Watersnoodramp van 1953 nu 70 jaar geleden

Watersnoodramp van 1953 nu 70 jaar geleden

De watersnoodramp van 1953 is een van de grootste natuurrampen in de geschiedenis van Nederland. Het gebeurde in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, toen een combinatie van hoge springtij, zware storm en hevige regenval leidde tot overstromingen langs de Nederlandse kust. Er vielen 1836 doden en miljoenen mensen raakten hun huis of eigendom kwijt.

De ramp had een enorme impact op Nederland en de rest van de wereld. Veel landen stelden hulp beschikbaar en de internationale gemeenschap was diep geraakt door de beelden van de verwoesting.

Watersnoodramp 1953 in internationale media

De watersnoodramp van 1953 was een van de eerste grote rampen die live op televisie werden uitgezonden. Het Nederlandse volk zag de beelden van de ramp, terwijl deze zich voordeed en de rest van de wereld kon het nieuws volgen via de internationale nieuwszenders. Dit maakte de impact van de ramp nog groter, aangezien mensen over de hele wereld getuige waren van de verwoesting en het menselijk leed.

700 doden, Nederland en Groot Brittannië hard geraakt door zee. Bron: The News Dispatch, 2 februari 1953, MyHeritage SuperSearch

700 doden, Nederland en Groot Brittannië hard geraakt door zee. Bron: The News Dispatch, 2 februari 1953, MyHeritage SuperSearch

De internationale pers was massaal aanwezig in Nederland om verslag te doen van de ramp. Er werden veel foto’s en artikelen gepubliceerd in kranten en tijdschriften over de hele wereld, waardoor de beelden van de ramp zich verspreidden. Dit maakte dat veel mensen, ook buiten Nederland, zich betrokken voelden bij de gebeurtenissen en hulp boden.

Watersnoodramp in Nederland beschreven in The Boston Globe, 4 februari 1953. Bron: MyHeritage SuperSearch

Watersnoodramp in Nederland beschreven in The Boston Globe, 4 februari 1953. Bron: MyHeritage SuperSearch

De ramp had ook een grote impact op de politiek, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. De Europese Gemeenschap (de voorloper van de Europese Unie) besloot om gezamenlijke maatregelen te nemen om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Er werd veel geld geïnvesteerd in dijken en andere beschermingsmaatregelen en er werden landelijke noodplannen ontwikkeld om te anticiperen op eventuele toekomstige rampen.

Meer dan 1200 doden door watersnoodramp in Nederland - The Age, Melbourne, Victoria, Australië, 5 februari 1953. Bron: MyHeritage SuperSearch

Meer dan 1200 doden door watersnoodramp in Nederland – The Age, Melbourne, Victoria, Australië, 5 februari 1953. Bron: MyHeritage SuperSearch

Impact Watersnoodramp 1953 in Nederland en ver daarbuiten

De ramp had een enorme impact op Nederland en de rest van de wereld en leidde tot gezamenlijke maatregelen om dergelijke nieuwe rampen te voorkomen. De watersnoodramp van 1953 had een enorme impact op veel plaatsen langs de Nederlandse kust. De meeste schade vond plaats in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

In Zeeland werden veel dorpen en steden getroffen door de overstromingen, met name in de Westerschelde-delta. De steden Goes, Vlissingen en Terneuzen werden zwaar getroffen, evenals de dorpen Westkapelle, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Veel huizen en gebouwen werden verwoest en er vielen veel doden.

In Noord-Brabant werd de kuststrook tussen Hoek van Holland en het Brouwersdam zwaar getroffen. De steden Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen werden zwaar getroffen, evenals vele dorpen in de omgeving.

In Zuid-Holland werden de steden Dordrecht, Rotterdam en Den Haag getroffen door de overstromingen. Ook vele dorpen langs de kust, zoals Maassluis, Vlaardingen en Hoek van Holland, leden onder de watersnoodramp.

Andere plaatsen in Nederland, zoals Friesland en Noord-Holland, werden ook getroffen door de storm en de hoge zeespiegel. De schade in deze gebieden was echter minder ernstig in vergelijking met de plaatsen langs de kust.

Verslag van grote gebeurtenissen in historische kranten

Wilt u ook in historische kranten uit de hele wereld zoeken hoe zij verslag deden van de grote gebeurtenissen van hun tijd? Op MyHeritage zijn miljarden historische records te vinden, waaronder een enorme internationale collectie historische kranten. Het doorzoeken van de collecties op MyHeritage is gratis. Om de records van deze collectie te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist.

Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in deze collecties en uw verwanten. U hebt dan de mogelijkheid om de record te bekijken en te beslissen of u de nieuwe informatie aan uw stamboom wilt toevoegen.

Afbeelding bovenaan: Watersnoodramp 1953, gat in de dijk bij Herkingen op Goeree-Overflakkee wordt gedicht. Zolderschuiten met blokken basalt worden in het gat gevaren en zo vlug mogelijk gelost. Bron: Fotocollectie Rijksvoorlichtingsdienst, fotograaf Van Duinen, Anefo, Nationaal Archief, CCO