MyHeritage en het Centraal Archief voor de Geschiedenis van het Joodse volk publiceren exclusieve collectie Joodse records uit Wenen

MyHeritage en het Centraal Archief voor de Geschiedenis van het Joodse volk publiceren exclusieve collectie Joodse records uit Wenen

We zijn zeer verheugd dat we mogen aankondigen dat we in samenwerking met het Centraal Archief voor de Geschiedenis van het Joodse Volk een exclusieve collectie gedigitaliseerde Joodse emigratieaanvragen uit het Weense interbellum kunnen publiceren. De collectie bevat 228.250 records en scans van de originele documenten. Deze waardevolle archiefstukken geven een opmerkelijk inzicht in het leven van de bloeiende Joodse gemeenschap van Wenen in 1938 en 1939, een scharnierpunt in de wereldgeschiedenis.

Doorzoek de collectie Oostenrijk, Wenen, Joodse emigratieaanvragen, 1938-1939

De bloeiende Joodse gemeenschap in het Wenen van het interbellum telde ongeveer 200.000 Joden. De “Anschluss” – de annexatie van Oostenrijk door nazi-Duitsland in maart 1938 – maakte een abrupt einde aan de welvaart van de gemeenschap. In mei 1938 schreven Joden die in Oostenrijk woonden zich in bij de emigratiedienst van de Israelitische Kultusgemeinde (de Joodse Gemeente van Wenen), als ze het land wilden verlaten om aan vervolging door de nazi’s te ontkomen.

Ieder gezinshoofd moest een gedetailleerde vragenlijst invullen, met de volgende informatie: naam van de aanvrager, adres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, verblijfsstatus in Wenen en of en hoe lang de aanvrager elders verbleef, informatie over het beroep en de laatst uitgeoefende functie, eventuele nieuw geleerde beroepen, talenkennis, economische situatie en maandelijks inkomen, en ook uitgebreide aanvullende informatie in verband met de emigratie.

Deze emigratiegegevens omvatten informatie over de mogelijkheid van de aanvrager om de benodigde papieren voor emigratie te verkrijgen, de emigratiebestemming, persoonlijke plannen in het buitenland, financiële middelen om te emigreren, verwanten en vrienden in het buitenland, met name in het land van bestemming (inclusief naam, adres en graad van verwantschap), referenties en paspoortgegevens. Naast de informatie over de aanvrager bevatten de vragenlijsten informatie over eventuele personen ten laste van de aanvrager, met inbegrip van hun graad van verwantschap, naam, geboorteplaats en -datum en beroep. In sommige gevallen bevatten de vragenlijsten ook informatie over de ouders van de aanvrager.

Deze “emigratiebladen” behoren tot informatiefste gegevenscollecties over de Oostenrijkse Joden in de jaren 1938-39. De formulieren worden vaak aangevuld met extra documenten, zoals brieven, beëdigde verklaringen, officiële papieren en correspondentie, en bevatten vaak stempels en handgeschreven notities die bij de verwerking van het dossier werden aangebracht.

Helaas werden de gegevens van deze formulieren later door de nazi’s gebruikt om de Joden systematisch uit Oostenrijk te verdrijven.

De emigratiepapieren maken deel uit van het omvangrijke gemeentearchief van de Joodse Gemeente van Wenen, dat ten dele in het bezit is van het Centraal Archief voor de Geschiedenis van het Joodse Volk (CAHJP) in Jeruzalem.

Voorbeeld

De collectie bevat de emigratiebladen van soldaat Menachem Baumgarten, die uit Wenen ontsnapte en na zijn emigratie naar Palestina dienst nam om met 138 van zijn Joodse kameraden aan de zijde van de Britten te vechten. Baumgarten wist uit Wenen te ontsnappen, maar hem wachtte later een verschrikkelijk lot.

Baumgarten was gestationeerd op het stoomschip Erinpura, dat meer dan duizend soldaten en bemanningsleden vervoerde. Duitse bommenwerpers ontdekten het schip en vielen het aan. Daarbij kwamen 664 soldaten om, onder wie de 139 soldaten uit Palestina die zich bij het Britse leger hadden gevoegd.

Op deze vragenlijst staat de geboortedatum van Baumgarten: 3 december 1923.

Emigration Questionnaire of Menachem Baumgarten

Vragenlijst voor de emigratie van Menachem Baumgarten

De tweede bladzijde geeft informatie over de familieleden van Menachem: zijn moeder Irma, broer Josef en zuster Edith.

Emigration Questionnaire of Menachem Baumgarten

Vragenlijst voor de emigratie van Menachem Baumgarten

Op de laatste bladzijde staat de volgende handgeschreven tekst in het Duits:

“Ter attentie van de passagiersafhandeling!

Menachem (Leopold) Baumgarten, een religieuze Jood. Geheel zonder middelen, ontvangt sociale bijstand in zijn woongebied, zijn vader is overleden.

Aanvrager reist met de Youth Aliyah naar Palestina op 15-8-1939.

Hij kan zijn reiskosten niet betalen, daarom dient hij de kosten van het (immigratie)contract in bij het Bureau voor Palestina (RM 166,35 + £ 1,14).

(RM – rijksmark, £ – pond sterling)

Aanvrager wordt doorverwezen naar de passagiersafhandeling.

25.7.1939”

Emigration document of Menachem Baumgarten

Emigratiedocument van Menachem Baumgarten

Samenvatting

Dit historische archief met emigratiegegevens is meer dan 80 jaar na dato voor het eerst online beschikbaar, waardoor onze generatie een gedetailleerd beeld krijgt van de Joodse gemeenschap in Wenen vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Het doorzoeken van deze collectie op MyHeritage is gratis. Om de records van deze collectie te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist.

Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan geeft onze Record Matching-technologie u automatisch een seintje als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

We hopen dat deze collectie waardevol zal zijn voor het onderzoek naar familiegeschiedenis van onze gebruikers.