Moeder en dochter ruim 30 jaar na de adoptie herenigd

Moeder en dochter ruim 30 jaar na de adoptie herenigd

Jenna wist tijdens haar jeugd niets van haar biologische familie, ze wist zelfs niet of ze broers of zussen had. Ze wilde altijd al weten waar ze vandaan kwam. Door het MyHeritage-initiatief DNA Quest kreeg ze eindelijk toch contact met haar biologische moeder Sue en met haar halfbroer en halfzussen. Sinds haar adoptie waren er wel al meer dan 30 jaar verstreken. Achteraf bleek dat Jenna al die tijd op nog geen 45 minuten rijden van haar moeder had gewoond.

Bekijk hier het hartverwarmende moment van hun ontmoeting:

Sue

Sue Behrmann merkte pas na zeven en een halve maand dat ze zwanger was. Omdat ze zich niet in staat voelde om een baby op te voeden, nam ze de zware beslissing om haar kind ter adoptie af te staan. Jenna werd in 1987 in het kindertehuis van Cincinnati geplaatst.

Sue trouwde in 1990 en verhuisde van Hamilton naar Dayton. Daar startten zij en haar man Bobby hun gezin.

Sue besloot van meet af aan dat ze niet naar Jenna op zoek zou gaan, uit respect voor Jenna’s adoptieouders en hun gezinsleven. Ze bleef trouw aan dat besluit. Toch liet ze de deur op een kier voor het geval Jenna ervoor koos om naar haar op zoek te gaan.

“Ik heb mijn keuze op 7 april 1987 gemaakt” vertelt Sue. “Het was aan haar, als ze naar me op zoek wilde gaan.”

Jenna

Jenna groeide op in de wijk Eastgate bij Cincinnati. Ze had een gelukkige jeugd bij haar adoptieouders Melvin en Shirley, die haar al op zeer jonge leeftijd hadden verteld dat ze haar hadden geadopteerd. Ze had zich door de jaren heen altijd afgevraagd wie haar biologische moeder was en wat de omstandigheden rond haar geboorte waren geweest.

“Lijkt ze op mij?”, vroeg ze zich af. “Ben ik zoals zij?”

Haar adoptiemoeder Shirley overleed in 2005. Daarna hernieuwde Jenna haar zoektocht naar haar biologische familie.

Ze was begonnen op basis van de weinige gegevens die ze uit haar adoptiepapieren had kunnen opmaken. De naam van haar geboortemoeder was met correctielak onleesbaar gemaakt maar als ze het papier tegen het licht hield, kon ze de naam Sue Ellis (de meisjesnaam van Sue) lezen.

Helaas is die naam te algemeen om in het telefoonboek te gaan zoeken en alle andere gegevens in haar adoptiepapieren brachten haar ook niet verder. Al haar zoekwerk leidde tot niets.

MyHeritage heeft in maart 2018 DNA Quest gelanceerd, een maatschappelijk initiatief om geadopteerden door middel van genetische tests in contact te brengen met hun geboortegezinnen. Jenna reageerde bijna onmiddellijk op het aanbod, in de hoop dat de MyHeritage DNA-test haar op het spoor zou zetten.

De DNA resultaten

Jenna’s MyHeritage DNA-resultaten leidden haar naar de oudtante van Sue in Massachusetts, die haar weer doorverwees naar een oom in Columbus.

Jenna wilde niet wachten tot haar oom haar met Sue in contact zou brengen en vond haar halfzus Rachel op Facebook. Ze stuurde Rachel een berichtje.

Binnen een uur had Jenna haar moeder Sue aan de telefoon. Ze konden allebei hun geluk niet op. Hun eerste gesprek duurde meer dan twee en een half uur. Sue was helemaal blij verrast toen ze hoorde dat ze een elfde kleinkind had. Ze kon niet wachten om Bonnie, Jenna’s dochter van vijf, te ontmoeten.

De hereniging

Jenna en Sue waren in de zevende hemel dat ze de draad konden oppakken en elkaar persoonlijk konden ontmoeten. Iedereen in de familie verwelkomde Jenna met open armen.

“Als je een adoptiekind bent, heb je geen idee van de achtergrond die tot je adoptie heeft geleid. Ik wist niet of ze me zou willen zien. Maar dat wilde ze, haar hele gezin wilde het.”

Jenna zegt dat ze zich nu completer voelt, dat er eerder nog iets aan haar leven ontbrak.

“De cirkel is nu rond. Ik heb iets afgerond.”

Sue kijkt al uit naar het volgende bezoek van Jenna.

“Ik verwacht haar nog vaak op visite!”, zegt ze.

Jenna is eeuwig dankbaar voor de emotionele en levensveranderende ontdekking die ze dankzij MyHeritage heeft gedaan. “Zonder de test zou ik waarschijnlijk nog steeds naar mijn moeder zoeken”, besluit ze.

Zonder het DNA Quest-project zou de hereniging tussen Jenna en Sue niet mogelijk zijn geweest. We zijn zo trots dat we deze familie bijeen hebben gebracht.