Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, een dag waarop bijzondere aandacht wordt besteed aan de rechten en positie van vrouwen.

In Nederland werd de eerste Vrouwendag gehouden op 12 maart 1912.

Vrouwenkiesrecht
Tot het begin van de 20e eeuw mochten in Nederland alleen mannen stemmen, als ze voldeden aan bepaalde eisen.

Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. Daarbij werd het passief kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen mogelijk gemaakt, maar het actief algemeen kiesrecht werd opengesteld alleen voor mannen, zij het dat de Grondwet het mogelijk maakte dat de wet het actief kiesrecht ook uitbreidde tot vrouwen.

In september 1918 diende het Kamerlid Hendrik Pieter Marchant een initiatiefwet in tot instelling van actief kiesrecht voor vrouwen, dat onder druk van de revolutionaire bewegingen in Duitsland en ook in Nederland in 1919 wordt aangenomen. Vrouwen konden bij de verkiezingen van 1922 voor het eerst van het actieve kiesrecht gebruik maken.

Affiche Vrouwenkiesrecht Theo Molkenboer

Affiche Vrouwenkiesrecht Theo Molkenboer


Het vrouwenkiesrecht werd in Nederland bevorderd door de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (opgericht in 1894) door Wilhelmina Drucker, Annette Versluys-Poelman en Aletta Jacobs. In België waren onder andere Marie Popelin en Emilie Claeys voorvechtsters van het vrouwenstemrecht. Het was pas toen na de Eerste Wereldoorlog de democratiseringsbeweging op gang kwam dat vrouwen dit recht moeizaam verworven.

In Suriname kregen vrouwen in 1948 kiesrecht, in Frankrijk 1944, in Italië in 1945 en in Spanje in 1931. In Nieuw-Zeeland konden vrouwen al in de 19e eeuw stemmen. Zijn kregen kiesrecht in 1892.

Een aantal interessante weetjes omtrent Internationale Vrouwendag:
In Nederland is 24% van de ministeriële functies bekleed door vrouwen en 39% van het parlement van het vrouwelijk geslacht.

1. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
2. Vrouwen doen 66% van al het werk
3. Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
4. Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
5. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
6. Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
7. Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
8. Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw
9. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw
10. Vrouwen in Neder land verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen

Bronnen: Wikipedia.nl, Beleven.org, 777voting.com, Vrouwendag.be, Internationalwomensday.com