aan te kondigen dat MyHeritage overeenkomsten heeft kunnen sluiten om 90,91% van het aandelenkapitaal en 89,11% van de stemrechten van Filae over te...