We presenteren DNA Match Review

We presenteren DNA Match Review

Als u een MyHeritage DNA test hebt laten uitvoeren of uw DNA gegevens naar MyHeritage hebt geüpload, dan hebt u een lijst met uw DNA Matches ontvangen. De lijst toont mensen met DNA dat met uw DNA overeenkomt, het percentage gedeelde DNA en uw mogelijke relatie.

Bij DNA-resultaten zijn er verschillende relaties mogelijk tussen u en een DNA-match, zoals een achterachterneef of neven en nichten van de generatie daarvoor, maar nu wilt u weten hoe de verwantschap precies in elkaar steekt. Hoe ga je nu verder?

We hebben deze week een nieuwe functie vrijgegeven – DNA Match Review – om u bij deze vraag verder te helpen. De nieuwe pagina biedt een overvloed aan gedetailleerde informatie over al uw DNA-matches. Alle gegevens over uw DNA-matches zijn nu op één plek verzameld, onderverdeeld in verschillende secties die u helpen om de precieze verwantschap met een match te ontdekken. Dit kan de deur openen naar nieuwe familiebanden en ontdekkingen die u verder kunnen helpen bij het onderzoek naar uw familiegeschiedenis.

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van DNA Match Review. We raden u aan om de tekst goed door te lezen. De beschrijving bevat belangrijke informatie over spannende nieuwe functies, waarvan sommige alleen bij MyHeritage beschikbaar zijn.

DNA Match Review openen

Klik in de lijst met DNA-matches op de knop “Match beoordelen” die rechtsonder iedere match staat, zoals hieronder is te zien.

De pagina DNA Match Review openen (klik om te vergroten)

De pagina DNA Match Review openen (klik om te vergroten)

In een vorige blogpost kunt u precies nalezen hoe u optimaal kunt profiteren van alle functies van de lijst met DNA-matches.

De pagina DNA Match Review toont alle relevante gegevens over de match en combineert DNA-informatie met stambomen. Alles wordt handig naast elkaar weergegeven. Hier ziet u hoe de pagina eruitziet. We bespreken de verschillende secties één voor één.

Pagina DNA Match Review (klik om te vergroten)

Pagina DNA Match Review (klik om te vergroten)

De pagina DNA Match Review bevat de volgende secties:

Smart Matches

Smart Matching™ is een MyHeritage-technologie die mensen in uw stamboom matcht met mensen in andere stambomen die gebruikers over de hele wereld bij MyHeritage hebben gemaakt.

Smart Matches maken DNA-matches betrouwbaarder. Als u een bepaald percentage van uw DNA met iemand deelt en de beide stambomen bovendien Smart Matches hebben, dan vergroot dat de waarschijnlijkheid dat u verwanten bent en kunt u gemakkelijker zien hoe u precies verwant bent. U kunt contact met die persoon opnemen en van elkaar te weten komen welke gemeenschappelijke verwanten er zijn.

De sectie Smart Matches™ (klik om te vergroten)

De sectie Smart Matches™ (klik om te vergroten)

Als een DNA-match klopt – dus als het geen fout-positief resultaat is – dan betekent dat dat u en uw match een gemeenschappelijke voorouder hebben, van wie u beiden een beetje DNA hebt overgeërfd. De DNA-match wordt door MyHeritage gevonden als u en uw match allebei dezelfde DNA-segmenten van die voorouder hebben overgeërfd. Als u Smart Matches hebt met de stamboom van uw DNA-match, dan kan die gemeenschappelijke voorouder in beide stambomen voorkomen of wijst de Smart Match u in ieder geval in de juiste richting.

Het is onze ervaring dat familieleden die door DNA worden samengebracht zelden van elkaars bestaan afweten en dat hun stambomen elkaar vaak niet overlappen. Daarom is er voor de meeste DNA-matches die u beoordeelt geen sectie Smart Matches. Als die wél bestaat, valt u met uw neus in de boter, want dan komt u er waarschijnlijk achter hoe de verwantschap precies in elkaar steekt.

Voorouderlijke achternamen

Voorouderlijke achternamen zijn de achternamen van uw directe voorouders (of de achternamen van de directe voorouders van uw DNA-match). Ze worden opgehaald uit uw stambomen op MyHeritage. In het kader van DNA zijn voorouderlijke achternamen erg belangrijk, omdat iedereen het resultaat is van een samenvoeging van DNA-segmenten van zijn of haar voorouders. Daarom geven voorouderlijke achternamen een aanwijzing over de families waaruit mensen hun DNA hebben overgeërfd, ervan uitgaande dat hun stambomen kloppen en een getrouwe afspiegeling van hun biologische herkomst zijn.

De meeste DNA-klanten hebben een stamboom bij MyHeritage. Dat komt goed uit, want het stelt ons in staat om de voorouderlijke achternamen te achterhalen en ze voor de meeste DNA-matches te vergelijken.

Als u voorouderlijke achternamen met uw DNA-match deelt, dan ziet u in deze sectie de gemeenschappelijke familienamen. Die achternamen komen voor in de stambomen van u allebei en kunnen tot 10 generaties teruggaan.

De sectie Voorouderlijke achternamen (klik om te vergroten)

De sectie Voorouderlijke achternamen (klik om te vergroten)

Deze sectie kan heel handig zijn om te bepalen van welke gemeenschappelijke voorouder u en uw match afstammen. Een mogelijke gemeenschappelijke voorouder is snel gevonden. Wees wel voorzichtig als de voorouderlijke achternaam heel veel voorkomt. Als de naam bijvoorbeeld Mulder of Smit is, moet u extra op uw hoede zijn. Anderzijds is een zeer zeldzame gemeenschappelijke voorouderlijke achternaam, zoals Dankbaar of Peperwortel, een duidelijke aanwijzing voor de manier waarop u verwant bent.

Klik op de knop “Alle voorouderlijke achternamen bekijken”, rechtsonder in deze sectie. Er wordt dan een nieuw venster geopend met een alfabetische lijst met alle voorouderlijke achternamen die zowel in uw stamboom als in de stamboom van uw DNA-match voorkomen. In dit nieuwe venster kunt u door alle voorouderlijke achternamen scrollen. De gemeenschappelijke familienamen worden tegen een paarse achtergrond weergegeven.

Een lijst met alle voorouderlijke achternamen bekijken (klik om te vergroten)

Een lijst met alle voorouderlijke achternamen bekijken (klik om te vergroten)

Bestaan er geen gedeelde voorouderlijke achternamen? Dan laten we u de voorouderlijke achternamen in zowel uw stamboom als de stamboom van uw match zien. Dat kan handig zijn als er achternamen zijn die op elkaar lijken (maar anders zijn gespeld). Of u ziet een familienaam die u eraan herinnert dat u een familielid hebt dat nog niet in de stamboom voorkomt.

U hebt bijvoorbeeld voorouders met de achternaam De Quay maar u weet niet precies hoe ze in uw stamboom passen. Als u de voorouderlijke achternamen van een DNA-match beoordeelt en u ziet dat de naam De Quay ook in die stamboom voorkomt, dan is één en één twee.

Naast elke voorouderlijke achternaam ziet u de landen waar belangrijke gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, overlijden, begrafenis etc.) plaatsvonden voor de voorouders met die achternaam. Dat kan nuttig zijn om erachter te komen hoe u precies met uw DNA-match verwant bent. Als u bijvoorbeeld een voorouderlijke achternaam uit hetzelfde land deelt, dan kan dat de match bevestigen. Dat u de voorouderlijke familienaam Levi deelt is op zich niet zo interessant maar het wordt al een stuk interessanter als u en uw match allebei een familie Levi uit Hongarije delen. En daar komt nog bij, als u geen enkele achternaam met uw match deelt, zou dat erop kunnen wijzen dat u allebei uit dezelfde regio stamt.

De lijst met voorouderlijke achternamen en hun landen is ook buiten het kader van DNA-onderzoek erg handig. We raden genealogen aan om de lijst met voorouderlijke achternamen te kopiëren en in e-mails naar andere genealogen te plakken. Dan weet de ontvanger in welke richting uw onderzoek gaat. Sommige genealogen gebruiken de lijst zelfs als hun automatische e-mailhandtekening!

Gedeelde DNA Matches

Gedeelde DNA Matches zijn personen die DNA met zowel u als uw DNA-match delen. Met andere woorden: dezelfde persoon komt voor in beide lijsten met DNA-matches. Ook dit maakt uw DNA-match betrouwbaarder en helpt u te ontdekken van welke kant van uw familie uw DNA-match afkomstig is.

MyHeritage geeft Gedeelde DNA Matches op unieke wijze weer. In tegenstelling tot andere testbedrijven laten wij zien – in één grafiek – hoe zowel u als uw DNA-match genetisch verwant zijn met dezelfde persoon.

De sectie Gedeelde DNA Matches (klik om te vergroten)

De sectie Gedeelde DNA Matches (klik om te vergroten)

In deze sectie kunt u op de naam van iedere Gedeelde DNA Match klikken om naar de pagina DNA Match Review voor die match te gaan.

Indien u en uw DNA-match veel Gedeelde DNA Matches hebben, kunt u rechtsonder in de sectie op de knop “Meer DNA-matches weergeven” klikken om alle Gedeelde DNA Matches te beoordelen.

De pagina met Gedeelde DNA Matches helpt u bij het groeperen van onze DNA-matches. Iedere groep kan duiden op matches voor dezelfde gemeenschappelijke voorouder (soms zijn er meerdere verschillende voorouders). U kunt aan de hand van die matches proberen te bepalen wie die gemeenschappelijke voorouder is.

U zult in de loop der tijd de grote waarde van de pagina Gedeelde DNA Matches leren waarderen. Als u bijvoorbeeld in de lijst met gedeelde matches een match aantreft voor uw oom van vaderszijde, dan is dat een goede aanwijzing dat de match voor u van vaderszijde komt. Door meer familieleden te laten testen, verhoogt u de waarde van de pagina Gedeelde DNA Matches. Het helpt u om voor veel van uw matches te bepalen welk pad er naar de gemeenschappelijke voorouder loopt.

Stamboom

De sectie Stamboom geeft de hoofdpersoon weer en zijn of haar directe lijn van voorouders: ouders, grootouders, overgrootouders etc. Deze grafieken zijn vooral handig bij het zoeken naar gemeenschappelijke voorouders en namen, om erachter te komen hoe een verwantschap precies in elkaar steekt.

De sectie Stamboom toont de directe voorouders van uw match op een tabblad, naast uw eigen grafiek op het tabblad daarnaast. Deze weergave maakt het eenvoudig om te controleren waar de stambomen elkaar overlappen en om te zien of u iets bekends kunt ontdekken.

De sectie Stamboom (klik om te vergroten)

De sectie Stamboom (klik om te vergroten)

De stamboomgrafiek biedt een gecondenseerde weergave om veel informatie in een beperkte ruimte te kunnen tonen.

Klik rechtsonder op “Volledige stamboom bekijken” voor de hele stamboom.

In de stamboomgrafiek worden de vrouwen met hun meisjesnaam weergegeven. Beweeg de muisaanwijzer over de grafiek voor meer informatie over een persoon. Zoals u hieronder kunt zien, wordt er dan een bijschrift met extra informatie getoond, bijvoorbeeld de geboorteplaats en de plaats van overlijden. U ziet ook handige links om de stamboom rond die persoon te bekijken, het profiel te bezoeken of onderzoek naar de persoon te doen in de enorme MyHeritage-collectie van 8,1 miljard historische records.

