Acht personen wiens leeftijd geen obstakel was om de wereld te veranderen

Reacties

Op 10 december jl. werd de Finse Sanna Marin de jongste dienende premier ter wereld. Ze is pas 34 jaar oud.

Sanna’s politieke carrière begon in 2012 toen ze op 27-jarige leeftijd werd gekozen in de gemeenteraad van Tempere. Ze werd op 30-jarige leeftijd in het Finse parlement verkozen en in juni vorig jaar werd ze minister van Transport en Communicatie. Haar partij heeft haar deze maand benoemd als opvolger van Antti Rinne als premier.

Het is een hele prestatie en we wensen haar veel succes in haar nieuwe rol!

Ter ere van ons vieren we Sanna graag samen met zeven andere persoen die hun leeftijd (jong of oud) niet hebben verhinderd om de wereld te veranderen.

2. Malala Yousafzei

Malala Yousafzai was born in Pakistan to a family that ran a chain of schools in the region where they lived. When the Taliban took over in 2009, Malala began blogging for BBC Urdu about life under the regime, advocating for women’s rights and especially education for girls. She was only 11 at the time.
Malala continued to speak out against the extremist Taliban regime throughout her teens. When she was 15, she survived an assassination attempt and relocated to the U.K., where she went on to co-found the Malala Fund: an organization that fights for girls’ education all over the world. In 2014, she became the youngest ever laureate of the Nobel Peace Prize when the prize was granted to both her and Kailash Satyarthi of India. She was 17 at the time.

Malala Yousafzai werd geboren in Pakistan in een gezin dat een keten van scholen runde in de regio waar ze woonden. Toen de Taliban het in 2009 overnam, begon Malala te bloggen voor BBC Urdu over het leven onder het regime, waarin werd gepleit voor de rechten van vrouwen en in het bijzonder onderwijs voor meisjes. Ze was toen pas 11 jaar jong. Malala bleef zich tijdens haar tienerjaren uitspreken tegen het extremistische Taliban-regime. Toen ze 15 was, overleefde ze een moordaanslag en verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze samen het Malala-fonds oprichtte: een organisatie die vecht voor meisjeseducatie over de hele wereld. In 2014 werd ze de jongste laureaat ooit van de Nobelprijs voor de vrede toen de prijs werd toegekend aan zowel haar als Kailash Satyarthi uit India. Ze was toen 17.

Wereldwijd gewoon bekend als Malala, is ze een inspiratie en gids voor meisjes overal ter wereld.

3. Michael Kearney

Michael Kearney, born in the U.S. in 1984, was the youngest person ever to graduate college: he received a bachelor’s degree in anthropology from the University of South Alabama at the tender age of 10. Michael also held the record for the youngest person to receive a postgraduate degree at age 14 — until Tathagat Avatar Tulsi from India received his M.Sc. at the age of 12 in 1999.

Michael Kearney, geboren in de Verenigde Staten in 1984, was de jongste persoon ooit die afstudeerde: hij behaalde een bachelor’s degree in antropologie aan de University of South Alabama op de leeftijd van 10 jaar. Michael hield ook het record voor de jongste persoon om een post-graduat4e te ontvangen  op 14-jarige leeftijd – totdat Tathagat Avatar Tulsi uit India in 1999 zijn M.Sc. behaalde op de leeftijd van 12 jaar.

4. Nola Ochs

On the other end of the spectrum is Nola Ochs, who became the world’s oldest college graduate in May 2007 at the age of 95. Nola took her first college class at Fort Hays State University (then called Kansas State College) in 1930 but put her education on pause to raise her 4 sons. When her husband passed away in 1972, Nola decided to continue taking classes at Dodge City Community College, and after years of taking occasional courses, she realized she was only 30 hours shy of a degree. So in 2006 she moved to a Fort Hays State University apartment and the following year completed a general studies degree.

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Nola Ochs, die op 95-jarige leeftijd in mei 2007 ’s werelds oudste universiteitsstudent werd. Nola volgde haar eerste universiteitsopleiding aan de Fort Hays State University (toen Kansas State College genoemd) in 1930, maar zette haar opleiding op pauze om haar 4 zonen op te voeden. Toen haar man in 1972 overleed, besloot Nola door te gaan met lessen volgen aan het Dodge City Community College. Uiteindelijk behaalde ze een graad in algemene studies.

Daarmee stopte ze niet: in mei 2010 behaalde Nola haar master in Liberal Studies aan de FHSU en werd ze de oudste persoon die op 98-jarige leeftijd een diploma behaalde.

Al met al kostte het Nola 77 jaar om haar eerste universitaire graad te behalen. Haar verhaal laat zien dat het nooit te laat is!

5. Fu Mingxia

Fu Mingxia werd geboren in Wuhan, Hubei, China, in 1978 en begon op 5-jarige leeftijd met gymnastiek. Hoewel ze zeer getalenteerd was, besloten haar coaches dat ze de flexibiliteit voor gymnastiek miste en in plaats daarvan begon ze te trainen in duiken – hoewel , toen ze slechts 7 jaar oud was, wist ze nog niet eens hoe ze moest zwemmen.

Tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 pakte ze de gouden medaille en was daarmee de jongste olympische gouden medaillewinnaar. Ze zal die titel waarschijnlijk voor altijd houden, omdat de Olympische commissie als resultaat van haar overwinning een regel heeft opgesteld dat je 14 jaar of ouder moet zijn om aan de Olympische Spelen deel te nemen.

6. Oscar Swahn

Als Fu Mingxia de jongste persoon was die ooit een gouden medaille won, wie was dan de oudste? Dat zou de Zweedse schutter Oscar Swahn zijn, die op 64-jarige leeftijd in 1912 een gouden medaille won. Oscar nam ook deel aan de Spelen van 1920 en verdiende de titel van oudste deelnemer ooit aan de Olympische Spelen – en een zilveren medaille om op te starten, die maakte hem ook de oudste Olympische medaillewinnaar ooit. Hij was toen 72.

7. Shirley Temple

Shirley Temple began her film career at the tender age of 3, when she was discovered by Charles Lamont, casting director for Educational Pictures. She starred in her first full-length movie when she was 5, and the movie was an international success. The following year, a special category of Academy Award was created specifically in her honor: the Juvenile Award. She was 6 years old upon receiving it, making her the youngest-ever recipient of an Academy Award.

Shirley Temple begon haar filmcarrière op de zeer jonge leeftijd van 3 jaar, toen ze werd ontdekt door Charles Lamont, casting director voor Educational Pictures. Ze acteerde in haar eerste lange speelfilm toen ze 5 was, en de film was een internationaal succes. Het jaar daarop werd speciaal voor haar een aparte categorie Academy Award gecreëerd: de Juvenile Award. Ze was 6 jaar jong toen ze deze ontving en was daarmee de jongste ontvanger ooit van een Academy Award.

8. Doge Enrico Dandalo

Enrico Dandalo inherited the position of Doge, or leader, of the Republic of Venice in 1192 when his father finally died. Enrico was 85 years old at the time, and proved a surprisingly ambitious and energetic leader for someone of such advanced age. When he was in his 90s, he launched the Fourth Crusade with the goal of conquering Muslim Egypt — and led the mission himself, charging together with his troops in the battlefield. All this despite the fact that he’d been blind since he was in his 60s. He died in Constantinople in 1205 at the age of 98.

Enrico Dandalo erfde de positie als leider van de Republiek Venetië in 1192 toen zijn vader stierf. Enrico was toen 85 jaar oud en bleek een verrassend ambitieuze en energieke leider voor iemand van zo’n hoge leeftijd. Toen hij in zijn 90’er jaren was, lanceerde hij de vierde kruistocht met het doel om Egypte te veroveren – en leidde hij de missie zelf, samen met zijn troepen op het slagveld. Dit alles ondanks het feit dat hij blind was sinds zijn 60e jaar. Hij stierf in Constantinople in 1205 op 98-jarige leeftijd.

Nooit te vroeg, nooit te laat

Deze inspirerende personen van alle leeftijden leren ons dat leeftijd geen excuus is: het is nooit te vroeg of te laat om je doelen na te streven!

Zijn er mensen in uw familie die hun opmerkelijke leeftijd niet in de weg hebben laten staan? We horen het graag in de reacties.

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd