Ellis Island en het migratieverleden van Nederland

Ellis Island en het migratieverleden van Nederland

Ellis Island is een van de bekendste eilanden van de Verenigde Staten. Het is door landaanwinning vergroot, waardoor het als kunstmatig eiland kan worden beschouwd. Oorspronkelijk heette het eiland Oester Eiland, zo genoemd door de Nederlandse kolonisten. Toen de Britten in de zeventiende eeuw de kolonie van Nieuw-Nederland overnamen, herdoopten ze dit eiland voor de kust van de stad New York in Oyster Island. Rond 1770 werd het eigendom van Samuel Ellis, aan wie het zijn huidige naam dankt. Op het eiland werd later een fort gebouwd, dat voor de verdediging van New York Harbor moest zorgen in onder meer de oorlog van 1812.

Oude kaart van New York daterend uit 1847, met onderaan Ellis Island

Oude kaart van New York daterend uit 1847, met onderaan Ellis Island

Drie migratiegolven

De geschiedenis van de Nederlandse migratie naar Amerika begon toen de eerste ontdekkingsreizigers en handelaren in de Nieuwe Wereld arriveerden. De Nederlanders vestigden zich in de tweede kolonie in Amerika die ze Nieuw-Nederland noemden, wat later bekend zou worden als New York. Er waren drie grote Nederlandse migratiegolven naar Amerika.

  • De eerste golf van Nederlandse migratie was rond het jaar 1600, toen de Nederlandse West-Indische Compagnie ontdekkingsreizigers naar de Nieuwe Wereld sponsorde en het patroongrond-toekenningssysteem instelde.
  • De tweede grote golf van Nederlandse migratie begon in de jaren 1840, aangewakkerd door religieuze, politieke en economische factoren in Nederland
  • De derde golf van Nederlandse migratie volgde op het einde van de Tweede Wereldoorlog in de late jaren ’40 van de twintigste eeuw.

Ellis Island is dus een eiland in de Haven van New York en New Jersey. Het werd eind 19e en begin 20e eeuw als grenspost gebruikt voor nieuw aankomende immigranten die zich in de Verenigde Staten wilden vestigen. 

Eerste gebouw om migranten te registreren, gebouwd in 1892 (bron Wikipedia, publiek domein)

Eerste gebouw om migranten te registreren, gebouwd in 1892 (bron Wikipedia, publiek domein)

Op het eiland was een fort gebouwd. Tijdens de 18e eeuw en een groot deel van de 19e eeuw, diende Ellis Island als verdedigingsbolwerk voor de haven van New York. Totdat het in 1892 een immigratiecontrole punt werd. Van 1855 tot 1892 kwamen alle migranten die zich wilden vestigen in de Verenigde Staten van Amerika, bijeen in Clinton Castle in Lower Manhattan voor grenscontrole en gezondheidscontroles na aankomst. Ellis Island nam dit op 1 januari 1892 over.

Overtocht

Vrijwel alle Nederlandse emigranten vertrokken vanuit de haven van Rotterdam. Eerst met zeilschepen in kleine groepen, begin twintigste eeuw met grote passagiersstoomschepen. Tussen 1820 en 1880 vertrokken ongeveer 45.000 emigranten vanuit de havens van Rotterdam, maar ook uit Amsterdam, Liverpool, Le Havre, Antwerpen en Londen. Soms moesten mensen lang geduld hebben om een plek op een van de passagiersboten te bemachtigen. 

Immigranten bij Ellis Island. Bron: The New York Public Library

Immigranten bij Ellis Island. Bron: The New York Public Library

Landbouwcrisis in Europa

In de jaren 1880 was er een grote landbouwcrisis in Noord-Nederland. Ongeveer 75.000 Nederlanders migreerden naar Amerika, wanhopig op zoek naar nieuw land en nieuwe kansen. De landbouwcrisis trof ook veel andere landen in Europa en velen wendden zich tot de Verenigde Staten, waar de industrie tijdens de industrialisatie van Amerika een hoge vlucht nam. De jaren 1880 werden gemarkeerd door een enorme toename van de migratie naar Amerika. Tussen 1881 en 1890 stroomden in totaal 5.246.613 immigranten de Verenigde Staten binnen. Er waren oproepen aan de Amerikaanse regering om de immigratie te beperken. Er werden verschillende restrictieve immigratiewetten aangenomen. In 1892 werd het immigratiecentrum Ellis Island geopend. De voorkeur ging uit naar de ‘oude Immigranten’. Als gevolg daarvan werden slechts weinig Nederlandse immigranten afgewezen. Van 1900 tot 1914 vonden nog eens 75.000 Nederlandse emigranten hun weg via Ellis Island om een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Staten. 

Voorouders zoeken uit de Verenigde Staten

Hebben uw voorouders ook de grote oversteek gemaakt naar de Verenigde Staten? Onderzoek hun migratieverleden in de zoekmachine met historische records van MyHeritage!

Hier vindt u onder meer de collectie Ellis Island en andere passagierslijsten New York, 1820-1957. Daarnaast kunt u ook zoeken in de collectie Passagiers- en immigratielijsten 1500-1900.

Het doorzoeken van de historische collecties op MyHeritage is gratis. Om de records te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist.

Verken nu het migratieverleden van uw voorouders en laat ons weten wat u heeft gevonden!