Populaire namen van toen

Populaire namen van toen

Een voornaam is iets heel speciaals. Bij de geboorte krijgen we van onze ouders allemaal een voornaam. Als u in uw stamboom kijkt, zult u bij de voorouders en hun familie regelmatig dezelfde namen zien langskomen. Dit komt door vernoemingen, maar ook door de namen die het meest populair waren op het moment van de geboorte van uw voorouders. Wat waren eigenlijk de populaire namen van vroeger? MyHeritage stelde een overzicht op van de meest bekende meisjesnamen in het jaar 1880. Ook zochten we uit wat de betekenis is van deze klassieke vrouwelijke voornamen. 

Maria

Bijbels en Latijn = bitterheid, zee. De afgeleide Maria kwam in het Nieuwe Testament voor. Zo droeg de moeder van Jezus deze naam. Deze meisjesnaam is inmiddels veel populairder dan haar stamnaam. Wat de naam Maria exact betekent is niet bekend. Er zijn meer dan zestig verschillende verklaringen. Dit komt onder andere omdat de naam oorspronkelijk alleen met medeklinkers geschreven werd.

Johanna

Bijbels en Hebreeuws = God is genadig. Johanna is afgeleid van Johannes. Johannes is een Hebreeuwse naam die ‘God is genadig’ betekent. Johannes is bekend uit de Bijbel en was al vroeg een populaire naam. Allereerst vanwege Johannes de Doper, maar ook door Johannes, de discipel van Jezus.

Geboorteakte van Johanna Boogaard, 18 jun 1880 te Nieuw-Vossemeer, Zeeland. Bron: MyHeritage, collectie Nederland, Geboortenregister Burgerlijke Stand, 1811-1915

Geboorteakte van Johanna Boogaard, 18 jun 1880 te Nieuw-Vossemeer, Zeeland. Bron: MyHeritage, collectie Nederland, Geboortenregister Burgerlijke Stand, 1811-1915

Anna

Bijbels en Hebreeuws =  lieflijke, genade, begenadigde
Anna of Anne is een meisjesnaam die uit het Hebreeuws komt en ‘lieflijke’ of ‘genade, begenadigde’ betekent. In de Bijbel wordt in Lukas 2 een profetes genoemd die Anna heet. Uit buiten-Bijbelse bronnen is Anna bekend als de moeder van Maria. Aan haar is waarschijnlijk de grote verspreiding van de naam te danken.

Cornelia

Bijbels, Nederlands, Latijnse naam = de gehoornde’. Cornelia is afgeleid van Lia. Lia is een verkorte vorm van namen die op ‘lia’ eindigen, zoals Cornelia of Julia. Cornelia is een Latijnse naam en betekent vermoedelijk ‘de gehoornde’. Julia betekent waarschijnlijk ‘de jeugdige’ of is een afleiding van een naam met de betekenis ‘aan Jupiter gewijd’.

Wilhelmina

Duits, Germaans = wilskrachtige beschermer. Wilhelmina is afgeleid van Wilhelm. Wilhelm is een Germaanse jongensnaam. Het eerste deel, ‘wil’, betekent ‘wil, wilskracht, streven’. ‘Helm’ staat voor ‘beschermer’, maar ook voor ‘koning’. De naam betekent dus min of meer ‘wilskrachtige beschermer’.

Elisabeth

Bijbels, Hebreeuwse= ‘God heeft gezworen, God is mijn eed, God is degene bij Wie ik zweer’.

Geboorteakte van Elisabeth de Boer, 17 januari 1880, Wonseradeel, Friesland. Bron: MyHeritage, collectie Nederland, geboorteregister burgerlijke stand, 1811-1915

Geboorteakte van Elisabeth de Boer, 17 januari 1880, Wonseradeel, Friesland. Bron: MyHeritage, collectie Nederland, geboorteregister burgerlijke stand, 1811-1915

Catharina

Grieks: de precieze oorsprong van deze naam is niet helemaal duidelijk. Zeer waarschijnlijk is er een verband met het Griekse woord ‘katharos’, dat ‘rein, schoon, zuiver’ betekent. Dankzij de heilige Catharina van Alexandrië (-307), die bekend is geworden sinds de kruistochten, is de naam al vroeg in West-Europa verbreid. Vanaf de dertiende eeuw werd de naam erg populair.

Adriana

Italiaans: ‘afkomstig uit Adria’. Adria ligt in Italië, de Adriatische Zee heeft zijn naam ook aan deze plaats te danken. Het zand langs de kust van de Adriatische Zee is donker gekleurd en de naam Adria wordt daarom in verband gebracht met het Latijnse woord voor donker of dofzwart, ‘ater’.

Grietje

Grieks, Nederlands, Perzisch: parel, dochter van de zee, kind van het licht. Grietje is afgeleid van Greetje. Greetje is een meisjesnaam die is afgeleid van Margaretha, een naam die van het Griekse woord voor ‘parel’, ‘margaritè’, afstamt. Dit woord komt waarschijnlijk weer uit het Babylonisch, van ‘mâr galliti’ of ‘dochter van de zee, kind van het licht’.  Deze betekenissen houden verband met het geloof van de Perzen dat oesters in de nacht naar het wateroppervlak kwamen, om daar de maan te aanbidden. Ze openden hun schelpen en ontvingen een druppel dauw, die door de stralen van de maan werd veranderd in een parel.

Petronella

Latijn: Vermoedelijk stamt de naam af van het Etruskische woord ‘petro’ dat ‘geharde landman’ betekent of van het Latijnse woord ‘petro’. De betekenis hiervan is ‘steenbok’.

Geboorteakte van Petronella Lagas, 3 oktober 1880 te Leiden. Bron: MyHeritage, collectie Regionale Archieven van Leiden, geboortes Leiden, 1810-1913

Geboorteakte van Petronella Lagas, 3 oktober 1880 te Leiden. Bron: MyHeritage, collectie Regionale Archieven van Leiden, geboortes Leiden, 1810-1913

Komen deze populaire namen ook voor in uw stamboom? Droeg een van uw voormoeders wellicht een van bovenstaande namen? Bouw nu uw stamboom op MyHeritage en onderzoek de namen van uw voorouders! Wie weet ontdekt u vernoemingen in uw stamboom naar een nog onbekende voormoeder! Laat het ons weten in de reacties. 

Heeft u al een uitgebreide stamboom op MyHeritage en bent u benieuwd wat daarin de meest populaire vrouwelijke voornamen zijn? Gebruik onze vernieuwde functie Familiestatistieken, die dit in een handomdraai laat zien!