De traditie van Pinksteren in in Hudson Valley

De traditie van Pinksteren in in Hudson Valley

Onze gedeelde geschiedenis met de Verenigde Staten begon in 1609. De Engelse zeevaarder Henry Hudson voer in dienst van de VOC een Amerikaanse rivier op die later naar hem werd vernoemd. De gezochte alternatieve route naar Azië vond hij niet. Wel trof hij vruchtbaar land aan met mogelijkheden voor handel. Deze verkenningstocht legde de basis voor een handelspost die in de eerste helft van de 17e eeuw uitgroeide tot de kolonie Nieuw-Nederland, met als belangrijkste stad Nieuw-Amsterdam. De Engelsen noemden Nieuw-Amsterdam later New York. De Nederlanders namen veel van hun gewoontes mee naar het nieuwe land, waaronder Pinksteren.

Nederlandse traditie

De feestdag werd in de jaren 1620 door Nederlandse kolonisten naar de Verenigde Staten gebracht. Het floreerde in de gebieden met de zwaarste Nederlandse nederzettingen: de Hudson Valley, het noorden van New Jersey en het westen van Long Island. Dezelfde gebieden hadden ook aanzienlijke populaties tot slaaf gemaakte Afrikanen vanaf de jaren 1600 tot de emancipatie in New York in 1827. Voor de tot slaaf gemaakte mensen bood het jaar weinig vakanties of pauzes van vervelend en vaak slopend werk. Vooral voor de plattelandsgevangenen, die vaak geïsoleerd waren van grotere Afrikaanse gemeenschappen, werd Pinkster de belangrijkste dag van het jaar.

Ondanks dat de feestdag Pinksteren van Nederlandse afkomst is, waren Afrikanen in New York en New Jersey zo succesvol in het integreren van hun eigen culturen in de viering van Pinkster dat het in het begin van de 19e eeuw eigenlijk werd beschouwd als een Afrikaans-Amerikaanse feestdag.

Families die slaven hielden, verleenden vrije tijd aan de gevangen mannen en vrouwen. De Pinkstervakantie bood tot slaaf gemaakte Afrikanen de mogelijkheid om zich te herenigen met geliefden en familieleden die vaak ver weg woonden. Velen reisden van het platteland naar New York City, met zijn aanzienlijk grotere populatie van zowel vrije als tot slaaf gemaakte Afrikanen. Tegen het midden van de 18e eeuw trokken markten in New York en Brooklyn grote bijeenkomsten aan in de tijd van Pinkster. Tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen verkochten op deze markten artikelen als bessen, kruiden, dranken en oesters en gebruikten op hun beurt het verdiende geld om deel te nemen aan de Pinksterviering.

Pinksteren wordt een Afro-Amerikaanse feestdag

Pinksteren bereikte een hoogtepunt als feestdag voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap Albany in de periode tussen 1790 en 1810. In de weken voorafgaand aan de vakantie werden tijdelijke onderkomens, geweven van borstel en duidelijk gebaseerd op Afrikaanse vormen, opgesteld aan drie zijden van een vierkant bij de top van “Pinkster Hill” (de huidige locatie van het New York State Capitol). Gedurende deze jaren werd Pinkster altijd voorgezet door koning Charles. Hij was in Angola geboren en groeide uit tot een figuur van grote lokale bekendheid en met vooraanstaande positie binnen de Afrikaanse gemeenschap van Albany.

Hereniging met familie

Pinksteren had door de jaren heen een verschillende betekenis voor verschillende mensen. Voor Nederlandse feestvierders was Pinksteren een religieuze feestdag, een onderbreking van het werk en een gelegenheid voor een bezoek. Voor tot slaaf gemaakte mensen die zich op het platteland of op stedelijke markten verzamelden, was de vakantie dit alles en meer. Afrikaanse mannen en vrouwen genoten tijdelijke onafhankelijkheid, verdienden geld en kochten en verkochten goederen. Wat nog belangrijker was: Pinkster betekende de mogelijkheid om zich te herenigen met familie en geliefden en de kans om Afrikaanse tradities te behouden, opnieuw vorm te geven en uit te drukken – ondanks de grote beperkingen van slavernij.

Wilt u meer weten over de historie van Pinksteren? Neem eens een kijkje in de collectie historische kranten op MyHeritage en laat ons weten wat u heeft gevonden!