Puur goud: een afstammeling van een gezamenlijke grootouder

Puur goud: een afstammeling van een gezamenlijke grootouder

MyHeritage-gebruiker Marie Rundquist uit Silver Spring in Maryland is altijd al in haar familiegeschiedenis geïnteresseerd geweest. Haar overleden grootmoeder had al een ware passie voor genealogie en Marie is door haar geïnspireerd om ook naar haar wortels te zoeken. Toch heeft ze pas na het testen van haar DNA een volledig beeld van haar erfgoed gekregen.

Door MyHeritage DNA was Marie in staat om een mysterie in haar familiegeschiedenis te ontrafelen en de voorouders van haar vader in haar stamboom te plaatsen. Ook kwam de sterke band van haar overleden vader met de geschiedenis van de oostkust van Maryland aan het licht. Het spoor liep via de familie van zijn moeder en een verborgen familierelatie van vaderszijde.

Marie Rundquist

Marie Rundquist

Marie is 59 en verdeelt momenteel haar tijd tussen haar huizen in Gaithersburg, Maryland en Woodstock, Virginia. Marie groeide op in een familie waar alles om genealogie draaide. Zowel haar overleden grootmoeder als haar overleden vader en haar moeder verrichtten genealogisch onderzoek. Ze hebben allemaal, zijzelf ook, boeken en artikelen over familiegeschiedenis geschreven, zowel voor de eigen familie als die van anderen. Haar grootmoeder was een gewaardeerd genealoog en de auteur van twee familiegeschiedenissen. Ze was een fantastisch rolmodel voor Marie:

“Voor mijn grootmoeder ging familiegeschiedenis over meer dan wie wie had verwekt. Ze vond het vooral leuk om de dramatische familiegeschiedenissen te onderzoeken en te documenteren die samen met genealogische verwantschappen aan het licht kwamen. Mijn grootmoeder reisde naar Engeland, Frankrijk en Louisiana. Ze sloot levenslange vriendschappen met degenen met wie ze voorouders deelde. Ze was en is nog steeds een rolmodel en heeft me tijdens haar leven dingen over familieonderzoek geleerd waar ik nu nog steeds van profiteer.”

Maries rolmodel en grootmoeder Asselia S. Lichliter

Maries rolmodel en grootmoeder Asselia S. Lichliter

Marie zelf is auteur en coauteur van verschillende artikelen en drie boeken over genetische genealogie, huwelijken tussen Europeanen en de inheemse bevolking in Noord- en Zuid-Amerika en de geschiedenis van Acadische families in Nova Scotia en Louisiana.

Marie begon haar eigen reis in de genetische genealogie door verschillende autosomale DNA-tests en een mitochondriale DNA-test te laten uitvoeren. Ze ontving enkele onverwachte matches, waarvan er verschillende afkomstig waren van onbekende familielijnen aan haar moeders- en vaderszijde.

“Voordat ik DNA-tests had laten uitvoeren, was ik me niet bewust van een andere familiegeschiedenis dan de verhalen die ik altijd aan de eettafel had gehoord. Ik vroeg me wel altijd af of ik het volledige plaatje had. Dat ik geen volledig beeld van mijn erfgoed had voordat ik mijn DNA had laten testen, is nog maar licht uitgedrukt.”

De verrassendste vondst in de DNA-tests van Marie was dat ze direct afstamde van Acadiërs en de inheemse Mi’kmaq-bevolking. Die familielijn was vanuit Louisiana helemaal terug te leiden tot voorouders in Nova Scotia. Marie wist dat ze van moederskant Frans en van zowel vaders- als moederskant Engels bloed had. Er was in haar DNA-test echter sprake van een inheemse haplogroep waarvan ze nog nooit had gehoord. Tot haar verbazing was ze verwant met de Acadiërs van Nova Scotia en had ze Cajun-neven en -nichten in Louisiana.

Een bijna net zo verrassend resultaat van de DNA-tests was voor Marie de ontdekking dat de achternaam Pierce die ze bij haar geboorte had ontvangen niet de achternaam was van de biologische voorouders van haar vader. De vaderlijke lijn heette namelijk Bounds.

Marie had zich al bij verscheidene bedrijven laten testen, toen ze een e-mail ontving waarin ze ervan op de hoogte werd gesteld dat ze de resultaten van haar autosomale DNA-tests ook op MyHeritage kon gebruiken. Eerdere DNA-resultaten van haar vader leken naar de achternaam Bounds te wijzen en Marie wilde graag weten of er nieuwe autosomale DNA-matches waren die een verklaring konden geven voor de Bounds-voorouder in haar vaders stamboom.

Marie werd lid van MyHeritage, vulde haar profiel in en maakte haar onlinestamboom, die duizenden leden omvat met roots in Zuid-Amerika, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en Duitsland.

Niet lang daarna ontving Marie van MyHeritage verschillende DNA-matches van één of twee generaties verwijderde neven en nichten. Er waren veel DNA-matches voor familielijnen die in de autosomale DNA-resultaten van andere bedrijven niet goed tot hun recht waren gekomen, met name die van de familie van haar vader, van wie ze wist dat hij via vaderszijde een bloedverwantschap had met een Bounds van de oostkust van Maryland.

Eind 2017 zag Marie een nieuwe DNA-match in de lijst: een eerste neef, eenmaal verwijderd, dan wel een tweede neef. Marie deelde bijna 5% van haar DNA (ongeveer 348 cM) met de match. Een DNA-match met een volle neef of nicht die slechts één generatie verwijderd is, wordt in de genetische genealogie beschouwd als puur goud. Tot haar grote verrassing had Marie via MyHeritage zo’n gouden match ontvangen!

“Ik was totaal verbluft! Mijn hart bonkte en mijn vingers trilden toen ik door de gezamenlijke matches klikte. Ik was zeer benieuwd hoe ik op MyHeritage matchte met iemand die zo nauw verwant is.”

Het profiel van haar match was besloten en bood weinig inzicht in het hoe en waarom van het gedeelde DNA. Gemeenschappelijke matches waren verre verwanten en Marie herkende geen van de achternamen. Ze zocht op internet met een combinatie van twee achternamen: Bounds en de achternaam van deze nieuwe MyHeritage-match. Ze voegde een locatie toe, de geboorteplaats van haar vader, en hoopte op een wonder.

Het wonder geschiedde. Marie vond een artikel in een oude, lokale krant over een mevrouw Bounds die ziek is en bezocht wordt door haar getrouwde dochter, die toevallig dezelfde achternaam heeft als haar DNA-match. Verder lezend, ontdekte ze dat de volledige gehuwde naam van de dochter in het artikel werd genoemd en zowel de voornaam als de achternaam van haar autosomale DNA-match bevatte, omdat ze getrouwd was met zijn VADER! Hoe kun je zoveel geluk hebben?

Marie deed onderzoek in de records van MyHeritage en vond de echtgenoot van de mevrouw Bounds uit het krantenartikel. Op basis van de 1C1R-match met haar volle neef en gepubliceerde biografische documenten kon zij verifiëren dat deze mevrouw Bounds en haar echtgenoot de grootouders van haar vader moesten zijn. Ze zocht door en vond de vermoedelijke naam van de biologische vader van haar vader, een man die zijn leven lang aan de oostkust van Maryland had gewoond. Maries vader en zijn ouders zijn allemaal overleden. Haar vader lijkt de enige afstammeling van zijn overleden biologische vader te zijn.

Het familiegraf van Maries vader aan de oostkust van Maryland

Het familiegraf van Maries vader aan de oostkust van Maryland

“Waren mijn vader en moeder nog maar in leven. Die zouden zeer geïnteresseerd zijn geweest in de nieuwe ontdekkingen die zijn gedaan sinds ze hun DNA hebben laten testen. Het zou waarschijnlijk tot levendige gesprekken hebben geleid.”

MyHeritage heeft Marie in nauwer contact gebracht met de familie van vaderszijde en met de steden aan de oostkust van Maryland, waar de voorouders van haar vader woonden. De familienamen Pusey en Hayman die naast de plaquette van haar vader in de kerk van Manokin te lezen zijn, hebben, als gevolg van de ontdekkingen van MyHeritage DNA, hun weg gevonden in de groeiende stamboom van haar familie. Ook haar Acadische/Mi’kmaq-familielijnen in Louisiana en Nova Scotia worden keer op keer door MyHeritage gevalideerd met nieuwe DNA-matches.

Maries hele leven is veranderd door de ontdekking van zoveel onbekende en uit het oog verloren verwanten. Sinds ze haar DNA heeft laten testen en contact heeft gekregen met haar DNA-matches, reist ze vaak naar Nova Scotia, Louisiana en de oostkust van Maryland om de banden met haar verwanten aan te halen. Ze heeft plechtigheden bijgewoond en haar nieuwe familie in haar huis ontvangen.

“Het is jammer dat ik niet op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn en mijn nieuwe familieleden niet vaker kan bezoeken. Hoewel we niet veel kunnen doen aan de afstand die ons scheidt, houden onze genetische banden de familiebanden in stand!”

Marie vindt MyHeritage nog steeds heel handig om belangrijke matches voor haar vaders familie op te sporen. Veel matches zijn behulpzaam geweest bij het aantonen van gedocumenteerde familielijnen en het toevoegen van nieuwe takken aan haar stamboom. Ze gebruikt de tools van MyHeritage graag voor haar onderzoek.

“Ik houd ervan dat MyHeritage op mijn interesses anticipeert en automatisch DNA-matches, relevante records en Smart Matches aandraagt, zonder dat ik hoef te graven! Met Record Matches kan ik mijn familiebanden proactief bekijken en uitbreiden. Omdat ik vaak aan meerdere projecten tegelijk werk, hecht ik veel waarde aan handige herinneringen dat veel mensen dezelfde directe familielijnen met me delen en onze genealogische banden met documenten kunnen onderbouwen.”

Ze heeft ook veel plezier van de nieuwe filtermogelijkheden voor DNA-matches, die onlangs zijn vrijgegeven.

“Met MyHeritage kan ik matches filteren op basis van etniciteit en andere nuttige criteria en zo de gemeenschappelijke roots ontdekken die mij met mijn matches verbinden. Indrukwekkend! Het is van onschatbare waarde gebleken bij het vinden van nieuwe aanknopingspunten voor mijn onderzoek. Ik kan de nieuwe filtercapaciteiten van MyHeritage niet genoeg prijzen. Ze komen uitstekend van pas bij het verkennen van de familiegeschiedenis.”

Maries ervaringen met DNA-tests hebben haar hele kijk op familiegeschiedenis veranderd.

“Tijdens Thanksgiving en andere familiebijeenkomsten discussiëren we door al die DNA-vondsten tegenwoordig over heel andere dingen. Mijn eigen definitie van ‘familie’ is verbreed en omvat nu ook de mensen die ik via DNA-onderzoek heb gevonden. In mijn verre familiegeschiedenis hebben we het concept ‘al mijn relaties’. Uit alles wat ik heb geleerd over mijn eigen DNA-connecties met duizenden mensen concludeer ik dat dit adagium volkomen juist is.”

Maries beste tips voor familiehistorici die nog maar net met DNA-onderzoek zijn begonnen, is om eerst een stamboom van 5 à 6 generaties directe voorouders te bouwen, indien mogelijk zowel via de moederlijke als de vaderlijke lijnen. Het is niet nodig om helemaal tot het begin der tijden terug te gaan. Onderzoek genealogische documenten en zoek afbeeldingen van biografische informatie (geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) en volkstellingsrapporten om de mensen in uw stamboom te verifiëren. Bekijk de stambomen en andere biografische informatie in de profielen van uw matches. Onderzoek die matches met wie u DNA deelt en zoek naar gemeenschappelijke voorouders en achternamen. Vraag broers en zussen, ouders (en grootouders indien beschikbaar!) om een DNA-test te laten uitvoeren, omdat hun matches goede aanknopingspunten voor onderzoek zullen bieden. Zorg ervoor dat u in ieder geval ook zoekt op plekken die overeenkomen met de locaties in uw stamboom. Het belangrijkste is om voor alle mogelijkheden open te staan, geduldig te zijn en plezier te hebben!

Voor Marie is de ontdekking van haar vaders roots nog maar het begin.

“Ik zie DNA-tests ten bate van genealogie als een reddingsoperatie: een manier om verloren familieleden op te sporen en terug te brengen naar hun rechtmatige positie in stambomen, voor mezelf en voor anderen. Met deze taak en het bijbehorende onderzoek zal ik nog mijn hele leven zoet zijn.”