Navigeren door uw MyHeritage DNA gezondheidsrapporten

Reacties

Onze nieuwe test MyHeritage DNA Gezondheid biedt uitgebreide genetische informatie in gezondheidsrapporten over 27 aandoeningen. Hiertoe behoren innovatieve polygene rapporten voor veel voorkomende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, borstkanker bij vrouwen en type 2 diabetes, genetische risicorapporten voor 11 monogene aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Crohn, en 13 dragerschapsrapporten voor aandoeningen als de ziekte van Tay-Sachs, taaislijmziekte en sikkelcelanemie.

Inmiddels hebben duizenden klanten hun gezondheidsrapporten ontvangen. Deze klanten hebben de nieuwe test gekocht of hun eerdere MyHeritage DNA-kit geüpgraded om gezondheidsrapporten te kunnen ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van de gezondheidsrapporten, kunt u MyHeritage DNA Gezondheid bestellen of uw bestaande MyHeritage DNA-test upgraden.

In deze blogpost leggen we uit hoe u de gezondheidsrapporten het beste kunt lezen en geven we een beschrijving van de verschillende onderdelen ervan.

Uw rapporten openen

Een paar weken nadat uw DNA-monster in het laboratorium is aangekomen, of een paar dagen nadat u een gezondheidsupgrade voor uw bestaande MyHeritage DNA-test hebt aangeschaft, ontvangt u een e-mail met de melding dat uw gezondheidsrapporten klaar zijn. Klik in de e-mail op de knop om in te loggen en toegang tot uw gezondheidsrapporten te krijgen.

Sample email indicating your health reports are ready
Voorbeeld van een e-mail met de melding dat uw gezondheidsrapporten beschikbaar zijn

U kunt uw gezondheidsrapporten ook bekijken op MyHeritage-familiesite. Open daar het tabblad Gezondheid op de navigatiebalk. Selecteer “Genetische risico’s” of “Dragerschap” om uw gezondheidsrapporten te openen. U kunt ook meer gezondheidstestkits bestellen.

Privacy

Voordat u uw rapporten kunt bekijken, wordt u gevraagd om opnieuw uw wachtwoord op te geven. Dat is een extra beveiligingslaag die specifiek voor de gezondheidsrapporten is opgenomen.

You’ll be prompted to enter your password when you access your health reports
Er wordt u gevraagd om uw wachtwoord op te geven om uw gezondheidsrapporten te bekijken

Uitleg over uw rapporten over genetische risico’s

De eerste keer dat u uw rapporten bekijkt, ontvangt u een korte inleiding waarin u wordt uitgelegd wat u gaat zien en hoe u met uw resultaten kunt omgaan.

You’ll get a brief introduction to your health reports when you first access them
U ontvangt een beknopte uitleg over uw gezondheidsrapporten, wanneer u ze voor het eerst opent

Na deze introductie zal u worden gevraagd of u de genetische risicorapporten wilt zien voor ongeneeslijke aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Dergelijke rapporten worden standaard niet weergegeven. U beslist zelf of u ze wilt bekijken. Als u er aanvankelijk voor kiest om deze rapporten niet te bekijken, dan kunt u uw voorkeur later nog wijzigen in het menu Instellingen. Houdt er rekening mee dat deze vraag aan alle gebruikers wordt gesteld. De vraag staat los van uw werkelijke resultaten.

You can decide if you’d like to receive genetic risk reports for Alzheimer’s and Parkinson’s
U kunt beslissen of u genetische risicorapporten over de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson wilt ontvangen

Rapporten over genetische risico’s

Vervolgens wordt u naar een overzichtspagina geleid, waar uw resultaten zijn gegroepeerd op genetisch risiconiveau. De aandoeningen waarop u een verhoogd risico hebt, zullen bovenaan verschijnen, gevolgd door aandoeningen waarop u een gemiddeld genetisch risico hebt en, ten slotte, aandoeningen waarop u een verminderd risico hebt.

A sample genetic risk overview page
Een voorbeeld van een overzichtspagina met genetische risico’s

Deze rapporten geven uitsluitend uw genetisch bepaalde risico op het ontwikkelen van een aandoening weer. Ze kunnen u niet vertellen of u een aandoening hebt of zult ontwikkelen.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u geen rapport over een specifieke aandoening ontvangt. Dit kan zijn vanwege de informatie die u in de gezondheidsvragenlijst hebt verstrekt, uw etniciteit of onduidelijke resultaten. Als een bepaald rapport niet kan worden verstrekt, vindt u hierover uitleg onderaan de overzichtspagina met genetische risico’s.

Klik op de naam van een aandoening om uw volledige genetische risicorapport voor die aandoening te bekijken.

Rapporten over polygene genetische risico’s

Polygene risicorapporten zijn innovatieve rapporten die honderden, en in sommige gevallen duizenden, veranderingen (varianten) in het genoom onderzoeken om een uitgebreide genetische risicoschatting te maken op basis van een methode die polygene risicoscore (PRS) wordt genoemd.

De drie als eerste beschikbare polygene risicorapporten zijn gebaseerd op studies onder de Europese bevolking. Daarom zijn ze alleen beschikbaar voor mensen die voornamelijk van Europese afkomst zijn.

Om een van uw polygene risicorapporten te bekijken, klikt u op een van de polygene aandoeningen in het overzicht, in dit geval hart- en vaatziekten.

Click on each condition to view your personalized report
Klik op een aandoening om uw persoonlijke rapport te bekijken

Het volledige rapport over hartaandoeningen wordt geopend.

A sample report indicating slightly increased genetic risk for heart disease
Een voorbeeldrapport dat wijst op een licht verhoogd genetisch bepaald risico op hart- en vaatziekten.

De pagina bevat een infographic waarin uw genetische risicoscore voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten wordt vergeleken met het risico onder mensen van uw leeftijd en onder mensen van uw sekse in de algehele bevolking. Klik op de tabbladen “Mensen zoals u” en “Algemene bevolking” om van weergave te veranderen.

Understanding your lifetime risk
Inzicht in het risico gedurende uw leven

De rest van de pagina biedt meer informatie over de volgende stappen. U ontvangt aanbevelingen om uw leefstijl te verbeteren, informatie over een bepaalde aandoening in te winnen, over aanbevolen screenings en hoe u andere familieleden kunt helpen om hun genetisch risico te bepalen.

Explore next steps
Volgende stappen verkennen

Andere risicofactoren

Genetica heeft veel invloed op uw risico om bepaalde aandoeningen te ontwikkelen maar uw risico wordt ook beïnvloed door uw leefstijl en omgeving. Alle genetische risicorapporten bevatten een tabblad met het label “Andere risicofactoren”. Op dat tabblad vindt u de andere risicofactoren die van invloed kunnen zijn op uw risico op het ontwikkelen van een genetisch bepaalde ziekte.

Explore other risk factors
Andere risicofactoren verkennen

Over de aandoening

Het derde tabblad van uw gepersonaliseerde rapport draagt de titel “Over de aandoening”. Dit tabblad biedt u gedetailleerde informatie over de specifieke aandoening, met inbegrip van symptomen, frequentie, genetische factoren en overwegingen betreffende de leefstijl.

Rapportgegevens

Op het vierde en laatste tabblad van uw rapport, “Rapportgegevens” wordt u meer verteld over de wijze waarop uw genetische risicoschatting tot stand is gekomen.

U vindt er ook een lijst met mogelijke tests die voor u van belang kunnen zijn en die u met uw zorgverlener kunt bespreken.

Rapporten over genetische risico’s op monogene aandoeningen

Dezelfde overzichtspagina met resultaten biedt ook toegang tot uw gepersonaliseerde genetische risicorapporten voor aandoeningen die worden veroorzaakt door één enkel gen (monogene aandoeningen).

De structuur van het genetische risicorapport voor monogene aandoeningen komt sterk overeen met het rapport voor polygene genetische risico’s maar er zijn enkele belangrijke verschillen die uw aandacht verdienen.

In het volgende voorbeeldrapport werd één genetische risicovariant voor de ziekte van Crohn ontdekt.

Het rapport legt uit welk type variant er is gevonden en hoe die variant uw genetisch risico op het ontwikkelen van de ziekte bepaalt. Ook wordt er weergegeven hoe uw risico zich verhoudt tot dat voor anderen met dezelfde genetische varianten als u en tot dat voor de algehele bevolking.

Rapportgegevens

Op het tabblad Details van het rapport vindt u meer informatie over de specifieke varianten die zijn geanalyseerd. Typische varianten worden in het groen weergegeven, pathogene varianten of risicovarianten – dat zijn de varianten die kunnen bijdragen tot het ontstaan van de ziekte – worden in het rood weergegeven.

Onder de lijst met varianten ziet u uitleg over de testmethodiek en interpretatie die MyHeritage daaraan verleent. U vindt er onder meer informatie over het laboratorium, de voor ons ontworpen DNA-chip en het secundaire validatieproces voor aanzienlijk verhoogde risicoresultaten, om de kans op fout-positieve resultaten te verkleinen.

Deze test is bedoeld om gebruikers waardevolle informatie te bieden over hun gezondheid die hen kan helpen bij het nemen van beslissingen over hun leefstijl en bij gesprekken met hun zorgverlener. Beslissingen over de diagnose en/of de medische behandeling moeten worden gebaseerd op een klinische beoordeling, aanvullende screening en andere informatie die uw zorgverlener geschikt acht.

Dragerschapsrapporten

Selecteer het tabblad Dragerschap bovenaan de pagina met het rapport om uw dragerschapsrapporten te bekijken.

Carrier Status Introduction

Uitleg over dragerschapsrapporten

De eerste keer dat u deze rapporten bekijkt, ontvangt u een snelle introductie, vergelijkbaar met de introductie die u ontvangt als u voor de eerste keer uw genetische risicorapporten bekijkt. In de inleiding wordt uitgelegd wat het betekent om al dan niet de drager van een genetische variant te zijn en waarom de dragerschapsrapporten belangrijk zijn voor u en uw familie.

Op de overzichtspagina met uw dragerschapsresultaten worden bovenaan de aandoeningen vermeld waarvan u waarschijnlijk een drager bent, gevolgd door de overige aandoeningen, die u waarschijnlijk niet in uw genetisch materiaal meedraagt.

A sample carrier status overview page
Een voorbeeld van de overzichtspagina voor dragerschapsrapporten

Klik op de naam van een aandoening om uw gedetailleerde rapport voor die aandoening te bekijken.

Het onderstaande voorbeeldrapport laat zien dat er een pathogene genetische variant is ontdekt voor sikkelcelanemie. Dit maakt het aannemelijk dat deze persoon een drager is van het gen voor sikkelcelanemie. In het rapport wordt precies aangegeven welke varianten er zijn geanalyseerd.

Het rapport geeft uitleg over de implicaties van het dragerschap en de kans om een pathogene genetische variant aan een kind door te geven.

Het tabblad “Over de aandoening” is vergelijkbaar met dat voor de genetische risicorapporten. U vindt er meer informatie over de ziekte, tekenen en symptomen, prognose, oorzaken, frequentie en overervingspatronen.

Rapportgegevens

Het tabblad “Rapportgegevens” identificeert de exacte genetische varianten die zijn getest, de bevindingen van de test en of er pathogene varianten zijn. Ook vindt u er informatie over hoe vaak deze variant onder verschillende etniciteiten voorkomt.

Net als bij de genetische risicorapporten bieden we uitgebreide informatie over de testmethoden, de interpretatie en risico-inschattingen.

Conclusie

De gezondheidsrapporten van MyHeritage bieden gepersonaliseerde inzichten in uw risico op het ontwikkelen of doorgeven van 27 genetische aandoeningen. Er zullen nog meer rapporten worden toegevoegd. Naast een algemene risico-inschatting voor iedere aandoening, bieden de gezondheidsrapporten ook details over de specifieke genen en genetische varianten die zijn onderzocht. U ontvangt informatie over de genen en varianten die van belang zijn voor uw persoonlijke risico en uitgebreide uitleg over de wijze waarop uw DNA is geanalyseerd. Om een beter algemeen beeld van de gezondheid van uw familie te krijgen, kunt u uw resultaten met uw familieleden delen en hun aanbevelen om zich ook te laten testen. U kunt uw rapporten downloaden en afdrukken, zodat u ze aan uw zorgverlener kunt laten lezen en beter onderbouwde persoonlijke zorg kunt ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van de gezondheidsrapporten, kunt u MyHeritage DNA Gezondheid bestellen of uw bestaande MyHeritage DNA-test upgraden.

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd