Overlijdensaangifte drenkeling, 1882 te Amsterdam

Overlijdensaangifte drenkeling, 1882 te Amsterdam

Soms kom je in akten van de Burgerlijke Stand andere zaken tegen dan je verwacht.

In de overlijdensakten van Amsterdam kom ik een overlijdensaangifte tegen van een onbekende man, die dood in het IJmeer is gevonden.

Politieagenten Fricke en Evers doen aangifte van de overleden man bij een ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam. In de overlijdensakte wordt een signalement van de man gegeven, waaronder een beschrijving van zijn kleding.

Op heden zeven December achttienhonderd Twee-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Gemeente Amsterdam, verschenen:

Wilhelm Friederich Fricke van beroep agent van politie, oud vijfenveertig jaren, wonende Nieuwe Leliestraat 117, en Albertus Joannes Evers van beroep agent van politie, oud drieendertig jaren, wonende Nieuwe Nieuwstraat 20, welke hebben verklaard dat op negenentwintig november laatstleden des voormiddags ten tien ure uit het IJ nabij de Oostelijke doorvaart, Kanton I, is opgehaald het lijk van een Onbekend manspersoon, naar gissing oud vijfendertig jaren, lang een meter en vijfenzeventig centimeters, haar blond, neus plat, en zonder baard. Was gekleed met rood baaien onderbroek, kamgaren pantalon, zwarte kousen en schoenen.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend, goedkeurende de doorhaling van twintig gedrukte woorden.

Handtekening W.F. Fricke
Handtekening A.J. Evers

Bent u wel eens vreemde dingen tegen gekomen tijdens het grasduinen in de archieven?

Opmerkingen

Het e-mailadres wordt privé gehouden en wordt niet weergegeven.

 • Niek den Hertog

  juni 23, 2014

  een overlijdensadvertentie van kwam ik tegen : verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven

 • Leo Ophelders

  juni 23, 2014

  Soms waren ambtenaren blij dat ze een bijzonderheid konden vermelden.Toen mij grootvader in 1905 de geboorte van mijn vader heeft aangegeven, de akte werd voorgelezen en door twee ambtenaren werd ondertekend werd verder vermeld” den aangever was onbekwaam in het schrijven”

 • Leo Ophelders

  juni 23, 2014

  Ik heb twee geboorte akten uit resp. 1820 en 1817.
  Beide akten zijn zeer slordig geschreven waardoor ik ze maar moeilijk kan ontcijferen.Wil iemand zich hier eens over buigen????

 • C. Vandenberghe

  juni 23, 2014

  Heb zelf jaren op de dienst Burgerzaken van mijn gemeente gewerkt en ik heb in al die tijd toch een 3-tal keer een dergelijke akte moeten opmaken. Wanneer later de persoon geïdentificeerd is, dan wordt de overlijdensakte bij vonnis verbeterd en wordt de identiteit van de persoon nadien in de rand van de akte vermeld.

 • Adriana

  juni 26, 2014

  Toen onze Staf werd geboren 27 aug. 2066, vergaten wij hem aan te geven op de gemeente. Dat kwam omdat hij het 3e. kind was, wij dit al gewoon gingen vinden en omdat we het zo druk hadden. Ongeveer 6 weken later ontdekten we deze fout en ging mijn man hem alsnog aangeven op het stadhuis.
  Een tijd later kregen we Piet Driedijk (politieman) over de vloer, hij moest hierover een proces-verbaal opmaken en vragen stellen of Staf toch wel werkelijk een kind van ons was, etc… Dat deed hij niet, want hij kende ons persoonlijk.
  Hij zei: “Laat ik er maar een verkeersovertreding van maken dat is veel goedkoper”. Inmiddels heeft onze Staf ook al diverse verkeersovertredingen gemaakt, maar de prijs hiervan ligt nu heel wat hoger.

 • Chantal

  juli 1, 2014

  @ Adriana. Ik denk dat stafke nog geboren moet worden. 2066 is nog verre toekomst. 🙂

 • Leander

  juli 1, 2014

  Mja. Ik had een oudtante van mijn vader, die in 1923 overleden was, en zo het verhaal, dat ze zich het laten verdrinken. Er stond ook in de akte, dat de overledene niet overleden maar bevonden was… Wat er dus op neer komt dat mijn opa gelijk had.

 • Thera

  juli 11, 2014

  Hallo Leo Ophelders,

  Ik wil me wel over deze aktes buigen.

  Zelf zit ik al met mijn genealogie in 1150, kom vele vreemde dingen tegen is wel leuk.

 • Leo Ophelders

  april 25, 2015

  Hallo Thera,
  Inmiddels zijn de beide aktes via Limburgse kloosters bij een oude kloosterling in Boxtel terechtgekomen. Het is deze kloosterling grotendeels gelukt. Als je dat wil zal ik ze ook als kopie naar jou sturen.

 • Wim Driedijk

  augustus 10, 2016

  #Adriana: Agent Piet Driedijk was mijn grootvader.