Nieuwe collectiewebsite Archief Delft

Reacties

Archief Delft heeft een nieuwe collectie website.

Men kan zoeken in de bibliografieën van Willem van Oranje en andere bekende Delftenaren, zoals Johannes Vermeer, Antoni van Leeuwenhoek en Jan Steen.

Daarnaast heeft het archief een collectie ‘Nadere toegangen’ waarin de volgende registers te vinden zijn:

 • belasting
 • bestuurders
 • bouwvergunningen
 • diensplichtigen
 • dienstplichtigen
 • eigenaren en huurders onroerende zaken
 • eigenaren onroerende zaken
 • gezinshoofden
 • handelaren
 • ingekomen en vertrokken personen
 • ingezetenen
 • kadegeld
 • kiesgerechtigden
 • lidmaten
 • militair personeel
 • notulen
 • overleden personen
 • patenten
 • politie
 • poorters en borgen
 • rekesten
 • straatgeld
 • vergunningen
 • vreemdelingen
 • wachtgeld
 • weeshuis
 • weeskamer

Tot slot linkt de website door naar de Beeldbank, de Digitale Stamboom en de Digitale Arena Delft, waar men digitale gegevens vindt van de Charters en het Oud Notarieel Archief van Delft en Nootdorp. Nieuw zijn de Crimineelboeken van Delft.

De Zwitserse Bundesbrief van 1291, een oorkonde die oorspronkelijk voorzien was van drie zegels, waarvan nu nog twee resteren

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd