Nieuwe historische gegevens toegevoegd in januari 2019

Nieuwe historische gegevens toegevoegd in januari 2019

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we in januari 2019 7.291.329 nieuwe historische gegevens aan SuperSearch™ hebben toegevoegd. Toegevoegd zijn: De Deense telling van 1940; Philadelphia, Pennsylvania, passagierslijsten, 1883-1945; en Haven van New York, index voor ontslagen en gedroste bemanningsleden, 1917-1957.

Hier vindt u meer informatie over deze collecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevens Exclusief bij MyHeritageLink om te zoeken

De Deense telling van 1940
De Deense volkstelling van 1940 werd op 5 november 1940 uitgevoerd. Het is de eerste Deense volkstelling waarin het grootste gedeelte van de informatie voor elk huishouden door het gezinshoofd werd ingevuld en niet door volkstellers.3,950,454 gegevensExclusiefNu collectie doorzoeken

Philadelphia, Pennsylvania passagierslijsten, 1883-1945
Passagierslijsten van schepen die tussen 1883 en 1945 zijn aangemeerd in de stad Philadelphia in Pennsylvania.2,071,882 gegevens
Niet exclusiefNu collectie doorzoeken

Haven van New York, Index voor ontslagen en gedroste bemanningsleden, 1917-1957
Deze collectie betreft buitenlandse bemanningsleden die in New York City van hun schip zijn ontslagen of gedrost.1,268,993 gegevens Niet exclusiefNu collectie doorzoeken

De Deense telling van 1940

Met de toevoeging van deze collectie, die 3.950.454 records bevat, beschikken we over een complete collectie van alle 20 Deense volkstellingen van 1787 tot en met 1940 op SuperSearch!

In december 2014 startten we een samenwerkingsverband met de Deense rijksarchiefdienst met als doel het indexeren van de gegevens van de Deense volkstellingen en kerkregisters voor de periode 1640-1930. Sindsdien hebben we alles in het werk gesteld om aan deze verplichting te voldoen. Vandaag kunnen we officieel aankondigen dat we onze belofte om alle beschikbare Deense tellingen te indexeren zijn nagekomen, met in totaal 43,1 miljoen records!

De Deense volkstelling van 1940 werd gehouden op 5 november 1940 en biedt een inkijkje in het leven van de burgers van Denemarken aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Elk individu dat ten tijde van de telling tot het huishouden behoorde, of het nu ging om familie, een bezoeker of een werknemer, werd in de telling opgenomen. Elke vermelding bevat informatie over de voor- en achternamen, geslacht, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, huwelijkse staat, huwelijksdatum en de relatie met het gezinshoofd.

Aanvullende informatie is te vinden op de afbeeldingen, zoals beroep, opleidingsniveau en handicap (gehoor- en gezichtsvermogen). De volkstelling was de enige bevolkingsregistratie in Denemarken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voorgaande volkstelling was in 1930 en de daaropvolgende volkstelling was in 1950.

Na de Duitse invasie op 9 april 1940 stond de regering van Denemarken voor een onmogelijke situatie. Denemarken was niet in staat om een redelijke verdediging op te bouwen en capituleerde met weinig weerstand tegen de vernietigingsdreiging van het Duitse leger. Als gevolg van hun snelle overgave en de sterke Deense landbouwsector beschouwde Adolf Hitler Denemarken als een protectoraat en liet hij de Deense regering het grootste deel van haar autonomie behouden. Politie en justitie bleven onder Deens bevel en koning Christian X verliet zijn troon niet en werd daardoor een symbool van verzet voor het Deense volk. Terwijl de betrekkingen met de Duitse regering gespannen waren, verliepen de lokale en nationale aangelegenheden zo normaal mogelijk en zette de Deense regering de geplande volkstelling in november door.

De Faeröer, die in 1940 de status van een echt graafschap van Denemarken hadden, en Groenland, een Deense kolonie, lijken vanwege de oorlogstoestand niet te hebben deelgenomen aan de Deense volkstelling van 1940. Beide gebiedsdelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog beschouwd als gebieden met een hoge strategische en militaire waarde. De Britten bezetten de Faeröer slechts vier dagen na de Duitse invasie van Denemarken in april 1940 om te voorkomen dat deze belangrijke Noord-Atlantische eilanden Duitse militaire voorposten werden. Na de Duitse inval in Denemarken oefenden de Verenigde Staten enorme diplomatieke druk op de Canadezen en Britten uit om Groenland als een neutraal en Amerikaans protectoraat te beschouwen, totdat de Verenigde Staten in december 1941 zelf de oorlog betraden.

