Ik heb mijn biologische ouders en 7 halfbroers en -zussen gevonden dankzij een MyHeritage DNA-test

Ik heb mijn biologische ouders en 7 halfbroers en -zussen gevonden dankzij een MyHeritage DNA-test

Christian Z. uit Duitsland wist bijna 50 jaar lang niet wie zijn biologische ouders waren. Hij besloot een MyHeritage DNA-test te doen — en niet alleen vond hij zijn biologische ouders heel snel, hij kreeg er ook 7 halfbroers en -zussen van beide kanten bij!

Dit is zijn verhaal.

Kort na mijn geboorte in 1972 ben ik geadopteerd. Mijn adoptiemoeder had al een aantal jaren een pleegkind bij haar in huis. Ze wilde dit kind adopteren, maar zijn biologische moeder nam hem terug. Daarom was mijn moeder, hoewel mijn adoptie in 1976 voltooid was, altijd bang dat haar weer een kind zou worden afgenomen. Mijn adoptiegezin was erg liefdevol en er was een tante, een grootmoeder en oudtantes. Mijn moeder trouwde een paar jaar later, dus ik had ook een stiefvader en meerdere stiefbroers en -zussen.

Christian as a child. Photo enhanced by MyHeritage

Christian als kind. Foto verbeterd door MyHeritage

Christians adoptie-familie

Christians adoptie-familie

Ik ben opgegroeid in de wetenschap dat mijn adoptiegezin niet mijn biologische familie was. Maar aangezien ik ook wist hoe belangrijk het voor mijn moeder was om mijn enige moeder te zijn, heb ik tijdens haar leven niet naar mijn biologische moeder gezocht. Ik kende ook alleen de naam van mijn biologische moeder, een Turkse vrouw van de eerste generatie arbeidsmigranten. Ik wist ook de naam van haar oudste zoon. Ze woonden toen in West-Berlijn. Er was helemaal niets bekend over de identiteit van mijn biologische vader, zelfs niet zijn nationaliteit.

Zo bleef het bijna 50 jaar.

Ondertussen ben ik getrouwd en heb ik twee kinderen gekregen. De grootvader van mijn vrouw was een Bessarabische Duitser en een gepassioneerd genealoog. Hij inspireerde me om me ook met genealogie bezig te houden. Toen hij stierf, heb ik op basis van zijn bevindingen eerst de familiegeschiedenis van mijn vrouw en vervolgens de familiegeschiedenis van mijn adoptiemoeder onderzocht. Ik begon met de ouderwetse methoden, en toen begon ik DNA te gebruiken – en ik ontdekte eigenlijk veel interessante verbanden. Mijn adoptiemoeder kwam bijvoorbeeld uit de oude Zalto-familie van glasblazers. De familie kwam oorspronkelijk uit Venetië en verhuisde daarna naar het Boheemse Woud. Fijn glas wordt nog steeds in Oostenrijk geproduceerd.

Er ontbrak echter nog een familieband. Zou het ook de moeite waard zijn om er meer over te leren?

Een dubbel DNA test succes

In 2020 overleed mijn adoptiemoeder op 86-jarige leeftijd. Het was een groot verlies, we waren altijd heel close. Maar het moedigde me aan om via MyHeritage een DNA-test te doen en op zoek te gaan naar mijn biologische familieleden.

Zoals verwacht toonden de resultaten Turkse afkomst en talrijke Turkse familieleden. Ook werd al snel duidelijk dat mijn biologische vader een Spanjaard uit de regio Malaga moet zijn. Ik schreef naar wat verder weg gelegen familieleden, sommigen woonden in Spanje en sommigen waren Cubaanse ballingen die nu in de Verenigde Staten wonen. Ze wisten echter niets over een verre neef die mogelijk een biologische zoon in Duitsland heeft. Ze zeiden dat ze alleen voorouders hadden uit de regio Malaga.

Van moederskant was het onderzoek bij de verwanten echter succesvol! Volgens een DNA-test kon een achterneef iets te weten komen over de verblijfplaats van mijn biologische familie. Zijn moeder wist dat ze van Berlijn naar München was verhuisd. Hij legde de verbinding. Ze wisten ook van mij en waren erg blij toen ik contact met ze opnam. Afgelopen april bezocht ik haar.

Er zijn in totaal 4 oudere halfbroers en -zussen. Mijn biologische moeder was lang geleden overleden. Ik ontmoette ook een neef die toevallig in dezelfde stad woonde als ik – en zijn dochter verderop in de straat. Zijn kleindochter had zelfs met mijn dochter getennist zonder te weten dat ze nauw verwant waren.

Christian met Zöhre, Yakup en Ali, 3 van zijn halfbroers en -zussen.

Christian met Zöhre, Yakup en Ali, 3 van zijn halfbroers en -zussen.

Maar toen was er ook een verrassende wending aan mijn vaders kant.

Een biologische halfbroer uit Spanje had waarschijnlijk ook interesse in genealogisch onderzoek en heeft ook zijn DNA met MyHeritage getest. Dat bracht hem natuurlijk aan de top van mijn DNA-matches! We wisselden ideeën uit via het berichtensysteem en hij was erg verrast omdat hij niets over mij wist. Hij bevestigde mij echter dat zijn vader, die eveneens jong stierf, destijds in Duitsland woonde. Dus ik heb nu drie halfbroers en -zussen in Spanje.

De DNA-test was dus een dubbel succes: ik vond niet alleen de familieleden van mijn moeders kant, ik ontdekte ook de familie van mijn vader. Ik heb nu 7 halfbroers en -zussen! Bedankt MyHeritage.

We willen Christian ook bedanken voor het delen van zijn prachtige verhaal. We zijn erg blij voor hem! Heeft u ook uw familie gevonden dankzij MyHeritage of wilt u uw eigen verhaal delen? Gebruik dit online formulier of stuur een e-mail naar E: nederland@myheritage.com.