Nieuwe historische gegevens toegevoegd in juni 2018

Nieuwe historische gegevens toegevoegd in juni 2018

Het doet ons een genoegen om te kunnen melden dat we in juni 25 miljoen nieuwe historische gegevens aan onze collecties hebben toegevoegd.

We hebben onder meer twee van onze interessantste verzamelingen uitgebreid: de collectie Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York en de collectie Zweedse huishoudsonderzoeksboeken. We hebben 16,7 miljoen nieuwe records toegevoegd aan onze Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York. Het totaal staat nu op 113.439.616 records. Onze collectie Zweedse huishoudsonderzoeksboeken is deze maand met 3,6 miljoen nieuwe records uitgebreid en bevat nu in totaal 87.401.340 records.

Bovendien hebben we twee compleet nieuwe collecties toegevoegd: West Virginia Overlijdensindex en -aktes, 1853-1964 en de Deense volkstelling van 1835 in de hertogdommen Sleeswijk en Holstein.

Collectie
Beschrijving
Aantal gegevens
Link voor zoeken
Ellis Island & andere passagierslijsten 1820-1957 Update
Lijst van individuen die arriveerden in de haven van New York tussen 1820-1957. Deze lijst bevat o.a. namen van bemanning, passagiers, en vreemdelingen die speciaal werden onderzocht.
16,755,003 gegevens op een totaal van 113,439,616 gegevens
Doorzoek collectie nu
West Virginia Overlijdens Index & Aktes, 1853-1964
Overlijdensindex uit West Virginia uit periode 1853-1964. De index bevat naam, geslacht, datum en leeftijd van overlijden en andere relevante informatie.
5,113,473 gegevens
Doorzoek collectie nu
Zweedse Huishoudsonderzoeksboeken, 1860-1930 Update
Gegevens bevatten informatie over geboortedata, huwelijken, overlijden, veranderingen in woonplaats, etc.
3,662,252 nieuwe gegevens op een totaal van 87,401,340 gegevens in de collectie
Doorzoek collectie nu
Denemarken gegevens Volkstellingen 1835
De volkstelling van 1835 uit Denemarken omvat o.a de hertogdommen van Sleeswijk en Holstein.
291,798 records
Doorzoek collectie nu

Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York, 1820-1957, bijgewerkt

We hebben 16,7 miljoen records toegevoegd aan onze bestaande collectie Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York, waardoor deze collectie nu 113.439.616 records bevat. De collectie brengt de miljoenen immigranten in kaart die tussen 1820 en 1957 in New York zijn aangekomen.

Ellis Island fungeerde van 1892 tot 1957 als toegangshaven voor meer dan 12 miljoen immigranten die in deze periode in de Verenigde Staten arriveerden.

De collectie omvat immigratielijsten uit de 72 jaar die voorafgingen aan de opening van Ellis Island: Castle Garden, van 1855 tot 1890, en Barge Office, waar de immigranten werden opgevangen van 19 april 1890 tot 31 december 1891 en daarna weer van 15 juni 1897 tot 18 december 1900. Deze lijsten zijn een essentiële informatiebron voor degenen die onderzoek doen naar de persoonlijke immigratiegeschiedenis van hun eigen familie en voor degenen die een breder begrip willen krijgen van immigratie naar de VS tijdens deze periode van 138 jaar.

De gegevens omvatten naam, leeftijd, geslacht, beroep, datums, bestemming, fysieke beschrijvingen en informatie over de plaats van herkomst, bijvoorbeeld het land van herkomst, staatsburgerschapsstatus, ras, nationaliteit, geboorteplaats of adressen van familieleden en vrienden. Afhankelijk van het jaar kan ook nog aanvullende informatie worden gevonden. Alle namen zijn doorzoekbaar en de rijen, pagina’s en afbeeldingen zijn gescand en gelabeld, waardoor extra informatie wordt geboden. De records in deze collectie zijn afkomstig uit microfilmcollecties van de National Archives and Records Administration (NARA). Deze toevoeging van 16,7 miljoen historische gegevens in juni is de laatste aanvulling op onze collectie Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York en bevat voornamelijk bemanningslijsten, aangehouden vreemdelingen, lijsten van Amerikaanse staatsburgers en lijsten van vreemdelingen die voor speciaal onderzoek werden vastgehouden.