Het grootste deel van de volkstelling van 1940 is opgetekend door de gezinshoofden zelf, niet door volkstellers van de overheid. Dit komt tot uiting in de afbeeldingen die laten zien dat ieder gezinshoofd het eigen volkstellingspakket heeft ingevuld, met een opsomming van alle individuen die op dat moment tot het huishouden behoorden. Het invullen van de volkstellingsformulieren door de gezinshoofden heeft geleid tot meer variatie in de manier waarop de informatie is geregistreerd, met name in de woonplaatsgegevens.

De volkstelling bevat waardevolle informatie die op ontdekking wacht en u een unieke inkijk biedt in het leven van uw voorouders op dat moment. Gezinnen kunnen van jaar tot jaar in de volkstellingen worden gevolgd, vaak ook van plaats tot plaats door het hele land. In een volkstelling kunt u ook nieuwe familieleden ontdekken. U kunt op zoek gaan naar een voorouder en nog onbekende familieleden of vrienden ontdekken die in hetzelfde huishouden woonden.

Peter Vilhelm Glob is beter bekend als P.V. Glob komt in de volkstelling voor. Hij was een bekende Deense archeoloog en betrokken bij archeologische opgravingen in het Midden-Oosten, waar hij verschillende wetenschappelijke expedities leidde. Hij was ook directeur van het Nationaal Museum in Kopenhagen en Deens Rijksarchivaris.

In november 1940, toen de volkstelling werd gehouden, was Glob net de vader van een zoon geworden. De volkstelling werd kort na de geboorte gehouden, dus zijn zoon had nog geen naam. In de volkstelling staat hij vermeld als “jongen”!

Doorzoek de Deense telling van 1940

Philadelphia, Pennsylvania passagierslijsten, 1883-1945

Deze collectie van 2.071.882 records bevat de passagierslijsten van schepen die aankwamen in Philadelphia, Pennsylvania, in de periode van 1883 tot en met 1945. De beschikbare informatie varieert als gevolg van belangrijke wijzigingen in de immigratiewetgeving in het tijdsbestek van de collectie. Tot de meest voorkomende beschikbare gegevens behoren de naam van de passagier, het geslacht, de leeftijd, de datum van aankomst en de naam van het schip. Gedetailleerdere passagierslijsten bieden aanvullende informatie, waaronder burgerlijke staat, geboortegegevens (datum en plaats), nationaliteit, laatste woonplaats, thuisstad, vertrekhaven en de namen en adressen van familieleden in de Verenigde Staten en het thuisland.

Aan het begin van de twintigste eeuw was Philadelphia een van de belangrijkste immigratiehavens van de Verenigde Staten, ondanks het feit dat de stad meer dan 160 kilometer landinwaarts van de Atlantische Oceaan ligt. De immigratie in Philadelphia nam pas echt een vlucht toen de spoorwegmaatschappij van Pennsylvania de rederij American Line oprichtte. American Line vervoerde passagiers vanuit het Engelse Liverpool naar Philadelphia. Rond 1885 bood de American Line maar liefst drie afvaarten per week van Liverpool naar Philadelphia. De Belgische Red Star Line had eveneens banden met Philadelphia en onderhield, hoewel minder vaak dan de American Line, een geregelde dienst tussen Antwerpen en Philadelphia.

Het Washington Avenue Immigration Station werd in 1873 gebouwd om de golf van nieuwe immigranten in Philadelphia te verwerken.

Het Washington Avenue Immigration Station werd in 1873 gebouwd om de golf van nieuwe immigranten in Philadelphia te verwerken.

Philadelphia was een bloeiend industrieel centrum met een vraag naar geschoolde arbeiders. Ongeschoolde arbeiders, die vanuit de Baltische staten en Oost-Europa naar Philadelphia emigreerden, zouden zich niet in Philadelphia vestigen. Ze reisden door naar andere steden in de Verenigde Staten waar de vraag naar ongeschoolde arbeid groter was. Gezien het belang van Philadelphia als industrieel centrum en als immigratiehaven, opende de federale regering in 1884 een nationaal quarantainestation in de dichter bij de oceaan gelegen stad Lewes in Delaware. In 1893 opende de federale regering nog een station op Reedy Island (ongeveer 70 kilometer ten zuiden van Philadelphia). Uiteindelijk werden vanaf 1913 alle immigranten gescreend in Marcus Hook (op 30 kilometer van Philadelphia).

