Nederlandse archieven die van grote waarde zijn voor uw stamboomonderzoek

Nederlandse archieven die van grote waarde zijn voor uw stamboomonderzoek

Het gebruik van Nederlandse archieven is cruciaal om gegevens in uw stamboom over uw Nederlandse voorouders te verifiëren. MyHeritage heeft momenteel 42 Nederlandse collecties die in totaal 251 miljoen records bevatten. In dit blog lichten we vier belangrijke, nationale archieven uit die van grote waarde zijn tijdens uw genealogische zoektocht.

Bevolkingsregisters 

Deze verzameling is een index van bevolkingsregisters uit heel Nederland. De gegevens bevatten de naam, geboortedatum en -plaats, woonplaats en datum van inschrijving. Soms ook is iemands leeftijd, beroep, namen van de ouders en/of echtgeno(o)t(e) opgenomen. Broninformatie is beschikbaar zodat de originele gegevens kunnen worden opgezocht.

Bevolkingsregisters zijn registers die de bewegingen van alle inwoners van Nederland registreren en volgen. Zie de archieflijst hieronder voor dekking. In de meeste gemeenten begonnen de bevolkingsregisters in januari 1850. In sommige plaatsen dateren deze registers echter veel eerder. De meeste records in deze verzameling dateren tussen 1810 en 1936, hoewel de omvang van het jaar bereik per plaats kan verschillen, en sommige records zijn beschikbaar buiten dit bereik.

Vermelding van Vincent van Gogh in de collectie Nederland, Bevolkingsregisters, 1810-1936. Bron: MyHeritage

Vermelding van Vincent van Gogh in de collectie Nederland, Bevolkingsregisters, 1810-1936. Bron: MyHeritage

Het is belangrijk om waar mogelijk een kopie van het originele document te verkrijgen, aangezien het originele document aanvullende context en details over een persoon of familie kan bieden. Bevolkingsregisters registreerden bijvoorbeeld typisch mensen in huishoudens en zouden familierelaties kunnen aangeven. Ze gaven ook gedetailleerde informatie over de verblijfplaats (waar het gezin of de persoon naartoe of vandaan verhuisde, en de datum van hun verandering van verblijfplaats). Ook veranderingen in de samenstelling van een huishouden door gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en overlijden werden in de registers genoteerd.

Doorzoek nu de collectie Nederland, Bevolkingsregisters, 1810-1936

Burgerlijke stand

De burgerlijke stand – de registratie van geboorten, huwelijken en overlijdens door burgerlijke autoriteiten – werd officieel ingesteld in Nederland op 1 maart 1811. In sommige delen van Nederland werden echter al in 1795 de burgerlijke stand bijgehouden. Zie de archieflijst hieronder voor lokale dekking. Er zijn ook enkele echtscheidingsdossiers opgenomen. Het merendeel van de gegevens dateert tussen 1811 en 1940, hoewel de omvang van de jaardekking per plaats kan verschillen. Namen, geboortedata en plaatsen van je voorouders, hun kinderen en partners zijn hier makkelijk terug te vinden. Let wel op, soms staan je voorouders in verschillende aktes anders benoemd. Tevens is de oorsprong van de informatie weergegeven, zodat de originele gegevens kunnen worden opgezocht. Doorzoek nu de registers van de Nederlandse burgerlijke stand:

Nederland, Geboortenregister (burgerlijke stand), 1811-1915

Geboorteregisters

Nederland, Huwelijksregister (burgerlijke stand), 1811-1940

Huwelijk en Echtscheiding

Nederland, Overlijdensregister (burgerlijke stand), 1811-1965

Overlijdens, begrafenissen, begraafplaatsen en rouwadvertenties

Kerkelijke registers

Kerkelijke archieven zijn zeer belangrijk omdat ze de primaire bron vormen van essentiële genealogische informatie, voordat de burgerlijke stand werd ingesteld. In Nederland gingen de meeste mensen naar de Hervormde Kerk of naar de Katholieke kerk, maar ook andere religies kwamen voor. Voor genealogen is het goed om te weten dat er verschillen waren. Zo vond een doopsel meestal een of twee dagen na de geboorte plaats voor de Katholieke kerk, terwijl dit bij de Protestantse Kerk tot enkele weken kon duren. Daarnaast kunnen genealogen verschillende schrijfwijzen van eenzelfde naam tegenkomen. Aangezien een groot deel van de mensen analfabeet was, werden veel namen op het gehoor opgeschreven. Er werden dus wel eens fouten gemaakt door de koster, predikant of pastoor bij het opstellen van het doopregister. Het merendeel van de gegevens dateert tussen 1580 en 1811 door heel Nederland, hoewel de omvang van de jaardekking per plaats kan verschillen. Doorzoek nu de collecties Nederland, kerkelijke registers:

Nederland, Doopregister Kerken, 1580-1811

Geboorteregisters

Nederland, Huwelijksregister Kerken, 1580-1811

Huwelijk en Echtscheiding

Nederland, Overlijdensregister Kerken, 1601-1811

Overlijdens, begrafenissen, begraafplaatsen en rouwadvertenties

Vermelding van de 17e-eeuwse Nederlandse landschapsschilder Jan Josephszoon van Goyen die in het huwelijk trad met Annetgen Willems op 5 augustus 1618 te Leiden. Bron: MyHeritage

Vermelding van de 17e-eeuwse Nederlandse landschapsschilder Jan Josephszoon van Goyen die in het huwelijk trad met Annetgen Willems op 5 augustus 1618 te Leiden. Bron: MyHeritage

Krantenarchieven

Kranten zijn een belangrijke bron voor het onderzoeken van familiegeschiedenis en genealogie, omdat ze necrologieën en andere belangrijke alternatieve bronnen als geboorte-, trouw- en overlijdensadvertenties bevatten. Familieleden kunnen ook genoemd worden in lokale nieuwsberichten en berichten over evenementen en sociale activiteiten. Veel artikelen in deze bronnen bieden details over historische gebeurtenissen, die waarschijnlijk niet in andere bronnen te vinden zijn.

Deze collectie is een verzameling van kranten die voornamelijk zijn gepubliceerd in verschillende steden en dorpen in Nederland van de laatste eeuwen. Daarnaast zijn enkele titels uit Nederlandse gebieden en Nederlandse gemeenschappen in de Verenigde Staten voor dezelfde periode opgenomen. 

Doorzoek nu de collectie Nederlandse kranten 1659 – 1899

Samenvatting

We hopen dat deze waardevolle collecties nieuwe wegen zullen openen voor uw onderzoek naar familiegeschiedenis. Het doorzoeken van collecties op MyHeritage is gratis. Om records te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een data- of Compleet abonnement vereist.

Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Veel plezier met het onderzoek naar uw Nederlandse voorouders!