Intellectuele nederigheid en genealogie: een antwoord op familie conflicten?

Intellectuele nederigheid en genealogie: een antwoord op familie conflicten?

Intellectuele nederigheid en genealogie: een antwoord op familie conflicten?

Genealogie-expert Thomas MacEntee van GenealogyBargains.com bespreekt hoe het beoefenen van intellectuele nederigheid – de erkenning dat iemands eigen overtuigingen onjuist kunnen zijn – de deuren zou kunnen openen naar succes in genealogisch onderzoek.

En in deze hoek…

Intellectuele nederigheid is een mentaliteit die essentieel is voor kritisch denken – en heeft meer met genealogie te maken dan je zou denken. Het is waarschijnlijk dat elke genealoog tijdens zijn onderzoek minstens één keer met ‘genealogische conflicten’ te maken heeft gehad. Wat bedoel ik hiermee?

In een van die scenario’s deed ik onderzoek naar de familie van de vierde vrouw van mijn oom. Ik ontving basisinformatie via e-mail en de focus lag op de grootvader van vaderskant die een specifieke middelste naam had. Binnen een uur kon ik op basis van verschillende geboorteakten de wettelijke tweede naam voor de man bepalen. Ik heb deze informatie naar mijn familielid gemaild om er zeker van te zijn dat ik de juiste doelgroep had, aangezien de geboortedatum en locatie op één lijn lagen… maar met een andere middelste naam.

Laten we zeggen dat dit de kortste hoeveelheid onderzoek was die ik ooit heb gedaan voor een familieverzoek. De reactie was boos en pietluttig. Er werd mij verteld dat ‘zijn middelste naam altijd _______ was’, en ‘we hebben familieverhalen over zijn tweede naam’, en ‘je weet niet wat je doet. En je doet genealogie als beroep?”

Ik besloot me terug te trekken uit het project en vertelde haar dat ze, als ze dat wilde, de door mij verstrekte informatie kon gebruiken om zelf onderzoek te doen. En ik heb nooit meer iets gehoord.

Een ander scenario: je werkt informatie over een boom bij MyHeritage bij, compleet met bronvermeldingen. En een andere gebruiker neemt contact met je op om jouw stamboom te delen en samen te werken, aangezien je gemeenschappelijke voorouders heeft. De gebruiker blijft informatie wijzigen en je updates zonder enig bewijs overschrijven. Je stuurt berichten naar de gebruiker waarin je de reden achter de updates uitlegt, maar het mocht niet baten. In een reeks berichten vindt een gepassioneerd gesprek plaats, maar over sommige feiten kunnen jij en de gebruiker het niet eens worden. Je besluit de toegangsrechten van de gebruiker te wijzigen, zodat deze jouw stamboom bij MyHeritage niet langer kan bijwerken.

Zit er een rode draad in deze en soortgelijke scenario’s? Het heeft niets te maken met het feit dat één onderzoeker ‘gelijk’ heeft of meer ervaring heeft. In plaats daarvan heeft het waarschijnlijk meer te maken met intellectuele nederigheid.

Wat is intellectuele nederigheid?

Simpel gezegd is intellectuele nederigheid het vermogen om te beseffen dat jou overtuigingen of meningen misschien verkeerd zijn. Verder houdt het ook de erkenning in dat je kennis beperkt kan zijn en dat vooroordelen je overtuigingen kunnen beïnvloeden.

Laten we eerlijk zijn, het is niet eenvoudig om toe te geven dat je misschien ongelijk hebt. Dat is de kern van intellectuele nederigheid, maar het concept omvat veel meer. Het is niet bepaald openheid van geest, wat te maken heeft met openstaan voor nieuwe informatie en ideeën, maar het hangt er wel mee samen. Intellectuele nederigheid is gericht op huidige overtuigingen en meningen.

En als meer van ons intellectuele nederigheid zouden kunnen beoefenen, zou dit dan de mogelijkheid bieden voor betere communicatie en conflictoplossing?

De voordelen van intellectuele nederigheid

Eerlijk gezegd is nadenken hard werken. Er zijn avonden thuis waarop mijn hersenen gewoon moe zijn als het gaat om het selecteren van een film om te kijken. Ik wil geen moeilijke, psychologische films kijken met een niet-lineaire tijdlijn. Ik wil iets luchtigs en grappigs.

Het beoefenen van intellectuele nederigheid vergt werk en misschien is dit de reden waarom velen van ons niet willen werken aan het verbeteren van de manier waarop we iets gaan geloven. Dit is waarom je het werk misschien wilt doen:

  • Je beslissingen worden beter en sterker omdat je informatie vanuit verschillende kanten bekijkt.
  • Je herkent en accepteert beter de grenzen van je kennis.
  • Als je toegeeft dat je misschien fout zit, kun je beter met anderen omgaan.
  • Je staat meer open voor het leren van nieuwe dingen van verschillende bronnen.
  • Er zijn minder ruzies en je bent minder sterk verdeeld tijdens gesprekken.
  • Je bent bereid om samen te werken, zelfs met mensen die anders denken dan jij.
  • Door toe te geven dat je niet alles weet over een onderwerp, word je beter in het zoeken, evalueren en mogelijk bijwerken van informatie en meningen.

Intellectuele nederigheid in de praktijk brengen: een plek van ‘ik weet het niet’

Zou je het zien zitten om je standpunten wat realistischer te bekijken? Wat moet er gebeuren zodat je wat bescheidener wordt en je intellectuele kant laat zien?

Ik denk vaak aan een citaat dat aan Alfred Einstein wordt toegeschreven: ‘Hoe meer ik leer, hoe meer ik besef hoeveel ik niet weet.’ En als je een van mijn genealogische lezingen hebt bijgewoond, persoonlijk of virtueel via een webinar, weet je dat ik nooit bang ben om op een vraag te reageren met: ‘Ik weet het niet. Maar laat mij proberen het voor je uit te zoeken.”

Ik noem het ‘mezelf in een plek plaatsen waar ik het niet weet’. En het is een strategie die ik vaak gebruik als ik tegen een muur aanloop, zowel voor mijn eigen genealogisch onderzoek, als voor dat van een cliënt. Het betekent dat ik al mijn vooropgezette ideeën, mijn vooroordelen en zelfs mijn eerdere onderzoek moet verwijderen en terug moet gaan naar het begin.

Als je bekend bent met het Genealogy Do-Over-project – waarbij ik bijna 40 jaar familie historisch onderzoek opzij heb gezet en opnieuw met mezelf ben begonnen en vervolgens onderzoek heb gedaan naar mijn ouders, grootouders, enz. – dan zul je begrijpen dat het uitgangspunt is gebaseerd over het beoefenen van intellectuele nederigheid.

Nadat ik worstelde met een rommelige stamboom zonder papieren, die erg lang was maar ondiepe wortels had, zei ik genoeg. Ik gaf mijn fouten toe, gaf toe dat ik een ‘naamverzamelaar’ was geweest, maar had geen spijt van de indiscreties van eerdere onderzoeken. Het was tijd om verder te gaan, opnieuw te beginnen en een familie-erfenis op te bouwen… een boom die misschien niet zo hoog is met veel voorouders, maar die sterke fundamenten heeft die gebaseerd zijn op het zorgvuldig beoordelen van bewijs en het vermelden van bronnen.

Conclusie

In de twee genealogische conflicten die in de inleiding van dit artikel zijn beschreven, zou een oplossing kunnen worden bereikt als één of zelfs beide partijen intellectuele nederigheid hadden beoefend. Ik had moeten beseffen dat mijn familielid werd gedreven door de emotie van een familieverhaal en dat vechten om de wettelijke middelste naam ons er niet van zou moeten weerhouden verder onderzoek te doen.

Wat het stamboomgevecht betreft, realiseer ik me dat ik de betreffende gebruiker alleen ‘bekijk’-rechten had moeten geven op mijn stamboom op MyHeritage, zodat zij mijn updates konden zien en vervolgens via berichten een gesprek konden voeren. Ik had er ook voor open moeten staan dat mijn gegevens onjuist waren en dat ik mijn onderzoek had geverifieerd. Omdat de gebruiker over solide gegevens over een van mijn voorouders beschikte, zou deze over meer informatie kunnen beschikken, inclusief familiefoto’s. Ik wil nooit “een brug verbranden” die mij toegang zou kunnen geven tot toekomstige onderzoeksmogelijkheden.

Na meer dan 45 jaar zoeken naar mijn roots maak ik gebruik van de vaardigheden van kritische evaluatie van bewijsmateriaal en het documenteren van bewijzen via bronvermeldingen, maar met intellectuele nederigheid. Deze vaardigheden waren nooit bedoeld als wapens om andere onderzoekers te verslaan, alleen maar omdat ik denk dat ik vele jaren ervaring heb of meer weet. Die intellectuele overmoed kan vaak als vergif werken en mogelijkheden voor samenwerking en verder onderzoek uitsluiten.

Verder Lezen

De JSTOR DAILY-blog publiceerde onlangs een reeks artikelen over intellectuele nederigheid en de rol ervan in geloof, kunstmatige intelligentie, geneeskunde en meer.

Als je geïnteresseerd bent om intellectuele nederigheid in de praktijk te brengen terwijl je je wortels onderzoekt, bekijk dan The Genealogy Do-Over op GenealogyBargains.com.