Nieuwe gegevens toegevoegd in de eerste helft van november 2019

Reacties

In de eerste helft van november heeft MyHeritage 18,8 miljoen nieuwe gegevens uit 10 nieuwe collecties toegevoegd: 1801 Noorwegen volkstelling, 1865 Noorwegen volkstelling, Verenigd Koninkrijk, Oorlogsmonumenten, 1914-1949, Estland, grafstenen, 1812-2019, North Carolina, Mecklenburg County, index van geboorten, 1913-2019, North Carolina, Mecklenburg County, index van huwelijken, 1884-2019, North Carolina, Mecklenburg County, index van overlijdens, 1916-2019, Pennsylvania, Lawrence County, index van overlijdensberichten, 1871-2016, Pennsylvania, Lawrence County, index van huwelijksaankondigingen, 1858-2006 en Chili, kiezerslijsten, 2013.

Hier volgt een overzicht van de nieuwe gegevens:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken
1801 Noorwegen Volkstelling
Een index van de Noorse volkstellingsgegevens uit 1801.878.975 gegevensNu collectie doorzoeken
1865 Noorwegen Volkstelling
Een index van de Noorse volkstellingsgegevens uit 1865.1,688,076 gegevensNu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Oorlogsmonumenten, 1914-1949
Een index van Britse soldaten die zijn gesneuveld in oorlogen van het begin tot het midden van de twintigste eeuw.
1,107,431 gegevensNu collectie doorzoeken
Estland, grafstenen, 1812-2019
Een index van gegevens van Estlandse begraafplaatsen voor de periode 1812-2019.702,498 gegevens
Nu collectie doorzoeken
North Carolina, Mecklenburg County, index van geboorten 1913-2019
Een index van de geboorteakten van Mecklenburg County in North Carolina voor de periode 1913-2019.
882,189 gegevens
Nu collectie doorzoeken
North Carolina, Mecklenburg County, Index van huwelijken, 1884-2019
Een index van de huwelijksakten van Mecklenburg County in North Carolina voor de periode 1884-2019.
548,948 gegevens
Nu collectie doorzoeken
North Carolina, Mecklenburg County, Index van overlijden, 1916-2019
Een index van de overlijdensakten van Mecklenburg County in North Carolina voor de periode 1916-2019.345,224 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Pennsylvania, Lawrence County, Index van overlijdensberichten, 1871-2016
Een index van de overlijdensberichten en overlijdensakten van Lawrence County in Pennsylvania voor de periode 1871-2016.
345,728 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Pennsylvania, Lawrence County, Index van huwelijksaankondigingen, 1858-2006
Een index van de huwelijksaankondigingen van Lawrence County in Pennsylvania voor de periode 1858-2006.
232,655 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Chili, Kiezerslijsten, 2013
Een index van de gegevens van Chileense kiezers tijdens de verkiezingen van 17 november 2013.12,070,068 gegevensNu collectie doorzoeken

1801 Noorwegen volkstelling

De volkstelling van 1801 vond plaats op zondag 1 februari 1801 en bestaat uit volledige lijsten met personen. De volkstelling bevat de namen van de boerderijen (op het platteland), de volledige namen van de bewoners, de familiebanden tussen de leden van het huishouden, hun leeftijd, burgerlijke staat en beroep. Voor gehuwde en voorheen gehuwde personen werd geregistreerd hoe vaak zij gehuwd of verweduwd waren geweest. De vermelde leeftijd was die op de volgende verjaardag. De namen van keuterboeren zijn vaak niet opgenomen. Mensen werden geregistreerd in de regio’s waar ze thuishoorden. Degenen die afwezig waren, zoals zeelieden, zouden in hun geboorteplaatsen moeten worden vermeld.

De afdeling statistieken van het ministerie van Financiën in Kopenhagen heeft de volkstelling voorbereid en de resultaten ervan verwerkt. In de plattelandsdistricten werd de telling uitgevoerd door dominees met de hulp van voorgangers en onderwijzers. In de steden hield het stadsbestuur toezicht en werden de tellingen uitgevoerd door de afdelingshoofden van de dienstplichtdistricten. De tellingslijsten van de steden zijn gerangschikt op gebouwnummer. Deze collectie wordt aangeboden in samenwerking met het Nationaal Archief van Noorwegen.