Bijschrift voor een persoon in een stamboomgrafiek (klik om te vergroten)

Bijschrift voor een persoon in een stamboomgrafiek (klik om te vergroten)

Als u MyHeritage DNA gebruikt en nog steeds geen stamboom op MyHeritage hebt, dan is dit het moment om daarmee te beginnen. U begrijpt uw DNA-matches dan veel beter en u helpt er anderen mee die DNA met u delen.

Levende voorouders in de stamboom van iemand anders zijn altijd anoniem gemaakt.

Gedeelde etniciteiten

Voor iedere DNA-test die door MyHeritage wordt uitgevoerd en voor alle DNA-resultaten die naar MyHeritage worden geüpload, berekenen we een etniciteitsschatting om iemands herkomst te bepalen. MyHeritage biedt een uitsplitsing naar 42 herkomstregio’s, meer dan welke andere DNA-tester dan ook.

De sectie Gedeelde etniciteiten vergelijkt de etniciteitsschatting van uw DNA-match met die van uzelf, om overeenkomsten te vinden. Deze sectie is ook visueel zeer interessant. Alleen MyHeritage presenteert de gegevens op deze manier. U ziet de exacte percentages van de bevolkingsgroepen waar u en uw DNA-match toe behoren naast elkaar. De gedeelde bevolkingsgroepen worden in het paars weergegeven.

De sectie Gedeelde etniciteiten (klik om te vergroten)

De sectie Gedeelde etniciteiten (klik om te vergroten)

De sectie Gedeelde etniciteiten kan een streek aanwijzen waar de gemeenschappelijke voorouders van u en uw DNA-match vandaan komen. Houd er wel rekening dat u een bepaalde etniciteit met een DNA-match kunt delen zonder dat u die van een gemeenschappelijke voorouder hebt overgeërfd. Ieder van u kan die etniciteit hebben overgeërfd van andere voorouders dan de voorouders die u deelt.

Gebruik de wisselknop rechtsboven om Gedeelde etniciteiten of Alle etniciteiten weer te geven. Klik op een etniciteit voor meer informatie over die bevolkingsgroep.

Toekomstplannen

We zijn nog lang niet klaar met DNA Match Review! We werken aan aanvullende functies om de pagina DNA Match Review nog informatiever en nuttiger te maken, bijvoorbeeld met de chromosomenbrowser waar vaak om wordt gevraagd, dus houd deze pagina in de gaten.

Kosten

Klanten van MyHeritage DNA kunnen alle secties van DNA Match Review pas bekijken als ze een abonnement hebben afgesloten. Gebruikers met een Premium-, PremiumPlus- of Complete-abonnement hebben volledige toegang tot alle secties van DNA Match Review. Gebruikers met een Basic-abonnement kunnen sommige secties slechts gedeeltelijk bekijken.

Let op: sommige van de bovenstaande functies worden voor bepaalde DNA-matches niet weergegeven, omdat ze voor die matches niet relevant zijn. Als u bijvoorbeeld een match hebt met iemand zonder stamboom, dan ziet u geen stamboomgrafieken, voorouderlijke achternamen en Smart Matches.

Tot slot

Profiteer van DNA Match Review en spit al uw DNA-matches door. Matches die u eerder over het hoofd had gezien, kunnen opnieuw worden onderzocht op mogelijke familiebanden. U hoeft niet zelf de hele puzzel op te lossen. Met deze nieuwe tools wordt de verwantschap met uw matches veel duidelijker.

Heeft u de mogelijkheden van DNA nog niet ontdekt? Bestel uw MyHeritage DNA-kit vandaag nog of upload de DNA-resultaten van een ander bedrijf naar MyHeritage om gratis een etniciteitsschatting en DNA-matches te ontvangen.

Veel plezier!

Het MyHeritage-team