Nieuwe records toegevoegd in de tweede helft van november

Nieuwe records toegevoegd in de tweede helft van november

Er zijn in de tweede helft van november 8,8 miljoen records toegevoegd aan zestien collecties met historische gegevens. Deze collecties omvatten een breed scala aan militaire records, begrafenis- en overlijdensakten en testament-gegevens uit Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Hieronder vindt u het volledige overzicht van de records in deze collecties:

CollectieBeschrijving Aantal gegevensLink om te zoeken
Australië, Militaire opgaven en toekenningen
Een index van Australische militaire registers.960,081 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigde Staten, Index van begrafenissen, 1900-2019
Een index van records van verschillende begraafplaatsen in de Verenigde Staten.492,002 gegevensNu collectie doorzoeken
Australië, Index van begrafenissen, 1900-2019
Een index van records van verschillende begraafplaatsen in Australië.438,587 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Engeland & Wales, Constitutionele rechtbank van Canterbury, Index van testamentregisters, 1384-1858
Een lijst van testamenten die zijn bekrachtigd door het gerechtshof van Canterbury en andere jurisdicties.979,653 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Dienstgegevens van onderofficieren van de koninklijke marine, 1853-1928Een index van de dienstgegevens van de Britse Royal Navy voor de “ratings” die tussen 1853 en 1928 in dienst zijn gegaan.803,684 gegevensNu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Register van scheeps- en zeelieden: dienstgegevens van reservisten van de koninklijke marine, 1908-1958
Een index van dienstgegevens van reservisten van de Royal Navy, voornamelijk van degenen die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienden.129,896 gegevens

Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Index van officieren van de koninklijke luchtmacht, 1918-1919

Een index van de dienstgegevens van degenen die tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bij de Royal Air Force (RAF) dienden.101,411 gegevens


Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Dienstgegevens van het koninklijke korps mariniers, 1842-1925
Een index van de dienstgegevens van mannen die tussen 1842 en 1925 bij de Royal Marines dienden.112,012 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Index van campagne-medailles voor koopvaardijzeelieden, 1939-1945
Een index van medailles die aan koopvaardijzeelieden zijn uitgereikt voor hun deelname aan de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).108,387 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Index van campagne-medailles voor koopvaardijzeelieden, 1914-1918

Een index van ontvangers van British War Medals, Mercantile Marine Medals en Silver War Badges die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan koopvaardijzeelieden en koopvaardijofficieren zijn uitgereikt.157,424 gegevensNu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Voordrachten voor militaire eretekens en onderscheidingen, 1935-1990
Een index van voordrachten voor militaire eretekens en onderscheidingen tussen 1935 en 1990 voor Brits legerpersoneel en legerpersoneel uit andere landen van het Britse Rijk.78,497 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Dienstgegevens van officieren van de koninklijke marine, 1756-1931
Een index van de dienstgegevens van officieren die tussen 1756 en 1931 in dienst zijn getreden bij de Royal Navy.66,686 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Index van vrijwillige reservisten van de koninklijke marine, 1903-1922
Een index van de dienstgegevens van officieren en onderofficieren van de Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) uit de periode rond de Eerste Wereldoorlog.59,784 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Index van de successierechten registers, 1796-1811
Een index van de successiebelastingregisters van landelijke rechtbanken voor de periode 1796-1811.51,146 gegevens
Nu collectie doorzoeken
Verenigd Koninkrijk, Admiraliteit en oorlogsbureau: dienstgegevens van de divisie koninklijke marine, 1914-1919
Een index van de dienstgegevens van onderofficieren en officieren van de Royal Naval Division (RND) tijdens de Eerste Wereldoorlog.50,017 gegevens
Nu collectie doorzoeken

Australië, Militaire opgaven en toekenningen

Deze collectie bestaat voornamelijk uit drie Australische militaire lijsten: World War I embarkation rolls, de Australian World War I Nominal Roll en de Australian Roll of Honour. De inschepingslijsten bieden de gegevens die zijn verzameld over de soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in militaire dienst naar het buitenland zijn vertrokken. De Australische namenlijst voor de Eerste Wereldoorlog bevat gegevens over Australische militairen die in de Eerste Wereldoorlog hebben gevochten, ten behoeve van hun terugkeer naar Australië na de oorlog. De Australische erelijst is een collectie om gevallen Australische militairen te eren en is niet beperkt tot een specifiek conflict.

Deze collectie bevat ook de volgende Australische militaire gegevens: verschillende eretekens, onderscheidingen en voordrachten, het register van gewonden en vermisten van het Australische Rode Kruis, krijgsgevangenen en vermisten uit de Tweede Wereldoorlog, de namenlijsten van vóór de Eerste Wereldoorlog, de Commemorative Roll (militaire herdenkingslijst) en een selectie van de Australische zeemacht. De records kunnen de volgende doorzoekbare informatie bevatten: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, datum en plaats van dienstneming, datum en plaats van inscheping en datum en plaats van overlijden. De volgende informatie kan ook beschikbaar zijn: onderdeel, eenheid, rang, oorzaak van overlijden, conflict, naam van het schip, onderscheidingen of dapperheid, en verschillende andere gegevens.

De inhoud wordt gratis verstrekt als een dienst ten behoeve van de genealogische gemeenschap, met dank aan het instituut Australian War Memorial.

Verenigde Staten, Index van begrafenissen, 1900-2019

Deze collectie omvat records van verschillende begraafplaatsen in de Verenigde Staten. Een record kan de volgende gegevens bevatten: naam van de begraafplaats, voor- en achternaam van de overledene, leeftijd, stad, geboortedatum, overlijdensdatum en godsdienst.

Sommige records zijn van vóór 1900. De gegevens van begraafplaatsen zijn vooral nuttig om voorouders te identificeren die mogelijk niet in andere registers zijn opgenomen, zoals kinderen die jong zijn gestorven of vrouwen.

Australië, Index van begrafenissen, 1900-2019

Deze collectie omvat records van verschillende begraafplaatsen in Australië. Een record kan de volgende gegevens bevatten: naam van de begraafplaats, voor- en achternaam van de overledene, leeftijd, stad, geboortedatum, overlijdensdatum en godsdienst.

De gegevens van begraafplaatsen zijn vooral nuttig om voorouders te identificeren die niet in andere registers zijn opgenomen, zoals kinderen die jong zijn gestorven of vrouwen.

Engeland & Wales, Constitutionele rechtbank van Canterbury, Index van testamentregisters, 1384-1858

Deze collectie omvat het merendeel van de geregistreerde testamenten die zijn bekrachtigd door het gerechtshof van Canterbury en andere jurisdicties die testamenten mochten bekrachtigen. Daaronder was het belangrijkste gerechtshof het Court for Probate of Wills and Granting of Administrations, dat in de periode van 1653 tot 1659 als enige in Engeland en Wales erfenisrechtbevoegdheid had. De records bevatten de volgende doorzoekbare gegevens: naam van de persoon voor wie het testament was opgesteld (met inbegrip van een titel, indien gegeven), de plaats waar de persoon woonde en de datum van het testament.

Tot januari 1858 moesten alle testamenten door de kerk en andere gerechtshoven worden bekrachtigd. Het gerechtshof van Canterbury was de belangrijkste van deze rechtbanken, die zich bezighielden met relatief rijke personen die voornamelijk in het zuiden van Engeland en het grootste deel van Wales woonden. De vroegste registers in deze collectie werden op een later tijdstip samengesteld en bevatten de teksten van testamenten die waren bekrachtigd namens de aartsbisschop van Canterbury of diens ambtenaren, voordat het gerechtshof van Canterbury was opgericht. Geregistreerde vonnissen in zaken die door het hof van Canterbury en aanverwante jurisdicties waren gewezen, werden tot in het laatste deel van de achttiende eeuw ook in deze collectie geregistreerd. Het Engels is de belangrijkste taal in deze documenten. Alleen de oudste testamenten zijn in het Latijn opgemaakt, soms zelfs in het Normandisch. Aan het begin van de zestiende eeuw werd er geen Latijn meer gebruikt.

