Historische gegevens die in de eerste helft van december aan onze collectie zijn toegevoegd

Reacties

MyHeritage heeft zeven nieuwe collecties toegevoegd, die gezamenlijk 16,2 miljoen records van over de hele wereld bevatten: Nederland, notariële akten; Inkomende onbegeleide passagiers naar Victoria; Joodse Holocaust Gedenktekens en Joodse Ingezetenen van Duitsland 1939-1945; Kopenhagen, Emigratie index en begrafenisindexen voor Canada, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Hieronder vindt u het volledige overzicht van de records:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken
Nederland, notariële akten, 1600-1935Een index van notariële akten uit heel Nederland voor de periode 1600 tot 1935.10,677,361 gegevensNu collectie doorzoeken
Canada, Begrafenissen, 1800-2019Een index van begrafenisakten uit Canada voor de periode 1800 tot 2019.2,137,853 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Inkomende onbegeleide passagiers naar Victoria 1852-1923Een lijst van mensen die van 1852 tot 1923 vanuit overzeese havens in Victoria aankwamen.
1,813,245 gegevensNu collectie doorzoeken
Joodse Holocaust Gedenktekens en Joodse Ingezetenen van Duitsland 1939-1945Gedenktekens van Holocaustslachtoffers uit Tsjechië, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, België en Luxemburg. De collectie omvat ook Joden die van 1933 tot 1945 in Duitsland woonden.848,844 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Denemarken, Kopenhagen Emigratie Index, 1869-1908Een index van processen-verbaal voor personen die van 1869 tot 1908 vanuit Kopenhagen emigreerden.386,077 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Republiek Ierland, Index van begrafenissen, 1900-2019Een index van begraafplaatsgegevens van verschillende begraafplaatsen in Ierland van 1900 tot 2019.
205,995 gegevensNu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Index van begrafenissen, 1900-2019Een index van begraafplaatsgegevens van verschillende begraafplaatsen in het Verenigd Koninkrijk van 1900 tot 2019.158,099 gegevens

Nu collectie doorzoeken

Nederland, notariële akten, 1600-1935

Deze collectie van meer dan 10,6 miljoen records is een index voor notariële akten in heel Nederland. Notariële akten worden geadministreerd door notarissen, ambtenaren die door de Nederlandse overheid zijn aangesteld om onder meer juridische documenten op te stellen, te bekrachtigen en te registreren. De notarieel bekrachtigde documenten in deze collectie zijn nuttig voor genealogisch onderzoek. Het betreft onder meer testamenten, inventarissen en verdelingen van nalatenschappen, huwelijkscontracten, voogdijpapieren en hypotheken.

Het notarisambt werd in de zestiende eeuw in de Nederlanden ingesteld. Destijds werden er in de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg en Overijssel geen notariële akten bijgehouden. In 1811 werd Nederland door het Franse Rijk geannexeerd. Het notariële recht werd toen gestandaardiseerd en er werden ook in deze provincies notarissen benoemd.

De informatie in deze records omvat de namen van de aanvragers, hun woonplaats, beroep en de datum en het type van de notariële akte.

Canada, Begrafenissen, 1800-2019

Deze gratis collectie van meer dan 2 miljoen records is een index voor begrafenisgegevens uit Canada. De records bevatten meestal de naam van de overledene, het jaar van geboorte, het jaar van overlijden en de begraafplaats. Begrafenissen vonden meestal binnen een paar dagen na overlijden plaats. Begraafplaatsen kunnen u helpen bij het opsporen van de begraafplaats en/of de plaats van overlijden van een Canadees familielid. Begrafenisgegevens kunnen ook helpen bij het identificeren van voorouders die niet in andere documenten worden vermeld.

Inkomende onbegeleide passagiers naar Victoria 1852-1923

Deze collectie van 1,8 miljoen records omvat mensen die tussen 1852 en 1923 vanuit overzeese havens in Victoria zijn aangekomen. De lijsten worden soms “lijsten van onbegeleide passagiers” genoemd, omdat deze immigranten hun eigen reis hebben bekostigd. De gegevens bevatten over het algemeen voor- en achternaam, burgerlijke staat, leeftijd, geslacht, nationaliteit en beroep.

De over de schepen geregistreerde informatie omvat de naam van de kapitein, de vertrekdatums en het totale aantal passagiers.

Joodse Holocaust Gedenktekens en Joodse Ingezetenen van Duitsland 1939-1945

Deze gratis collectie bevat historische gegevens die zijn verzameld van de gedenktekens van Joodse Holocaustslachtoffers uit Tsjechië, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, België en Luxemburg. De collectie omvat ook de gegevens van 442.972 Joden die van 1933 tot 1945 in Duitsland woonden. Een record kan bestaan uit: voornaam, achternaam, meisjesnaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, overlijdensdatum, plaats van overlijden, plaats van internering, deportatie of emigratie.

De lijst van Joodse inwoners van het Duitse Rijk in de periode 1933-1945 bevat de individuele gegevens van ongeveer 600.000 mensen die per 31 december 1937 binnen de grenzen van het Duitse Rijk verbleven en werden vervolgd vanwege hun Joodse afkomst of religie.

Er zijn op 16 juni 1933 en 17 mei 1939 volkstellingen gehouden. Deze twee tellingen bieden informatie over het aantal Joodse inwoners van Duitsland en onthullen de dramatische afname van de Joodse bevolking in Duitsland gedurende de jaren dertig van de vorige eeuw als gevolg van de nazi-vervolging. Veel Joden zijn in die periode geëmigreerd of verdreven, de resterende bevolking is verouderd en het geboortecijfer is gedaald. In juni 1933 werden er nog bijna 500.000 leden van de Joodse gemeenschap geregistreerd. In mei 1939 verbleven er nog maar rond de 234.000 mensen van Joodse afkomst op het grondgebied van het oude Duitse Rijk.

Denemarken, Kopenhagen, Emigratie index, 1869-1908

Deze collectie is een index van door de politie opgemaakte processen-verbaal voor personen die tussen 1869 en 1908 vanuit Kopenhagen zijn geëmigreerd. De gegevens kunnen de volgende doorzoekbare informatie bevatten: voor- en achternaam, geboorteplaats, geschat geboortejaar, voormalige woonplaats en datum van inschrijving bij de politie van Kopenhagen. Ook de leeftijd van het individu ten tijde van de emigratie, de naam van het schip, het beroep, het contractnummer en aanvullende opmerkingen kunnen worden bekeken.

De processen-verbaal voor de emigratie vanuit Kopenhagen werden op 1 mei 1868 in het Deense parlement ingevoerd. De overgrote meerderheid van deze dossiers betreft personen die naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. Registratie in een proces-verbaal was vereist om rechtstreeks vanuit Denemarken of via een andere Europese stad te emigreren. Dientengevolge bevatten de records niet noodzakelijkerwijs de uiteindelijke vertreklocatie van de emigranten. Het merendeel van de records betreft Deense burgers maar er zijn ook meer dan 150.000 records voor niet-Deense emigranten, voornamelijk voor emigranten uit Zweden.

Republiek Ierland, Index van begrafenissen, 1900-2019

Deze collectie omvat records van verschillende begraafplaatsen in de Republiek Ierland. Een record kan de volgende gegevens bevatten: naam van de begraafplaats, voor- en achternaam van de overledene, leeftijd, stad, geboortedatum, overlijdensdatum en godsdienst. Sommige records zijn van vóór 1900.

De gegevens van begraafplaatsen zijn vooral nuttig om voorouders te identificeren die niet in andere registers zijn opgenomen, zoals kinderen die jong zijn gestorven of vrouwen.

Verenigd Koninkrijk, Index van Begrafenissen, 1900–2019

Deze collectie omvat records van verschillende begraafplaatsen in het Verenigd Koninkrijk. Een record kan de volgende gegevens bevatten: naam van de begraafplaats, voor- en achternaam van de overledene, leeftijd, stad, geboortedatum, overlijdensdatum en godsdienst. Sommige records zijn van vóór 1900.

De gegevens van begraafplaatsen zijn vooral nuttig om voorouders te identificeren die niet in andere registers zijn opgenomen, zoals kinderen die jong zijn gestorven of vrouwen.

Samenvatting

We wensen u veel plezier bij het doorzoeken van al deze nieuwe collecties die nu beschikbaar zijn op MyHeritage SuperSearch™. Het doorzoeken van deze records is altijd gratis. Bovendien biedt deze update vier collecties met records die u kunt bekijken en in uw stamboom kunt opslaan, te weten: Joodse Holocaust Gedenktekens en Joodse Ingezetenen van Duitsland 1939-1945 en de begrafenisindexen voor Canada, Ierland en het VK. Onze Record Matching-technologie stelt u automatisch op de hoogte als iemand uit uw stamboom in een record wordt vermeld. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen. Om Record Matches volledig te openen en om records uit andere collecties te bekijken en op te slaan, is een Data- of Compleet-abonnement vereist.

Welke schatten hebt u ontdekt? Laat het ons weten in de reacties!

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd