Herdenken en Vieren

Herdenken en Vieren

04.05 – Dodenherdenking – Vandaag herdenken wij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).  Om 20:00 wordt in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Het grootste evenement hierbij is wel de herdenking op de Dam in Amsterdam. Laten wij hopen dat de Dodenherdenking dit jaar zonder ongeregeldheden zal verlopen.

Tegenwoordig worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere millitaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands-Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon, Bosnië of Afghanistan) herdacht. De Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea omkwamen, worden echter speciaal herdacht op 7 september tijdens de Nationale Indië herdenking.

In voorbereiding op dit schrijven heb ik veel interessante en meeslepende verhalen gelezen, waar ik heel veel inspiratie uit heb gehaald om wel 100 kantjes te kunnen schrijven. Daarintegen zal ik het juist kort houden, omdat er al zoveel over is geschreven.

Ik hoef u niet te vertellen wie Anne Frank is, maar wil u een mooie website over ‘het huis’ niet onthouden, te weten ‘Het Achterhuis Online’. Een prachtige website die zojuist een award (Webby) heeft gewonnen voor haar mooie concept. De bezoeker krijgt een virtuele tour door het Anne Frank huis aangevuld met gesproken verhalen, afbeeldingen en begeleidende tekst. Dit alles vanuit uw luie stoel te bekijken.

05.05 – Bevrijdingsdag – Morgen is het Bevrijdingsdag, deze dag wordt ook wel ‘Dag van de vrijheid’ genoemd. Viering van de capitulatie van de nazi’s (op 5 mei 1945), die tot dan toe de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland nog bezet hielden. Op 8 mei volgde de rest van Europa. In Azië ging de Tweede Wereldoorlog nog tot 15 augustus door. Door het hele land worden er bevrijdingsfestivals gehouden. Een bekend evenement is wel het 5 mei concert op de Amstel.

5 mei concert op de Amstel. Foto:4en5mei.nl

5 mei concert op de Amstel. Foto:4en5mei.nl

Wat vindt u belangrijker herdenken of vieren?

Enkele interessante statistieken uit het Nationale Vrijheidsonderzoek 2011:
*Van de Nederlanders vindt 86% het herdenken op 4 mei belangrijk en 78% het vieren van de 5e mei.

*Een toenemend aantal mensen staat op 4 mei stil bij alle oorlogsslachtoffers, wereldwijd van welke oorlog dan ook. Deze groep is gestegen van 42% in 2009 naar 52% in 2011. Slechts 14% van de Nederlanders herdenkt op 4 mei uitsluitend de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Volgens respectievelijk 76% en 69% van de mensen blijven herdenken en vieren actueel zolang oorlog en onderdrukking bestaan.

*Zowel herdenken als vieren vindt men vooral belangrijk voor mensen die zelf een oorlog hebben meegemaakt of hun directe dierbaren. Toch vindt 73% herdenken en 69% vieren ook voor zichzelf belangrijk. Op 4 mei staat voor 91% het respect tonen voor de oorlogsslachtoffers voorop alsmede het stilstaan bij de gevolgen van oorlog (88%). 5 mei is vooral een dag om erbij stil te staan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is (77%) en om stil te staan bij respect en verdraagzaamheid (71%).

Tabel: Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011

Tabel: Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011