MyHeritage publiceert twee gegevenscollecties uit Oostenrijk en Oost-Europa

MyHeritage publiceert twee gegevenscollecties uit Oostenrijk en Oost-Europa

We kondigen met veel genoegen aan dat we 10,7 miljoen gegevens uit Oostenrijkse rooms-katholieke kerkregisters hebben gepubliceerd in twee nieuwe collecties die niet op andere commerciële websites zijn te vinden. De eerste is een index van gegevens uit verschillende gemeenschappen in Oostenrijk-Hongarije en Oost-Europa, overeenkomend met een gebied dat tegenwoordig Oostenrijk, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Polen en Duitsland bestrijkt. De tweede collectie betreft in hoofdzaak Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, en enkele omliggende gebieden. De collecties omvatten doop-, huwelijks- en begrafenisakten uit vier eeuwen, van de zestiende tot de twintigste eeuw. De collecties zijn van onschatbare waarde voor alle mensen die meer willen weten over hun erfgoed uit Oostenrijk en Oost-Europa.

De gebieden waarop deze collectie betrekking heeft, werden geregeerd door de Habsburgse monarchie. De kiem daarvoor werd in 1273 gelegd. Het Habsburgse rijk was onder Karel V in het midden van de vijftiende eeuw het meest uitgestrekt en werd naderhand in tweeën gesplitst. Er ontstond toen een West-Europese regio en een Midden- en Oost-Europese regio die Oostenrijk, Hongarije, Bohemen en de omliggende gebieden omvatte. De akten in deze collectie zijn afkomstig van de kerken in het Midden- en Oost-Europese deel, waar rooms-katholicisme de heersende godsdienst was.

Hieronder vindt u meer details over de collecties:

Oostenrijk-Hongarije, rooms-katholieke registers, 1612–1966

De 6,8 miljoen gegevens in deze collectie bestaan uit doop-, huwelijks- en begrafenisakten van de rooms-katholieke gemeenschap in Oost-Europa. Doopakten bevatten de naam van het kind, de doopdatum en de plaats van de doop. Huwelijksakten bevatten de naam van de bruid en de bruidegom, de namen van de ouders van de bruid, de namen van de ouders van de bruidegom en de datum en plaats van het huwelijk. Begrafenisakten bevatten de naam van de overledene en de begraafdatum en -plaats.

Deze collectie omvat gegevens uit het huidige Oostenrijk (met inbegrip van de historische gebieden Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol, Salzburg en Karinthië), Hongarije, de Tsjechische Republiek (Bohemen en Moravië), Polen en Duitsland. De akten voor Wenen zijn niet in deze collectie opgenomen.

Doorzoek nu de collectie Oostenrijk-Hongarije, rooms-katholieke registers, 1612–1966

Oostenrijk, katholieke kerkregisters uit Wenen, 1585–1918

Deze collectie van 3,8 miljoen records biedt een index van rooms-katholieke dopen, huwelijken en begrafenissen in de stad Wenen en enkele omliggende gebieden. De gegevens omvatten de volledige naam van de persoon, de datum en plaats van de gebeurtenis (doop, huwelijk of begrafenis), eventuele opmerkingen en diverse verwijzingen naar de oorspronkelijke akten, zoals een boek- en paginanummer. De plaats van de gebeurtenis omvat gewoonlijk de naam van de parochie en het district in Wenen.

Wenen is onderverdeeld in districten (Bezirke) met een naam en een nummer. De collectie bevat doopakten voor parochies uit de districten 1-10, 12-13, 15-16, en 18-21, huwelijksakten voor parochies uit alle Weense districten behalve district 20 en begrafenisakten voor parochies uit de districten 1-3, 9-10 en 21. Sommige huwelijksakten zijn afkomstig uit gebieden buiten Wenen: Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk en militaire gebieden.

Doorzoek nu de collectie Oostenrijk, katholieke kerkregisters uit Wenen, 1585–1918

Voorbeeld

De begrafenisakte van de wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart is te vinden in de collectie Oostenrijk, Weense Katholieke Kerk Records Index, 1585-1918. De akte vermeldt de datum van de begrafenis, zijn leeftijd bij overlijden, 36 jaar, en de plaats waar hij werd begraven, Sankt Stephan in Wenen.

Burial Record of Wolfgang Amadeus Mozart

Begrafenisakte van Wolfgang Amadeus Mozart

Samenvatting

Deze twee nieuwe collecties zijn een belangrijke bron voor iedereen die op zoek is naar meer informatie over voorouders uit Oostenrijk en Oost-Europa.

Het doorzoeken van de collecties op MyHeritage is gratis. Om deze records te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist. Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan brengt onze Record Matching-technologie u automatisch op de hoogte als er matches zijn tussen gegevens in deze collecties en uw verwanten.

Veel plezier met de nieuwe collecties!