Nieuw: Meerdere ouderparen beheren in de online stamboom

Nieuw: Meerdere ouderparen beheren in de online stamboom

Families zijn er in alle vormen en maten. MyHeritage-gebruikers kunnen nu tot drie ouderparen opgeven voor ieder individu in de online stamboom: biologische ouders, adoptie- en pleegouders. Als iemand bijvoorbeeld is geadopteerd en zijn of haar biologische ouders zijn bekend, kunnen beide relaties nu in de stamboom worden opgenomen met een paar eenvoudige stappen.

Instructies

Als u nog een ouderpaar aan de online stamboom van een persoon op de MyHeritage-website wilt toevoegen, gaat u naar de stamboom door op het tabblad ‘Stamboom’ in de navigatiebalk te klikken.

Opening the family tree

Klik in de stamboom op het profiel van de desbetreffende persoon om het linkerpaneel te openen. Klik vervolgens op de drie puntjes van het pictogram ‘Meer’ en selecteer in het menu ‘Ouders beheren’.

Het venster ‘Ouders beheren’ openen vanuit het menu ‘Meer’ (klik om in te zoomen)

Het venster ‘Ouders beheren’ openen vanuit het menu ‘Meer’ (klik om in te zoomen)

In het venster ‘Ouders beheren’ kunt u tot drie ouderparen toevoegen en beheren: biologische ouders, adoptie- en pleegouders. Een persoon kan slechts één ouderpaar van elk type in de stamboom hebben staan. Als er nog geen ouders in de stamboom zijn vermeld, kunt u drie ouderparen toevoegen in het venster ‘Ouders beheren’.

Ouders toevoegen als er nog geen ouders in de stamboom staan vermeld (klik om in te zoomen)

Ouders toevoegen als er nog geen ouders in de stamboom staan vermeld (klik om in te zoomen)

Als een persoon zijn of haar biologische ouders reeds in de stamboom heeft vermeld, verschijnen hun namen in dit venster.

In ‘Ouders beheren’ worden standaard de biologische ouders getoond

In ‘Ouders beheren’ worden standaard de biologische ouders getoond

Het is ook mogelijk de ouderrelatie in dit venster te wijzigen, wat we verderop nog uitleggen.

Een nieuw ouderpaar toevoegen

Klik op een van de knoppen in het gedeelte ‘Meer ouders toevoegen’ van het pop-upvenster om een nieuw ouderpaar toe te voegen.

Meer ouders aan de stamboom toevoegen

Meer ouders aan de stamboom toevoegen

Er verschijnt een nieuwe rij met persoonskaarten waarin u het nieuwe ouderpaar kunt toevoegen. In het onderstaande voorbeeld laten we zien hoe u adoptieouders toevoegt. U kunt dezelfde stappen doorlopen om pleegouders toe te voegen.

Adoptieouders aan de stamboom toevoegen

Adoptieouders aan de stamboom toevoegen

Als er maar één adoptieouder is of alleen de naam van één ouder bekend is, kunt u deze ene ouder toevoegen en de andere kaart leeg laten. Klik op iedere kaart om de namen van de vader en moeder in te voeren en klik vervolgens op ‘Gereed’.

Adoptieouders worden onder de biologische ouders vermeld</p>
<p>

Adoptieouders worden onder de biologische ouders vermeld

Nadat een tweede ouderpaar is toegevoegd, ziet u een +1-indicatie in de stamboom. Plaats de cursor op het pictogram +1 om een tooltip te zien waarin wordt uitgelegd dat er nog meer ouders in de stamboom staan. Als er twee extra ouderparen verschijnen, ziet u een +2-indicatie. Als u op deze indicatie klikt, wordt het venster ‘Ouders beheren’ opnieuw geopend.

Een indicatie van meerdere ouders in de stamboom

Een indicatie van meerdere ouders in de stamboom

Wanneer een persoon meer dan één ouderpaar heeft, kan slechts één paar op een bepaald moment in de stamboom worden weergegeven. Als u de adoptieouders in de stamboom wilt weergegeven, klikt u op de link ‘Weergeven in stamboom’ bovenaan de persoonkaart.

Klik op ‘Weergeven in de stamboom’ om het nieuwe ouderpaar weer te geven (klik om in te zoomen)

Klik op ‘Weergeven in de stamboom’ om het nieuwe ouderpaar weer te geven (klik om in te zoomen)

Hoewel u met ‘Weergeven in de stamboom’ adoptie- en/of pleegouders in de stamboom zichtbaar kunt maken, wijzigt u hiermee niet de standaardweergave in de stamboom. Biologische ouders, indien bekend, worden standaard weergegeven; zo niet, de adoptieouders en tot slot de pleegouders. Als u de standaardweergave wilt wijzigen zodat de adoptieouders worden weergegeven, klikt u op het tandwielpictogram om het Instellingenpaneel te openen.

Toegang tot het Instellingenpaneel

Toegang tot het Instellingenpaneel

Klik onder ‘Andere optie’ op het selectievakje met de beschrijving ‘Adoptieouders standaard weergeven’.

De standaard wijzigen zodat adoptieouders worden weergegeven (klik om in te zoomen)

De standaard wijzigen zodat adoptieouders worden weergegeven (klik om in te zoomen)

Het type ouders wijzigen

Stel dat er een paar biologische ouders in iemands stamboom staan vermeld, maar dat zijn eigenlijk de adoptieouders en niet de biologische ouders. Met behulp van de vervolgkeuzelijst boven de namen van de ouders kunt u het type ouderrelatie wijzigen:

De ouderrelaties wijzigen

De ouderrelaties wijzigen

Selecteer de correcte ouderrelatie en klik vervolgens op ‘Gereed’. Zoals eerder gezegd, kunt u slechts één ouderpaar per type ouders in de stamboom hebben staan.

In de stamboom worden Charles en Diana nu als Laura’s adoptieouders weergegeven. De familieband wordt aangegeven met een streepjeslijn tussen de ouders en het kind.

Adoptieouders worden aangegeven met een streepjeslijn

Adoptieouders worden aangegeven met een streepjeslijn

Als er pleegouders in de stamboom staan vermeld, worden ook zij aangegeven met een streepjeslijn.

Als een persoon meerdere ouderparen heeft toegewezen gekregen en u verandert het type ouderrelatie naar een ander type waarvoor al een ouderpaar bestaat in de stamboom, wordt het type ouderrelatie voor het resterende ouderpaar (of de resterende ouderparen) automatisch opnieuw toegewezen. Als Charles en Diana bijvoorbeeld Laura’s adoptieouders zijn, maar u verandert hen in de biologische ouders, dan worden Brian en Debra automatisch als de adoptieouders aangewezen.

Verbinden aan een bestaande persoon in de stamboom

Soms staat een adoptie- of pleegouder al in de stamboom. Als Jonathans moeder is overleden toen hij jong was en zijn vader is hertrouwd, zou zijn stiefmoeder in de stamboom zijn verbonden aan zijn vader. Als zijn stiefmoeder Jonathan heeft geadopteerd, kan zij worden vermeld als adoptiemoeder in plaats van haar tweemaal aan de stamboom te moeten toevoegen. Open hiervoor het linkerpaneel en klik op het pictogram met de drie puntjes. Selecteer vervolgens ‘Verbinden aan bestaande persoon’.

Verbinden aan een bestaande persoon in de stamboom

Verbinden aan een bestaande persoon in de stamboom

Wanneer u ‘Verbinden aan een ouder’ selecteert, ziet u een automatische melding dat er al een bestaand ouderpaar in de stamboom staat vermeld.

Melding dat er al biologische ouders in de stamboom bestaan </p>
<p>

Melding dat er al biologische ouders in de stamboom bestaan

Begin de naam van de ouder te typen en selecteer de persoon uit het vervolgkeuzemenu om Jonathans adoptieouder toe te voegen. Klik vervolgens op OK.

Ouders in Family Tree Builder beheren

Voor wie onze desktopsoftware Family Tree Builder (FTB) gebruikt, is het beheren van meerdere ouderparen al langere tijd beschikbaar. We werken nog aan het verfijnen van de synchronisatie tussen Family Tree Builder en het online platform. Als uw stamboom op dit moment is gesynchroniseerd met FTB en u wilt nog een ouderpaar toevoegen, kunt u dat nu nog even niet doen op de internetsite. We hopen deze mogelijkheid binnenkort toe te voegen.

Conclusie

Bij MyHeritage is het ons doel om onderzoek naar uw familiegeschiedenis eenvoudig en toegankelijk te maken. Daarom zoeken we continu manieren om de stamboominterface te verbeteren en intuïtiever te maken. Wij hopen dat u deze nieuwe functie nuttig vindt bij het uitbreiden van uw stamboom.