MyHeritage publiceert een exclusieve grote collectie van Israëlische immigratielijsten

MyHeritage publiceert een exclusieve grote collectie van Israëlische immigratielijsten

We zijn verheugd om sensationeel goed nieuws aan te kondigen: MyHeritage heeft recent een enorme nieuwe collectie gepubliceerd over immigratie naar Israël vanaf 1919, met 1,7 miljoen records! En het beste nieuws is dat we het helemaal GRATIS hebben gemaakt! Deze collectie is het Israëlische equivalent van de beroemde “Ellis Island”-immigratiedatabase voor de Verenigde Staten. Dit is waarschijnlijk het grootste nieuws in de Israëlische genealogie in het afgelopen decennium! Gedurende een periode van meer dan een jaar heeft MyHeritage nauwgezet duizenden afbeeldingen uit het publieke domein geïndexeerd die beschikbaar zijn gesteld door de Israëlische staatsarchieven, waaronder alle bewaard gebleven gegevens van al diegenen die vanaf 1919 per schip en vliegtuig vanuit de hele wereld naar Israël zijn geëmigreerd. MyHeritage is de eerste organisatie die een doorzoekbare index heeft gemaakt voor deze waardevolle collectie en deze koppelt aan de gescande afbeeldingen. De collectie is voor iedereen GRATIS te doorzoeken en te bekijken, zonder zich zelfs maar aan te hoeven melden. Daardoor is de informatie toegankelijker dan ooit tevoren voor iedereen die onderzoek doet naar zijn Joodse wortels in Israël. Bijna elke genealoog in Israël wordt geacht directe voorouders en andere verwanten in deze waardevolle collectie te kunnen vinden en voor het eerst de precieze omstandigheden van hun aankomst in Israël te leren kennen.

Doorzoek nu gratis de Israëlische immigratielijsten

De gegevens in deze collectie omvatten de naam van de immigrant en de namen van familieleden die met hen zijn geëmigreerd, het land van herkomst, de naam van het schip waarop ze zijn aangekomen, de datum van aankomst, namen van ouders, namen van familieleden die hen verwachten in Israël, en de stad van hun bestemming in Israël.

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog bezetten de Britten Palestina vanaf 1919, totdat Israël in 1948 de eigen staat uitriep. In die periode waren er vier immigratiegolven, of aliyot in het Hebreeuws. Er waren veel redenen waarom mensen aliya maakten: sommigen waren op de vlucht voor antisemitisme, anderen vertrokken om politieke of religieuze redenen, velen op zoek naar nieuwe hoop en een nieuw leven na de wereldoorlogen.

Historici hebben tussen 1882 en het begin van de Tweede Wereldoorlog verschillende golven van aliya gedefinieerd. Deze collectie begint met de Derde Aliyah-periode. De eerste twee golven vonden plaats van 1882 tot 1918 onder Ottomaanse heerschappij en komen niet aan bod in deze collectie.

De Derde Aliyah vond plaats tussen 1919 en 1923 en bestond voornamelijk uit Oost-Europese joodse immigranten, halutzim of pioniers genaamd, die na de Eerste Wereldoorlog Europa verlieten om een nieuwe toekomst voor zichzelf te creëren.

De immigranten die arriveerden tijdens de Vierde Aliyah, van 1924 tot 1929, waren voornamelijk Joodse mensen die arriveerden als gevolg van het toenemende antisemitisme in heel Europa en het Midden-Oosten. De meesten kwamen uit Oost-Europese landen als Polen, de Sovjet-Unie, Roemenië en Litouwen, maar er waren ook Joden uit Jemen en Irak.

Van 1933 tot 1948 legden de Britten immigratiequota op, waardoor het aantal Joden dat naar Palestina kon verhuizen, werd beperkt. Veel Joden vonden manieren om Palestina illegaal binnen te komen. De collectie bevat geen lijsten van illegale immigranten, maar er zijn verschillende lijsten van kinderen die in deze periode als onderdeel van de jeugdimmigratie zijn aangekomen.

De collectie is gemaakt op basis van gescande boeken die zijn opgeslagen door het Israëlische Staatsarchief met lijsten van immigranten (de meeste in het Hebreeuws), gerangschikt in chronologische volgorde volgens de aankomstdata van de schepen of vliegtuigen naar Palestina of de staat Israël. Deze registers werden voorheen gebruikt door de afdeling Familieonderzoek van het Joods Agentschap. De gegevens omvatten ook de aankomst van toeristen in Israël, of de terugkeer van Israëlische inwoners van een buitenlandse reis. Ook wie arriveerden te voet wordt vermeld, d.w.z. degenen die via grensovergangen in het noorden of zuiden zijn binnengekomen.

Flexibel zoeken

Hoewel de meeste gegevens in deze collectie in het Hebreeuws zijn, kunt u met de krachtige Global Name Translation Technology™ van MyHeritage de collectie doorzoeken in het Engels en andere talen! De namen in de gevonden records worden voor uw gemak terug vertaald naar uw taal.

Deze collectie vormt een verdere uitbreiding van MyHeritage’s uitgebreide bronnen voor Joodse genealogie. MyHeritage is de thuisbasis van ’s werelds grootste verzameling Joodse stambomen en is het enige grote commerciële genealogiebedrijf dat Hebreeuws ondersteunt.

Voorbeelden

De collectie bevat een record van Bracha Fuld, een joodse verzetsstrijder die op 18-jarige leeftijd stierf in een poging om joodse holocaustvluchtelingen naar Palestina te helpen. Ze was de eerste vrouwelijke joodse soldaat die werd gedood tijdens het conflict met de Britten en er is een straat naar haar vernoemd in Tel Aviv.

Dankzij de Global Name Translation Technology™ van MyHeritage levert een zoekopdracht naar haar oorspronkelijke naam van Barbara Fuld in het Engels de juiste vermelding in het Hebreeuws op, samen met een vertaling van de Hebreeuwse naam in het Engels.

Bracha was pas 13 jaar oud toen ze vanuit Duitsland in Palestina aankwam. Het record bevat de datum en plaats van haar aankomst: 21 maart 1939 in Haifa. Het bevat ook de naam van het schip: SS Champollion.

Immigration record of Barbara (Bracha) Fuld

Immigratierecord van Barbara (Bracha) Fuld

In deze collectie is ook het record te vinden van Judith Deutsch-Haspel, een bekende Oostenrijkse zwemster, die door de Oostenrijkse sportautoriteit werd uitgeroepen tot “Uitzonderlijke Oostenrijkse sportvrouw van 1935” nadat ze in 1935 het record in midden- en langeafstandszwemmen had verbroken. Ze weigerde om Duitsland te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van 1936 met de verklaring: “Ik weiger deel te nemen aan een wedstrijd in een land dat mijn volk zo schandelijk vervolgt.” Kort daarna emigreerde Judith naar Palestina, waar ze Israëlisch nationaal kampioen werd. Het record vermeldt haar leeftijd op het moment van haar immigratie, 20; haar aankomstdatum, 5 september 1938; de plaats van aankomst, Haifa; en het schip waarop ze aankwam, de Jeruzalem.

Immigration record of Judith Deutsch-Haspel

Immigratierecord van Judith Deutsch-Haspel

De afbeelding bevat aanvullende details. Judith emigreerde met haar vader, Theodore, die 57 jaar oud was; haar moeder, Rachel, die 49 jaar oud was; en haar zus, Johana, die 17 jaar oud was.

Samenvatting

We zijn verheugd om deze waardevolle collectie over Israëlische immigratie naar Palestina en Israël die een periode van bijna 60 jaar beslaat, te publiceren. Wie op zoek is naar informatie over zijn of haar joodse afkomst, vindt in deze collectie waarschijnlijk een familieschat. We hebben deze collectie volledig gratis gemaakt als geschenk aan de gemeenschap.

Doorzoek nu gratis de Israëlische immigratielijsten

Als u een stamboom op MyHeritage heeft, zal onze Record Matching-technologie u automatisch op de hoogte stellen als records uit deze collectie overeenkomen met uw familieleden. U kunt dan de gegevens bekijken en beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen. Record Matches met deze collectie zijn ook gratis.

Veel plezier!