Interessant genoeg waren veel gedetineerden op Ellis Island vrouwen die zonder begeleiding van een mannelijk familielid op reis waren. Vrouwen werden destijds pas in het land toegelaten als ze door een man of een mannelijk familielid werden vertegenwoordigd. Als geen enkel mannelijk familielid de vrouw kwam “opeisen”, dan werd er een telegram naar het vertegenwoordigende familielid gestuurd. Pas nadat er antwoord was ontvangen, konden vrouwen naar hun eindbestemming vertrekken. De reden van detentie luidt in dergelijke gevallen “to husb” (naar echtgenoot), “to b-i-l” (naar zwager), naar vader, moeder, zuster, broer, oom etc.

“The New York detention-room, Ellis Island” The New York Public Library Digital Collections, 1898-1902.

“The New York detention-room, Ellis Island” The New York Public Library Digital Collections, 1898-1902.

Hieronder ziet u hoe Irving Berlin bij aankomst op Ellis Island is geregistreerd. Irvin Berlin was een beroemde songwriter die onder meer “God Bless America” en “White Christmas” heeft gecomponeerd. Berlin emigreerde op zijn vijfde met zijn familie uit Rusland en kwam op 14 september 1893 als Israel Beilin op Ellis Island aan. Berlin schreef daarna nog 1.500 liedjes en componeerde voor 19 Broadway-shows en 18 Hollywoodfilms. Hij overleed in New York op 101-jarige leeftijd.

Registratie van Irving Berlin (Israel Beilin) op Ellis Island

Registratie van Irving Berlin (Israel Beilin) op Ellis Island

Onze eigen Mike Mansfield, Director of Content Operations bij MyHeritage, heeft een verhelderende webinar gehouden over de geschiedenis van Ellis Island en de ontdekkingen op het gebied van familiegeschiedenis die hij aan de hand van deze collectie heeft gedaan.

U kunt de webinar hier bekijken.

Meer informatie over de collectie Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York vindt u hier in de oorspronkelijke blogpost.

Doorzoek de collectie Ellis Island en Andere Passagierslijsten New York hier.

West Virginia Overlijdensindex en -aktes, 1853-1964

De collectie West Virginia Overlijdensindex en -aktes, 1853-1964, is een compendium van 5.113.473 records. Deze collectie is uniek in die zin dat ze hoogwaardige afbeeldingen en scans van overlijdensaktes biedt. De aktes bevatten niet alleen de naam en overlijdensdatum maar ook veel aanvullende gegevens over de persoon, zoals doodsoorzaak, burgerlijke staat, geboortedatum, begrafenisdatum, begraafplaats en gegevens over het beroep, de echtgenoot of echtgenote en de vader en moeder van de overledene. Een deel van deze informatie is geïndexeerd en een deel is alleen te vinden door de afbeelding van de overlijdensakte zelf te bestuderen. De index en afbeeldingen van de West Virginia Overlijdensindex en -aktes, 1853-1964, zijn afkomstig van de West Virginia Division of Culture and History.

Uit deze collectie is de overlijdensakte van de beroemde countryzanger en songwriter Hank Williams afkomstig. Hank is op 1 januari 1953 in Fayette, West Virginia overleden.

Hank Williams

Hank Williams

Hank produceerde ontelbare singles met countrymuziek, waarvan er 35 de Amerikaanse top 10 bereikten. Deze akte bevat een gedetailleerd verslag van zijn overlijden, met inbegrip van de oorzaak, het ziekenhuis, de naam van de arts etc.

Overlijdensakte van Hank Williams

Overlijdensakte van Hank Williams

Er staan plannen op stapel om in de komende maanden zowel de geboorte- als huwelijksindexen voor West Virginia te publiceren.

Doorzoek de collectie West Virginia Overlijdensindex en -aktes, 1853-1964 hier.

Zweedse huishoudsonderzoeksboeken 1860-1930, bijgewerkt

Deze toevoeging van 3.662.252 miljoen historische gegevens aan de collectie Zweedse huishoudsonderzoeksboeken is de laatste update voor deze verzameling, die nu in totaal 87.401.340 records telt.

De Zweedse huishoudsonderzoeksboeken dienen als primaire bron voor onderzoek naar het leven van individuen en gezinnen in de parochies van Zweden, van het einde van zeventiende eeuw tot de moderne tijd. De boeken zijn afkomstig van de Zweedse Kerk, die tot 1991 de officiële registers over de Zweedse bevolking bijhield. Tot 1894 bezocht de predikant elk jaar ieder huis in zijn parochie. Hij toetste de kennis van de catechismus van alle gelovigen en verzamelde informatie over geboortedatums, huwelijken, sterfgevallen, verhuizingen etc. Na 1894 bezochten de predikanten hun parochianen nog steeds maar verschoof de aandacht van het testen van de geloofsovertuiging naar het optekenen van volkstellingsgegevens. De registers van ná 1894 staan bekend als “församlingsbok”.

De update van juni bestaat uit gegevens van degenen die ten tijde van de oorspronkelijke telling niet thuis waren.

In deze collectie zijn de gegevens te vinden van de Zweedse schrijver Johan August Strindberg.

Johan August Strindberg

Johan August Strindberg

Johan August Strindberg is geboren op 22 januari 1849 en was een productieve Zweedse toneel- en romanschrijver. Hij wordt vaak de “vader” van de moderne Zweedse literatuur genoemd. Strindberg schreef niet alleen meer dan zestig toneelstukken en meer dan dertig fictiewerken maar was ook een gerenommeerd expressionistisch schilder.

De akte bevat informatie over de geboorteplaats en de woonplaats van Strindberg. Ook zijn huwelijk met Sigrid Sofia Mathilda von Essen op 30 december 1877 is vermeld, alsmede de namen van hun drie kinderen: Carin, Greta en Hans.

De geboortedatum, woonplaats, echtgenote en kinderen van Johan August Strindberg

De geboortedatum, woonplaats, echtgenote en kinderen van Johan August Strindberg

Doorzoek de collectie Zweedse huishoudsonderzoeksboeken 1860-1930 hier.

1835 de volkstelling van Denemarken (hertogdommen van Sleeswijk en Holstein)

De 291.798 records in deze volkstelling zijn afkomstig uit de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. Tot de gegevens die tijdens de volkstelling zijn geregistreerd, behoorden de naam, de woonplaats, de leeftijd, de burgerlijke staat en de positie in het gezin of het beroep. Hoewel deze hertogdommen in 1835 deel uitmaakten van Denemarken, werden de gegevens in het Duits geregistreerd, een bewijs van de gecompliceerde geschiedenis van deze regio.

Een bekend citaat van Henry John Temple Palmerston, een Britse staatsman die zich in het midden van de negentiende eeuw specialiseerde in het Britse buitenlandse beleid, is: “De kwestie Sleeswijk-Holstein is zo ingewikkeld dat slechts drie mannen in Europa haar ooit hebben begrepen. Eén daarvan was prins Albert, die dood is. De tweede was een Duitse professor, die gek is geworden. Ik ben de derde, en ik ben het helemaal vergeten.”

Henry John Temple Palmerston

Henry John Temple Palmerston

Het conflict tussen de Denen en de Duitsers over deze regio werd beslecht tijdens de Tweede Duits-Deense Oorlog, die op 30 oktober 1864 werd beëindigd met de ondertekening van de Vrede van Wenen. De hertogdommen Sleeswijk en Holstein werden toen geannexeerd door Pruisen en Oostenrijk en uiteindelijk door Duitsland.

Doorzoek de 1835 volkstelling van Denemarken (hertogdommen van Sleeswijk en Holstein) collectie hier

Tot slot

Al deze uiterst interessante collecties zijn nu toegankelijk via MyHeritage SuperSearch™. Het doorzoeken van deze collecties is volledig gratis. Om de gegevens uit deze collecties te bekijken en ze in uw stamboom op te slaan of om te Record Matches te bevestigen is een MyHeritage Data-abonnement vereist. We wensen u veel plezier bij het doorzoeken van deze collecties. Vertel ons in de reacties hieronder wat u allemaal hebt ontdekt.