Historische records toegevoegd in maart 2022

Historische records toegevoegd in maart 2022

We zijn verheugd te kunnen melden dat we in maart 2022 18,1 miljoen historische records hebben toegevoegd in 12 collecties uit landen over de hele wereld, waaronder Australië, Oostenrijk, Frankrijk, Roemenië, Rusland, Schotland, Zwitserland en Oekraïne. Met deze toevoeging komt het totale aantal historische records op MyHeritage nu op 16,9 miljard.

Hier vindt u meer informatie over elk van de collecties.

CollectieBeschrijving Aantal recordsLink om te zoeken

Australie, uitvaartcentra en begrafenisregisters van Queensland
Een index van uitvaartcentra en begrafenisregisters uit Queensland, Australië633,015 records
Nu de collectie doorzoeken

Oostenrijk, Grondbezit Index, 1817-1829
Een gegevensindex van landeigendom van het Oostenrijkse keizerrijk338,074 records
Nu de collectie doorzoeken

Oostenrijk, Mauthausen overlijdensboek

Een index van records uit Mauthausen, een concentratiekamp in Oostenrijk38,206 recordsNu de collectie doorzoeken

Bucovina, Joodse geboorteregisters
Een index van Joodse geboorteaktes uit de regio Bucovina, die nu behoort tot het noordoosten van Roemenië
60,402 recordsNu de collectie doorzoeken

Frankrijk, geboorten en dopen
Een index van geboorte- en doopakten uit Frankrijk tussen de jaren 1546 en 189613,994,927 recordsNu de collectie doorzoeken

Frankrijk, Index van officiele kennisgevingen uit de Staatscourant, 1806-1918
Een index van openbare kennisgevingen gepubliceerd in Bulletin des Lois met afbeeldingen2,235,890 recordsNu de collectie doorzoeken

Frankrijk, Saône-et-Loire, militaire dienstplichtregisters, 1867-1940
Een database met registraties van militaire dienstplichten uit de jaren 1867-1940244,796 recordsNu de collectie doorzoeken

Frankrijk, Vienne, oproepkaarten voor militaire dienstplicht, 1867-1921
Een index van oproepkaarten voor trekkingskaarten voor militaire dienstplicht voor mannen geboren tussen 1867 en 1921 in het departement Vienne in Frankrijk436,542 recordsNu de collectie doorzoeken

Grodno Gubernia, kiezerslijsten, 1912
Een index van personen uit Grodno Gubernia die stemgerechtigd waren bij de Russische parlementsverkiezingen in 191251,685 recordsNu de collectie doorzoeken

Schotland, Precognities en processtukken van het Hooggerechtshof
Een index van precognities en processtukken van het Hooggerechtshof in Schotland138,934 recordsNu de collectie doorzoeken

Joodse aankomsten in Zwitserland
Een index van joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot Zwitserland zijn toegelaten10,316 recordsNu de collectie doorzoeken

Oekraine, Odessa geboorteregisters
Een index van Joodse geboorteaktes uit Odessa, Oekraïne tussen de jaren 1878 en 190013,190 recordsNu de collectie doorzoeken

Australie, Queensland, uitvaartcentra en begrafenisregisters

Deze collectie bevat begrafenisgegevens van begrafenisondernemingen en begraafplaatsen in Queensland, Australië. De records bevatten meestal de volledige naam van de overledene, leeftijd bij overlijden, begrafenisdatum, begraafplaats, en diverse notities. Bij elk document staat ook of het van een begrafenisonderneming of van een begraafplaats komt.

Begraafplaats records normaal gesproken de naam van de begraafplaats en de stad binnen Queensland, terwijl begrafenisondernemer records meestal alleen de stad binnen Queensland vermelden.

Doorzoek de collectie Australie, Queensland, uitvaartcentra en begrafenisregisters

Oostenrijk, Grondbezit Index, 1817-1829

Deze collectie uit het Oostenrijkse keizerrijk bevat registers van grondbezit, bekend als het Franziszeischer Kataster (kadaster). De registers vermelden de eigenaars van huizen in Neder-Oostenrijk (1817/1824), Opper-Oostenrijk (1824/1826), of Salzburg (1829). De registers bevatten gewoonlijk de voor- en achternaam van de persoon en de woonplaats, waarbij de woonplaats het dorp, de kadastrale gemeente, het district of de wijk in Oostenrijk kan omvatten.

Records kunnen ook de naam van het huis, huisnummer, kadastraal gemeenschapsnummer, kaartnummer, belastingdistrict, het beroep van de persoon, en in sommige gevallen, de echtgenoot van de persoon, indien beschikbaar, bevatten.

Doorzoek de collectie Oostenrijk, Grondbezit Index, 1817-1829

Oostenrijk, Mauthausen overlijdensboek

Deze collectie, die aan MyHeritage is verstrekt door JewishGen, bevat documenten uit Mauthausen, een nazi-concentratiekamp in Oostenrijk. Vanaf de oprichting van het kamp in 1938 tot de bevrijding op 5 mei 1945, werden meer dan 195.000 gevangenen vastgehouden in Mauthausen. Deze gegevens bevatten de naam van de overledene, de geboortedatum en -plaats, de overlijdensdatum en -plaats, de nationaliteit en de reden van arrestatie. Ook de datum van aankomst in het concentratiekamp, overplaatsingen en het beroep van de overledene kunnen worden vermeld.

Mauthausen was het belangrijkste concentratiekamp van een groep met meer dan 50 subkampen verspreid over Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Aanvankelijk werden er Duitse en Oostenrijkse criminelen heen gestuurd. Later werden er ook Polen, Sovjets, Joden en andere krijgsgevangenen heen gestuurd.

Doorzoek de collectie Oostenrijk, Mauthausen overlijdensboek

Bucovina, Joodse geboorteregisters

Deze database, die ook door JewishGen aan MyHeritage is verstrekt, bevat Joodse geboortedata uit de regio Bucovina, dat nu deel uitmaakt van het noordoosten van Roemenië. De gegevens bevatten de naam van het kind, de geboortedatum en -plaats, de namen van de ouders en informatie over de registratie. Ook de namen van de grootouders en getuigen, en de overlijdensdatum kunnen worden vermeld.

De meeste geboorteregisters zijn afkomstig uit de regio’s Kimpolung (Campulung Moldovensec), Gurahumora (Gura Humorului), Radautz (Rădăuţi), en Suczawa (Suceava). De originele registers zijn te vinden in de afdeling van het district Suceava van het Nationaal Archief van Roemenië (Arhivele Naţionale ale României).

Doorzoek de collectie Bucovina, Joodse geboorteregisters

Frankrijk, geboorten en dopen

Deze collectie bevat geboorte- en doopregisters uit Frankrijk tussen de jaren 1546 en 1896. De gegevens kunnen de naam van het kind, de geboortedatum en -plaats, de doopdatum en -plaats, het geslacht, de overlijdensdatum, de namen en geboortegegevens van de ouders, en de namen van de grootouders van het kind bevatten.

Deze collectie bevat gegevens uit verschillende departementen in Frankrijk. De periode varieert naargelang de plaats.

Doorzoek de collectie Frankrijk, geboorten en dopen

Frankrijk, Index van officiele kennisgevingen uit de Staatscourant, 1806-1918

Deze collectie bevat een index van openbare kennisgevingen gepubliceerd in Bulletin des Lois. De indexrecords bevatten, afhankelijk van het specifieke type bericht, namen, namen van echtgenoten, geboortedata, huwelijksdata, overlijdensdata, en bijbehorende plaatsen van verschillende soorten openbare kennisgevingen waaronder: militaire pensioenen, burgerlijke pensioenen, naturalisaties, militaire onderscheidingen, naamswijzigingen, octrooiverleningen, benoemingen, en andere diverse overheidsmededelingen. De afbeelding van de publicatie die bij elke indexrecord hoort, moet worden bekeken om de volledige inhoud van de kennisgeving te begrijpen.

Bulletin des Lois (Bulletin der Wetten) was een gazet of officiële publicatie van de Franse regering die tijdens de Franse Revolutie in december 1793 van start ging. Het Bulletin des Lois werd gepubliceerd tot 1931, toen zijn functie werd overgenomen door het Journal officiel de la République française (Staatsblad van de Franse Republiek).

Deze collectie is toegevoegd na de overname van Filae door MyHeritage.

Doorzoek de collectie Frankrijk, Index van officiele kennisgevingen uit de Staatscourant, 1806-1918

Frankrijk, Saône-et-Loire, militaire dienstplichtregisters, 1867-1940

Deze collectie is een database van registers van militaire dienstplichtigen uit de jaren 1867-1940. De registers bevatten de volledige naam van de dienstplichtige, het geboortejaar, de datum en plaats van indiensttreding en het inschrijvingsnummer.

Deze index werd verstrekt door het departementale archief van Saône-et-Loire. Om juridische redenen kunnen alleen personen die meer dan 120 jaar geleden geboren zijn in deze index worden gevonden.

Doorzoek de collectie Frankrijk, Saône-et-Loire, militaire dienstplichtregisters, 1867-1940

Frankrijk, Vienne, oproepkaarten voor militaire dienstplicht, 1867-1921

Deze collectie uit het departement Vienne in Frankrijk bevat gegevens over dienstplichtkaarten van mannen die tussen 1867 en 1921 geboren zijn. De gegevens bevatten informatie over de dienstplichtige, zoals naam, geboortedatum en -plaats, jaar en plaats van registratie als dienstplichtige, naam van de ouders en inschrijvingsnummer.

Doorzoek de collectie Frankrijk, Vienne, oproepkaarten voor militaire dienstplicht, 1867-1921

Grodno Gubernia, kiezerslijsten, 1912

Deze collectie, beschikbaar gesteld aan MyHeritage door JewishGen, bevat de namen van personen die stemgerechtigd waren bij de Russische parlementsverkiezingen in 1912. De lijsten bevatten de voornaam, achternaam, woonplaats en de naam van de vader. Alleen mannen boven de 25 mochten stemmen, daarom bevatten de lijsten alleen mannen.

Grodno Gubernia was een van de meer dan 60 gubernias in Tsaristisch Rusland in die tijd. Grodno Gubernia was verdeeld in negen districten: Bialystok, Bielsk, Brest, Grodno, Kobrin, Pruzhany, Slonim, Sokolka, en Volkovysk. Ongeveer 80 procent van de kiezers was Joods.

Doorzoek de collectie Grodno Gubernia, kiezerslijsten, 1912

Schotland, precognities en processtukken van het Hooggerechtshof

Deze collectie bestaat uit 3 sets die worden bewaard in de Nationale Archieven van Schotland in Edinburgh (AD14, AD15, en JC26), samen getiteld “Scotland’s Criminal Database”. De index bevat voorbeschikkingen (AD14 en AD15) en processtukken (JC26) van het High Court of Justiciary, het hoogste strafhof in Schotland. De registers kunnen de volledige naam van de persoon, de leeftijd, de woonplaats, de datum en de plaats van de gebeurtenis, de naam van de rechtbank en diverse gegevens in verband met de procedure bevatten.

Het Hooggerechtshof behandelt de gruwelijkste misdaden, waaronder moord en verraad; er kunnen echter ook beroepszaken en zaken van recidivisten van minder ernstige misdaden worden behandeld. Voorverkenningen verwijzen naar een proces dat vóór het proces wordt ondergaan door het kantoor van de Lord Advocate, waarbij getuigen worden ondervraagd en verklaringen worden afgelegd. Deze informatie kan vervolgens door de openbare aanklager worden gebruikt. De processtukken bestaan uit tijdens het proces verzamelde informatie, die kan variëren van een schets van de voet van de beklaagde tot een samenvatting van de tenlastelegging. Voor meer informatie, zie www.scottishindexes.com.

Doorzoek de collectie Schotland, precognities en processtukken van het Hooggerechtshof

Joodse aankomsten in Zwitserland

Deze collectie, beschikbaar gesteld aan MyHeritage door JewishGen, bevat gegevens van Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot Zwitserland werden toegelaten. Records bevatten de naam van de persoon, geboortedatum, datum van aankomst, en nationaliteit.

Doorzoek de collectie Joodse aankomsten in Zwitserland

Oekraine, Odessa geboorteregisters

Deze collectie, beschikbaar gesteld aan MyHeritage door JewishGen, bevat informatie over Joodse geboorteregisters uit Odessa, Oekraïne tussen de jaren 1878 tot 1900. Records kunnen de naam van het geboren kind, achternaam, en geboortedatum bevatten.

Doorzoek de collectie Oekraine, Odessa geboorteregisters

Voorbeelden

In de collectie France, Births and Baptisms (geboorten en dopen), bevindt zich het dossier van de bekende Franse schrijver Victor Hugo, vooral bekend van zijn romans Les Misérables en The Hunchback of Notre-Dame.

Birth record of Victor Hugo [Credit: MyHeritage France, Births and Baptisms]

Geboorteakte van Victor Hugo [Credit: MyHeritage Frankrijk, Geboorten en dopen]

Het Bulletin de Lois bevat een naturalisatieregister voor Alfred Dreyfus, de Franse officier van joodse afkomst die ten onrechte werd beschuldigd en veroordeeld wegens landverraad. De akte vermeldt Alfreds geboortedatum en -plaats, zijn huidige woonplaats en de datum van de verklaring, en een notitie waarin wordt vermeld dat hij werd “bijgestaan door zijn vader”, die verderop in de akte voorkomt. Alfred was toen 13 jaar.

Naturalization declaration record of Alfred Dreyfuss [Credit: MyHeritage France, The Official Notifications from Bulletin de Lois]

Akte van naturalisatieverklaring van Alfred Dreyfuss [Credit: MyHeritage France, De officiële kennisgevingen uit Bulletin de Lois]

Samenvatting

Wij hopen dat deze waardevolle collecties nieuwe wegen bieden voor uw familiegeschiedenisonderzoek. Het doorzoeken van deze collecties op MyHeritage is gratis. Om deze records te bekijken of om records op te slaan in uw stamboom, heeft u een Data of Complete abonnement nodig.

Als u een stamboom op MyHeritage heeft, zullen onze Record Matching en Smart Matching™ technologieën u automatisch informeren als records uit deze collecties overeenkomen met uw verwanten. U zult dan in staat zijn om het record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Veel plezier met de nieuwe collecties!