Nieuwe Noorse volkstellingsgegevens toegevoegd

Nieuwe Noorse volkstellingsgegevens toegevoegd

We zijn blij dat we kunnen aankondigen dat we drie belangrijke collecties met Noorse volkstellingsgegevens uit de jaren 1891, 1900 en 1910 aan MyHeritage SuperSearch™ hebben toegevoegd. Er zijn in samenwerking met het Nationaal Archief van Noorwegen (Arkivverket) 6,8 miljoen nieuwe records toegevoegd, een schat aan familiehistorische informatie.

De collecties bieden grondige dekking voor de gehele bevolking van Noorwegen gedurende twee belangrijke decennia in de Noorse geschiedenis. Twee van de collecties bevatten scans van de oorspronkelijke historische archieven. Dit is de eerste keer dat er Noorse collecties van deze hoge kwaliteit beschikbaar zijn.

Nu de Noorse collecties doorzoeken

Met de publicatie van deze nieuwe collecties biedt MyHeritage nu ongeveer 34 miljoen historische gegevens uit Noorwegen, waaronder volkstellingen, doop-, huwelijks- en begraafgegevens. Als Scandinavisch marktleider voor familiehistorisch onderzoek en DNA-tests, biedt MyHeritage ook 136 miljoen records uit buurland Zweden en 105 miljoen records uit Denemarken. MyHeritage is het enige grote genealogiebedrijf dat zowel zijn diensten als volledige klantenondersteuning aanbiedt in alle drie de Scandinavische talen en in het Fins. Iedereen van Scandinavische herkomst heeft bij ons de grootste kans op nieuwe ontdekkingen in de familiegeschiedenis. We hebben ook de grootste Scandinavische gebruikersbasis en de grootste collectie Scandinavische stambomen.

Met uitzondering van Ierland was er geen enkel ander land dan Noorwegen dat een groter percentage van zijn bevolking naar de Verenigde Staten zag emigreren. Doorzoek deze nieuwe Noorse collecties om meer te weten te komen over het leven van uw voorouders en om uw stamboom uit te breiden met fascinerende ontdekkingen uit de familiegeschiedenis.

Hier vindt u meer informatie over deze collecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevens Exclusief bij MyHeritageLink om te zoeken

Noorwegen volkstelling, 1891
De volkstelling werd uitgevoerd op 1 januari 1891 en biedt informatie over iedereen die op dat moment in Noorwegen leefde en over zeelieden op Noorse schepen in de thuishavens of in het buitenland. Alle records hebben een bijhorende scan.2,064,661 gegevensNiet exclusiefNu collectie doorzoeken

Noorwegen volkstelling, 1900
Bevat soortgelijke informatie die is verzameld tijdens de volkstelling van 1891, met uitgebreide enquête-informatie. De meeste records hebben een bijhorende scan.2,313,871 gegevens
Niet exclusiefNu collectie doorzoeken

Noorwegen volkstelling, 1910
De recentste openbare volkstelling. De Noorse privacywetgeving verbiedt openbaarmaking van latere volkstellingen. Bevat volledige geboortedata voor de meeste mensen.2,474,627 gegevens Niet exclusiefNu collectie doorzoeken

Noorwegen Volkstelling, 1891

De volkstelling van 1891 werd uitgevoerd op 1 januari 1891 en biedt informatie over iedereen die op dat moment in Noorwegen leefde en over zeelieden op Noorse schepen in de thuishavens of in het buitenland.

De collectie bevat 2,1 miljoen records met namen, geslachten, woonplaatsen, relaties, burgerlijke staat, geboortejaren en geboorteplaatsen. Deze volkstelling is uniek omdat getrouwde vrouwen gevraagd werd naar hun graad van verwantschap met hun echtgenoten. Alle records hebben een bijhorende scan van het originele volkstellingsdocument.

Deze volkstelling week af van voorgaande Noorse volkstellingen, doordat in plattelandsgebieden burgerlijke gemeenten waren aangewezen als volkstellingsdistricten, in plaats van kerkelijke parochies. De volkstelling van 1891 is ook uniek omdat er niet langer lijsten voor de volkstelling werden gebruikt. In plaats daarvan werd er voor ieder individu een apart formulier gebruikt. De overheid kon hierdoor meer informatie verzamelen dan in het verleden, zoals informatie over de leefomstandigheden van iedere burger en de verwantschapsbanden tussen echtgenoten. Ook werd er informatie ingewonnen over de taal en cultuur van de inheemse Samen.

Aangezien elk individu in de volkstelling zijn of haar eigen volkstellingsvragenlijst heeft, in de collectie met een scan voor iedere geïndexeerde record, moet een onderzoeker de records en scans van de andere familieleden onderzoeken om alle informatie te zien die voor een familiegroep is opgenomen. Aanvullende informatie die niet in de index aanwezig is, zoals het beroep, is te vinden op de scans.

Sinds de voltooiing van deze volkstelling zijn de namen en grenzen van de gemeenten aanzienlijk veranderd. De namen van gemeenten in deze index kunnen spellingen en grenzen hebben die niet overeenkomen met de huidige gemeenten. Gedetailleerde informatie over gemeentelijke herindelingen is te vinden bij het Nationaal Archief van Noorwegen.

Deze periode was van cruciaal belang in de geschiedenis van Noorwegen, want het was het begin van de onafhankelijkheidsstrijd van Noorwegen tegen Zweden, die in 1881 begon en eindigde toen Noorwegen in 1905 onafhankelijk werd.

In de volkstelling van 1890 vonden we een record voor Christian Michelsen, voluit Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), advocaat, scheepvaartmagnaat en politicus.

Christian Michelsen.

Christian Michelsen.

Michelsen werd geboren in de stad Bergen aan de westkust van Noorwegen, waar hij ook naar school ging. Hij studeerde rechten aan de Koninklijke Frederik-Universiteit in Oslo. In 1891 werd hij verkozen tot lid van het Noorse parlement. Hij werd premier in 1905. Hij speelde een belangrijke rol in de sociale en politieke beweging om de unie tussen Noorwegen en Zweden te ontbinden, waardoor hij een monumentale plaats in de geschiedenis van Noorwegen inneemt.

Vermelding voor Christian Michelsen in de collectie Noorwegen Volkstelling, 1891 in MyHeritage SuperSearch.

Vermelding voor Christian Michelsen in de collectie Noorwegen Volkstelling, 1891 in MyHeritage SuperSearch.

Noorwegen Volkstelling, 1900

De Noorse volkstelling van 1900 werd gehouden op maandag 3 december 1900 en maakte gebruik van één formulier per huishouden.

De collectie van 2,3 miljoen records bevat namen, geslachten, woonplaatsen, relaties, burgerlijke staat, geboortejaren, enkele volledige geboortedatums en geboorteplaatsen van alle personen die in Noorwegen wonen en van zeelieden op Noorse schepen. Er bestaan scans voor 1,9 miljoen records uit deze collectie. De overige archiefdocumenten zullen in de nabije toekomst worden gescand en aan de index worden gekoppeld.

Met de volkstelling van 1891 was er een precedent geschapen om voor de plattelandsgebieden van Noorwegen ook bij deze volkstelling geen parochies maar gemeenten als volkstellingsdistricten te gebruiken. Bij de volkstelling van 1900 is de verzamelde informatie over de leefomstandigheden verder toegenomen, maar voor het overige is de verzamelde informatie vergelijkbaar met die van de Noorse volkstelling van 1891. Het is van belang om op te merken dat de meeste mensen die in deze volkstelling zijn opgenomen geen volledige geboortedatum hebben (alleen een geboortejaar) omdat er geen volledige geboortedatums werden opgetekend voor personen ouder dan twee jaar.

De reden om in 1900 van individuele formulieren over te stappen naar één formulier per huishouden was het gebruik van de tabelleermachine van Herman Hollerith. Zijn uitvinding werd voor het eerst met veel succes gebruikt voor de Amerikaanse federale volkstelling van 1890. Daarna hebben veel andere landen, waaronder Noorwegen, de technologie voor hun eigen volkstellingen overgenomen. De informatie werd van de volkstellingsdocumenten op ponskaarten overgebracht, die vervolgens door tabelleermachines werden verwerkt. De tellingen, die traditioneel door ambtenaren werden uitgevoerd, gingen daardoor aanzienlijk sneller.

Sinds de voltooiing van deze volkstelling zijn de namen en grenzen van de gemeenten aanzienlijk veranderd. De namen van gemeenten in deze index kunnen spellingen en grenzen hebben die niet overeenkomen met de huidige gemeenten. Gedetailleerde informatie over gemeentelijke herindelingen is te vinden bij het Nationaal Archief van Noorwegen.

Aanvullende informatie die niet in de index aanwezig is, zoals het beroep, is te vinden op de scans.

Een interessante en bekende naam in deze collectie is Edvard Munch, de beroemde Noorse schilder. Edvard Munch, 1863-1944, werd geboren in Løten en verhuisde op 14-jarige leeftijd met het gezin naar Oslo. Hij bezocht de Kunst- en Handwerkschool in Christiania (het tegenwoordige Oslo) en werd een van de beroemdste en invloedrijkste kunstenaars in de geschiedenis van Noorwegen. Zijn schilderijen waren vaak een uitdrukking van zijn psychische gesteldheid en geven het leed en de tragiek weer die hij in zijn leven heeft meegemaakt, zoals de dood van zijn moeder en van zijn zus.

Edvard Munch.

Edvard Munch.

Zijn beroemdste schilderij, De Schreeuw, is een voorstelling van persoonlijke angst. De Schreeuw is tegenwoordig een van de meest iconische beelden uit de wereldwijde kunstgeschiedenis. In mei 2012 werd het voor $ 119,9 miljoen verkocht, waardoor het het op één na duurste kunstwerk was dat ooit op een publieke veiling was verkocht.

De Schreeuw, door Edvard Munch, 1893.

De Schreeuw, door Edvard Munch, 1893.

Vermelding voor Edvard Munch in de collectie Noorwegen Volkstelling, 1900 in MyHeritage SuperSearch.

Vermelding voor Edvard Munch in de collectie Noorwegen Volkstelling, 1900 in MyHeritage SuperSearch.

De collectie toont het handschrift van de vermelde personen. De record hierboven toont de unieke handtekening van Edvard Munch.

Het handschrift van Edvard Munch in zijn vermelding in de Noorse volkstelling van 1900.

Het handschrift van Edvard Munch in zijn vermelding in de Noorse volkstelling van 1900.

Noorwegen Volkstelling, 1910

De Noorse volkstelling van 1910 werd op donderdag 1 december 1910 gehouden en werd in de daaropvolgende werkdagen voltooid. Deze volkstelling is de recentste volkstelling die beschikbaar is. Dat is een gevolg van de Noorse privacywetgeving, die publieke toegang tot volkstellingsgegevens gedurende 100 jaar beperkt.

De collectie bevat 2,47 miljoen records en bestaat uit een index van volkstellingsgegevens waarvan transcripties zijn gemaakt door het Nationaal Archief van Noorwegen. De collectie omvat namen, geslachten, woonplaatsen, relaties, burgerlijke staat, geboorteplaatsen en, voor het eerst voor bijna iedereen, volledige geboortedatums (dag, maand en jaar). De volledige geboortedatums zijn zeer nuttig als u in deze collectie naar gegevens zoekt.

Doordat voor de meeste mensen volledige geboortedatums zijn vermeld, is de volkstelling van 1910 zeer belangrijk voor genealogisch onderzoek en een belangrijke vervanger voor het nationale geboorteregister van Noorwegen in 1910. Dit was ook de eerste volkstelling na de ontbinding van de Noorse unie met Zweden in 1905. Nadat Noorwegen zich van Zweden had losgemaakt, volgde er in de Noorse samenleving een periode van grote nationale trots. Als gevolg daarvan werden veel namen van gemeenten en steden die geassocieerd werden met de Deense of Zweedse overheersing vervangen door traditionele Noorse namen. Zo werd bijvoorbeeld de hoofdstad Christiania, oorspronkelijk zo genoemd naar de Deense koning Christiaan IV, in 1924 weer Oslo genoemd.

De vele veranderingen in de namen en grenzen van gemeenten in Noorwegen kunnen voor genealogen belangrijke struikelblokken vormen. Gedetailleerde informatie over naamswijzigingen en gemeentelijke herindelingen in Noorwegen is te vinden in het Nationaal Archief van Noorwegen.

De beroemde poolreiziger Roald Engelbregt Gravning Amundsen (1872-1928) maakt deel uit van deze collectie. Hij is geboren in de Noorse provincie Østfold en is beroemd om zijn vele expedities naar de Noord- en Zuidpool. Hij was een sleutelfiguur in de Heroïsche Tijd van Antarcticaverkenningen en leidde de eerste expeditie die in 1906 de Noordwestelijke Doorvaart bedwong. Hij leidde de eerste Zuidpoolexpeditie in 1911 en vloog in 1926 over de Noordpool.

Roald Amundsen.

Roald Amundsen.

Helaas verdween hij in 1928 tijdens een reddingsoperatie op de Noordpool met het luchtschip Italia. Alle 17 bemanningsleden en reddingswerkers zijn nooit meer teruggevonden.

Hoe u de nieuwe collecties kunt bekijken

Deze nieuw gedigitaliseerde informatie kan al worden doorzocht met SuperSearch, onze wereldwijde zoekmachine voor historische gegevens. Ga daarvoor naar www.myheritage.nl/norway-census.

Daarnaast diept onze Record Matching-technologie automatisch relevante historische gegevens uit de nieuwe collectie voor u op, als ze matchen met personen in uw stamboom. Als u een stamboom hebt die nog niet op MyHeritage staat, dan kunt u uw stamboom als GEDCOM-bestand naar ons uploaden en direct van Record Matches uit deze collectie profiteren.

Het doorzoeken van de Noorse volkstellingen is gratis. Om de records te bekijken en de Record Matches te kunnen openen, is een abonnement vereist.

Tot slot

MyHeritage is het belangrijkste platform voor onderzoek naar Scandinavische roots. Met de toevoeging van de Noorse volkstellingen blijft MyHeritage vooroplopen in de Noordse genealogie. We zijn voortdurend bezig met het digitaliseren en indexeren van historische gegevens van over de hele wereld, zodat u meer te weten komt over het leven van uw voorouders en u uw familiegeschiedenis kunt ontrafelen.

We nodigen u uit om deze collecties van onschatbare waarde te doorzoeken en uw Noorse roots te ontdekken.