Het succes van de American Line werd opgemerkt door andere grote rederijen die diensten vanuit Europa naar Philadelphia gingen aanbieden. In 1898 breidde de gigant Hamburg-America Line de tocht van Europa naar Boston uit, zodat de passagiers de mogelijkheid kregen om naar Philadelphia door te varen. Holland-Amerika, Italia en Norddeutscher Lloyd sloten zich aan en begonnen ook lijnen tussen Europa en Philadelphia.

De immigratie via Philadelphia bereikte een hoogtepunt in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, waardoor Philadelphia qua aantal passagiers de op twee na belangrijkste immigratiehaven van de Verenigde Staten werd. Een haven van uitzonderlijke waarde voor Joodse, Poolse en Duitse immigranten. Na de Eerste Wereldoorlog werden er in de Immigratiewet van 1924 quota’s en beperkingen op immigratie vastgesteld die een einde maakten aan het gouden tijdperk voor de immigratie in Philadelphia.

Doorzoek de Philadelphia, Pennsylvania, passagierslijsten

Haven van New York, Index voor ontslagen en gedroste bemanningsleden, 1917-1957

Deze collectie betreft buitenlandse bemanningsleden die in New York City van hun schip zijn ontslagen of gedrost. De collectie bevat 1.268.993 records met meer dan 100.000 getypte kaarten met afbeeldingen. De informatie op deze kaarten omvat de namen van de bemanningsleden, hun schip, geslacht, leeftijd en datum van ontslag of verdwijning.

Bemanningslijsten zijn een waardevolle informatiebron voor genealogen die geen immigranten op passagierslijsten kunnen vinden. Niet alle bemanningsleden die in New York City werden ontslagen, bleven in de Verenigde Staten. Veel bemanningsleden stapten van het ene schip over op het andere en verlieten New York City weer.

Hoewel het duidelijk is dat sommige indexkaarten zowel op de voorkant als op de achterkant namen hebben gehad, is er helaas maar één kant op microfilm vastgelegd. De originele kaarten werden vernietigd nadat ze ten behoeve van het Nationaal Archief op microfilm waren overgezet. De informatie op de achterzijde van sommige kaarten is verloren gegaan.

Deze collectie bevat een record voor John Coffey, een stoker die op veel trans-Atlantische passagiersschepen heeft gevaren, waaronder de RMS Olympic, de RMS Lusitania en de RMS Mauretania.

Vermelding voor John Coffey in Haven van New York, index voor ontslagen en gedroste bemanningsleden, 1917-1957 (klik om te vergroten).

Vermelding voor John Coffey in Haven van New York, index voor ontslagen en gedroste bemanningsleden, 1917-1957 (klik om te vergroten).

Hij verwierf in 1912 wereldwijde bekendheid als “de fortuinlijkste man ter wereld”, nadat hij van de RMS Titanic was gedrost in de laatste aanloophaven in Ierland. Hij verstopte zich onder postzakken op een kleinere boot die gebruikt werd om het schip te laden en te lossen en bereikte als verstekeling de wal. Als Coffey aan boord was gebleven, zou hij waarschijnlijk zijn gestorven toen de Titanic vier dagen later op een ijsberg liep en zonk. Hij zei naderhand dat hij vanwege een slecht voorgevoel over de reis van boord was gegaan.

Doorzoek Haven van New York, index voor ontslagen en gedroste bemanningsleden

Tot slot

Al deze geactualiseerde collecties zijn nu beschikbaar via SuperSearch™. Het doorzoeken van deze records is gratis. Om de gegevens uit deze collecties te bekijken en ze in uw stamboom op te slaan is een data abonnement vereist.

Onze matching-technologieën zijn op deze records losgelaten en MyHeritage-gebruikers ontvangen binnenkort Record Matches, dankzij onze technologie om automatisch relevante historische gegevens over mensen in hun stamboom op te zoeken. Gebruikers kunnen deze matches vervolgens opslaan en nieuwe informatie direct in hun eigen stamboom uitpakken.

Onze technologie Record Detective zorgt ervoor dat records naar nog meer records verwijzen. Iedere ontdekking opent de deur naar nieuwe ontdekkingen en leidt u naar nieuwe gegevens over uw familieleden. Alle records tonen een lijst met aanvullende records en personen in stambomen die gekoppeld zijn met de persoon die u bekijkt, evenals andere personen die in de record worden vermeld.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan het doorzoeken van de nieuwe records. Veel plezier!