1865 Noorwegen volkstelling

Deze verzameling van meer dan 1,68 miljoen records is de eerste nationale volkstelling waarin voor alle geregistreerde personen een geboorteplaats wordt vermeld. Deze telling bevat voor iedere persoon: de naam, het adres, de rol in het gezin, het beroep, het geslacht, de burgerlijke staat, de leeftijd, de geboorteplaats, de godsdienst indien geen lid van de staatskerk en overige informatie.

De Noorse regering en kerkelijke instanties hebben volkstellingen gehouden voor bevolkingsstudies en belastingdoeleinden. Volkstellingen en bevolkingsregisters zijn bijgehouden van 1500 tot en met 2000. Na 1900 werd tot het jaar 2000 om de tien jaar een nationale volkstelling gehouden. De nationale volkstellingsregisters worden pas 100 jaar na de datum van de telling toegankelijk. In het algemeen vindt u gedetailleerdere familiegegevens in recentere volkstellingen. Enkele bekende tekortkomingen in het oorspronkelijke volkstellingsmateriaal uit 1865 zijn ontbrekende gegevens voor de parochies Gol in de provincie Buskerud, Holtålen in de voormalige provincie Sør-Trøndelag, Bjerke en Nannestad in de provincie Akershus, en ten minste 106 speciale lijsten in Kristiania (oude naam voor Oslo). Deze collectie wordt aangeboden in samenwerking met het Nationaal Archief van Noorwegen.

Verenigd Koninkrijk, Oorlogsmonumenten, 19141949

Deze gratis collecties van 1,1 miljoen records biedt informatie over Britse soldaten die zijn gesneuveld in oorlogen van het begin tot het midden van de twintigste eeuw. Alleen al tijdens de eerste wereldoorlog vielen er gemiddeld meer dan 450 Britse slachtoffers per dag. De informatie in deze records kan bestaan uit: naam, datum van overlijden of begrafenis, begraafplaats en leeftijd bij overlijden. Deze gegevens kunnen ook de rang, het legeronderdeel en de legereenheid omvatten, evenals alle tijdens de diensttijd verleende onderscheidingen.

De records hebben voornamelijk betrekking op soldaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, aangevuld met enkele records uit verschillende andere oorlogen. In de oorlogen na de Tweede Wereldoorlog was het aantal Britse slachtoffers kleiner en daarmee ook het aantal records voor andere conflicten. De inhoud van deze collectie is onderworpen aan de auteursrechten van Imperial War Museums. MyHeritage biedt de index gratis aan als een dienst ten behoeve van de genealogiegemeenschap.

Estland, grafstenen, 18122019

Deze collectie bevat informatie over Estlandse begraafplaatsen en bestaat uit records uit de periode 1812-2019. Deze bevatten de naam van de begraafplaats, de naam van de overledene en, indien bekend, de geboortedatum en de datums van overlijden en teraardebestelling.

Begraafplaatsen kunnen u helpen bij het opsporen van de begraafplaats en/of de plaats van overlijden van een Estlands familielid. De administratie van begraafplaatsen kan ook helpen om voorouders te identificeren, als de toegang tot kerkregister en volkstellingsgegevens beperkt is of iemands overlijden nergens anders is geregistreerd.

North Carolina, Mecklenburg County, index van geboorten, 19132019

Deze collectie is een index van geboorteakten uit Mecklenburg County, North Carolina. De records kunnen iemands voornaam, middelste naam, achternaam, geslacht en geboortedatum bevatten. Mecklenburg County is de dichtstbevolkte provincie van North Carolina, met als hoofdstad Charlotte.

North Carolina, Mecklenburg County, index van huwelijken, 18842019

Deze gratis collectie is een index van huwelijksakten uit Mecklenburg County, North Carolina. De records kunnen de volgende doorzoekbare gegevens bevatten: voornaam, middelste naam en achternaam van de bruid en de bruidegom en de huwelijksdatum van het paar. De records kunnen ook het nummer van de huwelijkslicentie en de aanvraagdatum bevatten. Mecklenburg County is de dichtstbevolkte provincie van North Carolina, met als hoofdstad Charlotte.

De meeste records in deze collectie zijn uit de twintigste eeuw of later. Slechts drie procent dateert van vóór 1900. Er is echter een selecte hoeveelheid records van vóór 1884 beschikbaar. Ongeveer één procent van de collectie valt onder die categorie.

North Carolina, Mecklenburg County, index van overlijdens, 19162019

Deze gratis collectie is een index van overlijdensakten uit Mecklenburg County, North Carolina. De records kunnen de volgende doorzoekbare informatie bevatten: iemands voornaam, middelste naam, achternaam, geslacht en overlijdensdatum. De records kunnen ook het certificaatnummer van de akte bevatten. Mecklenburg County is de dichtstbevolkte provincie van North Carolina, met als hoofdstad Charlotte.

In sommige gevallen wordt vermeld dat het geslacht onbekend is en ontbreekt de voornaam. De record betreft dan meestal een doodgeboren baby. Alle records in deze collectie zijn afkomstig uit de twintigste eeuw of later. Er is echter een beperkt aantal records uit de periode 1908-1916 beschikbaar.

Pennsylvania, Lawrence County, index van overlijdensberichten, 18712016

Deze collectie bevat een index van overlijdensberichten en overlijdensakten uit Lawrence County in Pennsylvania voor de jaren 1871-2016. Een record bevat mogelijk de voor- en achternaam van de overledene, de overlijdensdatum, de datum van het overlijdensbericht, de naam van de echtgenoot of echtgenote, de naam van de ouder(s) en de naam van de krant waarin het bericht is gepubliceerd.

Overlijdensadvertenties kunnen een goede bron van informatie over iemand zijn en kunnen ook informatie bevatten over de familieleden van de overledene. Overlijdensberichten bevatten vaak nuttige informatie, zoals de geboortedatum, de huwelijksdatum, namen van kinderen, beroep, opleiding en de woonplaats van levende familieleden op het moment dat het overlijdensbericht werd geschreven.

Pennsylvania, Lawrence County, index van huwelijksaankondigingen, 18582006

Deze collectie omvat huwelijksaankondigingen uit Lawrence County in Pennsylvania voor de jaren 1858-2006. De records bevatten mogelijk de voor- en achternaam van de bruid en de bruidegom, de namen van de ouder(s), de titel van de krant die de aankondiging heeft gepubliceerd, de pagina waarop de aankondiging is geplaatst, de datum van de huwelijksaankondiging en het jaar van de huwelijksvoltrekking.

Huwelijksakten zijn een waardevolle bron van informatie. Huwelijksrecords die afkomstig zijn uit kranten hebben geen specifieke indeling, zoals de meeste huwelijksrecord van de overheid. Kranten kunnen details over een huwelijk bevatten die elders niet zijn te vinden, zoals namen van broers en zussen of andere familieleden. Kranten kunnen melding maken van huwelijken van mensen die niet meer in de streek wonen maar daar nog steeds vrienden of familie hebben.

Chili, kiezerslijsten, 2013

Deze collectie van meer dan 12 miljoen records bevat informatie over Chileense kiezers tijdens de verkiezingen van 17 november 2013. De gegevens omvatten de namen van de kiezers en de plaats waar ze hun stem hebben uitgebracht. De collectie bevat ook gegevens over kiezers die van de kieslijst zijn geschrapt, meestal vanwege overlijden, of van wie het stemrecht is ingetrokken.

Samenvatting

Al deze geactualiseerde collecties zijn nu beschikbaar via MyHeritage SuperSearch™. Het doorzoeken van de records is gratis. Om Record Matches te openen en om de gegevens uit deze collecties te bekijken en ze in uw stamboom op te slaan is een Data- of Compleet-abonnement vereist. Onze Record Matching-technologie gaat voor u aan de slag en stelt u automatisch op de hoogte als iemand uit uw stamboom in een record wordt vermeld. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Bezoek de website MyHeritage Educatie voor praktische tips en trucs, artikelen, instructievideo’s en meer informatie over SuperSearch™ en Record Matching.

We wensen u veel plezier bij het doorzoeken van deze vernieuwde collecties. Laat het ons in de reacties hieronder weten als u interessante ontdekkingen over uw familiegeschiedenis doet.

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd