Introductie van AutoClusters voor DNA-matches

We zijn verheugd om de nieuwe tool AutoClusters aan u voor te stellen. AutoClusters is een nieuwe tool voor genetische genealogie waarmee DNA-matches die waarschijnlijk afstammen van gemeenschappelijke voorouders in een overzichtelijke grafiek worden gegroepeerd. Deze eenvoudig te gebruiken tool helpt u om uw DNA-matches groepsgewijs te onderzoeken, in plaats van als een groot aantal individuen. Dat is efficiënter en biedt inzicht in de takken van uw stamboom.

Een voorbeeld van een AutoClusters-grafiek (Klik om te vergroten)

Een voorbeeld van een AutoClusters-grafiek (Klik om te vergroten)

In de laatste jaren hebben miljoenen mensen DNA-tests laten uitvoeren om inzicht te krijgen in hun familiegeschiedenis en om nieuwe verwanten te ontdekken. DNA-tests geven geen aanwijzingen over de exacte verwantschapsbanden. De resultaten van DNA Matching bevatten alleen geschatte relaties, zoals achterneef of -nicht. In sommige gevallen kan MyHeritage historische gegevens en stambomen combineren om de exacte verwantschapsbanden in te schatten (zie de functie Theory of Family Relativity™ die we deze week hebben uitgebracht), maar dat is niet altijd mogelijk. De nieuwe tool AutoClusters komt dan goed van pas!

AutoClusters organiseert uw MyHeritage DNA-matches in clusters van gedeelde matches die waarschijnlijk afstammen van gemeenschappelijke voorouders. AutoClusters groepeert DNA-matches die waarschijnlijk tot dezelfde tak behoren en een gemeenschappelijke voorouder hebben. Deze clusters kunnen zeer nuttig zijn om duidelijkheid te verschaffen over de verwantschapsbanden tussen u en uw matches. Door stambomen van geclusterde matches te bekijken, kunnen gebruikers de hele tak in beeld brengen. Clusters zijn voor het gemak voorzien van kleurcodes en worden zowel in een krachtige grafiek als in een lijst gepresenteerd.

Dit nieuwe instrument is ontwikkeld in samenwerking met Evert-Jan Blom van GeneticAffairs.com. De tool is gebaseerd op de technologie die hij heeft ontwikkeld, met verbeteringen door het MyHeritage-team. Onze verbeteringen omvatten een betere clustering van endogame populaties (mensen die in geïsoleerde gemeenschappen leefden en vaak binnen de gemeenschap trouwden, zoals Asjkenazische Joden en Acadiërs) en automatisch geselecteerde drempelwaarden voor optimale clustering, zodat gebruikers niet met parameters hoeven te experimenteren.

MyHeritage is verheugd om de eerste grote DNA-dienstverlener te zijn die de gebruikers automatische clustering biedt.

Meer over de AutoClusters-grafiek

Elk van de gekleurde cellen in een cluster vertegenwoordigt een snijpunt tussen twee van uw matches. Die mensen matchen dus behalve met u ook met elkaar. Deze cellen worden fysiek en op kleur gegroepeerd in een zeer overzichtelijke grafiek met clusters van gedeelde matches.

Iedere kleur vertegenwoordigt een cluster van gedeelde matches. Leden van een cluster matchen met u en met de meeste of alle andere clusterleden. Iedere persoon in een cluster behoort waarschijnlijk tot dezelfde voorouderlijke lijn, hoewel de meest recente gemeenschappelijke voorouder tussen de matches onderling en tussen u en de matches kan verschillen. Het generatieniveau van de clusters kan ook verschillen. Het ene cluster kan de tak van uw grootmoeder van vaderskant zijn, het ander cluster de tak van uw overgrootvader van vaderskant.

U kunt verschillende grijze cellen zien die niet tot een op kleur gegroepeerd cluster behoren. Ze vertegenwoordigen soms een gedeelde match waarbij een van de twee neven of nichten te nauw met u verwant is om tot één cluster te behoren. Aansluitende grijze cellen kunnen erop wijzen dat twee clusters aan elkaar gerelateerd zijn.

Een cluster (Klik om te vergroten)

Een cluster (Klik om te vergroten)

Onder de grafiek worden alle clusters in een lijst weergegeven.

De clusters in lijstweergave (Klik om te vergroten)

De clusters in lijstweergave (Klik om te vergroten)

In de lijst kunt u voor ieder cluster de stambomen van uw DNA-matches bekijken of de DNA Match openen om contact met die persoon op te nemen. We zijn van plan om in een toekomstige versie voor ieder cluster de voorouderlijke familienamen en voorouderlijke plaatsen op te nemen, die het meest door de clusterleden worden gedeeld. Dit kan meer aanwijzingen geven over de identiteit van de gemeenschappelijke voorouders van het cluster.

U kunt interessante clusters verkennen door de stambomen van de leden te bekijken en te proberen deze thuis te brengen. Dit kan leiden tot nieuwe onthullingen over uw eigen voorouders.

Toegang tot AutoClusters

Open AutoClusters met de nieuwe menuoptie “DNA Tools” in het menu DNA.

De sectie DNA Tools openen (Klik om te vergroten)

De sectie DNA Tools openen (Klik om te vergroten)

De nieuwe Tools-pagina is de plaats waar u geavanceerde tools vindt, zoals de chromosomenbrowser en de nieuwe tool AutoClusters. De tools zijn ook beschikbaar als het tabblad Tools, naast uw DNA-matches en etniciteitsschatting.

Klik op de pagina Tools op “Verkennen” in het keuze-item AutoClusters.

De nieuwe sectie DNA Tools (Klik om te vergroten)

De nieuwe sectie DNA Tools (Klik om te vergroten)

De pagina AutoClusters wordt geopend. Klik op “Genereren” om uw AutoClusters te maken. Als u DNA-kits voor meerdere personen beheert, dan selecteert u eerst een DNA-kit waarvoor u AutoClusters wilt genereren.

De pagina AutoClusters (Klik om te vergroten)

De pagina AutoClusters (Klik om te vergroten)

Afhankelijk van de vraag door gebruikers kan het genereren van AutoClusters enkele minuten tot enkele uren in beslag nemen.

Zodra wij uw clusters hebben gegenereerd en ze klaar zijn om te bekijken, ontvangt u een e-mail met een ZIP-bestand met uw clusters als bijlage. Dit is de wijze waarop we onze eerste release uitrollen. We zijn van plan om de clusters in de toekomst in de MyHeritage-gebruikersinterface op te nemen en ze beter met uw matches te integreren.

Het ZIP-bestand van de e-mailbijlage bevat drie bestanden: een HTML-bestand met een grafiek van de AutoClusters-analyse, een CSV-bestand met een spreadsheetversie van de AutoClusters-analyse en het bestand ReadMe.pdf, met nuttige informatie over AutoClusters en een beschrijving van de parameters die we automatisch hebben geselecteerd om de clusters te genereren.

Pak voor de beste weergave het ZIP-bestand uit op uw harde schijf.

Momenteel kunt u slechts één AutoClusters-analyse per dag genereren voor iedere DNA-kit die u beheert. Hiermee proberen we overbelasting van het systeem te voorkomen.

Instellingen voor de AutoClusters-analyse

Om uw AutoClusters te genereren, analyseren we uw hoogwaardigste matches en groeperen we ze in de clusters met kleurcodes. We selecteren automatisch optimale drempelwaarden (zoals minimum- en maximumhoeveelheid gedeeld DNA in cM, en minimumhoeveelheid gedeeld DNA voor gedeelde matches). Het doel is om de beste clusters voor uw specifieke DNA-kit te genereren.

In het HTML-bestand en in het bestand ReadMe.pdf vermelden we welke parameters we hebben geselecteerd.

Kosten

AutoClusters is een betaalde functie waarvoor een familiesite-abonnement op MyHeritage vereist is (Premium, PremiumPlus of Complete). Gebruikers die hun ruwe DNA-gegevens van een ander testbedrijf naar MyHeritage uploaden en geen abonnement willen afsluiten, kunnen een eenmalige vergoeding van € 29 per kit betalen om alle geavanceerde DNA-functies van MyHeritage te ontgrendelen, inclusief AutoClusters. Lees hier meer over onze abonnementen.

De functie AutoClusters werkt beter naarmate u meer familieleden test. Bijvoorbeeld, als u de neef van uw moeder test, dan zal het cluster waarin hij verschijnt alle andere DNA-matches in dat cluster impliceren als zijnde van dezelfde familietak. Als u familieleden hebt die nog geen DNA-test hebben ondergaan, vooral ouderen, dan is dit een goed moment om uw capaciteit te vergroten om met MyHeritage DNA nieuwe familie-historische ontdekkingen te doen. Bestel direct meer DNA-kits.

Tot slot

De nieuwe tool AutoClusters maakt gebruik van geavanceerde technologie om DNA Matching nog nuttiger te maken. Het helpt u om uw DNA-matches efficiënter te onderzoeken, groepsgewijs in plaats van als individuen, en om gemeenschappelijke voorouders met uw DNA-matches op te sporen. AutoClusters is puur gebaseerd op DNA-resultaten, zonder dat er stambomen of historische gegevens aan te pas komen, en is een aanvulling op de functie Theory of Family Relativity™ die we gisteren hebben uitgebracht.

Genetische genealogie is een spannend onderzoeksveld dat door nieuwe en innovatieve technologieën constant in beweging blijft. We zijn er trots op dat we ons in de voorste gelederen bevinden!