Internationale Vrouwendag met quotes van tien inspirerende vrouwen

Internationale Vrouwendag met quotes van tien inspirerende vrouwen

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Er is geen beter moment om een ode te brengen aan enkele inspirerende vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis die hebben gestreden voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Hieronder belichten we de quotes van tien historische vrouwen, die ons tot de dag van vandaag inspireren met hun moed, vastberadenheid en leiderschap.

Belle van Zuylen (1740-1805)
Belle van Zuylen was een schrijfster, filosofe en feministe uit de 18e eeuw. Ze stond bekend om haar kritiek op de sociale normen van haar tijd en haar pleidooi voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Haar beroemde uitspraak “Gelijkheid is de ziel van vrijheid; er bestaat geen vrijheid zonder gelijkheid” blijft tot op de dag van vandaag relevant.

Suze Groeneweg (1875-1940)
Suze Groeneweg was de eerste vrouwelijke parlementariër in Nederland en een belangrijke voorvechter van vrouwenkiesrecht. Haar inspirerende uitspraak “Ik ben altijd bereid om in de strijd te gaan voor iets wat mij rechtvaardig lijkt” laat zien hoe vastberaden ze was in haar streven naar gelijkheid.

Els Borst (1932-2014)
Els Borst was arts en politica die vocht voor vrouwenrechten en gezondheidszorg. Als minister van Volksgezondheid introduceerde ze de euthanasiewet en maakte ze zich sterk voor seksuele gezondheidszorg. Haar woorden “Als je de wereld wilt verbeteren, begin dan bij de gezondheidszorg” herinneren ons eraan hoe belangrijk het is om te investeren in gezondheid.

Truus Menger-Oversteegen (1923-2016)
Truus Menger-Oversteegen was een verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en een fervent voorstander van pacifisme en vrede. Haar uitspraak “Ik heb nooit geloofd dat je met geweld iets kunt  bereiken” is een inspiratie voor ons allemaal om te blijven streven naar vreedzame oplossingen voor conflicten.

Johanna Westerdijk (1883-1961)
Johanna Westerdijk was een botanicus en de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Ze was ook een pionier op het gebied van plantenziektenkunde en ontwikkelde de eerste effectieve behandeling tegen een schimmelziekte die tulpen aantastte. Haar woorden “We moeten altijd blijven onderzoeken en experimenteren” zijn een aanmoediging voor iedereen die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor alle anderen om een onderzoekende geest te koesteren.

Maria Montessori (1870-1952)
Maria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoog die een revolutionaire onderwijsfilosofie ontwikkelde die gericht was op het stimuleren van de creativiteit en onafhankelijkheid van kinderen. Haar uitspraak “Leer de kinderen de natuur liefhebben en ze zullen haar beschermen” herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om kinderen te leren om zorgzaam om te gaan met de natuur.

Johanna Naber (1859-1941)
Johanna Naber was een historica en vrouwenrechtenactiviste die zich inzette voor de positie van vrouwen in de samenleving. Ze was een van de eerste vrouwen die zich serieus bezighield met historisch onderzoek naar de positie van vrouwen in Nederland, en schreef verschillende boeken en artikelen over dit onderwerp. Naber was ook actief in de vrouwenbeweging en zette zich in voor vrouwenkiesrecht en betere arbeidsomstandigheden voor vrouwen. Haar woorden “De strijd voor gelijke rechten is een strijd die elke vrouw moet voeren” benadrukken hoe belangrijk het is voor vrouwen om op te komen voor hun rechten en positie in de samenleving.

Wilhelmina Drucker (1847-1925)
Wilhelmina Drucker was een vrouwenrechtenactiviste die zich inzette voor vrouwenkiesrecht, gelijke beloning en betere arbeidsomstandigheden. Haar woorden “De vrijheid om te werken en de vrijheid om te stemmen zijn de grootste rechten van de mens” benadrukken hoe belangrijk het is om te streven naar (economische) gelijkheid en democratie voor iedereen.

Tineke Schilthuis (1921-1996)
Tineke Schilthuis was een fysica en een pionier op het gebied van nucleaire geneeskunde. Ze ontwikkelde nieuwe technieken voor medische beeldvorming en zette zich in voor de toepassing van nucleaire technologie in de gezondheidszorg. Haar uitspraak “We moeten blijven innoveren en de grenzen verleggen om de gezondheid van de mensheid te verbeteren” is een inspiratie voor iedereen die zich inzet voor medisch onderzoek.

Ayaan Hirsi Ali (1969- )
Ayaan Hirsi Ali is een schrijfster, politica en vrouwenrechtenactiviste die zich inzet voor de rechten van vrouwen in de islamitische wereld. Ze heeft zich sterk uitgesproken tegen gedwongen huwelijken, vrouwenbesnijdenis en andere vormen van onderdrukking van vrouwen. Haar woorden “Het is tijd om vrouwen hun waardigheid en vrijheid terug te geven” zijn een oproep tot actie voor ons allemaal.

Deze 10 inspirerende vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis hebben ons veel geleerd over leiderschap, vastberadenheid en moed. Hun woorden blijven tot op de dag van vandaag relevant en inspirerend voor ons allemaal. Ze herinneren ons eraan dat we kunnen streven naar een betere wereld voor zowel vrouwen als mannen, voor nu en voor de toekomst.