We introduceren PhotoDater™, een exclusieve, kosteloze nieuwe functie die schat wanneer oude foto’s zijn genomen

We introduceren PhotoDater™, een exclusieve, kosteloze nieuwe functie die schat wanneer oude foto’s zijn genomen

Zoals de meeste genealogen, koestert u waarschijnlijk oude familiefoto’s waarvan de details, zoals wanneer ze zijn genomen, een mysterie blijven. U hebt waarschijnlijk de achterkant bekeken, in de hoop dat daar details te vinden waren, maar moest ontdekken dat de voorouders die deze foto’s koesterden er geen informatie op achterlieten. Tot nu toe moesten uw foto’s door ontbrekende details altijd een mysterie blijven, maar hier bij MyHeritage zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Vandaag kondigen we met trots de introductie aan van PhotoDater™, een baanbrekende, kosteloze nieuwe functie die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) het jaar schat waarin een foto is gemaakt.

PhotoDater™ is uniek: MyHeritage is het enige genealogieplatform dat geschatte datums voor historische foto’s biedt. Ons AI-team heeft met PhotoDater™ een krachtige technologie ontwikkeld om zo goed mogelijk te schatten wanneer een foto is genomen. Dit kan u helpen om meer aanwijzingen te vinden over wie er op de foto staat en bij welke gebeurtenis de foto is genomen. Daarmee kunt raadsels in uw genealogisch onderzoek oplossen. PhotoDater™ is helemaal gratis!

Bekijk de video hieronder om te zien wat PhotoDater™ kan doen:

PhotoDater™ wordt al geprezen door deskundigen op het gebied van genealogie. Maureen Taylor, in de genealogiegemeenschap beter bekend als The Photo Detective™, zegt: “PhotoDater™ is een prachtige aanvulling op het hele pakket aan fototools dat MyHeritage aanbiedt. De functie is een goede eerste stap om inzicht te krijgen in een mysterieuze foto.” Thomas MacEntee van Genealogy Bargains zegt: “MyHeritage vindt onophoudelijk fantastische manieren om de kracht van AI in te zetten voor praktisch genealogisch gebruik. PhotoDater™ is een superhandige functie die ervoor zorgt dat je niet meer hoeft te gissen bij ongedateerde foto’s.”

Probeer PhotoDater™ vandaag nog

Hoe het begon

Onze oprichter en CEO, Gilad Japhet, kwam met het idee voor PhotoDater™ en beschreef het voor het eerst in zijn presentatie tijdens RootsTech in 2020.

Gilad at RootsTech

MyHeritage oprichter en CEO Gilad Japhet op RootsTech 2020

Hoe het werkt

PhotoDater™ gebruikt een door MyHeritage ontwikkeld algoritme voor machinelearning om een schatting te geven van het jaar waarin een foto is genomen. Het algoritme om datums te schatten is getraind op tienduizenden zorgvuldig geselecteerde historische foto’s met een geverifieerde datum. Zo leerde het algoritme om nuances te analyseren, zoals kleding, kapsels, gezichtsbeharing, meubels en andere voorwerpen die kenmerkend zijn voor een bepaald decennium.

De historische foto’s die zijn gebruikt om het model te trainen, waren afkomstig uit openbare bronnen, zoals de Library of Congress. Door MyHeritage-gebruikers geüploade en op onze servers opgeslagen foto’s zijn uitdrukkelijk niet gebruikt om het AI-model te trainen.

Het algoritme geeft geschatte datums voor ongedateerde foto’s die tussen 1860 en 1990 zijn genomen, indien het redelijk zeker is dat het resultaat nauwkeurig is. Schattingen worden alleen uitgevoerd voor foto’s die nog geen datum in de metagegevens hebben, die mensen bevatten en die echte foto’s zijn, dus geen afbeeldingen van documenten of grafstenen. Een foto van alleen een auto of een scan van een historisch document zal geen geschatte datum ontvangen. U kunt de geschatte datums bekijken en ze in de metagegevens van de foto opslaan. U kunt de schatting ook afwijzen. Als u liever geen geschatte datums ziet, kunt u PhotoDater™ uitschakelen in het menu Instellingen van de site.

De nauwkeurigheid van het algoritme is uitgebreid getest met foto’s met een gecontroleerde datum die niet in de oorspronkelijke trainingsset waren gebruikt. Uit de tests bleek dat de schattingen zeer nauwkeurig waren, niet alleen voor wat betreft het juiste decennium maar vaak ook voor wat betreft het feitelijke jaar. Een analyse van de testset, weergegeven in de grafiek hieronder, laat zien dat PhotoDater™ voor ongeveer 60% van de foto’s geschatte datums gaf met een afwijking van hoogstens 5 jaar ten opzichte van de feitelijke datum waarop de foto’s waren genomen.

Histogram PhotoDater

Histogram dat de nauwkeurigheid van PhotoDater™ laat zien: bijna 60% van de schattingen ligt binnen 5 jaar van het feitelijke jaar (klik om te vergroten)

Gebruik van geschatte datums voor foto’s in onderzoek naar familiegeschiedenis

Geschatte datums zijn waardevolle aanwijzingen die uw onderzoek naar de familiegeschiedenis vooruit kunnen helpen. Door uit te zoeken wanneer een foto is genomen, wordt het gemakkelijker om te identificeren wie erop staat en bij welke gebeurtenis de foto werd genomen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een bruiloft of een andere mijlpaal. Als de geschatte datum bijvoorbeeld suggereert dat oma en opa, gebaseerd op hun trouwfoto, in 1931 zijn getrouwd en u herinnert zich dat oma vertelde dat ze op haar drieëntwintigste was getrouwd, of u kunt haar leeftijd afleiden uit haar uiterlijk op de foto, dan kunt u haar geboortejaar verfijnen tot circa 1908. Toch is het belangrijk om te onthouden dat geschatte datums precies dat zijn: schattingen. PhotoDater™ kan het jaar zeer nauwkeurig aangeven maar kan er meerdere jaren naast zitten. Dit is de reden waarom, als u ervoor kiest om de geschatte datum op te slaan in de metagegevens van de foto, deze verschijnt als een geschatte datum in GEDCOM-indeling, in plaats van als een exacte datum. Hieronder leggen we daar meer over uit.

PhotoDater™ openen

Om PhotoDater™ te gebruiken, gaat u naar de MyHeritage-website en klikt u op “Foto’s” in het hoofdmenu. Als u ongedateerde foto’s hebt die nog niet op MyHeritage staan, dan moet u ze eerst uploaden om schattingen van PhotoDater™ te ontvangen.

Accessing your photos to use PhotoDater™

Uw foto’s openen om PhotoDater™ te gebruiken (klik om te vergroten)

De pagina “Mijn foto’s” wordt weergegeven. Klik op de knop “Upload” in de rechterbovenhoek om meer foto’s te uploaden.

My Photos page

De pagina “Mijn foto’s” op de MyHeritage-website (klik om te vergroten)

Klik op de miniatuur van een foto om de fotopagina te bekijken.

Photo Page: Date estimates will automatically appear for undated photos, as marked in red

Fotopagina: Geschatte datums verschijnen automatisch voor ongedateerde foto’s, zoals aangegeven in het rode kader (klik om te vergroten)

Telkens wanneer u de fotopagina bekijkt, zal PhotoDater™, als de foto nog niet is gedateerd, automatisch op de achtergrond werken om de datum in te schatten. Als het vertrouwen goed genoeg is, verschijnt de schatting na een paar seconden automatisch boven de foto, zoals in de bovenstaande schermafbeelding is aangegeven in het rode kader. Bij onvoldoende vertrouwen verschijnt er geen geschatte datum. Soms kan PhotoDater™ geen schatting voor een foto geven vanwege de kwaliteit of andere factoren. Geschatte datums worden niet automatisch opgeslagen in de metagegevens van de foto. Omdat het schattingen zijn, moeten ze handmatig worden bevestigd. Het duurt een paar seconden voordat een schatting is berekend en voor de eerste keer wordt weergegeven, maar vanaf dat moment wordt de geschatte datum direct weergegeven.

U kunt op de schatting klikken om een pop-upvenster te openen waarin u de schatting kunt opslaan (hieronder in het rode kader) of afwijzen. Klik op “Meer details” (hieronder in het groene kader) voor meer informatie over de schatting.

Save or reject an estimate, or view more details

Een schatting opslaan of afwijzen, of meer details bekijken

Als u op “Meer details” klikt, wordt er een histogram geopend dat meer uitleg geeft over de geschatte datum voor de foto. Het betrouwbaarheidsniveau van de schatting wordt getoond, evenals het gemiddelde foutenbereik. In het onderstaande voorbeeld geeft het histogram met een betrouwbaarheidsniveau van 90% aan dat de foto in 1953 is genomen, met een gemiddeld foutbereik van 5 jaar, wat betekent dat de foto waarschijnlijk tussen 1948-1958 is genomen. Volgens het histogram is er ook een kleine kans dat de foto in de jaren veertig is genomen. Het geschatte jaar 1953 komt aardig in de buurt – de trouwfoto in dit voorbeeld werd in werkelijkheid in 1951 gemaakt.

More details: Histogram of decades and the confidence level of PhotoDater’s estimate

Meer informatie: Histogram van de decennia en het betrouwbaarheidsniveau van de schatting van PhotoDater™ (klik om te vergroten)

Het histogram is erg handig omdat het u meer informatie geeft over de schatting. In het bovenstaande voorbeeld is te zien dat als de foto niet afkomstig is uit de jaren vijftig, deze waarschijnlijk in de jaren veertig is genomen.

In het onderstaande voorbeeld schat PhotoDater™ dat de foto in 1935 is genomen. Als de geschatte datum geloofwaardig lijkt of u de datum met andere bronnen kunt onderbouwen, dan klikt u op de knop “Opslaan” in het pop-upvenster om het geschatte jaar op te slaan in de metagegevens van de foto. Het jaar wordt in de metadata als een schatting gelabeld, in een standaard GEDCOM-indeling voor geschatte datums. Als de exacte datum van de foto op een bepaald moment wordt achterhaald, kunt u de schatting eenvoudig vervangen door de werkelijke datum. Datums die deel uitmaken van de metagegevens van een foto kunt u altijd bewerken.

Date estimates are saved in a GEDCOM format

Geschatte datums worden opgeslagen in een GEDCOM-indeling (klik om te vergroten)

PhotoDater™ werkt ook voor foto’s die oorspronkelijk in kleur zijn gemaakt. In het onderstaande voorbeeld geeft de schatting aan dat de foto in 1973 is genomen. De foto was feitelijk slechts één jaar eerder genomen, in 1972.

PhotoDater™ also works on color photos

PhotoDater™ werkt ook voor kleurenfoto’s (klik om te vergroten)

Het histogram voor deze foto is nog veelzeggender en toont met een betrouwbaarheidsniveau van 95% dat de foto in de jaren zeventig is genomen, met een foutenbereik van slechts 4 jaar, maar neigend naar de jaren zestig en niet de jaren tachtig.

Histogram van decennia en betrouwbaarheidniveau van PhotoDater’s schatting (klik om te vergroten)

Histogram van decennia en betrouwbaarheidniveau van PhotoDater’s schatting (klik om te vergroten)

Uw foto’s filteren om alleen ongedateerde foto’s te bekijken

Als u al datums aan uw foto’s hebt toegevoegd (zoals goede genealogen betaamt), dan zou u uw foto’s kunnen filteren om alleen de foto’s zonder datum te bekijken en te zien wat PhotoDater™ u over die foto’s kan vertellen. Dat is uiteraard optioneel. Als u zo’n filter wilt toepassen, doet u het volgende: klik rechtsboven op de pagina met miniaturen op het pictogram Lijstweergave, om de lijstweergave voor foto’s te openen.

Accessing Photo List View

Lijstweergave voor foto’s openen (klik om te vergroten)

List View for Photos

Lijstweergave voor foto’s (klik om te vergroten)

Klik in de lijstweergave op de filteroptie “Jaarbereik” linksboven in de lijst, zoals aangegeven in de schermafbeelding hierboven.

Filtering photos to show only those without a date

Foto’s filteren om alleen foto’s zonder datum weer te geven (klik om te vergroten)

Selecteer de optie “Ontbrekende datum” en klik vervolgens op “Pas toe”.

Klik op een foto in de gefilterde lijst om deze te openen. PhotoDater™ zal automatisch proberen om de foto te dateren. Om het filter “Jaarbereik” uit te schakelen, klikt u op “Opnieuw” linksonder in het filtervenster.

Turning off filters in List View

Filters uitschakelen in de lijstweergave (klik om te vergroten)

Geschatte datums in de lijstweergave

Nadat u een geschatte datum hebt opgeslagen, verschijnt deze behalve op de fotopagina ook in de metagegevens van de foto in de lijstweergave. Als u foto’s filtert op jaarbereik, zullen de resultaten ook foto’s bevatten waarvan de schatting van de opgeslagen datum binnen dat decennium valt.

Date estimates in List View

Geschatte datums in de lijstweergave (klik om te vergroten)

In de nabije toekomst zijn we van plan om ook schattingen van PhotoDater™ aan de lijstweergave toe te voegen. Gebruikers ontvangen dan geschatte datums voor hun foto’s en kunnen die datums van daaruit ook opslaan. Dit betekent dat u, voor het eerst en exclusief op MyHeritage, bijna al uw foto’s op datum kunt sorteren, op basis van definitieve en geschatte data.

Privacy

Foto’s die door gebruikers naar MyHeritage zijn geüpload, zijn niet gebruikt om het AI-model te trainen. Als PhotoDater™ een foto verwerkt om een geschatte datum te geven, dan gebeurt dit op de servers van MyHeritage en wordt de foto niet met derden gedeeld.

Veel gebruikers zullen ongetwijfeld veel plezier ondervinden van nieuwe inzichten die ze via deze functie opdoen. Anderen vermijden liever schattingen en vertrouwen alleen op harde feiten. Als u liever geen geschatte datums voor uw foto’s ontvangt, kunt u PhotoDater™ uitschakelen via het menu Instellingen van de site. Klik daarvoor op Mijn privacy > Inhoud en schakel het vakje voor PhotoDater™ uit.

Beschikbaarheid

PhotoDater™ is een gratis functie die momenteel op het MyHeritage-platform beschikbaar is voor desktopcomputers. PhotoDater™ zal zeer binnenkort beschikbaar zijn via uw mobiele webbrowser. Daarnaast zullen we de functie in de nabije toekomst toevoegen aan zowel de MyHeritage-app als de nieuwe Reimagine Photo-app.

Probeer PhotoDater™ vandaag nog!

Historische foto’s geven ons een tastbare band met onze voorouders en verrijken onze familiegeschiedenis. Door de toevoeging van PhotoDater™ worden foto’s meer dan alleen erfstukken die bekeken en gewaardeerd moeten worden: het worden ook hulpmiddelen om nieuwe ontdekkingen te doen. Hoewel geschatte datums altijd met een korreltje zout moeten worden genomen, kunnen ze leiden tot doorbraken in uw onderzoek.

Sinds 2020 is MyHeritage de onbetwiste marktleider in het ontwikkelen van innovatieve functies voor familiefoto’s en, zoals altijd, hebben we nog veel meer in petto. We nodigen u uit om uw foto’s naar de MyHeritage-website te uploaden en vandaag van PhotoDater™ te profiteren!