De familiegeschiedenis van Rembrandt van Rijn

De familiegeschiedenis van Rembrandt van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd zeer waarschijnlijk geboren op 15 juli 1606 in Leiden. Speciaal voor zijn verjaardag brengt MyHeritage een ode aan de familiegeschiedenis van een van de beroemdste Nederlandse schilders uit de zeventiende eeuw.

Ouders die ondersteunen

Zijn ouders waren Harmen Gerritsz van Rijn en Neeltgen Willemsdr. van Zuytbrouck. De vader van Rembrandt was werkzaam als molenaar. Samen kregen vader Harmen en moeder Neeltgen in totaal tien kinderen, van wie Rembrandt de op een na jongste was. Drie van deze kinderen stierven verdrietig genoeg al op jonge leeftijd. De ouders van Rembrandt hadden hem in 1620 ingeschreven bij de Universiteit Leiden. Maar Rembrandt wilde niets liever dan tekenen en schilderen. Gelukkig gingen zijn ouders mee in zijn wens en stuurden hem naar een leermeester.

Hij woonde en werkte vanaf 1631 in Amsterdam. De nu wereldberoemde schilder was lang ook een van de meest succesvolle schilders van zijn tijd. Door onder andere zijn eigenzinnige manier van werken, raakte hij echter uit de gratie bij de gegoede burgerij. In de jaren vijftig kwam Rembrandt in financiële problemen. Zijn bezittingen werden verkocht en hij verhuisde van het grote huis aan de Jodenbreestraat naar een meer bescheiden woning aan de Rozengracht 184.

Zelfportret Rembrandt van Rijn, kunstschilder. Bron: Nationaal Archief, Fotocollectie Anefo, Londen, publiek domein

Zelfportret Rembrandt van Rijn, kunstschilder. Bron: Nationaal Archief, Fotocollectie Anefo, Londen, publiek domein

Levenslijn van Rembrandt

  • 1606 Rembrandt wordt geboren
  • 1630 Rembrandts vader overlijdt.
  • 1635 Zijn zoon Rumbartus wordt geboren, maar hij ging na twee maanden dood.
  • 1638 Zijn dochter Cornelia wordt geboren maar zij overlijdt na een maand.
  • 1640 De moeder van Rembrandt overlijdt na de geboorte van een dochtertje, die na drie weken zelf ook sterft.
  • 1641 Rembrandt viert feest, want zijn zoon Titus blijft wel leven.
  • 1642 Weer heeft Rembrandt verdriet, want zijn vrouw Saskia sterft. Hij neemt een huishoudster in dienst.
  • 1642 De Nachtwacht is af maar Saskia is al overleden en hij is alleen met Titus.
  • 1654 Rembrandt en Hendrickje krijgen een dochtertje, Cornelia.

Rembrandt heeft een groot deel van de Tachtigjarige Oorlog meegemaakt. Hij stierf arm in 1669. Hij is 63 jaar geworden.

Den 22 juni zijn int houwelijck bevestigt Rembrant Hermens van Rhijn tot Amsterdam woonende en Saskia van Ulenborgh nu tot Franeker woonachtig (Trouwboek Sint Annaparochie)

Den 22 juni zijn int houwelijck bevestigt Rembrant Hermens van Rhijn tot Amsterdam woonende en Saskia van Ulenborgh nu tot Franeker woonachtig (Trouwboek Sint Annaparochie)

Geen rechtstreekse nakomelingen

Ondanks dat Rembrandt vijf kinderen kreeg, zijn er vandaag de dag geen directe nakomelingen van hem bekend. Met Saskia krijgt hij vier kinderen, van wie er drie binnen zeer korte tijd sterven. Het laatste kind, Titus genaamd, blijft wel in leven. Tragisch genoeg overlijdt Saskia zelf negen maanden na de bevalling. In 1654 krijgt Rembrandt een dochter met Hendrickje Stoffels. Zijn enige kind die nog een kind krijgt, is Titus. Hij kreeg een dochter Titia, maar zij bleef op haar beurt kinderloos. Wel bleken er diverse nazaten te zijn van Rembrandts oudste broer Adriaen. Vandaag de dag zijn er dus nog steeds verre neven en nichten van Rembrandt in leven.

Bent of denkt u verwant te zijn aan Rembrandt van Rijn of aan een ander bekend persoon? Doe dan uw stamboomonderzoek en gebruik de MyHeritage zoekmachine om zo uit te vinden wie uw voorouders waren. Wie weet ontdekt u wel dat zij net zo bekend waren als Rembrandt!

Afbeelding bovenaan: Portret van de schilder Rembrandt van Rijn, bron: Nationaal Archief, Fotocollectie Rijksvoorlichtingsdienst, publiek domein.