MyHeritage heeft in oktober 23 collecties en 14 miljoen historische records gepubliceerd

MyHeritage heeft in oktober 23 collecties en 14 miljoen historische records gepubliceerd

In oktober hebben wij 14 miljoen records toegevoegd aan 23 collecties van over de hele wereld, waaronder collecties uit Australië, Canada, Duitsland, Hongarije, Schotland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De collecties hebben onder meer betrekking op huwelijken, overlijdens, begrafenissen, passagiers, immigratie, volkstellingen, kiezers en testamenten.

Hieronder vindt u meer informatie over de besproken collecties.

Australië, Australisch Hoofdstedelijk Territorium, Canberra Memorial Parks overledenen en begrafenissen

Deze collectie bevat overlijdens- en begrafenisgegevens van personen die begraven zijn in Canberra Memorial Parks, Australian Capital Territory, Australië. De gegevens zijn vanaf 1905 bijgehouden en bevatten doorgaans de naam van de overledene, de datum van overlijden en de datum en plaats van de begrafenis.

Doorzoek de collectie Australië, Australisch Hoofdstedelijk Territorium, Canberra Memorial Parks overledenen en begrafenissen

Australië, Zuid-Australische passagierslijsten

Deze collectie bevat gegevens over passagiers die van en naar Zuid-Australië reisden, vanaf 1802. De gegevens bevatten doorgaans de naam van de passagier, het geboortejaar, de datum en plaats van vertrek, de datum en plaats van aankomst en de naam van het schip.

Doorzoek de collectie Australië, Zuid-Australische passagierslijsten

Australië, Queensland Licensed Victuallers, 1900-1914

Deze collectie betreft de vergunningen voor caféhouders, die van juli 1900 tot juli 1914 in het staatsblad van Queensland zijn gepubliceerd. De gegevens omvatten gewoonlijk de naam van de vergunninghouder, de datum van publicatie, de plaats waar de vergunning werd afgegeven, de lengte- en breedtegraad van de stad waar de vergunning werd afgegeven of overgedragen, informatie over de bron van de publicatie en een verwijzing naar het krantenbericht om de bron te bevestigen.

Doorzoek de collectie Australië, Queensland Licensed Victuallers, 1900-1914

Australië, Queensland, Genomineerde Immigranten en Nominators

Deze collectie bevat gegevens van passagiers die tussen de jaren 1905 en 1928 voor immigratie waren genomineerd of zijn geïmmigreerd in de staat Queensland in Australië. De gegevens bevatten doorgaans de naam van de passagier, het geboortejaar, het jaar van immigratie of nominatie en de naam van het schip.

Doorzoek de collectie Australië, Queensland, Genomineerde Immigranten en Nominators

Bessarabië, Joodse huwelijken

Deze collectie van JewischGen bevat Joodse huwelijksakten uit de periode tussen 1863 en 1916 voor de regio Bessarabië, waartoe het huidige Moldavië en delen van het huidige Oekraïne behoorden. Er is ook een selectie van echtscheidingsakten opgenomen. De records bevatten meestal de namen van de bruid en bruidegom, de datum en plaats van het huwelijk, de namen van de ouders van de bruidegom en bruid en informatie over de originele akten. In sommige gevallen bevatten de records de namen van de rabbijn en de getuigen.

Als onderdeel van het Russische Rijk waren de relevante rechtsgebieden stad, oejezd (district) en goebernija (gouvernement/provincie). De akten zijn oorspronkelijk opgemaakt door Joodse gemeenten op stadsniveau en werden gewoonlijk zowel in het cyrillische als het Hebreeuwse schrift opgetekend.

Doorzoek de collectie Bessarabië, Joodse huwelijken

Bessarabië, Revisielijsten

Deze collectie van JewishGen bevat revisielijsten uit gebieden in het huidige Moldavië en het zuiden van Oekraïne, tussen 1835 en 1951. De records bevatten doorgaans namen, geboortejaren, leeftijden, familieleden in het huishouden en informatie over de woonplaats.

De revisielijsten kwamen in de achttiende en negentiende eeuw tot stand onder het bewind van de Russische tsaren. Deze collectie bestaat voornamelijk uit de revisielijsten zeven tot en met tien.

Doorzoek de collectie Bessarabië, Revisielijsten

Sterfgevallen in Canada, Newfoundland en Labrador

Deze collectie bevat overlijdensgegevens uit Newfoundland en Labrador, Canada tussen 1950 en 1968. De records bevatten doorgaans de naam van de overledene, de geboortedatum en -plaats en de plaats van overlijden.

Doorzoek de collectie Sterfgevallen in Canada, Newfoundland en Labrador

MyHeritage, Duitsland, Noordrijn-Westfalen, Overlijdensindex 1874-1938

Deze collectie bevat scans en een index van overlijdensakten van registratiekantoren van de burgerlijke stand of Standesämter van de deelstaat Noordrijn-Westfalen tussen 1874 en 1938 voor de regio’s Arnsberg, Detmold, Münster en het merendeel van de regio’s Düsseldorf en Keulen. MyHeritage heeft deze scans als eerste geïndexeerd, met volledige steun van het deelstaatarchief van Noordrijn-Westfalen. De gegevens die de scans bevatten, zijn nu toegankelijker en beter doorzoekbaar dan ooit.

De records bevatten de voornaam en achternaam van de overledene en/of meisjesnaam, naam en beroep van de persoon die het overlijden meldt, geslacht, religie, datum, plaats en tijdstip van overlijden, leeftijd bij overlijden, geboortedatum en -plaats, nummer van de overlijdensakte, registratiedatum van het overlijden, woonplaats en vaak ook andere belangrijke informatie zoals echtgenoot of echtgenote en ouders.

Lees meer over deze update in de blogpost MyHeritage voegt 9 miljoen records toe aan de collectie Duitsland, Noordrijn-Westfalen, Overlijdensindex 1874-1938

Doorzoek de collectie Duitsland, Noordrijn-Westfalen, Overlijdensindex 1874-1938

Hongarije, Claims conferentie van JewishGen

Deze collectie van JewishGen bevat gegevens van Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hongarije verbleven. De namen in deze collectie zijn afkomstig uit documenten die worden bewaard in de Central Zionist Archives en Yad Vashem in Israël en die zijn samengesteld door de Jewish Claims Conference. De records bevatten doorgaans de naam van de persoon, de geboortedatum en de plaats van internering.

De Claims Conference van 1951 werd opgericht om met de Duitse regering te onderhandelen over compensatie voor Joodse vervolgingsslachtoffers van de nazi’s. Om deze claims goed te keuren, moest de conferentie nagaan of iemand tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider was ingezet. De aanwezigheid van een naam in deze collectie betekent niet noodzakelijk dat de persoon een claim via het programma heeft ingediend.

Doorzoek de collectie Hongarije, Claims conferentie van JewishGen

Schotland, Rechtbank van Gemachtigden Wilsbeschikkingen en Testamenten

Deze collectie bevat testamenten uit Schotland uit de periode tussen 1514 en 1800. De gegevens bevatten doorgaans de naam van de overledene, de datum waarop het testament is opgesteld, het jaar en de woonplaats.

Vóór het begin van de twintigste eeuw werden testamenten gewoonlijk met de hand geschreven. In die tijd lieten slechts weinig Schotten testamenten na. Een van de oorzaken hiervan is dat Schotland tot voor kort een relatief arm land was.

Doorzoek de collectie Schotland, Rechtbank van Gemachtigden Wilsbeschikkingen en Testamenten

Spanje, Alicante, Gemeentelijke volkstelling, 1846-1920

Deze collectie bevat scans en een index van volkstellingsgegevens. De gegevens zijn afkomstig uit gemeentelijke archieven in de Spaanse provincie Alicante en zijn op microfilm vastgelegd en gedigitaliseerd. De akten dateren uit de periode tussen 1846 en 1920 en bevatten meestal namen, leeftijden en informatie over de woonplaats.

Doorzoek de collectie Spanje, Alicante, Gemeentelijke volkstelling, 1846-1920

Spanje, Almería, Gemeentelijke volkstelling, 1831-1898

Deze collectie bevat scans en een index van volkstellingsgegevens uit de periode 1831 tot en met 1898. De gegevens zijn afkomstig uit gemeentelijke archieven in de Spaanse provincie Almería en zijn op microfilm vastgelegd en gedigitaliseerd. De akten bevatten namen, leeftijden en informatie over de woonplaats.

Doorzoek de collectie Spanje, Almería, Gemeentelijke volkstelling, 1831-1898

Spanje, Catalonië, Derde territoriale militaire rechtbanken en tribunalen documenten

Deze collectie bevat een index van personen uit Catalonië aan wie tijdens de dictatuur van Franco tussen 1936 en 1970 een militaire gerechtelijke procedure werd opgelegd. De dossiers bevatten doorgaans de naam van de persoon, geboortejaar en -plaats, woonplaats, het jaar waarin de procedure begon en het soort procedure. De dossiers bevatten soms ook het jaar van goedkeuring van het vonnis, de opgelegde straf en het gratieverzoek.

Doorzoek de collectie Spanje, Catalonië Derde territoriale militaire rechtbanken en tribunalen documenten

Engeland, Sussex, Worthing Begrafenissen

Deze collectie bevat begrafenisakten uit Worthing in het Engelse graafschap Sussex vanaf het jaar 1908. De records bevatten doorgaans de naam van de overledene, het geboortejaar, de overlijdensdatum en de datum en plaats van de begrafenis.

Doorzoek de collectie Engeland, Sussex, Worthing Begrafenissen

Groot-Brittannië, Transportregisters van Veroordeelden

Deze collectie bevat Britse transportregisters die de volledige periode van 1787 tot 1867 bestrijken waarin veroordeelden naar Australische territoria werden getransporteerd. De dossiers bevatten doorgaans de naam van de gevangene, de datum van transport, de naam van het schip en de datum en plaats van veroordeling, indien beschikbaar.

Deze registers zijn een nuttige bron om na te gaan of gevangenen die tot transport waren veroordeeld ook daadwerkelijk zijn vervoerd, en bevatten informatie over degenen die tijdens de reis zijn overleden.

Doorzoek de collectie Groot-Brittannië, Transportregisters van Veroordeelden

Alabama, kiezersregistratieboeken, 1857-1868

Deze collectie bevat een index en scans van kiezersregistratieboeken van stemgerechtigde mannelijke inwoners van verschillende county’s in Alabama, Verenigde Staten tussen de jaren 1857 en 1868. De dossiers bevatten doorgaans de naam van de kiezer, de datum en informatie over de woonplaats.

Deze registers zijn een van de vroegste staatsregisters waarin de namen van voormalig tot slaaf gemaakte Afro-Amerikaanse mannen zijn opgetekend.

Doorzoek de collectie Alabama, kiezersregistratieboeken, 1857-1868

Californië, Los Angeles County Lijkschouwer Rapporten

Deze collectie bevat records voor lijkschouwingen die vanaf het jaar 1991 zijn verricht in Los Angeles, Californië, Verenigde Staten. De records bevatten doorgaans de naam van de overledene, de geboortedatum, de datum van overlijden en informatie over het onderzoek naar het overlijden, zoals de doodsoorzaak, de rechercheur, de lijkschouwer en het zaaknummer.

Doorzoek de collectie Californië, Los Angeles County Lijkschouwer Rapporten

Washington Begrafenissen

Deze collectie bevat overlijdens- en begrafenisgegevens van begraafplaatsen in de Amerikaanse staat Washington vanaf het jaar 1848. De records bevatten doorgaans de naam van de overledene, de geboortedatum, de overlijdensdatum en de datum en plaats van de begrafenis.

Doorzoek de collectie Washington Begrafenissen

Samenvatting

We hopen dat deze waardevolle collecties nieuwe wegen zullen openen voor uw onderzoek naar familiegeschiedenis. Het doorzoeken van de collecties op MyHeritage is gratis. Om de records van deze collectie te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet-abonnement vereist.

Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Veel plezier met de nieuwe collecties!