Introductie van MyHeritage DNA Gezondheid

Reacties

We zijn verheugd om de lancering van onze nieuwe test MyHeritage DNA Gezondheid aan te kondigen. Deze test biedt nieuwe genetische inzichten om uw leven te verrijken, u over uw gezondheid te informeren en u te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes in uw leefstijl. Als belangrijke uitbreiding van onze DNA-productlijn omvat MyHeritage DNA Gezondheid tientallen gepersonaliseerde en gemakkelijk te begrijpen gezondheidsrapporten. De test bevat bovendien alle functionaliteit van de huidige MyHeritage DNA-test, met inbegrip van matches met verwanten op basis van gedeeld DNA, etniciteitsschattingen, een chromosomenbrowser etc.

Met MyHeritage DNA Gezondheid leert u hoe uw genen uw gezondheid kunnen beïnvloeden. Uw resultaten omvatten rapporten voor aandoeningen die door een enkel gen worden veroorzaakt, zoals erfelijke borstkanker, de late-onset ziekte van Alzheimer en de late-onset ziekte van Parkinson, aandoeningen veroorzaakt door meerdere genen, zoals hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en vrouwelijke borstkanker, en dragerschapsrapporten over aandoeningen die door een ouderpaar aan hun kinderen kunnen worden doorgegeven, zoals de ziekte van Tay-Sachs en cystische fibrose. In totaal dekt de MyHeritage DNA-test Gezondheid, Afkomst en Verwantschap een van de meest uitgebreide reeks aandoeningen die een DNA-thuistest momenteel kan bieden. Direct na de lancering van deze test starten we met het toevoegen van nog veel meer aandoeningen.

Ga naar de MyHeritage DNA-website om uw testkit te bestellen. U kunt kiezen tussen de kit  MyHeritage DNA en de nieuwe kit MyHeritage DNA Gezondheid.

MyHeritage DNA-productlijn. De nieuwe gezondheidskit is hiernaast afgebeeld.

Belangwekkende inzichten kunnen mensen motiveren om proactiever met hun gezondheid om te gaan. Met de lancering van ons nieuwe product hopen we onze missie te verruimen van het veranderen van levens tot het redden van levens.

Inhoud van MyHeritage DNA Gezondheid

Bekijk de informatie over MyHeritage DNA Gezondheid in deze video.

Hieronder hebben we enkele van de belangrijkste voordelen van MyHeritage DNA Gezondheid op een rijtje gezet.

Wereldwijd bereik

MyHeritage DNA Gezondheid is de enige grote internationale gezondheidstest voor consumenten. De test is behalve in het Engels, beschikbaar in een groot aantal andere talen. MyHeritage staat bekend om zijn internationale bereik en het ondersteunen van 42 talen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we de populairste DNA-test in Europa bieden. We streven er vanaf dag één naar om van de MyHeritage DNA Gezondheid de genetische gezondheidstest met het grootste wereldwijde bereik te maken. Door het testen van een divers wereldwijd publiek is ons wetenschapsteam in staat om kennis op te doen waarmee het product in de toekomst kan worden verbeterd, zodat er een breder scala aan aandoeningen kan worden bestreken bij uiteenlopende bevolkingsgroepen over de hele wereld.

Rapporten over genetische risico’s

Bij de lancering bieden we 14 genetische risicorapporten die uitleg geven over het genetisch risico van een individu om specifieke aandoeningen te ontwikkelen. De rapporten tonen ook het risico voor de bevolking in het algemeen, voor een gemakkelijke vergelijking. De genetische risicorapporten omvatten monogene en polygene aandoeningen die hieronder in detail worden beschreven. Tot deze aandoeningen behoren onder meer hartaandoeningen, borstkanker, type 2 diabetes en de ziekte van Alzheimer.

Bezoek onze overzichtspagina met aandoeningen voor een volledige lijst van de aandoeningen die door onze test worden ondersteund.

Onze rapporten bieden geen medische diagnose of medisch advies en bepalen niet of u een aandoening hebt of zult krijgen. De rapporten bieden waardevolle informatie die u kunt delen met uw arts, zodat u gezondheidskeuzes kunt maken, zoals veranderingen in uw leefstijl, die uw risico voor bepaalde aandoeningen kunnen verkleinen. Het rapport voor elke aandoening bevat hoofdstukken over aanvullende risicofactoren, meer informatie over de aandoening en uitleg over de testmethodologie.

Dragerschapsrapporten

Uit de dragerschapsrapporten kunt u opmaken of u de drager bent van bepaalde erfelijke aandoeningen. Als beide ouders drager zijn van dezelfde genetische aandoening, dan is er 25% kans dat hun kind de aandoening kan krijgen en 50% kans dat hun kind de aandoening niet heeft maar wel drager is. Dragerschapsrapporten zijn daarom belangrijk voor de gezinsplanning. Ze kunnen ook op latere leeftijd nuttig zijn, omdat ze de kinderen van een ouder die drager is inzicht in hun situatie bieden. De kinderen zouden ook dragers kunnen zijn en die informatie kan nuttig zijn voor hun eigen gezinsplanning. Hieronder vindt u meer informatie over de dragerschapsrapporten.

Methodologie en technologie

MyHeritage DNA Gezondheid is een test die in het laboratorium is ontwikkeld en wordt verwerkt in ons CLIA-gecertificeerde en CAP-geaccrediteerde laboratorium in de Verenigde Staten.

Dit nieuwe product is gebaseerd op robuust wetenschappelijk onderzoek van het MyHeritage Science Team, onder leiding van dr. Yaniv Erlich, de Chief Science Officer van MyHeritage. Het is al twee jaar in ontwikkeling en maakt gebruik van de groeiende expertise van het bedrijf op het gebied van genomica. Alleen al in het afgelopen jaar heeft het MyHeritage Science Team twee baanbrekende artikelen gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science.

De DNA-analyse voor MyHeritage DNA Gezondheid is gebaseerd op een nieuwe DNA-chip – de Global Screening Array (GSA) van Illumina – die speciaal daarvoor door MyHeritage is ontworpen. Bij het ontwerpen van de nieuwe DNA-chip waren we in staat om genetische genealogie en gezondheidstests evenwichtig te combineren in één geavanceerde chip met de benodigde selectie van polymorfieën van één nucleotide lang (single nucleotide polymorphisms, SNP’s). De nieuwe chip biedt ons de flexibiliteit om nieuwe gezondheidsrapporten in te voeren, terwijl de DNA-matching voor genetische genealogie en etniciteitsschattingen nog steeds uitstekend is. (Binnenkort meer over nog gedetailleerdere etniciteitsschattingen.) Dit maakt MyHeritage een onestopshop voor DNA-tests op het gebied van gezondheid en genealogie voor consumenten over de hele wereld.

We nemen extra maatregelen om de kans op fout-positieve resultaten te verkleinen: we dubbelchecken alle bevindingen voor aandoeningen met een beduidend verhoogd genetisch risico, zoals kanker, met een sequentiereactie volgens de methode van Sanger, de gouden standaard voor moleculaire tests.

De overgang naar de nieuwe GSA-chip heeft aanvankelijk geleid tot verlate levering door Illumina en tot een achterstand in ons laboratorium die we in april voor 99% hebben kunnen wegwerken. De verwerkingstijd in het lab is voor beide testkits nu weer 3 tot 4 weken.

Privacy en beveiliging

Uw privacy heeft onze hoogste prioriteit. De gezondheidsrapporten van MyHeritage zijn ontworpen met verbeterde beveiligingslagen en meerdere niveaus van versleuteling. Elk rapport is versleuteld met een uniek wachtwoord dat alleen de gebruiker kent. MyHeritage vermijdt het opslaan van deze wachtwoorden. Alle identificerende informatie wordt gescheiden van de DNA-gegevens en de gezondheidsinformatie opgeslagen. Zelfs MyHeritage-medewerkers hebben geen toegang tot de gezondheidsrapporten van gebruikers. Ten behoeve van de klantenondersteuning en op uitdrukkelijk verzoek van een gebruiker kan een aangewezen MyHeritage-medewerker een gezondheidsrapport opnieuw genereren. De aangewezen medewerker en de klant kunnen dat rapport gedurende een beperkte tijd bekijken. Deze technische support-mogelijkheid is beperkt tot enkele gevallen per dag, om misbruik te voorkomen. Behalve de gebruiker die een gezondheidstest heeft laten uitvoeren, kan geen enkele andere gebruiker ooit de gezondheidsrapporten bekijken. Dit geldt ook voor iemand die een gezondheidstest koopt als cadeau voor iemand anders.

U bent de enige eigenaar van uw gegevens en niet MyHeritage. U kunt uw gegevens te allen tijde definitief verwijderen.

Tot op heden heeft MyHeritage nooit persoonlijke gegevens verkocht of in licentie gegeven en MyHeritage belooft dat in de toekomst nooit te doen zonder de uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

MyHeritage is het enige DNA-bedrijf dat zich ertoe verbonden heeft om nooit gegevens aan verzekeringsmaatschappijen te verkopen. Deze beperking geldt onder alle omstandigheden! MyHeritage heeft ook een strikt beleid aangenomen dat het gebruik van onze DNA-diensten door rechtshandhavingsinstanties verbiedt.

Nu we de algemene informatie hebben behandeld, kunnen we de rapporten gedetailleerder bekijken.

Rapporten over genetische risico’s – meer details

Genetische risicorapporten (klik om te vergroten)

De genetische risicorapporten behandelen aandoeningen die worden veroorzaakt door veranderingen in één enkel gen (monogene aandoeningen) en veel voorkomende aandoeningen die worden veroorzaakt door meerdere veranderingen in het genoom (polygene aandoeningen).

Polygene aandoeningen

De meest voorkomende aandoeningen – die welke wereldwijd het grootste aantal mensen treffen – zijn polygene aandoeningen. Dit betekent dat ze beïnvloed worden door honderden of zelfs duizenden genetische varianten – naast leefstijl en omgevingsfactoren.

MyHeritage is op dit moment het enige DNA-testbedrijf dat polygene risicorapporten voor meerdere aandoeningen aan consumenten biedt. Deze rapporten zijn gebaseerd op een geavanceerde methode, genaamd polygene risicoscore, die honderden, en in sommige gevallen duizenden, varianten in het volledige genoom onderzoekt, in plaats van slechts één enkele genetische variant. Dat is nuttig om een indicatie te geven van een genetische risico voor enkele aandoeningen die wereldwijd het meest voorkomen, zoals hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en borstkanker. Bij de lancering van de test zijn er drie polygene risicorapporten opgenomen en er worden momenteel meer risicorapporten ontwikkeld.

MyHeritage biedt een polygeen risicorapport voor hartaandoeningen, ook wel hart- en vaatziekten genoemd, en is daarin uniek. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hartaandoeningen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks sterven er naar schatting 17,9 miljoen mensen aan een of andere vorm van hart- en vaatziekten. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meldt dat hartaandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak zijn voor zowel mannen als vrouwen in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten sterven jaarlijks rond de 610.000 mensen aan een hartaandoening. Dat is 1 op de 4 sterfgevallen. MyHeritage DNA Gezondheid biedt een schatting van uw genetische risico op hartaandoeningen, die u vervolgens met uw arts kunt bespreken voor beter geïnformeerde en gepersonaliseerde zorg.

Polygeen risicorapport voor hart- en vaatziekten (klik om te vergroten)

Behalve voor hartaandoeningen, omvat MyHeritage DNA Gezondheid een polygene risicoscore voor type 2 diabetes, een aandoening die de laatste decennia aanzienlijk vaker voorkomt. Type 2 diabetes treft nu honderden miljoenen mensen wereldwijd. Naar verwachting zal 40% van de Amerikanen er in hun leven door worden getroffen.

MyHeritage is ook de enige DNA-thuistester die een polygene risicoscore voor borstkanker biedt. Dat rapport geeft een risicobeoordeling voor borstkanker voor vrouwen die geen BRCA-variant hadden die door hun MyHeritage-test is geïdentificeerd. Het is belangrijk om op te merken dat de MyHeritage-test niet alle mogelijke BRCA-varianten bestrijkt.

Binnenkort, na de introductie, zullen er meer polygene risicorapporten worden toegevoegd. De drie eerste polygene risicorapporten zijn gebaseerd op studies onder de Europese bevolking. Daarom zijn ze alleen beschikbaar voor mensen die voornamelijk van Europese afkomst zijn. We zijn begonnen met onderzoek om de polygene rapporten in de toekomst een breder spectrum van populaties te laten bestrijken.

Monogene aandoeningen

Monogene aandoeningen zijn genetische aandoeningen die verband houden met een verandering in één enkel gen. Enkele van de monogene aandoeningen waarop we testen zijn erfelijke BRCA-kankers (waarvoor we meer varianten ondersteunen dan onze grootste concurrent), erfelijke trombofilie en de ziekte van Crohn. We bieden ook een genetische risico-inschatting voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, de twee meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. Eén op de tien mensen van 65 jaar en ouder lijdt aan de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson treft wereldwijd tien miljoen mensen. Aangezien beide aandoeningen ongeneeslijk zijn, geven we de gebruikers de mogelijkheid om de gezondheidsrapporten voor deze aandoeningen uit te schakelen, in het geval dat ze de resultaten niet willen weten.

Genetisch risicorapport voor de late-onset ziekte van Parkinson (klik om te vergroten)

U kunt meer over iedere aandoening lezen op de aanvullende tabbladen: “Andere risicofactoren”, “Over de aandoening” en “Rapportgegevens”.

Tabblad “Andere risicofactoren”, voorbeeld voor de ziekte van Parkinson (klik om te vergroten)
Tabblad “Over de aandoening” (klik om te vergroten)
Tabblad “Rapportgegevens” met de testmethodologie en overwegingen (klik om te vergroten)

Dragerschapsrapporten – meer details

Mensen die drager van een genetische ziekte zijn, weten het wellicht niet eens. De meeste dragers ontwikkelen nooit symptomen, maar ze kunnen de variant – of de ziekte zelf – nog steeds aan hun kinderen doorgeven.

De dragerschapsrapporten worden op aparte schermen in de gezondheidsrapporten weergegeven.

Dragerschapsrapporten (klik om te vergroten)

In geval van gezinsplanning is het aan te raden om dragerschapstesten uit te voeren, zodat u op de hoogte bent van de risico’s, als u en uw partner dragers zijn van dezelfde genetische aandoening.

De ziekte van Tay-Sachs is bijvoorbeeld een ernstige genetische aandoening die resulteert in de vernietiging van zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg. Tay-Sachs kan voorkomen wanneer beide ouders drager zijn van een pathogene variant in het gen voor Tay-Sachs. Als een ouder de ziekteverwekkende variant aan zijn of haar kind doorgeeft, kan het kind de ziekte van Tay-Sachs krijgen. Een persoon met slechts één pathogene variant in het gen voor Tay-Sachs is gezond, maar wel een drager van de ziekte. Het dragerschapsrapport, zoals hieronder weergegeven, kan u informeren of het waarschijnlijk is dat u een drager bent van de ziekte van Tay-Sachs.

Dragerschapsrapport voor de ziekte van Tay-Sachs (klik om te vergroten)

MyHeritage heeft tijdens de lancering het toepassingsgebied van de dragerschapsrapporten bewust beperkt, omdat ons wetenschapsteam zeer streng valideert om fout-positieve en fout-negatieve resultaten te beperken. Een groot aantal rapporten was nog niet klaar om te worden gelanceerd en we waren niet bereid om het onderzoek af te raffelen om een grotere aankondiging te kunnen doen. We zullen deze aanvullende dragerschapsrapporten geleidelijk vrijgeven, wanneer we ze hebben gevalideerd. De gebruikers hoeven zich niet opnieuw te testen om ze te ontvangen.

Bezoek onze overzichtspagina met aandoeningen voor een volledige lijst met dragerschapsrapporten die momenteel door onze test worden ondersteund.

MyHeritage DNA Gezondheid bestellen

MyHeritage DNA Gezondheid kost € 199 plus verzendkosten.

Klanten die de MyHeritage DNA-test  (zonder Gezondheid) hebben uitgevoerd kunnen upgraden om de gezondheidsrapporten te ontvangen, zonder dat ze hun DNA opnieuw hoeven te testen. De upgrade kost € 120.

In sommige landen moeten er nog belastingen bij deze prijzen worden opgeteld. In Europa en andere landen kunnen de prijzen verschillen en worden ze in de lokale valuta vermeld.

 MyHeritage DNA Gezondheid bestellen

Upgraden naar Gezondheid (voor bestaande MyHeritage DNA-gebruikers)

Gezondheid-abonnement

We bieden ook een Gezondheid-abonnement, als optionele toevoeging voor de testkit. Voor € 99 per jaar ontvangt u toegang tot alle nieuwe gezondheidsrapporten die worden vrijgegeven, zonder de noodzaak om uw DNA opnieuw te testen. Het Gezondheid-abonnement geeft u bovendien toegang tot al onze geavanceerde genealogische DNA-functies, waarvoor eerder een abonnement op de MyHeritage-website vereist was. (Te denken valt aan inzage in stambomen van DNA-matches, inzage in gedeelde matches en etniciteiten en de weergave van gedeelde voorouderlijke plaatsen.)

Als speciaal geschenk om de lancering te vieren, ontvangen klanten die MyHeritage DNA Gezondheid bestellen of een bestaande MyHeritage DNA-test upgraden om gezondheidsrapporten te ontvangen tijdelijk het Gezondheid-abonnement het eerste jaar gratis. Het Gezondheid-abonnement kan te allen tijde worden opgezegd.

Hoe u de test uitvoert

De nieuwe kit MyHeritage DNA Gezondheid wordt geleverd in een prachtige doos, dit keer met een mooi blauw design. Bestel het op onze website (of binnenkort via Amazon.com) en het zal naar uw adres worden verstuurd. Net als bij onze huidige DNA-test wordt het monster verzameld met een eenvoudig wangstrijkje. Het afnemen van een DNA-monster is heel gemakkelijk en er komt geen bloed of speeksel aan te pas. De test moet online worden geactiveerd en op dat moment moet u ook een gezondheidsvragenlijst invullen.

De testkit bevat aanwijzingen voor de activering en het afnemen van het DNA-monster. Het monster moet vervolgens naar ons laboratorium worden gestuurd. De nieuwe kit MyHeritage DNA Gezondheid bevat in plaats van een retourenvelop een stevig kartonnen retourdoosje. De voortgang van de testkit kan gedurende het hele proces op MyHeritage worden gevolgd. Als de resultaten bekend zijn, wordt de gebruiker uitgenodigd om ze op de MyHeritage-site te bekijken. De resultaten zijn te vinden in het nieuwe onderdeel “Gezondheid” van de website, waarover we in een aparte blogpost meer zullen vertellen.

Verwerkingstijd in het laboratorium

De verwerkingstijd van de monsters in het laboratorium zal ook voor de MyHeritage DNA-test Gezondheid, Afkomst en Verwantschap 3 tot 4 weken bedragen. Toch moeten de eerste klanten rekening houden met 4 tot 6 weken verwerkingstijd, aangezien dit een nieuw product is dat nieuwe procedures vereist. Als er bevindingen in de resultaten zijn die moeten worden gevalideerd met behulp van een sequentiereactie volgens de methode van Sanger, dan worden de betreffende gebruikers hiervan op de hoogte gesteld en laten de laboratoriumresultaten 2 weken langer op zich wachten.

MyHeritage DNA-klanten die upgraden naar Gezondheid ontvangen de gezondheidsrapporten binnen enkele dagen, als hun genealogische DNA-test op de GSA-chip is verwerkt. (Dat wil zeggen, als zij hun DNA-resultaten in april 2019 of later hebben ontvangen.) Klanten die MyHeritage DNA willen upgraden naar Gezondheid en die zijn getest met de voormalige Omni-chip (en dus hun resultaten in maart 2019 of eerder hebben ontvangen) zullen 3 tot 4 weken moeten wachten, omdat hun DNA-monster opnieuw moet worden verwerkt op de nieuwe GSA-chip (wat MyHeritage op eigen kosten zal doen). De eerste klanten die een upgrade uitvoeren, moeten echter ook rekening houden met 4 tot 6 weken verwerkingstijd. Ook klanten die upgraden, moeten de gezondheidsvragenlijst invullen en voor hen geldt ook 2 weken extra verwerkingstijd in het geval een Sanger-sequentiereactie vereist is.

Beschikbaarheid

MyHeritage DNA Gezondheid is beschikbaar voor consumenten van 18 jaar en ouder. U kunt de test bestellen als een geschenk voor iemand anders, maar houd er rekening mee dat u, in tegenstelling tot genealogische DNA-resultaten, de gezondheidsresultaten voor iemand anders niet mag beheren. Alleen de persoon die wordt getest, ontvangt inzage in de gezondheidsrapporten en niemand anders.

MyHeritage DNA Gezondheid is wereldwijd beschikbaar, met uitzondering van een paar landen die geen gezondheidsgerelateerde genetische tests voor consumenten toestaan.

Gezondheidsonderzoek combineren met familiehistorisch onderzoek

Sommige gebruikers zullen zich afvragen of de ontwikkeling van de nieuwe DNA-gezondheidstest betekent dat MyHeritage van koers verandert of minder in genealogie gaat investeren. Het tegendeel is waar. Als genealogiebedrijf geloven wij dat onderzoek naar de familiegeschiedenis en inzicht in de persoonlijke gezondheid hand in hand gaan.

Een deel van iemands gezondheidsgeschiedenis is erfelijk. Dat deel is bepaald door de genen die we van onze ouders hebben overgeërfd en die zij weer van hun ouders hebben doorgekregen, enzovoorts.

De ontdekkingen die u met behulp van uw MyHeritage DNA-resultaten kunt doen, zijn nog nuttiger als er een stamboom aan die resultaten is gekoppeld. U ontvangt nu zowel meer inzicht in uw DNA-matches als in uw gezondheid. Als u uw familiegeschiedenis kent, dan kunt u uw gezondheid binnen een bredere familiecontext plaatsen, in plaats van alleen te kijken naar de gezondheid van één individu.

We hebben al genealogische DNA-resultaten in stambomen geïntegreerd en hopen in de toekomst ook gezondheidsinzichten in de stambomen te integreren. Dit zal van groot voordeel zijn voor onze gebruikers die stambomen hebben. Die krijgen meer inzicht in de impact van erfelijke aandoeningen op hun familie in de loop der tijd en kunnen vaststellen of ze bepaalde aandoeningen hebben overgeërfd.

Veelgestelde vragen. Hieronder vindt u antwoorden op enkele belangrijke vragen over het nieuwe product:

In welk opzicht verschilt uw nieuwe gezondheidsproduct van 23andMe?
MyHeritage is uniek in het verstrekken van polygene risicorapporten voor hart- en vaatziekten en borstkanker. MyHeritage dekt ook meer BRCA-varianten.

In de Verenigde Staten biedt MyHeritage standaard medisch toezicht en (indien nodig) genetisch advies, terwijl 23andMe dat niet doet. Buiten de VS heeft MyHeritage een veel groter internationaal bereik en is het product in vele talen beschikbaar, terwijl 23andMe alleen in het Engels beschikbaar is.

MyHeritage biedt integratie met stambomen en een rijk platform met bijna 10 miljard historische gegevens. Bij 23andMe is daar geen sprake van.

De DNA-gezondheidstests van beide bedrijven bevatten genealogische functies, zoals DNA-matching en etniciteitsschattingen. MyHeritage biedt echter meer waarde aan genealogen dankzij de geboden integratie met stambomen en historische gegevens. Wij bieden bijvoorbeeld AutoClustering en de Theory of Family Relativity™ (waarin wordt uitgelegd hoe DNA-matches met elkaar verwant zijn). Dat is functionaliteit die 23andMe niet heeft. Bij ons zijn gebruikers in staat om de stambomen van hun DNA-matches te bekijken, evenals gedeelde voorouderlijke familienamen en plaatsen etc. Deze functies ontbreken bij 23andMe. Omdat MyHeritage een genealogiebedrijf is, zijn mensen met wie u een DNA-match hebt op MyHeritage veel responsiever en welwillender dan op 23andMe.

Tot slot, MyHeritage heeft als het gaat om privacy nooit gebruikersgegevens verkocht en heeft beloofd dit nooit te zullen doen zonder de expliciete geïnformeerde toestemming van de gebruiker. Bovendien heeft MyHeritage zich gecommitteerd om onder geen beding gebruikersgegevens met verzekeringsmaatschappijen te delen.

Ik heb al een gezondheidsgerelateerde DNA-test gedaan, zoals 23andMe. Moet ik me bij u opnieuw laten testen?
Ja, dit is aan te raden om een second opinion te krijgen en om te profiteren van gezondheidsrapporten en inzichten die alleen MyHeritage biedt.

Kan ik DNA-testresultaten van een ander bedrijf uploaden om gezondheidsrapporten van MyHeritage te ontvangen?
Nee. Door het uploaden van gegevens van andere aanbieders ontvangt u de genealogische voordelen van MyHeritage DNA (matching en etniciteitsschattingen), maar geen gezondheidsrapporten. Om de MyHeritage DNA-gezondheidsrapporten te ontvangen, moet u MyHeritage DNA Gezondheid bestellen. Als u in het verleden de MyHeritage-testkit hebt gekocht, dan kunt u naar Gezondheid upgraden.

Moeten andere familieleden ook worden getest?
Het is aan te bevelen dat meer familieleden zich laten testen. Alle familieleden dragen unieke stukken DNA die samen het verhaal van uw familie kunnen ontsluiten. Vanuit genealogisch oogpunt is het testen van ouders, broers en zussen, neven en nichten en andere familieleden zeer nuttig om meer familieleden te ontdekken en om meer te weten te komen over uw eigen matches.

Vanuit gezondheidsoogpunt kunnen uw resultaten u waardevolle inzichten verschaffen en kunnen ze ook informatie bevatten die relevant is voor andere familieleden. Het testen van andere familieleden kan helpen om hun genetische risico’s te verduidelijken en kan nuttig zijn bij het verkrijgen van een vollediger beeld van de gezondheid in uw familie. In de toekomst kan het testen van meer familieleden de genetische risicoberekeningen voor elk individu in de familie verbeteren, maar die functionaliteit is in de eerste release niet beschikbaar.

Alle familieleden die een DNA-test willen doen, zullen apart moeten worden getest om inzicht in hun genetische risico te verkrijgen. U kunt meerdere kits van MyHeritage DNA Gezondheid bestellen, maar ieder familielid moet een eigen account aanmaken en zijn of haar eigen testkit activeren. U mag de MyHeritage DNA-test Gezondheid, Afkomst en Verwantschap van iemand anders niet activeren of beheren, om ieders privacy te waarborgen.

Kan ik een DNA-gezondheidstest voor mijn minderjarige kind bestellen?
Nee. Mensen onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor de gezondheidstest.

Hoe kan ik gezondheidsrapporten ontvangen als ik al een MyHeritage DNA-klant ben?
Klanten die al een MyHeritage DNA-test voor genealogie hebben gedaan, kunnen de MyHeritage DNA-gezondheidsupgrade voor € 120 kopen. Nadat u de upgrade online hebt aangeschaft, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de gezondheidsgeschiedenis van uzelf en uw familie. Vervolgens zal uw bestaande DNA-monster opnieuw in ons laboratorium worden geanalyseerd en ontvangt u uw gezondheidsrapporten. Er is geen nieuw wattenstaafje of nieuwe DNA-testkit nodig. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht zodra uw gezondheidsrapporten klaar zijn.

Ik beheer MyHeritage DNA van enkele familieleden. Kan ik een gezondheidsupgrade voor deze testkits kopen?
Nog niet. Binnenkort zult u uw familieleden naar Gezondheid kunnen upgraden, maar houd er rekening mee dat zij als enigen toegang hebben tot hun gezondheidsresultaten.

Genereren jullie gezondheidsresultaten als ik MyHeritage DNA (zonder Gezondheid) bestel?
Nee. Dat wordt alleen gedaan als u een bestaande MyHeritage DNA-test Afkomst en Verwantschap upgradet naar Gezondheid of als u de nieuwe MyHeritage DNA-test Gezondheid, Afkomst en Verwantschap koopt.

Brengt dit nieuwe product met zich mee dat MyHeritage mijn DNA-gegevens zal doorverkopen aan allerlei farmaceutische bedrijven?
MyHeritage zal nooit gegevens verkopen of in licentie geven zonder de uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

Ik heb gehoord dat de etniciteitsschattingen van MyHeritage niet erg nauwkeurig zijn. Betekent dit dat de gezondheidsresultaten onnauwkeurig zijn?
Nee. De etniciteitsschattingen zijn slechts schattingen. Ze zijn gebaseerd op een panel van andere gebruikers en veel statistische gegevens. Daarentegen is de analyse van de gezondheidsresultaten gebaseerd op grondig wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met een sequentieanalyse om fout-positieve resultaten te voorkomen.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb
Voor vragen over de MyHeritage DNA Gezondheid, kunt u contact opnemen met het supportteam van MyHeritage. Ga daarvoor naar ons Help Centrum of bel gratis +31 (0)800 24 00013.

Belangrijke opmerkingen

MyHeritage DNA Gezondheid is geen diagnostische test en de resultaten dekken mogelijk niet alle varianten van een bepaalde aandoening.

Het nieuwe gezondheidsproduct is niet bedoeld om zelfstandig een diagnose te stellen, een ziekte of aandoening te voorkomen of te behandelen of om gebruikers informatie te verstrekken over hun huidige gezondheidstoestand bij het ontbreken van medische en klinische informatie. Het product is ook niet bedoeld voor het nemen van medische beslissingen, waaronder het voorschrijven of doseren van geneesmiddelen. Het is mogelijk dat gebruikers verdere diensten van hun arts, een genetisch specialist of andere zorgverlener nodig hebben om diagnostische resultaten te verkrijgen met betrekking tot de aandoeningen of ziekten die in de DNA-gezondheidsrapporten van MyHeritage worden vermeld. De gezondheidsrapporten geven informatie over genetische risico’s op basis van de beoordeling van specifieke genetische varianten, maar bevatten geen informatie over het volledige genetische profiel van de gebruikers. De gezondheidsrapporten detecteren niet alle genetische varianten die verband houden met een bepaalde ziekte en het ontbreken van een geteste variant sluit de aanwezigheid van andere genetische varianten die verband kunnen houden met de ziekte niet uit. Voor de meeste ziekten zijn de momenteel bekende genen slechts verantwoordelijk voor een deel van het totale risico. Andere factoren zoals omgeving en leefstijl kunnen van invloed zijn op het risico op het ontwikkelen van een bepaalde ziekte en kunnen, afhankelijk van de aandoening, meer relevante voorspellers zijn. Als de gegevens van een gebruiker erop wijzen dat de gebruiker geen verhoogd genetisch risico heeft voor een ziekte of aandoening, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een garantie dat de gebruiker gevrijwaard is voor het ontwikkelen van de ziekte of aandoening. Het omgekeerde is ook waar: als de gegevens van een gebruiker erop wijzen dat de gebruiker een verhoogd genetisch risico op een ziekte of aandoening heeft, betekent dit niet dat de gebruiker de ziekte of aandoening definitief zal ontwikkelen. De bevindingen in de gezondheidsrapporten moeten worden bevestigd en aangevuld met aanvullende medische en klinische testen, zoals aanbevolen door de zorgverlener van de gebruiker.

Bepaalde aandoeningen kunnen niet in de gezondheidsrapporten van de gebruiker zijn opgenomen op basis van de etniciteit van de gebruiker of de gezondheidsgeschiedenis van de persoon of de familie. Aangezien in deze test slechts enkele varianten van een aandoening worden geanalyseerd, kan de gezondheidsgeschiedenis van een persoon of familie grondiger testen rechtvaardigen. Als bepaalde rapporten niet zijn opgenomen of de gebruiker een familiegeschiedenis heeft van een of meer van de aandoeningen waarop wij testen, dat dient de gebruiker contact op te nemen met een genetisch specialist of arts om meer onderzoek, screening en/of evaluatie te bespreken.

Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.

Conclusie

Met de introductie van MyHeritage DNA Gezondheid is MyHeritage nu de enige dienst in zijn soort die gebruikers helpt hun leven te verrijken en inzicht te krijgen in hun verleden, heden en toekomst. Onze producten bieden gebruikers de mogelijkheid om hun familiegeschiedenis en etnische afkomst te ontdekken, verwanten te vinden door middel van gedeeld DNA en waardevolle inzichten te verkrijgen, die van invloed kunnen zijn op hun toekomstige welzijn.

MyHeritage DNA Gezondheid bestellen

MyHeritage DNA Gezondheid biedt tijdens de introductie al een uitgebreide reeks gezondheidsrapporten, die snel in aantal en reikwijdte zal groeien. We werken nu al aan de volgende serie rapporten voor nieuwe aandoeningen, die een toegevoegde waarde zullen hebben voor alle gebruikers die meer willen weten over hoe hun genen hun gezondheid kunnen beïnvloeden.

We kijken ernaar uit om onze gebruikers meer inzicht in hun gezondheid te bieden en hen aan te zetten tot positieve veranderingen in hun leven, hun toekomst en de toekomst van hun familie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd