Gastbijdrage: Plaats uw voorouders in een context

Gastbijdrage: Plaats uw voorouders in een context

Dit is een gastpost van George G. Morgan, de eigenaar van Aha! Seminars, Inc. en een internationaal erkende spreker op het gebied van genealogie. Hij is bekroond auteur van honderden artikelen voor tijdschriften, dagbladen, nieuwsbrieven, genealogische publicaties en websites. Zijn twaalfde boek, de vierde editie van How to Do Everything: Genealogy is verschenen in 2015. Hij is ook de medepresentator van de genealogische podcast The Genealogy Guys” met duizenden luisteraars over de hele wereld.

Wilt u de levens van uw voorouders echt leren begrijpen? Mijn advies: bekijk uw voorouders in hun geografische, historische en sociale context. Uw voorouders en hun gezinnen leefden, net als u, niet in een vacuüm. Ze volgden ook het nieuws en de gebeurtenissen van hun tijd. De informatie die ze ontvingen, beïnvloedde hun meningen en gedrag en hielp hen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Door de aankondiging van een nieuwe belasting, maakten ze zich wellicht zorgen hoe ze rond moesten komen. Nieuws over politieke of religieuze onrust of over de aanstaande inval van een buitenlands leger, kan stress en onrust hebben veroorzaakt. Economische teruggang, droogte, hongersnood en ziekte waren mogelijke rampen die mensen troffen. Dergelijk nieuws kan ook uw voorouders hebben bewogen tot de zware beslissing om weg te trekken of naar een ander land te emigreren.
Genealogie is veel meer dan alleen namen en data verzamelen. Het omvat de actieve studie van onder meer geschiedenis en aardrijkskunde. We moeten actief op zoek gaan naar op schrift gestelde geschiedenissen om inzicht te krijgen in historische perioden op specifieke plaatsen. Waar woonden uw voorouders op een bepaald tijdstip? Hebt u weleens historische kaarten uit die tijd en van die plaats bekeken? Wat gebeurde er in die tijd allemaal? Het is van belang om meerdere bronnen te gebruiken en naast elkaar te leggen, om een zo breed mogelijk overzicht te krijgen.

Wij hebben het geluk dat er zoveel informatiebronnen online beschikbaar zijn om ons bij het onderzoek verder te helpen. Dat betekent echter niet dat het bezoeken van bijvoorbeeld bibliotheken en archieven iets van het verleden is. Voorlopig staat lang nog niet alles online. Dat neemt niet weg dat wat er al wel online staat een zegen is voor ons onderzoek. MyHeritage biedt een schat aan gegevens voor ons onderzoek. Laten we er eens een paar bekijken die we naast elkaar kunnen leggen om bijvoorbeeld onze Amerikaanse voorouders in hun context te plaatsen.

• Volkstellingsgegevens zijn essentieel om mensen op een bepaald moment in een bepaald geografisch gebied te plaatsen. Wijzigingen in locatie tussen twee volkstellingen kunnen wijzen op een verhuizing of een wijziging in de geopolitieke situatie.
• Historische kaarten bieden visueel inzicht in de gebieden waar uw voorouders woonden.
• Geschiedenisboeken over de streek en families bieden informatie over gemeenschappen en bevolkingsgroepen, en misschien zelfs gegevens over uw eigen familie. Het groeiende aantal online collecties van gedigitaliseerde boeken, kan nieuwe aanknopingspunten bieden.
• Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten kunnen worden gebruikt om iemands levensloop en belangrijke gebeurtenissen voor de familie te bepalen. In andere registers, zoals die van BillionGraves en Graftombe.nl, vindt u gegevens over begraafplaatsen en mogelijk de plaatsen waar andere familieleden zijn begraven.
• Kranten zijn kronieken van gemeenschappen. Ze bieden nieuwsverhalen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten en nog veel meer. Vele titels zijn beschikbaar via MyHeritage. Maar ook andere kranten en tijdschriften helpen ons om onze voorouders en hun gezinnen in een bredere context te plaatsen.
• Informatie van het leger, zoals oproepkaarten en gegevens over militaire dienst en pensioenen, opent vensters naar spannende of soms tragische perioden in het leven van onze voorouders.
• Kiezerslijsten en kerkregisters geven aan waar onze voorouders zich bevonden in de periode tussen de periodieke volkstellingen.
• Stambomen die online zijn gezet, kunnen u de weg wijzen naar anderen die onderzoek naar dezelfde lijnen verrichten. De stamboomgegevens kunnen belangrijke aanwijzingen bieden over ontbrekende informatie en verwijzen naar indexen en scans van originele documenten die online zijn gepubliceerd.

Green Berry Holder als vertegenwoordiger van zijn regio in het staatsparlement van Georgia 1905-1906

Green Berry Holder als vertegenwoordiger van zijn regio in het staatsparlement van Georgia 1905-1906

Bij mijn eigen onderzoek naar het leven van mijn overgrootvader Green Berry Holder (1843-1914) heb ik veel van deze bronnen gebruikt om hem in zijn context te plaatsen. Het begon ermee dat ik hem aantrof in de federale volkstellingen van 1850 tot en met 1910. Zo kwam ik erachter waar hij woonde en wat de namen van zijn vrouw en kinderen waren. Ik bestudeerde historische kaarten om een beeld te krijgen van elke plek waar hij was geregistreerd. In de volkstellingen zag ik hoe hij van beroep veranderde: van boer tot grootgrutter en uiteindelijk politicus. Verder leerde ik dat hij ook nog een tijdje postdirecteur is geweest. Ik las over zijn militaire dienst en zijn getuigenis tijdens een hoorzitting van zijn broer.

Ik vond hem terug in regionale kiezerslijsten. In plaatselijke geschiedenissen wordt hij genoemd als een vooraanstaand lid van de gemeenschap en de oprichter van de North Georgia Fertilizer Company. In gedigitaliseerde kranten vond ik regelmatig informatie over hem: advertenties voor zijn kruidenierswaren, gegevens over zijn politieke carrière en de overlijdensberichten van zowel zijn vrouw als hemzelf in 1914.

Overlijdensbericht van de echtgenote van Green Berry Holder

Overlijdensbericht van de echtgenote van Green Berry Holder

Ik vond zelfs een aankondiging van een herdenkingsconcert ter ere van zijn deelname aan een zanggroep. Bij een zoektocht in de Compilatie van gepubliceerde bronnen ontdekte ik dat hij diverse malen in de geschiedenis van zijn regio wordt genoemd. De volgende afbeelding is afkomstig uit de MyHeritage-collectie van gedigitaliseerde geschiedenisboeken. Het boek “A History of Rome and Floyd County, State of Georgia, 1540-1922, Volume I” is geschreven door George Magruder Battey en werd in 1922 gepubliceerd in Atlanta, Georgia. G. B. Holder wordt erin vermeld als gekozen vertegenwoordiger in het staatsparlement van Georgia na de verkiezing van 4 juni 1908.

A History of Rome and Floyd County, GA., Vol. 1, (Bron afbeelding: MyHeritage Supersearch)

A History of Rome and Floyd County, GA., Vol. 1, (Bron afbeelding: MyHeritage Supersearch)

Al deze soorten informatie kunnen in samenhang worden geanalyseerd en een interessant beeld vormen van wie onze voorouders waren en hoe hun levens eruitzagen. Door uw voorouders en hun gezinnen in hun historische context te plaatsen, ontdekt u vaak ook nieuwe aanknopingspunten voor verder onderzoek. Zulke aanwijzingen kunnen ook precies voldoende zijn om impasses in uw onderzoek te doorbreken. En het allermooiste is dat u uw voorouders écht leert kennen en ook nu nog impact aan hun levens geeft!

Opmerkingen

Het e-mailadres wordt privé gehouden en wordt niet weergegeven.

 • Sion

  juni 5, 2016

  De sociale en historische context van mijn familie kom ik niet tegen in de beschikbare bronnen tenzij het gaat om mensen die een rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Mogelijk is het bij Engelstalige bronnen wel het geval. In elk geval is het als instrument bij genealogisch onderzoek een fantastische toevoeging op het onderzoek in archieven en maakt het, binnen niet al te lange termijn het zoeken in archieven overbodig. Dat is geweldig, want je kunt onderzoek doen buiten de (meestal beperkte) openingstijden van die instituten.

 • LD

  Leny Damhuis

  juni 8, 2016

  Ik vindt dit heel interessant, ik ben op zoek naar mijn voor ouders wolters, daar het voor mij wat moeilijk is om de archieven na te gaan en blij ben dat ik op internet veel kan vinden, wil ik u vragen of u enkel links voor mij hebt waar ik nog gegevens kan vinden, de bekendste links weet ik wel maar misschien zijn er nog wel links die bij mij niet zo bekend zijn. mijn voorouders komen in de regio Sint Odilienberg, Vlodrop Linne Montfort voor. mvg Leny Damhuis

 • Van Hoyweghen Paula

  juni 8, 2016

  Ik vind het heel interessant,mijn familie komt uit een klompenmakers familie,maar weet niet in hoeverre dit gaat
  Bedankt voor de tip
  Groeten

 • Yves

  juni 8, 2016

  Welke bronnen en databanken zullen de komende 3 jaar door MyHeritage toegevoegd worden aan de (actuele) ruime databank ?

 • Julino Willem Anthony

  juni 8, 2016

  Mijn boek “Descendanten: de nalatenschap van Jan Hendrik” heb ik vanuit de sociale en historische context van mijn familie geschreven. In de periode van de Britse overheersing in de West Indische Compagnie, het einde van de Napoleontische oorlogen, de afschaffing van de slavernij en de Tweede Wereld Oorlog zijn aan het de familiegeschiedenis gekoppeld. Met het “zoekopdracht” is het boek op het Internet te vinden.

 • Ruud van den Eng

  juni 8, 2016

  Heel erg fascinerend, die sociale historie. Ik raakte een paar jaar geleden eens op een kerkhof in mijn geboorteplaats Gouda in gesprek met de beheerder. We spraken toen over de diverse soorten “verbindingen” tussen de overledenen. Hij had er een soort studie over gemaakt en de kerk en de middenstand bleken in heel veel gevallen sociale “verbindingsankers” te zijn geweest. En ik maar denken dat de dansscholen vroeger het alleenrecht hadden op het aanwakkeren en doen opbloeien van nieuwe relaties.
  Een heel ander aspect van de studie naar het doen en laten van onze voorouders betreft de medische kant. Het kunnen traceren of consulteren van genetische/erfelijke invloeden op de gezondheid van onze huidige (nog) levende 3 -of soms zelfs 4- generaties, vanuit onze voorvaders en -moeders, zou zeer wenselijk zijn, al was het maar uit medisch preventief oogmerk. Uiteraard heeft de ontwikkeling van de medische wetenschap in de loop van de eeuwen gelukkig niet stilgestaan, maar een database over familiaire aandoeningen, desnoods beperkt tot doodsoorzaken lijkt mij een welkome toevoeging te vormen in het kader van iemands personal health analysis.

 • karel wehrmeijer

  juni 8, 2016

  boeiend, erg interessant !! mis de tijd hiervoor.

 • Detienne

  juni 9, 2016

  Geachte, ben bezig het levensverhaal samen te stellen van Mw. Kuhr Wwe Perbal Wwe Ruts met toestemming van de familie Ruts.
  Vooral de verhalen en anekdotes interesseren me. Heb reeds vele pogingen ondernomen en heb nog bijna niets over de haar jeugd en de tijd in Colombia. Misschien kan er mij iemand een tip geven(heb reeds een paar maal naar het consulaat gemailed doch zonder resultaat). Hartelijk dank bij voorbaat. Mvg. Astrid Detienne
  mailadres :

 • harry koopmans

  juni 11, 2016

  is er iets bekend over de familie koopmans te dinteloord, landbouwers in de oude prinslandse polder.mijn vader was cornelis Lambertus koopmans, geboren aldaar op 7 oktober 1895,zoon van Henricus koopmans.

 • Minten

  juni 13, 2016

  Xx

 • Martha Tjoe Nij

  juni 15, 2016

  De socizle historie van voorouders die tot slaaf zijn gemaakt is heel moeilijk te vinden

 • Martha Tjoe Nij

  juni 15, 2016

  De sociale historie van voorouders die tot slaaf zijn gemaakt is heel moeilijk te vinden. Ik zoek de familie in C
  hina, Afrika en America