Introductie Kleurcodering voor stambomen

Introductie Kleurcodering voor stambomen

Het toevoegen van kleurcodering aan uw stamboom kan het navigeren vergemakkelijken. Bij MyHeritage implementeerden we eerder kleurcodering in de waaierweergave van de stamboom, evenals in de Stamboom Tijdlijn. Vandaag kondigen we met plezier de toevoeging aan van kleurcodering voor stambomen in de twee hoofdweergaven van de stamboom: Familieweergave en Stamboomweergave. Deze toevoeging is visueel aantrekkelijk én maakt het ongelooflijk gemakkelijk om uw stamboom in één oogopslag te begrijpen.

We hebben ook verschillende nieuwe productverbeteringen aangebracht om u te helpen de relaties in een stamboom beter te begrijpen. Deze omvatten de toevoeging van een pictogram dat een bloedverwantschap aangeeft in het linker profielpaneel, en de mogelijkheid om de verwantschap en het verwantschapsdiagram te bekijken in stambomen waarvan u geen lid bent. We hebben ook kleurcodering toegevoegd bij het bekijken van de stamboom van een Smart Match of DNA match, zodat u beter kunt begrijpen hoe u mogelijk verwant bent aan de sitebeheerder of DNA match.

Hoe werkt kleurcodering

Kleurcodering geeft elke tak van de stamboom in een andere kleur weer door alle directe voorouders in een bepaalde tak een bepaalde kleur te geven. Directe voorouders aan de kant van uw grootvader van vaderskant zijn blauw gekleurd, de kant van uw grootmoeder van vaderskant is groen, de kant van uw grootvader van moederskant is rood en de kant van uw grootmoeder van moederskant is geel. Uw nakomelingen, als u die heeft, verschijnen in paars. Als onderdeel van deze product-update hebben we de volgorde van de kleuren in de waaierweergave en de Stamboom Tijdlijn gewijzigd om hetzelfde patroon van blauw-groen-rood-geel te volgen. Daardoor is het gebruik van kleurcodering consistent op de hele website en in lijn met wat gebruikelijk is in de genealogie.

Zodra kleurcodering is ingeschakeld voor Familieweergave of Stamboomweergave, wordt deze toegepast op de stamboom waarmee u verbonden bent, in alle familiesites van uw MyHeritage-account. Kleurcodering is automatisch – er is geen handmatig werk nodig om de takken van een stamboom een kleurcode te geven (maar de kleuren kunnen niet worden aangepast). Kleurcodering is beschikbaar op de MyHeritage-website wanneer u deze bezoekt met een desktopbrowser of een mobiele webbrowser. Het zal later worden toegevoegd aan de stamboom op de MyHeritage mobiele app.

Kleurcodering in familieweergave

Dit is hoe de familieweergave eruit ziet, zonder kleurcodering:

Family view without color coding


VOOR: Familieweergave zonder kleurcodering (klik om te vergroten)

Bij het bekijken van de stamboom in de familieweergave zal eenmalig een nieuwe pop-up verschijnen, waarin kleurcodering wordt geïntroduceerd. De pop-up bevat een handige legenda, die beschrijft welke kleur is toegewezen aan elke tak in de stamboom. Iedereen die wit is gemarkeerd, is noch een directe voorouder, noch een afstammeling. Kleurcodering moet worden ingeschakeld in de familieweergave door op het selectievakje onderaan de pop-up te klikken.

Color coding in family view

Familieweergave met kleurcodering inschakelen in de pop-up (klik om te vergroten)

Als u het vakje aanvinkt, wordt de pop-up gesloten en wordt de stamboomstructuur vernieuwd, die nu verschijnt met kleurcodering.

Family view with color coding

NA: Familieweergave met kleurcodering (klik om te vergroten)

U kunt de pop-up op elk moment opnieuw openen om kleurcodering in- of uit te schakelen, of om de legenda te bekijken, door op het palet-pictogram rechtsonder in het scherm te klikken.

palette icon for color coding

Palet pictogram om de pop-up voor kleurcodering te openen

Kleurcodering in stamboomweergave

Bij gebruik in Stamboomweergave is kleurcodering standaard automatisch ingeschakeld. Iedereen, behalve uzelf, verschijnt in een kleur, gebaseerd op de tak waartoe ze behoren in de stamboom.

Color coding in Pedigree view

Stamboomweergave met kleurcodering (klik om te vergroten)

Om de kleurcodering voor stamboomweergave uit te schakelen, klikt u op het palet-pictogram rechtsonder in het scherm en verwijdert u het vinkje uit het vakje onderaan de pop-up.

Pedigree view color coding pop-up

Stamboomweergave met kleurcodering inschakelen in de pop-up (klik om te vergroten)

Kleurcodering is afzonderlijk ingeschakeld voor Familieweergave en Stamboomweergave, zodat u deze in beide weergaven kunt gebruiken, in geen van beide weergaven of in slechts één weergave. Dit komt tegemoet aan de wens van sommige gebruikers om kleurcodering alleen in Stamboomweergave in te schakelen, maar niet in Familieweergave.

Kleurcodering op mobiele web

Wanneer u uw stamboom bekijkt met uw mobiele webbrowser, tikt u op het pictogram “Instellingen” in de rechterbovenhoek van het scherm.

Tree settings on mobile web

Toegang tot stamboom-instellingen op mobiele web (klik om te vergroten)

Klik op het selectievakje om kleurcodering in familieweergave in te schakelen.

Enabling color coding in Family view on mobile web

Kleurcodering inschakelen in familieweergave op mobiele web (klik om te vergroten)

De stamboom toont nu alle directe voorouders en nakomelingen met kleurcodering.

color-coded family view mobile web

Familieweergaven met kleurcodering op mobiele web (klik om te vergroten)

Stamboomweergave op mobiel internet heeft geen instellingenmenu, wat betekent dat kleurcodering voor die weergave voor alle gebruikers wordt weergegeven en momenteel niet kan worden uitgeschakeld op het mobiele web.

pedigree view mobile web

Stamboomweergave met kleurcodering op mobiele web (klik om te vergroten)

Nieuwe indicator voor bloedverwantschap

Als onderdeel van deze productverbetering hebben we een nieuwe indicator voor bloedverwantschap aan de stamboom toegevoegd. Wanneer u op het profiel van een bloedverwant in de stamboom klikt, ziet u een pictogram met twee druppels net onder hun naam in het linker profielpaneel, wat aangeeft dat deze persoon uw genetische familielid is.

Blood relative indication in the profile panel

Indicator bloedverwantschap in het profielpaneel (klik om te vergroten)

Stambomen bekijken van DNA matches

Een van de nuttigste toepassingen van kleurcodering voor stambomen en de indicatie voor bloedverwantschap, is dat ze kunnen helpen uw connectie met andere stambomen die u bekijkt, maar waar u geen lid van bent, beter te begrijpen, bijvoorbeeld bij het bekijken van de stamboom van een DNA match. Het bekijken van dergelijke stambomen kan vaak desoriënterend zijn, omdat u niet bekend bent met de personen in de stamboom, maar toch wilt begrijpen hoe ze verwant zijn aan uw DNA match en, in het verlengde daarvan, of ze genetisch verwant zijn aan u.

Om de stamboom van een DNA match te bekijken, opent u de pagina DNA matches door DNA > DNA matches in de navigatiebalk te selecteren en vervolgens op een DNA-matchkaart “Bekijk stamboom” te kiezen.

Viewing the tree of a DNA Match

Stamboom bekijken van een DNA match (klik om te vergroten)

Wanneer u de stamboom van een DNA-match bekijkt, is de gebruikte kleurcoderingsmethode dezelfde als in uw eigen stamboom, dat wil zeggen: voorouders en nakomelingen van de DNA-match verschijnen met kleuren.

Color-coded tree of a DNA Match

Stamboom met kleurcodering van een DNA match (klik om te vergroten)

Als u op de naam van een persoon in de stamboom van de match klikt, wordt het linkerprofielvenster geopend, waar we de indicator van bloedverwantschap en de relatie van de persoon met de DNA match hebben toegevoegd.

Relationship to a DNA Match, with the blood relative indication

Relatie tot een DNA Match, met indicator van bloedverwantschap (klik om te vergroten)

In 2021 hebben we een relatiediagram aan de hele website toegevoegd, zodat gebruikers snel hun relatie met een andere persoon in de stamboom kunnen visualiseren. We hebben nu het relatiediagram hier en in de scenario’s toegevoegd die we hieronder zullen noemen, zodat u gemakkelijk kunt zien hoe een persoon in de stamboom verwant is aan uw DNA match. Als u op de relatie klikt, die wordt onderstreept door een stippellijn, wordt het relatiediagram weergegeven met het exacte pad tussen deze persoon en uw DNA match.

Relationship diagram for a DNA Match

Relatiediagram voor een DNA match (klik om te vergroten)

Kleurcodering zal binnenkort ook worden toegevoegd aan de stamboomkaart op de ‘Bekijk DNA Match’ pagina.

Stambomen bekijken van uw Smart Matches™

Een andere handige toepassing van deze functies, komt naar voren bij het bekijken van de stamboom van een Smart Match™. Kleurcodering en de indicator voor bloedverwantschap verschijnen alleen als de sitebeheerder van de gematchte stamboom in die stamboom voorkomt. Als de sitebeheerder geen deel uitmaakt van een stamboom die hij of zij beheert, is kleurcodering niet beschikbaar.

Klik tijdens het bekijken van een Smart Match™ op “Beoordeel match”. Ga vervolgens met de muis over de naam van de Smart Match™ en klik op “Bekijken in stamboom”.

Viewing the family tree of a Smart Match™

Stamboom van een Smart Match™ bekijken (klik om te vergroten)

Als u op de link klikt, wordt de matchende boom geopend en worden kleurcoderingen weergegeven die betrekking hebben op de sitebeheerder. Om beter te begrijpen hoe deze match verband houdt met de sitebeheerder, klikt u op hun profielkaart in de boom om het linkerpaneel te openen. U kunt zien of dit een bloedverwant is van de sitebeheerder, evenals hun relatie.

Profile panel showing relationship to site manager

Profielpaneel toont relatie tot sitebeheerder (klik om te vergroten)

Als u op de relatie klikt, wordt het relatiediagram geopend, dat het exacte pad tussen de sitebeheerder en de Smart Match™ laat zien, net zoals we hierboven hebben laten zien voor een DNA match.

Stambomen bekijken van zoekresultaten

We hebben ook kleurcodering, de indicator voor bloedverwantschap en het relatiediagram toegevoegd bij het bekijken van stambomen van individuen die in stambomen zijn gevonden vanuit zoekresultaten in de database met historische records van MyHeritage.

Zodra u de persoon waarnaar u zoekt hebt gevonden, scrolt u omlaag naar de onderkant van de recordpagina en klikt u op “Bekijk het volledig profiel op deze site”.

Viewing a profile from a historical record

Een profiel bekijken vanuit een historisch record (klik om te vergroten)

Klik op de profielpagina op “Bekijk in de stamboom” om deze persoon in de stamboom te zien.

Profile page in the family site

Profielpagina in de familiesite (klik om te vergroten)

De verwantschap wordt getoond op het linkerpaneel, samen met de aanduiding dat deze persoon een bloedverwant is van de sitebeheerder, in dit geval hun betovergrootmoeder. De gele kleur geeft aan dat deze persoon een voorouder is van de sitebeheerder, van de kant van grootmoeder aan moeders kant.

Profile panel with relationship

Profielpaneel toont de relatie met de sitebeheerder (klik om te vergroten)

Net als in het geval van een Smart Match™, wordt door op de relatie te klikken het relatiediagram weergegeven met het exacte pad tussen deze persoon en de sitebeheerder.

Tot slot

Bij MyHeritage bedenken we voortdurend nieuwe manieren om uw onderzoek naar familiegeschiedenis te vereenvoudigen. Een belangrijke manier om dit te doen is door de relaties in uw stamboom begrijpelijker te maken. Dit was ons belangrijkste doel bij het toevoegen van kleurcodering, de indicator van bloedverwantschap en de aanvullende verbeteringen. We hopen dat u veel plezier zult hebben van deze nieuwe toevoegingen!