Geboortedatum Anne Frank en Dag van het Dagboek

Geboortedatum Anne Frank en Dag van het Dagboek

Vandaag herdenken we de geboortedatum van Anne Frank op 12 juni 1929. Deze datum is uitgeroepen tot Dag van het Dagboek, uiteraard vanwege het wereldberoemd geworden dagboek dat zij de wereld naliet. Het is een uitstekende gelegenheid om stil te staan bij de kracht van literatuur. Ook laat het zien, hoe dagboeken ons inzicht kunnen geven in de geschiedenis.

In de duistere tijden van de Tweede Wereldoorlog hebben individuen van alle rangen en standen getuigenis afgelegd van hun persoonlijke ervaringen door middel van dagboeken. Deze egodocumenten zijn van onschatbare waarde voor historici. Tegelijk vormen ze een onschatbare bron van kennis voor genealogen en stamboomonderzoekers. Door zich te verdiepen in de dagboeken van bekende schrijvers uit die periode, kunnen genealogen dieper begrip krijgen in de levens van hun voorouders en de impact van de oorlog op hun families.

De dagboeken van beroemde schrijvers, zoals Anne Frank, Etty Hillesum en David Koker, bieden unieke perspectieven op de gebeurtenissen en gevoelens tijdens de oorlogsjaren. Deze intieme verslagen laten ons toe om de dagelijkse angsten, hoop, en veerkracht van gewone mensen te begrijpen die te maken hadden met buitengewone omstandigheden. Genealogen kunnen deze egodocumenten gebruiken om een dieper begrip te krijgen van hoe de oorlog het leven van hun voorouders heeft beïnvloed en hoe ze zich hebben aangepast aan de uitdagingen van die tijd.

Vijf bekende dagboekschrijvers uit WWII

Hieronder volgen vijf dagboekschrijvers die hun indrukwekkende verhaal van de Tweede Wereldoorlog hebben opgetekend, zodat wij niet vergeten. Het dagboek van Anne Frank is het meest bekend, en kan daarom uiteraard niet ontbreken.

 1. Anne Frank
  Het beroemdste dagboek uit de Tweede Wereldoorlog is waarschijnlijk dat van Anne Frank. Zij schreef over haar dagelijks leven in een verstopt huis in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. Haar vader gaf achteraf haar dagboek uit onder de naam die ze zelf gekozen had: Het Achterhuis.
 2. Etty Hillesum
  Etty Hillesum was een joodse vrouw die haar dagboek bijhield tijdens haar verblijf in Westerbork, een concentratiekamp in Nederland. Haar dagboek Het verstoorde leven geeft een emotioneel en filosofisch inzicht in haar ervaringen tijdens de oorlog.
 3. Heda Margolius Kovaly (15 september 1919 – 5 december 2010)
  Heda Margolius Koválywas een Tsjechische schrijver en vertaler. Ze overleefde het getto van Łódź en Auschwitz, waar haar ouders stierven. Ze ontsnapte later terwijl ze naar Bergen-Belsen werd gebracht om te ontdekken dat niemand haar zou meenemen.
 4. Zdenek Lederer
  Zdenek Lederer was een Tsjechische jood die zijn dagboek bijhield tijdens zijn verblijf in verschillende concentratiekampen, waaronder Theresienstadt. Zijn boek die hij later uitgaf over zijn ervaring is genaamd: Ghetto Theresienstadt.
 5. David Koker
  Het kampdagboek dat hij bijhield in Vught werd in delen uit het kamp gesmokkeld en bewaard door zijn vrienden in Amsterdam. Het is in 1977 uitgegeven, bezorgd en ingeleid door Karel van het Reve. Het manuscript bevindt zich in de collectie van het NIOD. In het Letterkundig Museum te Den Haag bevindt zich een Dossier David Koker met brieven van en aan David Koker. De naam van het boek is: Dagboek geschreven in Vught.

Historische krachten

Door de dagboeken van bekende schrijvers te bestuderen, kunnen genealogen ook inzicht krijgen in bredere sociale en historische contexten. Deze dagboeken werpen licht op belangrijke gebeurtenissen, politieke ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen die van invloed waren op het dagelijks leven van mensen. Genealogen kunnen deze kennis gebruiken om een beter begrip te krijgen van de omstandigheden waarin hun voorouders leefden en hoe ze mogelijk werden beïnvloed door grotere historische krachten.

Dieper begrip familiegeschiedenis

Bovendien kunnen dagboeken een waardevolle bron zijn voor het reconstrueren van familielijnen en het ontdekken van nieuwe verwantschappen. Naast persoonlijke ervaringen en gevoelens bevatten dagboeken vaak ook informatie over familieleden, vrienden en kennissen. Genealogen kunnen deze informatie gebruiken om ontbrekende puzzelstukjes in hun stamboom te vinden en nieuwe connecties te leggen tussen verschillende takken van hun familiegeschiedenis.

Al met al bieden de dagboeken van bekende schrijvers uit de Tweede Wereldoorlog een onschatbare bron van informatie voor genealogen en stamboomonderzoekers. Ze geven niet alleen inzicht in het leven van individuele voorouders, maar ook in de bredere historische context waarin ze leefden. Door deze egodocumenten te bestuderen, kunnen genealogen de verhalen van hun voorouders levend houden en een dieper begrip krijgen van hun eigen familiegeschiedenis.

Wilt u ook de levens van uw voorouders ontdekken? Begin vandaag nog met het bouwen van uw stamboom op MyHeritage en onderzoek uw familiegeschiedenis!