De inhoud van deze en andere Britse collecties in deze update is afkomstig van het Britse Nationaal Archief en bevat overheidsinformatie die openbaar is gemaakt onder de Open Government Licence v3.0.

Verenigd Koninkrijk, Dienstgegevens van onderofficieren van de koninklijke marine, 1853-1928

Deze collectie is een index van meer dan 800.000 dienstgegevens van de Britse Royal Navy van de “ratings” die tussen 1853 en 1928 in dienst zijn gegaan. Een rate of rating is een matroos of onderofficier die ondergeschikt is aan de dekofficier of hoge officier. De informatie in deze index kan het volgende omvatten: voor- en achternaam van de persoon, geboortejaar, geboorteplaats, officieel dienstnummer en dienstjaren.

Iemand moet zich voor 1929 hebben aangemeld om een record in deze collectie te hebben. Een deel van de records heeft betrekking op perioden van dienstneming tot ten minste 1950. Deze collectie bevat doorlopende registers voor de dienstnemingen in de periode 1853-1872, registers van dienstverbanden van zeelieden van 1873-1924, registers van dienstverbanden van zeelieden van 1925-1928, en doorlopende registratiekaarten (CR, continious record) van 1929-1950. Uit een dossier kan blijken dat een onderofficier is bevorderd tot dekofficier.

De originele documenten kunnen de namen bevatten van de schepen waarop de onderofficier diende, met de datums van indienstneming en uitdiensttreding voor elk schip, de daadwerkelijke duur van de dienst, taken die niet zijn vervuld en de reden daarvoor, de dienstnummers (CS, service number) tot 1872, en de officiële nummers (ON) vanaf 1873. Vanaf 1892 bevatten de records meer details, zoals: beroep, verleende onderscheidingen wegens goed gedrag, aantekeningen over karakter en bekwaamheid, fysieke verschijning, opgelopen wonden, en de datum van overlijden (indien in actieve dienst).

Verenigd Koninkrijk, Register van scheeps- en zeelieden: dienstgegevens van reservisten van de koninklijke marine, 1908-1958

Deze collectie bevat dienstgegevens van de Royal Naval Reserve, met name van reservisten die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienden. De geïndexeerde records kunnen de volgende doorzoekbare informatie bevatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en dienstnummer.

Elke record bestrijkt vijf jaar als reservist bij de Royal Navy Reserve, dus er kan meer dan één record per persoon bestaan. Een reservist heeft in elke record een ander dienstnummer. De volledige administratie kan ook de volgende gegevens bevatten: adres, volledige namen van de ouders, beschrijving van het uiterlijk, datum van inschrijving, datum van inschrijving, gevolgde opleiding, namen van schepen waarop de onderofficier diende, met de datums van indienstneming en uitdiensttreding voor elk schip, de daadwerkelijke duur van de dienst en eventuele taken die niet zijn vervuld.

Verenigd Koninkrijk, Index van officieren van de koninklijke luchtmacht, 1918-1919

Deze collectie bevat de dienstgegevens van meer dan 99.000 officieren die tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bij de Royal Air Force (RAF) hebben gediend. Geïndexeerde records kunnen de voor- en achternaam en de geboortedatum bevatten.

De registers zijn bijgehouden vanaf de oprichting van de RAF in april 1918. Ze bevatten indien van toepassing ook gegevens over eerdere vluchten bij het Royal Flying Corps of de Royal Naval Air Service. De volledige administratie kan ook de volgende gegevens bevatten: geboorteplaats, verwanten, beroep, datum van de aanstelling, promotie(s), de eenheden waarbij de officier heeft gediend (met inbegrip van de datums van aankomst en vertrek bij de eenheden), details van de gevolgde specialistische cursussen, informatie over het type vliegtuig waarmee is gevlogen, details over eventuele eretekens en onderscheidingen, de datums waarop deze in de London Gazette zijn gepubliceerd, de datum waarop de officier afstand deed van zijn aanstelling en de datum van pensionering of overlijden.

Verenigd Koninkrijk, Dienstgegevens van het koninklijke korps mariniers, 1842-1925

Deze collectie omvat de dienstregisters van mannen die tussen 1842 en 1925 bij de Royal Marines zijn gaan dienen. De geïndexeerde records bevatten de volgende doorzoekbare informatie: voor- en achternaam, geboortedatum en datum van dienstneming.

Deze documenten werden oorspronkelijk opgesteld in 1884 maar omvatten gegevens met terugwerkende kracht voor iedereen die eerder was toegetreden en in 1884 nog steeds diende. Als u geen record voor een bepaalde marinier in deze collectie kunt vinden, dan kan het een officier zijn geweest of had de marinier in 1884 de dienst al verlaten. De volledige administratie kan de volgende informatie bevatten: geboorteplaats, beroep, godsdienst, plaats van dienstneming, beschrijving van het uiterlijk, namen van schepen en marinebases waarop is gediend, bijzonderheden over gedrag, bevorderingen en rechten op onderscheiding.

Verenigd Koninkrijk, Index van campagnemedailles voor koopvaardijzeelieden, 1939-1945

Deze collectie betreft de medailles die aan koopvaardijzeelieden zijn uitgereikt voor hun deelname aan de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), met uitzondering van de Arctic Star. De medailles zijn aangevraagd en uitgereikt van 1946 tot 2002. Medailles werden niet automatisch uitgereikt. Ze moesten door de koopvaardijzeeman worden aangevraagd. De geïndexeerde records kunnen de voor- en achternaam en de geboortedatum van de zeeman bevatten.

Er zijn negen soorten medailles toegekend aan Britse koopvaardijzeelieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden en voor een bepaalde medaille in aanmerking kwamen. Acht van de medailles zijn in deze collectie opgenomen. De Arctic Star werd pas in 2012 uitgereikt en deze collectie bevat daar geen records over. De volledige administratie bevat ook nummers van het Seaman’s Discharge Book (monsterboekje), de geboorteplaats en de uitgereikte medailles, linten en gespen.

Verenigd Koninkrijk, Index van campagnemedailles voor koopvaardijzeelieden, 1914-1918

Deze records betreffen koopvaardijzeelieden en koopvaardijofficieren die voor hun dienst in de Eerste Wereldoorlog zijn onderscheiden met de British War Medal, de Mercantile Marine Medal en de Silver War Badge. Een record kan de voornaam, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum van de ontvanger bevatten.

Er bestaan verschillende kwalificaties voor elk soort medaille. De Mercantile Marine Medal werd uitgereikt aan degenen die minstens zes maanden op zee hadden gediend en minimaal één reis door een gevarenzone hadden gemaakt. De British War Medal werd automatisch toegekend aan alle ontvangers van de Mercantile Marine Medal. De Silver War Badge werd uitgereikt aan diegenen die niet meer geschikt waren voor de dienst op zee.

De originele documenten voor British War Medals en Mercantile Marine Medals kunnen de volgende gegevens bevatten: uitgereikte medailles, linten en gespen, het Mercantile Marine Office (MMO) waar de medailles naartoe zijn gestuurd (in sommige gevallen kan in deze sectie een huisadres zijn vermeld), en het uitdienstredingsnummer of RS2-nummer. Linten werden in plaats van medailles uitgereikt totdat de medailles waren geslagen. Er werden gespen toegekend voor deelname aan een bepaalde slag of actie. Soms ontving een zeeman geen medaille. In die gevallen is het zeer waarschijnlijk dat de koopvaardijzeeman niet voldeed aan de noodzakelijke criteria om een medaille te ontvangen.

Verenigd Koninkrijk, Voordrachten voor militaire eretekens en onderscheidingen, 1935-1990

Deze records bestrijken de periode tussen 1935 en 1990 en bevatten voordrachten voor militaire eretekens en onderscheidingen voor Brits legerpersoneel en legerpersoneel uit andere landen van het Britse Rijk. Deze collectie bevat ook een aantal onderscheidingen die zijn uitgereikt aan leden van de Royal Navy, Royal Marines en Royal Air Force en onderscheidingstekens die de Britse en geallieerde legers met elkaar hebben uitgewisseld. Een record kan bestaan uit: achternaam, voornaam, rang, dienstnummer, regiment, plaats van gevechten of operaties, onderscheiding en datum van bekendmaking in de London Gazette.

Er waren verschillende redenen om militairen voor te dragen, zoals moed in het aangezicht van de vijand, verdienstelijke dienst en uitzonderlijk verdienstelijke dienst. De collectie bevat voordrachten voor de volgende onderscheidingen: Victoria Cross, George Cross, Most Honorable Order of the Bath (Military Division), Most Excellent Order of the British Empire (Military Division), Distinguished Service Order, Indian Order of Merit, Royal Red Cross, Military Cross, Distinguished Flying Cross, Distinguished Conduct Medal, Burma Gallantry Medal, George Medal, Military Medal, British Empire Medal, vermeldingen in krijgsberichten en buitenlande onderscheidingen voor Britse onderdanen.

Verenigd Koninkrijk, Dienstgegevens van officieren van de koninklijke marine, 1756–1931

Deze collectie bevat dienstgegevens van officieren die tussen 1756 en 1931 bij de Royal Navy in dienst zijn getreden. De collectie omvat de dienstgegevens van de hoge officieren die tot 1917 bij de marine in dienst kwamen en de dekofficieren die tot 1931 bij de marine in dienst kwamen. Ze bevat ook de gegevens van de officieren van het koninklijke korps mariniers die tussen 1793 en 1925 in dienst kwamen. Geïndexeerde records kunnen de achternaam, voornaam, rang en aanstellingsdatum bevatten.

Een officier kan meerdere records hebben. Tot de hoge officieren behoren admiraals (ook bekend als vlaggenofficieren), commodores, kapiteins, commandanten en luitenants-ter-zee. Tot de dekofficieren behoren: kanonniers, bootsmannen, timmerlieden, assistent-scheepsdokters, wapenmeesters, zeilmakers, provoost-geweldigen, breeuwers, touwslagers, kuipers, meesters (vóór 1808), scheepsdokters (vóór 1843), pursers (vóór 1843), kapelaans (vóór 1843) en ingenieurs (vóór 1847). De volledige administratie kan de volgende informatie bevatten: naam van het schip waarop de dienst wordt verricht, datums van indienstneming en uitdiensttreding voor elk schip, datum van overlijden, geboortedatum en -plaats en verwanten.

Verenigd Koninkrijk, Index van vrijwillige reservisten van de koninklijke marine, 1903-1922

Deze collectie omvat onder meer de dienstgegevens van de officieren en onderofficieren van de Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) voor de Eerste Wereldoorlog. Hieronder vallen ook de dienstgegevens van de matrozen en onderofficieren die zich in de periode tussen 1903, toen de RNVR werd opgericht, en 1919 bij de reservisten hebben aangesloten en de gegevens van de officieren die zicht tussen 1914 en 1922 bij de RNVR hebben aangesloten. Geïndexeerde records kunnen de volgende gegevens bevatten: voornaam, achternaam, afdeling en dienstnummer, geboortedatum en dienstperiode.

De volledige administratie kan ook de volgende gegevens bevatten: vroeger beroep, beschrijving van het uiterlijk, datums en perioden van indiensttreding, diensttijd op schepen of bij legereenheden en opmerkingen over iemands karakter en bekwaamheid. In zeldzame gevallen kan de geboorteplaats in een record zijn vermeld. De gegevens van officieren bevatten meestal aanvullende informatie, zoals rang, benoemingen, eretekens en onderscheidingen, datums van bevorderingen en naam en adres van verwanten.

Verenigd Koninkrijk, Index van de successierechten registers, 1796-1811

Dit is een index van de successiebelastingregisters van landelijke rechtbanken voor de periode 1796-1811. Met uitzondering van het Prerogative Court of Canterbury (PCC) waren alle kerkelijke rechtbanken landelijke rechtbanken. Geïndexeerde records bevatten de voor- en achternaam van de overledene, en de plaats en datum van het ondertekende testament.

Er konden tot 50 jaar na de eerste vermelding in de registers opmerkingen worden toegevoegd, dus ze kunnen aanvullende informatie bevatten, zoals de datum van overlijden van de echtgenoot of echtgenote, de overlijdens- of huwelijksdatum van begunstigden, de geboortedatum van postume kinderen en kleinkinderen, adreswijzigingen, verwijzingen naar rechtszaken en kruisverwijzingen naar andere vermeldingen. In de periode 1796-1811 waren alleen persoonlijke bezittingen ter waarde van £ 20 of meer onderworpen aan successierechten – pachtbezit, onvervreemdbaar eigendom en onroerend goed waren niet belast en komen niet in deze administratie voor. De volledige administratie kan ook de datum en plaats van overlijden, de waarde van de nalatenschap, de naam en woonplaats van de executeur-testamentair of executeur-directeur, de namen van de erfgenamen en hun relatie tot de overledene, eventuele bijzondere regelingen, en het bedrag van de betaalde belasting bevatten.

Verenigd Koninkrijk, Admiraliteit en oorlogsbureau: dienstgegevens van de divisie koninklijke marine, 1914-1919

Dit zijn dienstgegevens van matrozen en officieren van de Royal Naval Division (RND) tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze bestaan uit alle bewaard gebleven documenten voor iedereen die zich tussen 1914 en 1919 bij de RND heeft aangesloten. Geïndexeerde records kunnen voor- en achternaam, geboortedatum, dienstnummer en rang bevatten.

De Royal Naval Division, opgericht in september 1914, vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog op het land naast het landleger. Het bestond uit personeel van de Royal Naval Reserve, Royal Fleet Reserve, Royal Naval Volunteer Reserve, een brigade van de Royal Marines, de Royal Navy en het leger. De volledige administratie kan ook de volgende gegevens bevatten: huisadres, beroep, godsdienst, geboorteplaats, naam en adres van verwanten, loopbaan bij de RND, waar gediend en belangrijke gebeurtenissen gedurende die tijd, onderscheidingen en gevechtsdetails, opgelopen wonden en het ziekenhuis waar ze zijn behandeld, lengte, borstomvang, gewicht, huidskleur, kleur van haar en ogen, zwemvermogen, en onderscheidende kenmerken, met inbegrip van beschrijvingen van tatoeages.

Tot slot

Het doorzoeken van al deze collecties met MyHeritage SuperSearch™ is gratis. MyHeritage-gebruikers profiteren bovendien van Record Matches. Onze technologie voor Record Matches zal automatisch relevante historische gegevens en nieuwe informatie onthullen over de voorouders die in deze gegevens voorkomen. Er is een Data- of Compleet-abonnement vereist om de records te bekijken en in uw stamboom op te slaan en om Record Matches te openen.

We hopen dat deze collecties de horizon van uw onderzoek naar familiegeschiedenis zullen verbreden. Vertel ons over uw ontdekkingen!